Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Geschiedenis ==> Verenigingsleven algemeen     

Aantal gevonden publicaties : 10   (uit: 1551)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1970100303  
Titel: Oud Zoeterwoude in ontwikkeling
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Verenigingsleven algemeen
Verschenen in: 1970
Auteur(s): Lans, H.Th. van der
Zoals iedere groep mensen die voor het eerst samen iets gaat ondernemen, heeft natuurlijk onze Stichting “Oud Zoeterwoude” ook haar kinderziektes.
Een van de grootste moeilijkheden van het moderne verenigingsleven is wel om alle leden van de groep zodanig te activeren dat het een werkelijk levende en vooral levendige groep is.
Kinderziektes kunnen “dodelijk” zijn in een niet gezond lichaam!
Vandaar dat het voorlopig bestuur van de Stichting zich als belangrijkste taak heeft gesteld al datgene te doen wat noodzakelijk is om de Stichting tot een gezond lichaam te maken!
 

2. Artikel: 1983121019  
Titel: Van Patronaat tot Muziekcentrum
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Verenigingsleven algemeen
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Paardekooper, H.J.C.
Een geschiedenis van 60 jaren.
Het is anno 1983 bijna niet voor te stellen, dat er in Zoeterwoude en waarschijnlijk ook elders bijna geen verenigingen en verenigingsgebouwen bestonden.
Rond de eeuwwisseling speelde zich het sociale leven af in of rond de kerken en werd er, zo er al bijeenkomsten waren, voornamelijk vergaderd in cafés.
Men kende toen het strak georganiseerde leven van de standen nog niet en de jeugd had nog bijna geen enkel verband in jeugdbeweging of sportclubs.
 

3. Artikel: 1998087880  
Titel: De Sint Barbaravereniging en aanverwante zaken
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Verenigingsleven algemeen
Verschenen in: 1998
Auteur(s): Hoeven, Henk van der
De Heilige Barbara werd vereerd als patrones van een zalige dood, daarom droegen heel wat rooms-katholieke begrafenisverenigingen haar naam.
Dat was bij ons dus ook het geval.
De vereniging werd opgericht op 27 maart 1913 en gereorganiseerd met ingang van 1 januari 1921.
De voornaamste reglementsartikelen luidden als volgt:
Art. 1.
De vereniging stelt zich ten doel hare leden en hunnen echtgenotes behorende tot de parochie Maria Onbevl. Ontv. de laatste eer te bewijzen door het ter aarde bestellen hunner lijken. Het artikel is bewerkt door Jan Zandbergen.
 

4. Artikel: 2011085358  
Titel: Het Verenigingsleven rond de Dorpskerk in de jaren na de tweede wereldoorlog (1)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Verenigingsleven algemeen
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Hulsbos, Jan
De koorzaal van de dorpskerk was de ontmoetingsplaats voor het verenigingsleven van de Protestantse gemeente. "Waar was de koorzaal" zal men zich afvragen.
Voor de grote restauratie van 1949- 1957 was de indeling van de dorpskerk totaal anders dan wat wij nu beleven bij het binnentreden van het kerkgebouw.
 

5. Artikel: 2011117883  
Titel: Het Verenigingsleven rond de Dorpskerk in de jaren na de tweede wereldoorlog (2)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Verenigingsleven algemeen
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Hulsbos, Jan
De kosterswisseling in 1946.
Inmiddels had koster Teunis Zaal, getrouwd met Jans Vonk, een dochter van koster Abraham Vonk die in de periode 1884-1934 het kosterschap vervulde, eind oktober 1946 afscheid genomen vanwege zijn benoeming in dezelfde functie in Leiderdorp.
Per 1 november 1946 werd als koster benoemd de heer Adrianus Hulsbos, getrouwd met Clara Vonk, eveneens een dochter van Abraham Vonk, waarmee het kosterschap binnen de familie bleef.
 

6. Artikel: 2012021114  
Titel: Het verenigingsleven rond de dorpskerk (3)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Verenigingsleven algemeen
Verschenen in: 2012
Auteur(s): Hulsbos, Jan
We zijn inmiddels in november 1947.
Er is bericht binnengekomen, dat in Soest een gebouw, opgetrokken van hout, te bezichtigen is.
Dat gebouw lijkt wel geschikt voor ons en kost ƒ 6.000,00 kant-en-klaar.
Besloten werd dit in de eerstvolgende weken te gaan bezichtigen.
Nog meer gebouwen werden “in den lande” bekeken.
 

7. Artikel: 2012052933  
Titel: Het verenigingsleven rond de dorpskerk in de jaren na de tweede wereldoorlog (4)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Verenigingsleven algemeen
Verschenen in: 2012
Auteur(s): Hulsbos, Jan
Dan is het eindelijk zover, Ons Huis is klaar voor de openingsavond.
Onder groote belangstelling uit onze geheele gemeente en genoodigden daarbuiten werd dinsdag 1 november 1949 het Jeugdgebouw geopend.
De groote zaal, welke gedurende de Kerkrestauratie als kerk dienst zal doen, was overvol.
Op het podium prijkten bloemen en bouquetten.
 

8. Artikel: 2012085659  
Titel: Het verenigingsleven rond de dorpskerk in de jaren na de tweede wereldoorlog (5)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Verenigingsleven algemeen
Verschenen in: 2012
Auteur(s): Hulsbos, Jan
Inmiddels had de C.J.M.V. (Christelijke Jonge Mannen Vereniging) besloten een eigen nieuwsorgaan in het leven te roepen.
De redactie bestond uit Henk van den Berg, Piet van der Vliet en Han Visser.
Het eerste nummer onder de titel “Door ’t woord verbonden” was speciaal bestemd voor “onze jongens overzee”.
Dat waren op dat moment Piet Brandhorst, Aad Rijnsburger en Bertus van der Loo die hun dienstplicht in Nederlands Indië vervulden.
 

9. Artikel: 2013096467  
Titel: Van het patronaat naar de kruisvaart
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Verenigingsleven algemeen
Verschenen in: 2013
Auteur(s): Gent, Jan van
Op eerste kerstdag 1923 werd het patronaat aan de Schenkelweg officieel in gebruik genomen als onderkomen voor de jonge leden van het St. Aloysius patronaat.
Zo kwam er een einde aan de belabberde bijeenkomsten in de lokalen van de jongensschool aan de Zuidbuurtseweg.
Voor een bedrag van ruim ƒ 42.000,-- was hier een verenigingsgebouw verrezen wat zijn weerga niet kende.
 

10. Artikel: 2013129900  
Titel: Foto uitgelicht
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Verenigingsleven algemeen
Verschenen in: 2013
Auteur(s): Redactie Suetan
Ruim vijftig jaar na het gedwongen stoppen van de activiteiten van de Sint Josephsgezellen, was het de rustende huisarts Wybo Kortmann die met leeftijdgenoten de Kolpingbeweging in Zoeterwoude weer nieuw leven inblies.
Zij kwamen bijeen op Oud Raadwijk waar het kaartspel een belangrijke plaats innam.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 28 november 2020