Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Geschiedenis ==> Wereldoorlog     

Aantal gevonden publicaties : 44   (uit: 1551)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 40


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1987050304  
Titel: Oorlogsrelaas
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Roest, H.
Impressies van vijf dagen oorlogshandelingen in 1940.
Wat reeds lang dreigde, is nu een feit. Het is oorlog.
10 mei 1940
Vanmorgen om even over vier uur, toen ik pas op was, weerklonk een hevig lawaai. Er werd in de nabijheid geschoten uit vliegtuigen of door luchtafweergeschut.
Maar nog van niets wetend, schrokken we hevig van dat ongewone geluid. Tijdens het melken bemerkten we wel dat het ernst geworden was.
 

2. Artikel: 1990050607  
Titel: Indrukken en gedachten... Herinneringen aan de 2e wereldoorlog
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Onbekend
Zaterdagavond 7 oct. '44 Waarom ga ik schrijven.
Omdat ons leven in zo bijzondere omstandigheden gekomen is, dat het wellicht later interessant zal zijn, eens na te lezen wat er gebeurd is in deze dagen en weken en hoe we het doorleefd hebben.
 

3. Artikel: 1990050909  
Titel: Twee bijdragen van dokter Wybo Kortmann
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Kortmann, Wybo
Twee bijdragen van dokter Kortmann
10 mei 1940
We waren door al dat lawaai in de lucht al vroeg uit de veren.
Op de Miening stonden de mensen te praten en te kijken naar de overvliegende vliegtuigen.
Om ongeveer 6 uur kwam er een auto de laan opgescheurd. Een Red-Band taxi uit Den Haag.
 

4. Artikel: 1990051213  
Titel: Onderduikers
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Onbekend
Onderduiken was iets waarvan we voor de oorlog niet wisten wat het was.
Maar tijdens de bezetting door de Duitsers kregen we er mee te maken.
Al heel spoedig na de komst van de Duitsers moesten joden onderduiken, om zich aan deportaties te onttrekken.
Later kwamen daar andere groepen bij.
 

5. Artikel: 1990051515  
Titel: 1940 - 1945
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Janson, Archief fam.
De tweede grote wereldoorlog heeft van de familie zware offers gevraagd.
Nooit hebben wij de liefde voor ons vaderland en voor onze vlag zo gevoeld als in de dagen toen de Duitsers ons land bezet hadden en wij de vlag niet mochten uitsteken.
Wat hebben de moffen ons geplaagd, onderdrukt en uitgemergeld.
 

6. Artikel: 1990051617  
Titel: Luchtwachttoren dreigt te worden afgebroken
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Onbekend
In 1954 werd in het Westeinde een luchtwachttoren gebouwd, volgens een systeem, dat overal in Nederland werd toegepast.
Bij bossen waren ze veel hoger, maar bij ons was grote hoogte niet nodig.
Doel van de bouw was bescherming van het luchtruim tegen vliegtuigen, die op lage hoogte vlogen.
 

7. Artikel: 1990080505  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteerde... Tentoonstelling 1940 - 1945
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Redactie Suetan
Op zaterdagmiddag 28 april vond de opening plaats.
Burgemeester Houdijk, enkele gemeenteraadsleden, maar vooral familieleden van "Hen die vielen" waren bij dit gebeuren aanwezig.
Nadat de voorzitter een welkom had gesproken aan de vele aanwezigen, verrichtte dokter Wybo Kortmann de opening (de speech is elders afgedrukt) waarna de openingsceremonie plaatsvond, te weten het plaatsen van een bloemenhulde voor het "monument" aan de herdenkingswand, waar van de 18 Zoeterwoudse slachtoffers een foto met bijbehorende tekst aanwezig was.
 

8. Artikel: 1990080808  
Titel: Tekst van de toespraak van dokter Wybo Kortmann
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Kortmann, Wybo
Bij de opening van de tentoonstelling Zoeterwoude 1940 - 1945 op zaterdag 28 april 1990
Dames en Heren,
Door de enorme voortvarendheid van de vereniging "Oud Zoeterwoude" krijgt u hier een beeld van wat hier in de jaren veertig vijf en veertig gebeurd is en dank zij de vriendelijkheid van diezelfde vereniging mag ik een kleine inleiding geven.
Op 10 mei 1940 werden wij vroeg gewekt door over denderende vliegtuigen en ontploffende bommen.
 

9. Artikel: 1990081417  
Titel: Necrologie van de Zoeterwoudse slachtoffers
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
JOHANNES H. BUITENDIJK
Geboren 15 juli 1908.
Zijn beroep was bouwkundig opzichter.
Hij was gehuwd en had drie kinderen. Viel tijdens de gevechten aan de Moerdijk op 10 mei 1940.
Hij werd bijna 32 jaar oud en is begraven in Dubbeldam.

MARIA C. DEN ELSEN-ZONDEROP
Geboren 5 december 1908.
Huisvrouw van beroep. Was gehuwd met Petrus den Elsen en moeder van 5 kinderen.
 

10. Artikel: 1990081925  
Titel: Donderdag 22 februari 1945 (1)... Een vliegtuig in de Geerpolder
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Post, H.A. van der
Wij verplaatsen ons 45 jaar terug naar de boerderij van Tinus Janson, Geerpolder 8 te Zoeterwoude.
Diegenen die hem nog gekend hebben zullen het beamen.
Zijn interesse ging vooral uit naar het radionieuws dat werd uitgezonden door de B.B.C. Radio Oranje en de uitzending voor de Belgen in de Nederlandse taal, werden dagelijks beluisterd op de korte golf de 25 - 30 en 49 meter band.
 

11. Artikel: 1990085353  
Titel: Dagboek van hongerwinter tot bevrijding
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Op vrijdag 9 maart mocht ik in Uden het eerste exemplaar overhandigen aan pater Van den Elsen, de schrijver van het boek.
Hij was blij verrast over de keurige uitvoering en stak zijn bewondering daarvoor niet onder stoelen of banken.
Wij hielden deze "uitreiking" stil, want op 4 mei, na afloop van de dodenherdenking, was n.l. de echte eerste uitreiking van het boek aan de burgemeester van Zoeterwoude.
 

12. Artikel: 1995057284  
Titel: Donderdag 22 februari 1945 (2)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Post, H.A. van der
In de 77e aflevering van onze "Suetan" van Augustus 1990 stond het relaas van een Consolidated Liberator B-24j bommenwerper, "Jolly Duck", die toen 45 jaar geleden op donderdagmiddag 22 februari 1 945 omstreeks kwart over vier een noodlanding maakte bij de boerderij van Martinus Janson in de Geerpolder te Zoeterwoude.
Vier dagen daarna werd, op maandagmiddag 26 februari 1945, deze Liberator B-24 door Spitfires van het 542e RAF squadron door boordmitrailleurs in brand geschoten.
 

13. Artikel: 1995059496  
Titel: De Zoeterwoudse bakkers in oorlogstijd en hongerwinter (1)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Geest, Koos van der
Hoewel ik pas bijna 12 jaar was aan het eind van de oorlog 1940 - 1945, herinner ik mij uit die jaren vrij veel.
De volle draagwijdte van de oorlogstoestand drong echter waarschijnlijk nauwelijks tot mij door.
Dat het een wat angstige tijd was is mij altijd bijgebleven.
 

14. Artikel: 1995089905  
Titel: De Zoeterwoudse bakkers in oorlogstijd en hongerwinter (2)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Geest, Koos van der
Brandstoffen
Het was echter niet eenvoudig om de ovens op temperatuur te krijgen (250° C) Toevallig beschikten beide bakkerijen over dezelfde ovens, n.l. een Bako van de fa. de Boer uit Dordrecht.
Deze werden gestookt met steenkool van een grof soort en ook met briketten.
Met de bevrijding van Limburg viel de aanvoer hiervan vrijwel geheel weg.
 

15. Artikel: 1995089924  
Titel: Na 50 jaar weer terug op de landingsplaats
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Post, H.A. van der
Schiphol Donderdag 27 april 1995.
Met vluchtnummer DL 80 landt om 7.30 uit New Vork, zonder dat ook maar een passagier zich zorgen maakt over de naderende landing, op de landingsbaan een toestel van de DELTA AIR L1NES INC.
Nog voor de landing wenst de gezagvoerder door de intercom de reizigers die het toestel verlaten een goede verdere reis.
 

16. Artikel: 1996021419  
Titel: Tijdperk ingeluid met grote krentenbollen en chocolademelk (1)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1996
Auteur(s): Post, H.A. van der
Zoeterwoude: vrijdag 10 mei 1940 half vier in de ochtend.
Het was op deze morgen dat, ruim vijfenvijftig jaar geleden, onze omgeving werd opgeschrikt door het geluid van overvliegende vliegtuigen.
Er waren in die dagen maar weinigen die een ochtendblad lazen, maar om te weten wat er nu aan de hand was had men daar weinig aan gehad, want er werd die ochtend in de ochtendeditie van b.v. De Maasbode met geen woord gerept over dit naderend onheil.
Toch kondigden de geluiden van deze laag overvliegende vliegtuigen een geheel nieuw tijdperk aan in de geschiedenis van ons vaderland.
Het was het begin van het tijdperk 1940 - 1945 toen we werden bezet door Nazi Duitsland.
 

17. Artikel: 1996086170  
Titel: Tijdperk ingeluid met grote krentenbollen en chocolademelk (2)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1996
Auteur(s): Post, H.A. van der
We komen hier niet om een volkskarakter in het nauw te brengen en te vernielen en om aan een land de vrijheid te ontnemen (2) Zoeterwoude 15 mei 1940 tien minuten over half zeven in de avond.
Op dit tijdstip werd door de radio aan de bevolking van Nederland medegedeeld dat, naar aanleiding van het bombardement op Rotterdam en uit vrees voor een dergelijk bombardement op Utrecht, Generaal Winkelman tot overgave had besloten en dat de strijd behalve in Zeeland was gestaakt. AI eerder was bekend gemaakt dat de Koninklijke familie en de regering waren vertrokken naar Engeland.
 

18. Artikel: 1996117890  
Titel: Tijdperk ingeluid met grote krentenbollen en chocolademelk (3)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1996
Auteur(s): Post, H.A. van der
5 en 6 Juni 1944, Belangrijke data in de geschiedenis van het tijdperk 1940 - 1945.
In die dagen waren de meeste huisgezinnen in Zoeterwoude geabonneerd op het ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD welke in dat jaar in de plaats gekomen was van het R.K.dagblad DE LEIDSCHE COURANT.
Zowel in deze krant welke onder invloed van de bezetter stond als ook in de gestencilde illegale bladen waren er geen berichten die er op duidden dat er op de avond van 5 Juni 1944 iets heel belangrijks op handen was.
 

19. Artikel: 1997020514  
Titel: Tijdperk ingeluid met grote krentenbollen en chocolademelk (4)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1997
Auteur(s): Post, H.A. van der
Een heilige toorn en een matelooze woede vervult ons door den misdadigen aanslag die aan onze beminden Fuehrer het leven had moesten kosten.
De Voorzienigheid heeft anders gewild. 20 Juli 1944 Ook weer een bijzondere datum in de geschiedenis van het tijdperk 1940 - 1945.
Uit de stapel vergeelde kranten uit ons archief drukken wij deze keer de voorpagina af van het ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD gedateerd 21 Juli 1944 (zie vorige pagina).
Verschillende hoge Duitse militaire autoriteiten hadden plannen gesmeed om de Führer Adolf Hitler uit de weg te ruimen en daarna met de geallieerden te onderhandelen over vrede.
 

20. Artikel: 1997053348  
Titel: Tijdperk ingeluid met grote krentenbollen en chocolademelk (5)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1997
Auteur(s): Post, H.A. van der
En thans staan wij voor het grote moment.
Nadat het bevolkingsregister en de registers van de burgerlijke stand op 6 Januari 1945 uit het gemeentehuis aan de Noordbuurtseweg te Zoeterwoude verdwenen waren dook burgemeester Dhr. Smeets definitief onder bij de familie van Diemen aan de Weipoortseweg omdat hij als burgemeester niet meer veilig was, wat ook bleek uit het tegen hem uitgevaardigd arrestatiebevel.
 

21. Artikel: 1997086268  
Titel: Tijdperk ingeluid met grote krentenbollen en chocolademelk (7) slot
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1997
Auteur(s): Post, H.A. van der
Wij vervolgen weer de notities die onze schoolmakker de 13 jarige Nico van der Meer opschreef in zijn schoolschrift van de gebeurtenissen van voor en na de bevrijding " De laatste Maanden" (vervolg) door N. van der Meer.
Op zaterdag 3 maart deden de Engelsen een noodlottige aanval op Den Haag.
's Morgens vroeg begon het al, ik zat te eten, er vlogen nog al wat vliegtuigen, en het dreunde flink, maar daar sloegen wij verder geen aandacht op, ik ging naar buiten en hoorde dat ze bommen op Den Haag hadden gegooid.
 

22. Artikel: 2005052121  
Titel: De dag dat het manna viel
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 2005
Auteur(s): Leeuwen, Fried van
Bij ons thuis was het verhaal van "het neergestorte vliegtuig in de Geerpolder" wel bekend.
Door een toevallig gesprek bleek dat er een boek over geschreven is en degene die ons dit vertelde had het in bezit en was bereid het uit te lenen. "De dag dat het manna viel" is toen door enkelen in ons gezin gelezen en boeiend gevonden.
Ikzelf werkte toen in Bleiswijk en was redelijk bekend met Zoetermeer en omgeving.
 

23. Artikel: 2005052727  
Titel: Amerikaans parachutezijde
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 2005
Auteur(s): Gent, Jan van
Hoe de stof van de parachute een tweede leven ging leiden na de crash van de "The Jolly Duck" in de Geerpolder ! Er zijn hierover prachtige verhalen in de loop der jaren opgeschreven en wel het mooiste verhaal is van Miep en Wim van Niekerk uit Canada.
Wim van Niekerk was vrij snel bij de plek waar de Liberator was neergestort, uit nieuwsgierigheid, maar ook als lid van de ondergrondse.
Hij hielp met anderen de bemanningsleden uit het vliegtuig en zorgde voor een ontsnappingsroute richting Zoetermeer.
Een van hen gaf hem de parachute, die later zo een opvallend tweede leven zou gaan leiden.
 

24. Artikel: 2005052832  
Titel: Op de grens van Zoeterwoude / Hazerswoude in oorlogstijd
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 2005
Auteur(s): Poel, Goof van der & Gent, Jan van
Slager Goof van der Poel had zijn slagerswinkel in een gedeelte bij de huizen van Oosthoek en heeft zijn belevenissen uit het begin en het einde van de oorlogsjaren in twee kleine oranje gekleurde schrijfboekjes opgeschreven.
Ruim na zijn dood kwamen zijn herinneringen uit deze periode te voorschijn en zo kunnen wij, met zijn ogen terugkijken naar de oorlogshandelingen van dit gedeelte van Zoeterwoude.
 

25. Artikel: 2005053233  
Titel: Kroniek van de week
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 2005
Auteur(s): Gent, Jan van
Op de zolderkamer van Dorpsstraat 6 werden in het voorjaar van 1944 de eerste pogingen ondernomen voor het drukken van een illegaal krantje.
Hier woonde de onderwijzersfamilie Van der Ruit in het woonhuis dat was bewoond door de schilder en dorpsdrogist Binnendijk.
Op een simpel stencilapparaat werden de nieuwsblaadjes gedrukt.
 

26. Artikel: 2005053434  
Titel: Het O.D. gilde (OnderDuikersgilde) "Had je me maar"
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 2005
Auteur(s): Berkhout, Agnes / Gent, Jan van
Het OD. gilde (OnderDuikersgilde) uit Zoeterwoude werd in 1942 opgericht door Theo van Gent met de opzet om mannen te beschermen tegen een ongewilde reis naar Duitsland.
Met valse verklaringen, dat de mannen niet konden worden gemist, lukte dat aardig.
Zo werden zij ineens omgeschoold tot grasdroger bij Janus Hilgersom in Stompwijk, terwijl zij dat werk nog nooit hadden gedaan.
Ook hebben zij eindeloos gewerkt aan de molen "Zelden van Passe" in het Westeinde.
Nog steeds zijn hun namen terug te vinden in de kap van de molen.
 

27. Artikel: 2005053537  
Titel: De wonderbaarlijk tocht
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 2005
Auteur(s): Gent, Jan van
In het midden van de tweede wereldoorlog werden veel jonge mannen gedwongen te gaan werken in Duitsland.
Zo had ook Frans Hulsbos zijn "arbeitseinsatz"- papieren ontvangen, maar zijn vader zei "dat nooit!" en Frans is 3 maanden ondergedoken op de pastorie bij Dominee Kranenburg op het Watertje.
In januari 1945 was weer een sein binnengekomen voor een razzia door de Duitsers, op zoek naar mannen in de leeftijd van 16 tot 40 jaar om te worden ingezet in de Duitse oorlogsindustrie.
 

28. Artikel: 2005053743  
Titel: Nog wat wonderlijke verhalen over de razzia's in Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 2005
Auteur(s): Kortmann - Keulen. A.E.C.M. & Gent, Jan van
De brugwachter van de Lammenbrug was een belangrijke schakel in de berichtgeving van een op komst zijnde razzia.
Door gebruik van de telefoon werden contactpersonen gebeld en zij zorgden dat het slechte nieuws snel werd verspreid.
Daar de brugwachters 's nachts geen dienst hadden, was dat de zwakke schakel in de berichtgeving en konden de Duitsers toch onverwachts voor de deur staan.
 

29. Artikel: 2005054448  
Titel: Na 60 jaar weer terug op de landingsplaats
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 2005
Auteur(s): Post, H.A. van der
Wij blikken terug naar onze aflevering 97 van augustus 1995 van Suetan waar we een verslag publiceerden van het bezoek aan Nederland van Mr. en Mrs. Duerr afkomstig uit de Verenigde van Amerika.
Zij brachten een bezoek aan die plaatsen die betrekking hadden op 22 februari 1945.
De toen 21 jarige Elmer Duerr landde 50 jaar geleden met een 9 koppige bemanning bij de boerderij van Tinus Janson in de Geerpolder te Zoeterwoude.
 

30. Artikel: 2008051620  
Titel: De Arbeitseinsatz : Razzia in de Weipoort
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 2008
Auteur(s): Versteegen, Freek
De Arbeitseinsatz : Razzia in de Weipoort
Het persoonsbewijs
Alle Nederlanders die op 1 oktober 1940 15 jaar of ouder waren, kregen een persoonsbewijs met paspoort uitgereikt, dat zij altijd bij zich moesten dragen.
Op dat PB stond een vingerafdruk van de rechterwijsvinger.
Zo 'n zelfde afdruk stond ook op de achterzijde van de pasfoto, die door een speciaal venstertje zichtbaar bleef.
 

31. Artikel: 2008052727  
Titel: Informatie van de Commissie Genealogie
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 2008
Auteur(s): Onderwater, Thea
Bij het lezen van de overlijdensakten van de oorlogsjaren 1943, 1944 en 1945 zijn er 3 dingen, die mij opvallen.
1. het grote aantal overledenen in 1944 en 1945, natuurlijk niet zo verwonderlijk, het was tenslotte oorlog en ook nog de hongerwinter.
2. de aangiften worden veelal gedaan door de begrafenisondernemer i.p.v. door echtgenoten of vaders, maar ja het was oorlog.
3. er overlijden erg veel oudere mensen, ouder dan 70 jaar, die soms wel in Zoeterwoude wonen, maar daar niet geboren zijn.
Veel van deze mensen, waren in Leiden geboren.
 

32. Artikel: 2010053637  
Titel: Post uit Canada
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 2010
Auteur(s): Redactie Suetan
In Juli 2009 ontvingen wij een brief van de heer William van Niekerk uit Calgary, Canada.
Van Niekerk was in de Tweede Wereldoorlog in Zoeterwoude actief binnen de BS (binnenlandse strijdkrachten) en de voedselvoorziening.
De 91-jarige van Niekerk schreef ons een uitgebreide brief en sloot daarbij de nodige paperassen die hij bij het opruimen gevonden had.
 

33. Artikel: 2010053945  
Titel: Oorlogsherinneringen van Aad Vertegaal
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 2010
Auteur(s): Vertegaal, Aad
Oorlogsherinneringen van Aad Vertegaal
Aad Vertegaal was het zesde kind uit een gezin van veertien kinderen van Kees Vertegaal en Anna den Biggelaar.
Kees Vertegaal was in dienst als bedrijfsleider van de coöperatieve graanmaalderij "De Hoop" aan de Rijndijk in Hazerswoude.
Als 9-jarige maakte hij het begin van Tweede Wereldoorlog mee en de aansluitende bezetting.
Veel van deze periode heeft hij in een verhaal verwerkt en dat vormt de basis voor dit artikel.
 

34. Artikel: 2012021516  
Titel: Oorlogsleed
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 2012
Auteur(s): Versteegen, Freek
In Suetan 160 van mei 2011 publiceerden wij een verhaal over de sloop van een rijtje huizen tegenover de Meerburgkerk, op bevel van de Duitse Wehrmacht.
We vroegen ons toen af waarom dat allemaal zo verschrikkelijk snel moest gebeuren en wat dat toen betekend moet hebben voor de gezinnen die er woonden, om met hun hele hebben en houden, binnen 24 uur elders onderdak te vinden in die toch al zo zware oorlogstijd.
 

35. Artikel: 2012085355  
Titel: Ontvijanding
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 2012
Auteur(s): Versteegen, Freek
Hans Ecklplein
In een vorige uitgave van Suetan hebben we geschreven over de naamgeving van de Antoniusstraat.
In een van de volgende Suetans staat ook de naamgeving van de Stadhouderslaan op het lijstje.
Dat de voetbalvereniging Meerburg aan het Hans Ecklplein ligt weet u natuurlijk.
En u weet ook dat Hans Eckl een vluchteling uit Oostenrijk was, die in 1920 op 12-jarige leeftijd door de familie Vlasveld in Zoeterwoude-Rijndijk werd opgevangen.
 

36. Artikel: 2012117577  
Titel: BB-commandobunker aan de Stadhouderslaan
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 2012
Auteur(s): Gent, Jan van
Een groot aantal bezoekers had zich op 28 oktober in de kantine van de voetbalvereniging Meerburg verzameld, voor een bezoek aan de commandobunker of in de volksmond de atoombunker aan de Stadhouderslaan.
Het was indrukwekkend om een kijkje te nemen in deze ondergrondse commandopost van de Bescherming Bevolking, als een herinnering uit de tijd van de "koude oorlog".
 

37. Artikel: 2012118485  
Titel: De luchtwachttoren in het Westeinde
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 2012
Auteur(s): Gent, Jan van
Het Korps Luchtwachtdienst (KLD) was de benaming voor een semigeheim netwerk van luchtwachttorens met vrijwillige waarnemers in ons land ter bescherming van het luchtruim tegen vliegtuigen uit de Sovjet-Unie.
Het was een voortzetting van een eerdere vrijwilligersdienst, het Vrijwillig Landstormkorps Luchtafweerdienst, die officieel functioneerde van 1921 tot 1940 en tijdens de Duitse inval meer dan 16.000 meldingen doorgaf.
 

38. Artikel: 2015063334  
Titel: Gelderswoude in oorlogstijd (10)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 2015
Auteur(s): Does, Hans van der
Voor zover bekend was Andries (Dries) Leune Jzn. de enige jongeman uit Gelderswoude die in het Nederlandse leger was opgenomen toen op 10 mei 1940 de Duitse legers ook Nederland binnenvielen.
Hij was gelegerd in Zeeland en heeft het bombardement van Middelburg nog van nabij meegemaakt.
Eind mei 1940 kon hij ongedeerd weer bij zijn ouders terugkeren.
 

39. Artikel: 2015064040  
Titel: Foto (Film) uitgelicht
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 2015
Auteur(s): Gent, Jan van
Met spanning keken we uit naar de premičre van de film “Zoeterwoude in tijd van oorlog, vrede en vrijheid” op 3 mei in de Zalen van De Meester.
Het is een meesterwerk geworden van de cineast Peter Versluijs.
 

40. Artikel: 2015094344  
Titel: Oosthoek (4) - De jaren ‘40 en '50
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 2015
Auteur(s): Versteegen, Freek
In Suetan nummer 162 van november 2011 stond een verhaal over de toneelclub "Liefde voor Toneel" aan de Meerburg, waarin Riet Rijsbergen - van der Hulst als een van de hoofdrolspeelsters aan het woord kwam.
Toen Riet hoorde, dat er een verhaal over de Oosthoek-huizen aan zat te komen, stuurde ze ons direct een serie oude foto’s en verhalen, omdat ze daar vanaf haar geboorte in het derde huis van het derde blok heeft gewoond, tot aan de verhuizing rond 1956 naar de nieuwbouw naast het toenmalige Meerburgveld.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 8 december 2020