Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Sport & recreatie ==> Voetbal     

Aantal gevonden publicaties : 8   (uit: 1551)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1994085257  
Titel: Uit de roemrijke geschiedenis van de R.K.S.V. Meerburg (1)
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie / Voetbal
Verschenen in: 1994
Auteur(s): Zandbergen, J.M.
Het archief van Meerburg kent een aanzienlijke beperking.
Hoewel de vereniging al bestaat vanaf 24 september 1928 zijn de gegevens pas op een systematische manier bijgehouden vanaf 1946, toen Peter Kuilenberg secretaris werd.
Van de eerste achttien jaar zijn alleen enige foto's en een aantal brochures t.g.v. jubilea bewaard gebleven.
 

2. Artikel: 1995089921  
Titel: SJZ 50 jaar
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie / Voetbal
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
SJZ 50 jaar
Zelfwerkzaamheid aan accommodatie basis voor sterke club.
Eindelijk. Nederland was vrij. Zoeterwoude kon zich richten op het opbouwen van een normaal leven.
Aan sport en ontspanning waren de inwoners niet of nauwelijks toegekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Met weemoed dachten sportieve jongemannen terug aan de tijd dat de Aloysius Sport Club in Zoeterwoude actief was.
 

3. Artikel: 1999021520  
Titel: Uit de roemrijke geschiedenis van de R.K.S.V. Meerburg (2)
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie / Voetbal
Verschenen in: 1999
Auteur(s): Zandbergen, J.M.
Vooraf: In het augustusnummer van 1994 verscheen het eerste schrijven met bovengenoemde titel en dat eindigde met "wordt vervolgd".
Het is maar goed dat er geen jaartal bij vermeld werd, want dit vervolg heeft om diverse redenen wel tamelijk lang op zich laten wachten.
Een nieuwe start.
Vanaf de oprichting in 1928 tot midden 1938 speelde Meerburg op een stuk weiland van Tinus Verdegaal, gelegen
langs de Meerburgerwatering.
 

4. Artikel: 1999053139  
Titel: Uit de roemrijke geschiedenis van de R.K.S.V. Meerburg (3)
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie / Voetbal
Verschenen in: 1999
Auteur(s): Zandbergen, J.M.
Terreinproblemen
Omdat er een redelijke kans bestond dat Meerburg na het seizoen 1946 - '47 in de K.N.V.B. zou terechtkomen was het bestuur al vroegtijdig bezig met pogingen om een nieuw terrein te zoeken of het bestaande veld aangepast te krijgen aan de door de K.N.V.B. gestelde eisen.
Toon van der Geer, van café "Het Witte Huis" en tevens boer, pachtte van het Rijk een stuk weiland, gelegen tussen het verlengde van de Stadhouderslaan en de Meerburgerwetering.
 

5. Artikel: 2000053439  
Titel: Uit de roemrijke geschiedenis van R.K.S.V. Meerburg (4)
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie / Voetbal
Verschenen in: 2000
Auteur(s): Zandbergen, Jan
Meerburg als Rooms Katholieke Voetbal Vereniging.
Zoals reeds eerder vermeld was in juni 1928 Mgr. Aengenent bisschop van Haarlem geworden en mede door zijn toedoen werd een reorganisatie van de jeugdbeweging doorgevoerd.
Een gevolg hiervan was dat op 24 september 1928 bij ons de afdeling voetbal werd opgericht en deze samenging met de al in 1924 opgerichte gymvereniging "Orde en Tucht" onder de naam R.K. Sportvereniging "Meerburg".
 

6. Artikel: 2002117580  
Titel: Uit de roemrijke geschiedenis van R.K.S.V. Meerburg (5)
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie / Voetbal
Verschenen in: 2002
Auteur(s): Zandbergen, Jan
In de seizoenen 1946 t/m 1950 werd Meerburg 1 viermaal achter elkaar kampioen.
Pas na het laatste kampioenschap promoveerde het elftal voor het eerst naar de K.N.V.B..
Dit artikel behandelt het bewuste seizoen 1949 - 1950.
 

7. Artikel: 2015094953  
Titel: Voetbalvereniging SJZ 70 jaar
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie / Voetbal
Verschenen in: 2015
Auteur(s): Hoeven, Gerard van der
Van weiland waar schapen graasden naar kunstgras.
Voetbal is onze nationale volkssport. Eigenlijk heb je niet veel nodig om een partijtje te voetballen.
Met een bal en een aantal spelers kom je al een heel eind. Neen, een doel is niet eens nodig.
Misschien niet de jongste jeugd maar zeker de ouderen hebben het allemaal geleerd met twee jassen als doelpaal.
 

8. Artikel: 2015126565  
Titel: Archief van SJZ van grote historische waarde
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie / Voetbal
Verschenen in: 2015
Auteur(s): Hoeven, Gerard van der
Herinneringen zijn er om te koesteren.
Dat heeft voetbalvereniging SJZ, opgericht op 21 september 1945, goed begrepen.
In de loop van vele decennia zijn attributen verzameld die een kenmerkende rol hebben gespeeld in de historie van de club bewaard gebleven.
We lichten er een paar uit.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 8 december 2020