Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Kerken en kloosters ==> Klooster de Goede Herder     

Aantal gevonden publicaties : 2   (uit: 1551)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1977030304  
Titel: De Goede Herder, Klooster te Zoeterwoude-Rijndijk
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Klooster de Goede Herder
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Schouten, J.J.
Deze religieuze gemeenschap dankt haar oorsprong aan het werk van de heilige Jean Eudes (1601-1680) in Frankrijk, die door zijn vlammende predikaties veel vrouwen en meisjes wist te bewegen een leven van zonde op te geven en zich dienstbaar te maken voor de gemeenschap.
Inziende dat het vaak onmogelijk was deze vrouwen en meisjes een betere plaats in de maatschappij aan te bieden
 

2. Artikel: 1999054343  
Titel: Bisschoppelijke brief betreffende de "Goede Herder"
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Klooster de Goede Herder
Verschenen in: 1999
Auteur(s): Vree, F.J. van
Wel Eerwaarde heer,
Daar de algemeene medewerking der Geestelijkheid en der overige Geloovigen van Ons Bisdom ons in staat gesteld heeft om het Liefdewerk van den Goeden Herder, van welks instelling wij bij een Herderlijk schrijven, gegeven den 3e October 1856, openlijke aankondiging deden, door te zetten, achten wij het gepast, door middel dezer circulaire, ter algemeene kennis te brengen, dat bet oogenblik is gekomen, waarop met het werk zelf een begin kan worden gemaakt.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 19 december 2017