Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Kerken en kloosters ==> Dorpskerk     

Aantal gevonden publicaties : 11   (uit: 1551)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1975031111  
Titel: De Dorpskerk
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Dorpskerk
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Onbekend
Trots staat hij op de monumentenlijst en midden in onze, wat mooie oude dingen betreft, enigszins aftakelende dorpskern. De dorpskerk. Eeuwenoud is ie. En hij staat daar zo te zien stevig te pronken. Alsof hij er nog vele eeuwen zal blijven staan. Maar helaas.
De berichten zijn ongunstig. De eveneens oude vijand vreet aan hem. Het water.
 

2. Artikel: 1975090404  
Titel: De dorpskerk
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Dorpskerk
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Onbekend
Voor de restauratie van onze prachtige Dorpskerk is -wij zeiden het al eerder, doch het kan niet vaak genoeg herhaald worden- veel, heel veel geld nodig.
Welnu, Uw bijdrage daaraan kunt U als volgt leveren:
 

3. Artikel: 1976121111  
Titel: Tonnen...
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Dorpskerk
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Onbekend
Zijn er nodig voor de restauratie van de dorpskerk!
Gelukkig heeft echter de "Commissie Herstel Dorpskerk" onlangs van Monumentenzorg bericht ontvangen dat de herstelwerkzaamheden, volgens de ingediende begroting, voor subsidie in aanmerking komen
 

4. Artikel: 1982081012  
Titel: "Sutwou, Sutwou, O dorp waarvan ik hou"
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Dorpskerk
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Doove, J.A.F.
Ofwel een beschrijving van het orgel in de N.H. Kerk te Zoeterwoude "Er was eens" een tijd, waarin wij als kinderen zongen "zoet hout, zoet hout, een gek die van je houdt".
Dat was een kinderlijke verbastering van het lied dat ik mijn vader hoorde zingen wanneer hij in de werkplaats bezig was.
 

5. Artikel: 1992110815  
Titel: Onze oude Dorpskerk
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Dorpskerk
Verschenen in: 1992
Auteur(s): Paardekooper sr., C.P.J.
Onze oude Dorpskerk en opening monumentale dorpskerk
De Dorpsstraat - met pleintje - als trefpunt van winkelende dorpsgenoten, vervult een sociale functie.
Al kopende en sjouwende ontmoet men elkaar en dat geeft gelegenheid voor een praatje en het nieuws uit het dorp wordt daar meestal besproken en snel verspreid.
Te midden van al deze bedrijvigheid vindt momenteel een groots gebeuren plaats n.l. de restauratie van de Nederlands Hervormde kerk en toren.
We hebben de kerk gezien zonder dak en nu (oktober) ook al zonder toren.
 

6. Artikel: 1999085159  
Titel: De bouwgeschiedenis van de Dorpskerk te Zoeterwoude (1)
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Dorpskerk
Verschenen in: 1999
Auteur(s): Muijden, K.J. van
De bouwgeschiedenis van de Dorpskerk te Zoeterwoude
In een aantal artikelen zal de bouw geschiedenis van de Dorpskerk worden beschreven.
In dit nummer van Suetan de periode tot 1600.
De kerk te Zoeterwoude gewijd aan St. Lebu´nes en St. Johannes, is een fraai voorbeeld van een Kempense vorm van een bakstenen pseudo-basiliek, met als grondpatroon een Latijns kruis en een langgerekt koor met polygonale koorafsluiting.
 

7. Artikel: 2000020717  
Titel: De bouwgeschiedenis van de Dorpskerk te Zoeterwoude (2)
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Dorpskerk
Verschenen in: 2000
Auteur(s): Muijden, K.J. van
De wederopbouw van een dorpstoren (2)
Door aankoop van het ambacht Zoeterwoude van jonkheer IJsbrandt van Merode, in het jaar 1610, trad het Leidse stadsbestuur gedurende de komende eeuwen als ambachtsheer op en zullen we de correspondentie, betreffende het ambacht en de kerk geadresseerd zien aan de regeerders van de stad Leiden.
In het jaar 1615 komen we de kerk van Zoeterwoude weer in de ambachtsarchieven tegen.
Het betreft een afschrift uit het archief van de Stadsheerlijkheden en Vroonwateren, met als aanhef: "Aengaende den Thoorn tot Soeterwoude".
 

8. Artikel: 2001053747  
Titel: De bouwgeschiedenis van de Dorpskerk te Zoeterwoude (3)
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Dorpskerk
Verschenen in: 2001
Auteur(s): Muijden, K.J. van
De aanzet tot de restauratie van de kerk (1640-1654)
Na de wederopbouw van de toren van de dorpskerk rond 1618 komen we de kerk, betreffende belangrijke bouwactiviteiten, gedurende enige decennia in de ons ter beschikking staande archieven niet tegen.
Het is een ongedateerd schrijven van het Zoeterwouds ambachts- en kerkbestuur aan het Leids stadsbestuur als ambachtsheer, dat de kerk weer onder onze aandacht brengt.
 

9. Artikel: 2002084260  
Titel: De bouwgeschiedenis van de Dorpskerk te Zoeterwoude (4)
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Dorpskerk
Verschenen in: 2002
Auteur(s): Muijden, K.J. van
DE RESTAURATIE VAN DE DORPSKERK (1654-1656)
Zoals we in het voorafgaande deel hebben kunnen lezen werd Arent van 's-Gravensande door het Leidse stadsbestuur ingeschakeld als bouwkundig adviseur bij de restauratie van de dorpskerk.
De rekening (01) van van 's-Gravensande ingediend bij het stadsbestuur n.a.v. zijn werk voor de kerk te Zoeterwoude heeft als hoofd de volgende tekst: Reeckeninghe van tgenen ick hebbe gedaen ten dienste ende opbouwinge van kerck tot Soeterwoude.
Allereerst wilde het stadsbestuur een overzicht hebben aangaande de toestand van
 

10. Artikel: 2009053843  
Titel: De verdwenen ambachtsklok van Jan Albert de Grave.
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Dorpskerk
Verschenen in: 2009
Auteur(s): Muijden, Karel van
Bij de verklaring van de Zoeterwoudse straatnamen in de kroniek van Zoeterwoude kunnen we lezen dat de naam Jan Albert de Grave gekoppeld is aan de maker van de klok van de dorpskerk, Deze klok zou tot in de oorlogsjaren zijn bronzen geluid over de Zoeterwoudse dreven laten horen, waarna hij door de Duitsers werd geroofd om omgesmolten te worden tot oorlogstuig.
De toevoeging in de kroniek dat deze klok eigenlijk bestemd was voor de Oude of Nieuwe Kerk te Delft, maar daar nooit was opgehangen lijkt mij wat kort door de bocht.
 

11. Artikel: 2015127276  
Titel: Van Dam orgel uit Irnsum naar Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Dorpskerk
Verschenen in: 2015
Auteur(s): Gent, Jan van
Op 23 maart 2013 werd het Van Dam-orgel uit 1869, afkomstig uit de Mauritiuskerk in het Friese Irnsum, in de Dorpskerk van Zoeterwoude feestelijk in gebruik genomen.
Dit gebeurde na een restauratie die mede mogelijk werd gemaakt door een grote groep enthousiaste vrijwilligers o.a. uit de protestantse gemeente die werd aangestuurd door de plaatselijke orgelcommissie en door vakmensen op het gebied van orgelrestauratie en restauratieschilderwerk.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 8 december 2020