Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Kunst en cultuur ==> Muziek     

Aantal gevonden publicaties : 10   (uit: 1551)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1985081919  
Titel: 1985 Europees Muziekjaar
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Muziek
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Veel aandacht wordt dit jaar geschonken aan het Europees Muziekjaar. Ook in Zoeterwoude gaat dit niet zonder meer voorbij.
Zo verzorgden, onder anderen, op vrijdagavond 21 juni j.1. vier Zoeterwoudse koren een concert in de Dorpskerk, ter gelegenheid van deze gebeurtenis.
Ieder koor had voor deze avond een eigen repertoire.
 

2. Artikel: 1985081921  
Titel: "De Rijntamboers" in vogelvlucht
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Muziek
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
De gegevens in onderstaand artikel zijn ontleend aan het programmaboekje van het jubileum 1963 - 1983.
Hoe het allemaal begon
Woensdag 9 oktober 1963 werd op initiatief van kapelaan v.d. Bosch van de Meerburgkerk, Zoeterwoude-Rijndijk, een vergadering gehouden in het gebouw "de Drie Eendjes" tot oprichting van een drumband.
Na de opening door kapelaan v.d. Bosch gaf hij het woord aan de heer Dr. T. Schonagen, die de notulen van het oprichtingscomité van 24 september 1963 voorlas.
 

3. Artikel: 1985082121  
Titel: Zoeterwoudse Mandoline Vereniging
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Muziek
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
De Zoeterwoudse Mandoline Vereniging werd in 1938 opgericht door vijf personen: Jan Versteegen, A. Versteegen-van Wilsum, Kees Visser, Leen Schenkeveld en (dikke) Freek van de Loo.
De studies begonnen bij Jan Versteegen thuis onder leiding van Feike van Zwieten: al gauw werd de club groter en verhuisden we naar de koorzaal van de Ned. Hervormde kerk.
 

4. Artikel: 1985082222  
Titel: Gemengde Zangvereniging "Zingt den Heere"
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Muziek
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
De oprichtingsdatum van zangvereniging "Zingt den Heere" luidt 16 september 1918.
Uit de notulen van de vereniging verzamelden wij de volgende gegevens: Ledental bij de oprichting in 1918, 34 leden. Kleinste bekende aantal 16. Aantal leden momenteel circa 50.
 

5. Artikel: 1985082223  
Titel: Het koor van de R.K. Kerk "Sint Jan's Onthoofding" Zuidbuurt
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Muziek
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
De juiste datum van oprichting is niet meer te achterhalen. Men zou echter kunnen aannemen dat het koor reeds bestond vóór de bouw van de kerk in 1904 werd beëindigd.
Er bestaat immers een foto van het zangkoor van de St. Jan ter gelegenheid van het gouden zangersjubileum van de heer C. van Slingerland uit het jaar 1928.
 

6. Artikel: 1985082425  
Titel: Parochieel zangkoor St. Caecilia (Meerburg)
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Muziek
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Belt - Teunissen, Jo
Herenafdeling
Het is bijna ondoenlijk om een stukje te schrijven over de geschiedenis van het kerkkoor van de Meerburgkerk.
De parochie is ontstaan in 1855 en het is aan te nemen, dat er vanaf het begin een koor heeft bestaan, want een kerk zonder koor is nauwelijks denkbaar.
De eerste verslagen en jaaroverzichten, voor zover ze bewaard zijn gebleven, dateren van 1922.
 

7. Artikel: 1985082636  
Titel: Sint Jan's Fanfare en Drumband
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Muziek
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Paardekooper, C.P.J. sr. & P. van Noort
Blaasmuziek was een aardig begrip Op het eind van de vorige eeuw, zo eenmaal per jaar kwamen de "Duitsers", een klein onderdeel van Ulrichs Music-kapel in Zoeterwoude, langs de huizen om al blazende met het centenbakje rond te gaan.
Met vele vriendjes liepen wij de muzikanten na: blaasmuziek had op ons een grote bekoring!
Vader kon ons vertellen uit zijn soldatentijd van de kapel van de Grenadiers en Jagers, van de prachtige Stafmuziek, met instrumenten er bij van de grote Duitse pijpen (saxofoons)
 

8. Artikel: 1990021515  
Titel: Het zangkoor van de St. Jan Kerk, 1910-1911
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Muziek
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Onbekend
Het zangkoor van de St. Jan Kerk, 1910-1911
Foto Zangkoor Parochie Zuidbuurt
Veel brieven en telefoontjes waren uw reactie op de foto in onze vorige "Suetan".
Veel tongen zijn in beweging gekomen, en uit de reacties blijkt, dat velen met elkaar aan het praten zijn gegaan en veel herinneringen zijn opgehaald.
Zie ook foto 04345 in de fotobeeldbank.
 

9. Artikel: 2013095861  
Titel: 50 Jaar Rijntamboers
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Muziek
Verschenen in: 2013
Auteur(s): Versteegen, Freek
Bij een feest hoort muziek, en muziek maken is een feest!
We weten niet hoe het u vergaat, maar wij krijgen altijd een feestelijk gevoel over ons, als we op Koninginnedag of bij de intocht van Sinterklaas de drumband of de drumfanfare, of de harmonie of de blaaskapel in de verte horen aankomen.
 

10. Artikel: 2015094545  
Titel: "The Rhythm Club"
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Muziek
Verschenen in: 2015
Auteur(s): Versteegen, Freek
Omdat uw redacteur Theo Wisse persoonlijk heeft gekend, toen hij zijn werk als administrateur van het Rijnlands instituut voor Ondernemersonderwijs (RIO) overnam in een scholenfusie, was hij heel nieuwsgierig naar het tweede leven van Theo Wisse als bandleider van "The Rhytm Club".
Een bijna paginagroot artikel over 15 jaar "The Rhythm Club" in de Leidse Courant van zaterdag 24 juli 1965 leverde gelukkig alle gegevens op, die voor een vermelding over dit unieke Leidse orkest nodig waren.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 8 december 2020