Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Geschiedenis ==> Varia     

Aantal gevonden publicaties : 53   (uit: 1551)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 40


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1970101011  
Titel: Onderzoek naar de naam van Kerk en Gemeente
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1970
Auteur(s): Dorrepaal sr., J.A.
In de 8e eeuw vestigde de uit Engeland afkomstige missionaris LebuÔnes zich in Deventer waar hij de LebuÔneskerk stichtte.
Deze naam vinden wij alleen in Deventer en in Zoeterwoude.
Hoe komt dat?
Zijn arbeid aan de IJssel werd in 772 onderbroken door een inval der heidense Saksen, die de kerk verbrandden.
De missionaris moest vluchten naar Utrecht.
LebuÔnes heeft het daarna waarschijnlijk gezocht in de wat rustiger Rijnstreek.
 

2. Artikel: 1972031011  
Titel: Toelichting bij de kaart van de omgeving van Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Schouten, J.J.
Als losse bijlage van het periodiek ďSuetanĒ vindt u ingevouwen in uw blad een overzichtskaart van de omgeving van Zoeterwoude zo rond het jaar 1700.
Basis van deze kaart is de topografische atlas van deze omgeving rond 1900, dit om een juiste schaal en geografische indeling te verkrijgen.
Bekijk ook de kaart in de bibliotheek record 01117 .
 

3. Artikel: 1972031111  
Titel: 21 Maart: Lezing over oude tegels
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Moerman, Drs. I.W.L.
Op woensdagavond 21 maart aanstaande houdt Mej. Drs. I.W.L. Moerman, conservator van het Stedelijk Museum De Lakenhal te Leiden, voor onze vereniging een lezing, met lichtbeelden, over oude tegels.
 

4. Artikel: 1973060606  
Titel: Grepen uit de historie van de Rijndijk.
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
Zoals we reeds in het decembernummer van Suetan met U bespraken, is Zoeterwoude van oudsher een Ambacht geweest.
De ambachtszaken werden besproken en afgedaan in het zo geheten Ambachtshuis.
In vele oude gemeenten in ons land zijn zulke oude Ambachtshuizen aan te wijzen, als voorlopers van de later gemeentehuizen of secretarien.
U weet dat het oude Ambachtshuis van Zoeterwoude stond aan de Hoge Rijndijk, bij de Leiderdorpsebrug in de Bruggestraat.
 

5. Artikel: 1975120710  
Titel: Oud nieuws
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Bosman, W.
Oud nieuws
Van de hak op de tak door de tijd springend brengen wij U een aantal echt Zoeterwoudse berichten, oud maar wellicht tůch nieuws:
HERSTEL DORPSKERK
Eind maart 1817 zenden Kerkeraad en Kerkmeesteren een circulaire aan de Hervormde Kerken in Nederland met een bede om een geldelijke bijdrage voor het herstel van
 

6. Artikel: 1976080509  
Titel: 1 september 1276 - 1 september 1976
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Bosman, W.
FLORIS en DIRK
De heren Floris de Vijfde en Dirk van Santhorst staan aan de basis van de enorme festiviteiten, die onder de naam "700 jaar Zoeterwoude" op 1 september van dit jaar worden ingeluid en in de periode van 27 mei tot en met 12 juni 1977 hun hoogtepunt zullen hebben.
Dat komt zo, Enige jaren geleden schreef onze redacteur Jan Schouten in dit blad een artikeltje over de vroege geschiedenis van Zoeterwoude.
 

7. Artikel: 1976100304  
Titel: 1 september 1276 --- 1 september 1976. Bewijslastigheden
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Bosman, W.
Het Algemeen Rijksarchief is gevestigd in een zeer oud pand aan het Bleijenburg te 's-Gravenhage.
Het gebouw staat (a) onder monumentenzorg en (b) bol van belangrijke boeken, documenten en andere paperassen.
Om beide redenen is het dan ook begrijpelijk dat de bordjes "Verboden te Roken" de bezoeker van alle kanten aanstaren.
 

8. Artikel: 1977120406  
Titel: Opsporing verzocht... Een oude-waterpomp
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bosman, W.
Tijdens ťťn der bestuursvergaderingen van onze Stichting kwam onlangs de onderstaande zeer fraaie foto ter tafel.
De aanwezigen waren het erover eens, dat dit een echt bijzonder plaatje is. Als u het zelf eerst eens goed bekijkt, komt u wellicht tot eenzelfde conclusie.
Het is duidelijk, dat wij hier het Watertje zien in de richting van de Noordbuurtseweg.
Het verhaal gaat over een waterpomp.
Zie ook record 00758 in de bibliotheek voor de onderliggende stukken hieromtrent.
 

9. Artikel: 1977120710  
Titel: Gelderswoude
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bosman, W.
De buurtschap Gelderswoude neemt wel een heel bijzondere plaats in de Gemeente Zoeterwoude in. Niet alleen ligt men zů afgelegen van de overige woonkernen dat men altijd wordt vergeten - behalve als het op betalen van bijvoorbeeld de gemeentelijke belastingen aankomt - maar ook is het landschap er zeer bijzonder.
 

10. Artikel: 1977121315  
Titel: De zaak Pierson (1)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bosman, W.
Vooral in de jaren 1787 en 1795 kwam het in Zoeterwoude nog wel eens tot botsingen tussen ďOranje-klantenĒ en ďPatriottenĒ.
De zaak ďPiersonĒ is daarvan een zeer duidelijk voorbeeld.
 

11. Artikel: 1978031115  
Titel: De zaak Pierson (2)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Bosman, W.
De nieuwe machthebbers lieten er in 1795 geen gras over groeien.
Zoals gezegd werd op 5 februari een nieuw, door het Volk gekozen Zoeterwouds bestuur geÔnstalleerd, veertien dagen later lag er al een officiŽle klacht tegen Thomas Pierson c.s. ter tafel en weer twee weken daarna werd reeds met de verhoren een aanvang gemaakt.
 

12. Artikel: 1978090406  
Titel: Een Rijndijk's huismerk
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Bosman, W.
In het vorige nummer van Suetan heeft de heer Jan van Gent ons iets verteld over uithangtekens, huismerken en dergelijke.
Als kopje boven dat artikel plaatsten wij de postcode: 2381 EH. Hierdoor werd de indruk gewekt, dat dit de postcode is van de auteur.
Dat is echter niet het geval. Gebruikt werd de postcode van o.a. het pand Watertje 34, waarvan velen hopen dat het eens ons "eigen home" zal zijn.
Zie ook artikel 1980121011
 

13. Artikel: 1980121011  
Titel: Willem van Arckel
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Onbekend
Huismerken
Tot omstreeks 1800 hadden de mensen geen vaste naam, de huizen geen vaste aanduiding. Op die manier was het natuurlijk erg moeilijk aan te geven wie waar bereikbaar was.
Men trachtte dit probleem o.m. op te lossen door het gebruik van huismerken, uithangborden of gevelstenen.
Zie o.a. ook artikel 1978090406 in het kwartaalblad Suetan.
 

14. Artikel: 1981051415  
Titel: Van de Hel naar de Hemel (1c) - Landontginning
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Juffermans, P.J.A.
Wanneer we bij gebrek aan overgeleverde feiten voor de stichting van de kerk met veronderstellingen moeten volstaan, dan geldt dat ook voor de geschiedenis van de landontginning in Zoeterwoude.
Als ontginningsbasis diende meestal een weg, een dijk of een natuurlijk water, zoals de Rijn of de Zwiet.
 

15. Artikel: 1981100405  
Titel: Zoeterwoude, een eeuw geleden (01)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Het lijkt ons een goede gedachte in dit blad een vervolgverhaal te beginnen over het gebeuren in Zoeterwoude zo ongeveer honderd jaar geleden.
Zodoende zijn wij gedoken in het archief van de gemeente en hebben de boeken van de gemeenteraad bestudeerd naar wat er omstreeks die tijd in Zoeterwoude heeft plaatsgevonden.
 

16. Artikel: 1981121415  
Titel: Zoeterwoude, een eeuw geleden (02)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Als vervolg op het eerste artikel nemen wij U opnieuw mee naar de raadszaal van de gemeente Zoeterwoude in 1881.
Het is dit jaar een eeuw geleden dat de telefoon zijn intrede deed in ons land.
Wij vinden hierover echter niets in de raadsverslagen, zodat wij moeten aannemen dat alle berichten nog te voet of per paard en wagen werden rondgebracht.
 

17. Artikel: 1981121820  
Titel: Uit de geschiedenis van Hazerswoude (2 en slot)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Kroon, C.
Akte van overdracht
In de veertiende eeuw ging men er toe over om de afwatering te verbeteren door het land in polders te leggen.
Sluisjes - en later de molens - moesten de waterhuishouding in de polders regelen.
De wildernissen die de graaf behoorden, werden door hem aan adellijke ondernemers verkocht, die op hun beurt de gronden weer aan ontginners overdeden.
 

18. Artikel: 1985081113  
Titel: Zoeterwoude een eeuw geleden
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
In journalistenkring is het algemeen bekend dat er tijden in het jaar zijn dat er weinig nieuws valt te vermelden.
Zo'n tijd wordt dan aangeduid als de komkommertijd .
Het jaar 1883 was waarschijnlijk een goed komkommerjaar want er was zeer weinig nieuws. We gaan dus naar 1884 en vonden het volgende:
 

19. Artikel: 1985111111  
Titel: De jeugd aan het woord
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Hollander, Sjoerd den
In "Suetan" nr 46, december 1982 vermeldden wij het werkstuk gemaakt door Ineke Versteegen.
De redactie van "Suetan" kreeg ter inzage een werkstuk "Zoeterwoude", gemaakt door Sjoerd den Hollander, oud elf jaar, wonende Oranjelaan 5.
Sjoerd, geÔnteresseerd in oude dingen, besloot toen hij van zijn leraar van de Bernardusschool opdracht kreeg een werkstuk te maken, dit te doen over Oud Zoeterwoude.
 

20. Artikel: 1987022632  
Titel: Lavaspad en Lavasbrug in Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Lavaspad en Lavasbrug in Zoeterwoude
Van de heer C. Kroon ontvingen wij een oude ansichtkaart van de Copperwetering met aanliggend pad en bebouwing.
De foto is waarschijnlijk genomen in Ī 1900.
Het pad is nu nog bekend als het Lavaspad en op de oude ansichtkaart ziet u een echtpaar lopen (de vrouw met Rijnlandse kap).
 

21. Artikel: 1991020707  
Titel: Reizen in de tijd
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1991
Auteur(s): Kleibrink, Herman
We willen graag onze voorouders tegenkomen.
Hoe leefden ze, wat deden ze, hoe woonden ze, waarover praatten ze.
Het verhaal over hun gedrag in de maatschappij stellen geschiedkundigen samen uit geschreven of getekende bronnen en als het heel ver teruggaat uit bodemvondsten.
 

22. Artikel: 1992021010  
Titel: De spoorweg Leiden-Woerden - Perikelen rondom de Dorpskerk
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1992
Auteur(s): Onbekend
Op de tweede mei 1877 stuurde de Directeur Hoofdingenieur P.A. de Bordes van de spoorwegmaatschappij Leiden-Woerden in 's-Gravenhage een schrijven aan het gemeentebestuur in Zoeterwoude waarin stond: "Wij hebben de eer u te berichten dat voor de werkzaamheden van der spoorweg Leiden - Woerden begonnen wordt met het maken der bruggen over den Haagschen Trekvliet en de Roomburger Wetering".

Verder een vervelende constatering bij de Dorpskerk.
 

23. Artikel: 1993050407  
Titel: Vierhuizen
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1993
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Voor dit onderwerp gaan we enige eeuwen terug in de geschiedenis van Zoeterwoude en nemen we u in gedachten mee voor een wandeling door de Zuidbuurt.
Deze weg was ongetwijfeld een smalle grintweg zonder schoeiing, voldoende voor het verkeer van die tijd.
Er waren nog geen fietsen en auto's, dus men was aangewezen op rijtuigen, hondenkarren en voor de gewone man "de benenwagen".
 

24. Artikel: 1993050809  
Titel: De Joodsche Tempel vraagt een Flessiaans acte
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1993
Auteur(s): Paardekooper, H.J.C.
Zo men al een joodse Tempel verwacht in Zoeterwoude, dan toch zeker niet aan de Noord Aa. Reeds in aflevering 25 van "Suetan" schrijft Mr. W. Bosman, over de familie Rijgersberg, dat op 28 September 1792 de overdracht plaatsvond van een huis, genaamd "Den Joodschen Tempel ", gelegen aan de Noord Aa.
 

25. Artikel: 1993110914  
Titel: Zoeterwoude 200 jaar geleden (1)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1993
Auteur(s): Paardekooper, H.J.C.
Menigeen zal zich wel eens de vraag gesteld hebben: hoe zag Zoeterwoude er vroeger uit en wat gebeurde er toen.
De geschiedenisboeken vertellen weinig of niets over Zoeterwoude.
Het was een van de vele dorpen gelegen in het welvarende Holland.
Maar het kon zich beroepen op een voorname afkomst en een zekere grootheid in vroeger tijden.
 

26. Artikel: 1994053939  
Titel: Holtland - Holland - Zoeterwoude (2)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1994
Auteur(s): Diemen, J.B.N. van
Uiteraard is dit een ernstig onderzoek waard. We zoeken dus naar de bron en in deze zijn ook hulpbronnen waardevol.
Voor de duidelijkheid een herhaling nu ingekort.
Allereerst is daar de uitspraak van professor Jan Romein.
De naam, waarvan de Etymologie (woordafleiding) niet vast staat, is naar men tegenwoordig wel aanneemt afkomstig van het in de 10e eeuw reeds bestaande HOLTLAND een dorpje bij Leiden dat het kernleen zou zijn waaraan de overige Hollandse lenen vastzaten.
 

27. Artikel: 1994084551  
Titel: Zoeterwoude 200 jaar geleden (2)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1994
Auteur(s): Paardekooper, H.J.C.
Wie in het jaar 1794 naar belangrijke gebeurtenissen in Zoeterwoude zoekt, zal bemerken, dat het een rustig jaar geweest moet zijn.
De Zoeterwoudse archieven geven weinig prijs en dat roept het beeld op van een vredige rust in het landelijke Zoeterwoude.
Maar wie de toestand van het Europa in dat jaar beziet, zal de spanning voelen van de stilte voor de storm.
 

28. Artikel: 1994086364  
Titel: Holtland - Holland - Zoeterwoude (3)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1994
Auteur(s): Diemen, J.B.N. van
In de vorige afleveringen 91 en 92 van Februari en Mei 1994 stelden wij de vraag.
Is de naam Holland een voortzetting van de oude naam van Zoeterwoude?
Hieronder volgt een schrijven van de vakgroep geschiedenis van de Rijksuniversiteit Leiden.
In het jaar 1101 noemt de lokale machthebber in deze streken, bij ons beter bekend als Flores II, zich voor het eerst graaf van Holland.
 

29. Artikel: 1994118084  
Titel: Het verdwenen dorp
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1994
Auteur(s): Fockema Andrae, S.J.
De historische geografie van ons Hollandse polderland is zeer onvoldoende bekend.
Het materiaal biedt ook wel grote moeilijkheden, want in weinig landstreken zijn de veranderingen zo talrijk en zo ingrijpend geweest als juist hier.
Om deze reden ziet men zich soms gedwongen, bij het opstellen van voorlopige conclusies met minder dan honderd percent zekerheid genoegen te nemen, in de hoop dat onderzoek van andere aard mettertijd uitsluitsel zal kunnen geven.
 

30. Artikel: 1995058788  
Titel: Holtland Holland Sotrewold Soeterwou Soeterwoude Zoeterwoude (4)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Diemen, J.B.N. van
Dit is de vierde maal dat dit onderwerp in Suetan aan de orde komt.
De vraag dient zich aan waarom is dit niet eerder geklaard in het verleden.
Waarschijnlijk kwam het niet eerder op tafel omdat het moeilijk uitvoerbaar was.
Wel nu is er de belangstelling, de informatie en de inzet.
 

31. Artikel: 1995058994  
Titel: Zoeterwoude 200 Jaar geleden - 1795 - (2)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Paardekooper, H.J.C.
De winter duurde lang en de Zoeterwoudse bevolking verlangde vurig naar het voorjaar van 1795.
Er hadden zich grote veranderingen voorgedaan in het anders zo rustige dorpsleven.
Sinds de Fransen in het land waren, had de gemeente een nieuw bestuur gekregen: de "Municipaliteit".
 

32. Artikel: 1995089916  
Titel: Zoeterwoude 200 jaar geleden - 1795 - (3)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Paardekooper, H.J.C.
De Bataafse omwenteling van 1795 was niet, zoals de Franse Revolutie, gepaard gegaan met excessen.
Zij droeg het kenmerk van kalmte en van een rustig gedrag.
Men vierde feest en danste om de vrijheidsboom en begroette de Fransen als bevrijders.
Velen hoopten dat er hervormingen zouden komen, juist onder de burgerij.
Zij toch verlangden er sterk naar, om het wanbeleid van het oude regime te corrigeren.
 

33. Artikel: 1995119930  
Titel: Oproep aan de lezers
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Vlasveld, Peter
In voorbereiding is een artikel over een aantal Zoeterwoudse jongemannen (zie blz. 45 " Kroniek van Zoeterwoude") die halverwege de jaren zestig van de vorige eeuw naar ItaliŽ vertrokken om de Kerkelijke Staat te verdedigen tegen de Italiaanse nationalisten.
 

34. Artikel: 1995119936  
Titel: Zoeterwoude 200 jaar geleden 1795 - (4)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Paardekooper, H.J.C.
Het eerste jaar van de Bataafse Republiek liep ten einde.
Ondanks Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap was het er in de Lage Landen niet vrolijker op geworden.
De algemene achteruitgang van de welvaart was in de loop van dit jaar onmiskenbaar.
De oorlog met Engeland en het verlies van vele handelsschepen en een deel van het koloniaal bezit deden zich voelen, vooral voor fabrikanten en kooplui.
 

35. Artikel: 1996052631  
Titel: Zoeterwoude 200 jaar geleden 1796 - Deel 1
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1996
Auteur(s): Paardekooper, H.J.C.
Na het ontslag van schoolmeester Thomas Pierson in december 1795 was de opwinding aan protestantse zijde verre van geluwd.
De oude kerk op het Dorp was met Kerstmis gevuld met goedwillende gelovigen, die het Ere zij God en Vrede op aarde met volle overgave zongen.
In het kleine kerkje aan de Zuidbuurt zette Pastoor Bakker feestelijk het Gloria in Excelsis in en het mannenkoor zong uit volle borst: Et in terra Pax hominibus, bonae voluntatis.
Van goede wil waren ze wel, die van elkaar gescheiden christenen, maar echte vrede was nog ver te zoeken.
 

36. Artikel: 2000054548  
Titel: Zoeterwoudse militairen naar Oost-IndiŽ in de jaren 1945 - 1950 (1)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 2000
Auteur(s): Geest, Koos van der
Zoeterwoudse militairen naar Oost-IndiŽ in de jaren 1945 - 1950
Een beeld van Zoeterwoude in die jaren.
Vierhonderd jaar lang was Oost-IndiŽ onder Nederlands bewind geweest, een Nederlandse kolonie.
Pal na de Japanse bezetting, op 17 augustus 1945, riepen Soekarno en Hatta eenzijdig de Republiek IndonesiŽ uit.
Nederland stond hier niet geheel afwijzend tegenover maar achtte het beter als dit via een geleidelijk proces zou verlopen.
Al snel na de Duitse capitulatie, op 5 mei 1945, werden de eerste vrijwilligers geworven voor de bevrijding van Nederlands IndiŽ uit de handen van de Japanse bezetters.
 

37. Artikel: 2000086164  
Titel: Zoeterwoudse militairen naar Oost-IndiŽ in de jaren 1945 - 1950 (2)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 2000
Auteur(s): Geest, Koos van der
Vanaf augustus 1947 werden er door het Katholiek Thuisfront vanuit de Sint Jansparochie wekelijks nieuwsbrieven naar de militairen in IndiŽ gestuurd.
Aad Berg heeft kans gezien deze van zijn diensttijd in IndiŽ van ruim drie jaar te bewaren en mee terug te brengen naar Holland.
Zij geven een zeer interessant beeld van Zoeterwoude in die jaren.
Elke wekelijkse aflevering begon met twee vaste rubrieken.
 

38. Artikel: 2000118285  
Titel: Zoeterwoudse militairen naar Oost-IndiŽ in de jaren 1945 - 1950 (3)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 2000
Auteur(s): Geest, Koos van der
In het meinummer van Suetan verscheen het eerste artikel over de Zoeterwoudse militairen die in de jaren 1945- 1950 werden uitgezonden naar het toenmalige Oost-IndiŽ.
Aan de hand van de nieuwsbrieven welke zij van het Katholiek Thuisfront van de Sint Jans Parochie ontvingen volgde in augustus een vervolg met een beeld van Zoeterwoude in 1947.
In aansluiting hierop nu het wel en wee van het dorp in 1948.
 

39. Artikel: 2001053032  
Titel: Zoeterwoudse militairen naar Oost-IndiŽ in de jaren 1945 -1950 (4)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 2001
Auteur(s): Geest, Koos van der
Onder bovenstaande titel verschenen vorig jaar drie artikelen in Suetan.
Het eerste was een inleiding over de naoorlogse situatie in deze Nederlandse kolonie en de aanleiding tot het massaal uitzenden van militairen, zowel vrijwilligers als dienstplichtigen waaronder ook bijna 90 inwoners van Zoeterwoude.
Er werden vele contacten onderhouden met "de jongens overzee".
 

40. Artikel: 2002052536  
Titel: Zoeterwoudse militairen naar Oost-IndiŽ in de jaren 1945 -1950 (5)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 2002
Auteur(s): Post, H.A. van der
Na de tweede wereldoorlog verschenen in de kranten terugblikken en verslagen over de vele verschrikkingen en verwoestingen van de afgelopen jaren.
Een veel gehoorde kreet uit die dagen was dan ook "Nooit meer oorlog".
Wij hadden de school in 1945 nog maar enkele jaren verlaten of wij werden weer geconfronteerd met een oorlog.
Wij weten ons nog het laatste hoofdstuk van een aardrijkskundeboek dat wij gebruikten bij de heer van Tongeren op de V.G.L.O. school, het tegenwoordige Don Bosco, goed te herinneren.
Dit hoofdstuk ging over onze vooroorlogse kolonie IndiŽ.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 9 november 2020