Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Geschiedenis ==> Herinneringen     

Aantal gevonden publicaties : 53   (uit: 1551)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 40


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1972030307  
Titel: Bijdrage tot de geschiedenis van Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Schouten, J.J.
Voor wie zich verdiept in de geschiedenis der oudste tijden van het gebied dat wij nu gewoon zijn Zoeterwoude te noemen, blijven enkele vraagtekens over.
Wat we vol zekerheid kunnen vaststellen is, dat de kern van het ontstaan van het aloude Ambacht Zoeterwoude gezocht moet worden in de omgeving van de Weipoort.
 

2. Artikel: 1972060404  
Titel: Een wandeling langs de Rijndijk (2)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Dorrepaal sr., J.A.
Wij waren toen gekomen bij Café “Ik leer nog” bij de brug over de Weipoortse Vliet nabij de Rijnstraat. Wij stappen op en lopen door de zijgang en zien de grote stallen, waar bij bruiloften de paarden stonden. Want de jongelui komen allen met paard en Tilbury.
 

3. Artikel: 1982061518  
Titel: Onder het oor van de barg - Gesprek met mevrouw G. Dorrepaal
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
Het was rond de eeuwwisseling de gewoonte om "onder het oor van de barg", dus staande tegen de roede van de barg (hooiberg), een praatje te houden over koetjes en kalfjes.
Met als titel "onder het oor van de barg" beginnen wij in dit nummer een rubriek met herinneringen van ingezetenen - of oud ingezetenen - van Zoeterwoude, geboren rond de eeuwwisseling.
 

4. Artikel: 1982082428  
Titel: Onder het oor van de barg - Gesprek met mevrouw J. Pluister - van Leeuwen
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
Geboren op "Rijnegom" te Zoeterwoude op 10 juni 1905, thans woonachtig in Leiderdorp.
Hofstede Rynegom
Voordat wij met het verhaal van Mevr. Pluiter beginnen, even een kleine zijsprong. De hofstede Rhynegom lag ongeveer op de plaats waar later de boerderij Rijnegom werd gebouwd.
 

5. Artikel: 1982121010  
Titel: De jeugd aan het woord
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Versteegen, Ineke
Tijdens de diploma-uitreiking voor de INNAS-leerlingen van het Middelbaar Beroepsonderwijs "De Noorderwiek" in juli 1982 kreeg Ineke Versteegen uit Zoeterwoude een eervolle vermelding en een aandenken voor haar opstel, waarvoor Ze uit de 10 opgaven, de titel "Oude gebruiken" had gekozen.
 

6. Artikel: 1982122021  
Titel: Onder het oor van de barg - Gesprek met de heer Johannes Dompeling
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Geboren 13 juli 1903 in de Weipoort, momenteel wonende in Leiderdorp.
De heer Dompeling werd geboren in de nog steeds intacte boerderij daterend van 1631, aan de Weipoortse Vliet, gelegen tussen de nu niet meer bestaande Burmaatse Verlaat en de Lagerbergbrug. Links van het Weddepad gaande naar Benthuizen.
 

7. Artikel: 1986021111  
Titel: Beletselen of schrikverwekkende voorwerpen op of langs den publieken weg
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Er heerst sinds enige maanden enige beroering in Zoeterwoude, door de ons inziens volkomen terecht genomen maatregelen, om de snelheid van het verkeer te verminderen en daardoor de verkeersveiligheid te bevorderen.
Echter: Slaan wij "het reglement van plaatselijke policie voor de gemeente van Soeterwoude in overeenstemming en met inachtneming van hetgeen dienaangaande, bij art. 31 en volgende van het Bestuur ten platte lande in de provincie Holland van den 23 july 1825 wordt vereischt" er op na dan lezen we in het achtste hoofdstuk het volgende.
 

8. Artikel: 1987020916  
Titel: De Kruisbuurt - Een wandeling
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Gesprekken met de heer J.A. (Jaap) van Diemen, Rijnstraat 26, Zoeterwoude - gewezen zuivelhandelaar.
Geboren 3 maart 1921 in het pand waar de gesprekken plaatsvonden.
Gehuwd met Rietje Tijssen, afkomstig van de Hoge Rijndijk, dochter van graanhandelaar Tijssen.
Bij één van de gesprekken was ook mevr. Gré Zandbergen - Zwetsloot aanwezig, geboren in de Kruisbuurt 3 mei 1907.
 

9. Artikel: 1987022325  
Titel: Gesprek met oud-schipper W. de Jong
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Gewoond hebbende in de Kruisbuurt, tegenwoordig Rijnstraat genaamd, aan de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude: Geboren 24 juni 1900 in Krimpen aid lJssel gestorven 28 april 1983 in Zoeterwoude.
Dit gesprek vond plaats in februari 1983 van H. Dessensen.
 

10. Artikel: 1988020912  
Titel: Gesprek met dokter Wybo Kortmann
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 1988
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Geboren 6-6-1908 in Zoeterwoude, gehuwd met A.E.C.M. Keulen, de stuwende kracht bij de oprichting van de stichting "Oud Zoeterwoude" en eerste voorzitter.
Dit gesprek werd gevoerd door de heren A.C.J. Duindam en C.A. Warmerdam in april 1985, aangevuld met enige details in februari 1986.
Dokter Wybo Kortmann is voortgekomen uit een artsengezin; zijn grootvader en vader waren eveneens medicus.
 

11. Artikel: 1988021620  
Titel: De Hoge Rijndijk
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 1988
Auteur(s): Pieterse - Zwetsloot, Rita
Dat de Hoge Rijndijk slechts een dijkje is geweest met aan beide kanten water, daar is al veel over geschreven.
Dat hier zoete wouden en veel natuurlijk groen was, hebben we ook kunnen lezen.
We weten het wel, maar we zien er zo graag oude afbeeldingen van.
Als er dan nieuwe, oude gezichtspunten van vroeger boven water komen, is dat altijd erg leuk.
Vooral foto's en ansichten geven een nauwkeurige weergave van de werkelijkheid.
 

12. Artikel: 1988050808  
Titel: Foto Hoge Rijndijk
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 1988
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
In de vorige "Suetan" stond een foto van de Hoge Rijndijk en mevrouw Pieterse stelde voor, een prijsje te geven aan diegene, die de juiste plek wist te vinden.
Er waren meerdere oplossingen, maar slechts één goede!
De heer P. Vlasveld, Willibrordusstraat 3, geboren 12 juni 1914 had het juiste antwoord.
 

13. Artikel: 1988081415  
Titel: Gesprek met mevrouw Cornelia Maria van Zaal-Omtzigt
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 1988
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Geboren te Zoeterwoude 2 oktober 1909.
Zij heeft haar hele leven gewoond op de Hoge Rijndijk, maar wel op verschillende adressen.
Zij was met haar zus Agnes een tweeling.
Afkomstig uit een gezin van 10 personen, met vijf kinderen in leeftijd boven haar.
 

14. Artikel: 1990051819  
Titel: Wat in ons oprichtingsjaar 1970 in de krant?
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Redactie Suetan
5 februari 1970 Zoeterwoudse "herberg" maakte plaats voor zelfbediening Zoeterwoude.
Bijna drie jaar geleden werd het levensmiddelenbedrijf Roeleven aan het Watertje omgezet in een moderne zelfbediening.
Sindsdien is dit bedrijf zodanig uitgegroeid dat opnieuw een uitbreiding noodzakelijk werd.
De verbouwing die hiervoor noodzakelijk was is zo mogelijk nog ingrijpender geweest dan de vorige.
 

15. Artikel: 1994020916  
Titel: Uit het rijke Roomse leven van Henk van der Hoeven (koster van de "Meerburg-parochie" van 1924 - 1980)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 1994
Auteur(s): Zandbergen, Jan
Zo'n langdurig kosterschap mag best uniek worden genoemd.
Het is begrijpelijk dat hij in die 56 jaar het nodige heeft meegemaakt en zien veranderen.
Zijn schat aan herinneringen heeft hij op schrift gesteld en uiteraard met zijn toestemming volgt hier een ordening en samenvatting van zijn ervaringen.
 

16. Artikel: 1994021616  
Titel: Lezers schrijven
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 1994
Auteur(s): Redactie Suetan
Zoeterwoude, 13-12-93
Geachte redactie en lezers van "Suetan".
In een brief van een kennis, al ruim 40 jaar 'n ex-Zoeterwoudenaar, trof ik enkele regels aan die ik graag even door wil geven. Ik citeer: Ik heb "Suetan" weer gelezen.
Het is schitterend!
Eerst het verhaaltje van...
 

17. Artikel: 2000022728  
Titel: Wie brengt ons thuis
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 2000
Auteur(s): Redactie Suetan
Oud Zoeterwoude beschikt over een grote hoeveelheid foto's.
Helaas zijn er foto's waarvan we niet weten wie daar op staan.
Wij vragen u om ons daarbij te helpen.
Dat doen we nu in deze SUETAN en vanaf 20 februari ook in onze oudheidkamer Suetanborgh.
 

18. Artikel: 2005021516  
Titel: Het Bruintje van Texel
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 2005
Auteur(s): Mooijman, Jac. (Koos)
Een waar verhaal Zoeterwoude, 25 november 1975
Omstreeks het jaar 1900 leefde er aan de Vliet onder Zoeterwoude, thans gemeente Leiden, ene Koos Mooijman met zijn vrouw Adriana Grundeken.
Zij bewoonden daar een boerderij Zij hadden 5 kinderen, te weten ; Arie, Marie, Jan, Rinus en Toos.
Ze hadden ongeveer 25 melkkoeien en ook een paard, zoals toen op elke boerderij voor kwam, om het landwerk mee te doen en om naar de stad te rijden om boodschappen te doen.
Er waren toen nog geen auto's, fietsen of iets ·van dien aard.
 

19. Artikel: 2008118188  
Titel: Protestantse Vereniging voor ziekenhuisverpleging en Ziekenzorg te Zoeterwoude (1)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 2008
Auteur(s): Hulsbos, Jan
(vanaf haar ontstaan tot aan haar opheffing)
Op 'den 6den December 1923' werd 'in de Koorzaal' van de dorpskerk een gemeenteavond gehouden, zo lezen we in het eerste notulenboek van de 'Protestantse Vereeniging voor Ziekenhuisverpleging en (later ook) Ziekenzorg te Zoeterwoude'.
Voor de hervormde gemeente (de voorloper van de huidige protestantse gemeente) is het houden van een gemeenteavond geen uitzondering.
Van oudsher is het gebruikelijk dat de hervormde gemeente regelmatig de vergadering van lidmaten bijeenroept voor het nemen van beslissingen waartoe niet de kerkenraad, maar de vergadering van lidmaten het bevoegde orgaan is.
 

20. Artikel: 2009021319  
Titel: Protestantse Vereniging voor ziekenhuisverpleging en Ziekenzorg te Zoeterwoude (1)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 2009
Auteur(s): Hulsbos, Jan
Op 18 februari 1927 vindt 'in de Koorzaal der Ned. Kerk de Algemeene Jaarvergadering plaats'.
De heer H. van Wilsum neemt afscheid. ln zijn plaats wordt de heer J. Schenkeveld in het bestuur gekozen.
Aan de bewaarder der verplegingsartikelen wordt een gratificatie toegekend van f. 25,--.
Uit het jaarverslag blijkt, dat de vereniging weer nuttig gewerkt heeft en dat het verstrekken van verplegingsartikelen veel succes heeft.
 

21. Artikel: 2009055152  
Titel: De lotgevallen van slager Leo den Elzen
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 2009
Auteur(s): Zandbergen, Jan
In een interview met Wim Zandbergen vertelt de 92 jarige heer Leo den Elzen over zijn leven en werkzaamheden als slager.
Hij is geboren in het jaar 1915 in de gemeente Zoeterwoude aan de Uiterdijk, achter in de Weipoort.
Zijn ouders huurden een huisje van zijn opa, die naast hen woonde.
Daar heeft Leo tot zijn twaalfde jaar gewoond.
 

22. Artikel: 2009119696  
Titel: Wie brengt ons thuis
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 2009
Auteur(s): Redactie Suetan
Een foto van een schoolklas van de R.K. Jongensschool.
Wie herkent personen op deze foto?
Zie ook foto 04366 in de fotobeeldbank.
 

23. Artikel: 2010020516  
Titel: Wat gebeurde in Zoeterwoude in het jaar 1970
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 2010
Auteur(s): Gent, Jan van
Wat gebeurde in Zoeterwoude in het jaar 1970
Bij het begin van het jaar had Zoeterwoude 6.285 inwoners en werd bestuurd door een gemeenteraad bestaande uit 5 leden van de Vrije Lijst en KVP (Katholieke Volks Partij), 2 leden van PCC (Protestant Christelijke Combinatie) en' één lid van LNG (Lijst Nieuw Gemeentebeleid).
Burgemeester H. Detmers voerde het dagelijkse beleid, samen met de wethouders H. Sies en J. Bosman.
Beide waren afgevaardigden van de Vrije Lijst. Dit had een oorzaak.
 

24. Artikel: 2010118489  
Titel: Blijkbaar een Zoeterwoudenaar
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 2010
Auteur(s): Olijerhoek, Erik
Kerkpad
Afgelopen winter rende ik over het Grote Kerkpad.
Er lag sneeuwen het was een heldere avond.
Door de sneeuw in de polder en volle maan was het ondanks het duister licht.
De sneeuw dempte het geluid van mijn hardloopschoenen.
 

25. Artikel: 2010118991  
Titel: Van het secretariaat - Een brief over de brand in de St. Jankerk
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 2010
Auteur(s): Borst - Mooijman, Annie
Enige tijd geleden kreeg Oud-Zoeterwoude via de parochie Sint Jan een mailtje van dhr. van der Steen uit Wassenaar.
Hij vroeg of er bij de parochie nog foto's waren van de brand van de Sint Jan uit 1964.
De parochie verwees de heer van der Steen naar mij omdat ik in 2004 een van de samenstellers was van het boek over 100 jaar Sint Jan.
Ik mailde de foto's van de brand naar hem toe en kreeg een leuke mail terug waarin de heer van der Steen vertelde dat de brand van de Sint Jan een diepe indruk op hem gemaakt.
 

26. Artikel: 2011022323  
Titel: Wie brengt ons thuis
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Redactie Suetan
Zo maar een foto van de Dorpsstraat, uitgegeven rond 1942/1943 door sigarenmagazijn H. Berg rechts op de foto.
Een aantal namen is al bekend, aan u de vraag wat zijn de namen met een vraagteken.
Hebt u hierop een antwoord laat het ons weten.
Zie ook foto 05694.
 

27. Artikel: 2011022424  
Titel: Een foto uitgelicht
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Redactie Suetan
In 1946 werd gestart met de bouw van de 14 woningen van de R.K. Woningbouwvereniging Sint Willibrord aan de Schenkelweg.
De hoofdaannemer was een combinatie van Stuifzand en Van der Geer uit Leiden.
Zij werkten voor deze klus hoofdzakelijk in de wateren wegenbouw, maar zo vlak na de oorlogsjaren werd elk bouwproject aangepakt om weer in het bouwritme te komen.
 

28. Artikel: 2011054144  
Titel: Beloofd is beloofd
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Versteegen, Freek
In Suetan nummer 153 van augustus 2009, hebben we iets beloofd, en belofte maakt schuld.
Theo de Boer had ons laten weten, dat in het artikel over de pottenbakkerij van Delfos een stukje ontbrak.
Hij vertelde ons dat de Gebroeders Delfos, nog voordat zij professioneel als pottenbakkers aan de gang gingen, de draaischijf al rond lieten gaan in een houten keet aan de Rijn achter de garage van De Bruin, tegenover de Meerburgkerk.
 

29. Artikel: 2011054747  
Titel: Wie brengt ons thuis
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Redactie Suetan
Deze foto dateert van voor de bouw van de nieuwe Openbare School aan de Dorpsstraat en die is in 1904 in gebruik genomen.
Het is een schoolfoto in de tuin achter de oude school en de woning van de hoofdonderwijzer. (zie ook deze foto 04645 in de fotobeeldbank).
Opvallend is dat alle jongens een pet op hebben.
 

30. Artikel: 2011054848  
Titel: Een foto uitgelicht
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Redactie Suetan
Belgische vluchtelingen komen Nederland binnen.
Op 4 augustus 1914 viel Duitsland na de weigering van de Belgische regering voor een vrije doortocht naar Frankrijk, België binnen.
De Eerste Wereldoorlog was een feit geworden en door de gevechtshandelingen kwam er snel een grote vluchtelingenstroom opgang.
 

31. Artikel: 2011087171  
Titel: Wij zijn thuis gebracht!
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Redactie Suetan
Schoolfoto van Alida van Tilburg
Arie van Kapel wist de namen te vermelden van de leerlingen en onderwijzer van de schoolfoto uit 1903 welke was afgedrukt in Suetan 160
Van links naar rechts; bovenste rij;
Gos Los, Knelis Hulsbos, Jacob (Jaap) hulsbos, Jan van Tilburg, Aartje
Schenkeveld, Cor Schenkeveld Catrien Vonk en Arie Schipper.
Zie ook foto 04645.
 

32. Artikel: 2011087272  
Titel: Een foto uitgelicht
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Redactie Suetan
Een foto van Co Schijf geeft een beeld van de bouwactiviteiten van ruim vijftig jaar geleden op de Hoge Rijndijk.
Een heimachine is bezig met het inheien van de heipalen voor de verkeersbrug over de Oude Rijn.
 

33. Artikel: 2012022323  
Titel: Wie brengt ons thuis
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 2012
Auteur(s): Redactie Suetan
Deze keer een foto van het Zangkoor van de Meerburgkerk en wel van de bekende fotograaf Harry van Rhoon van de Hoge Rijndijk.
In die tijd waren het alleen mannen die de eucharistievieringen opluisterden met de kerkelijke liederen.
Zie ook foto 04691 in de fotobeeldbank.
 

34. Artikel: 2012054343  
Titel: Wie brengt ons thuis
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 2012
Auteur(s): Redactie Suetan
Op de foto M 502 staat het bruidspaar Kees van der Meer en Marie Klein.
De foto is genomen op de boerderij in de Uiterdijk waarschijnlijk in de oorlog.
Van de 30 personen zijn er maar enkele namen bekend.
Zo is nr. 5 Jo Klein en nr. 6 Adriaan van der Werf.
 

35. Artikel: 2012054747  
Titel: Wij zijn thuis gebracht!
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 2012
Auteur(s): Redactie Suetan
De foto van het zangkoor van de Meerburgkerk , geplaatst in Suetan nr. 163 heeft via e-mails, brieven, telefoontjes en bezoekjes aan huis wel 10 reacties gegeven.
Hierdoor is het plaatje bijna compleet.
Alle gegevens bij elkaar gezet, geeft het volgende resultaat.
 

36. Artikel: 2012086464  
Titel: Wij zijn thuis gebracht!
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 2012
Auteur(s): Redactie Suetan
Een klein aantal mensen hebben gereageerd op de foto M 502 van het bruidspaar Kees van de Meer en Marie Klijn, getrouwd d.d 27 mei 1936.
De locatie is niet zoals eerder vermeld bij de boerderij aan de Uiterdijk, maar bij Café Dolle in de Weipoort.
Nog niet alle personen zijn thuisgebracht, maar de volgende namen zijn genoemd.
 

37. Artikel: 2012086767  
Titel: Wie brengt ons thuis - Schenkingen
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 2012
Auteur(s): Redactie Suetan
Op de succesvolle tentoonstelling “Bijzondere dorpsgenoten” waren drie silhouetten van bekende dorpsgenoten. De hieraan verbonden wedstrijd is door vele bezoekers ingevuld, maar het viel niet mee om al de drie personen te herkennen. Van de drie profielen hadden de meeste wel door, dat één profiel het “mannetje op de scooter” was, namelijk Jan Salomons.
 

38. Artikel: 2012119191  
Titel: Wie brengt ons thuis
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 2012
Auteur(s): Redactie Suetan
Een groep meisjes bij de veranda van de H. Hartschool in de Zuidbuurt rond 1920. Van een der leerlingen is de naam bekend. Het gaat om
nummer 26, dit is Pietje van den Broek die op latere leeftijd koos voor het kloosterleven en onder de naam Zuster Engelmunda verder ging.
 

39. Artikel: 2013032323  
Titel: Wie brengt ons thuis
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 2013
Auteur(s): Redactie Suetan
Deze keer twee foto’s uit de periode 1926-1928 van de pontificale trap van de pastorie met meisjes en jongens die hun hernieuwing der doopbelofte plechtig hadden gedaan
 

40. Artikel: 2013064747  
Titel: Wie brengt ons thuis
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 2013
Auteur(s): Redactie Suetan
Deze foto is gemaakt rond 1928 in het patronaat, nu het Muziekcentrum, tijdens de viering van het vijfentwintig jarig bestaan van het Sint Aloysiuspatronaat.
Het is een foto van de Sint Jozefgezellen kort na haar oprichting.
Hierbij te bedenken dat deze herenfoto is gemaakt van hoofdzakelijke heren van 17 tot 23 jaar.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 22 november 2020