Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Geschiedenis ==> Archeologie     

Aantal gevonden publicaties : 9   (uit: 1551)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1970100404  
Titel: Zoeterwoude, Zwieten en de archeologie
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Archeologie
Verschenen in: 1970
Auteur(s): Sarfaty, H.
Eeuwenlang is het zoete woud van Zoeterwoude een geliefde woonplaats geweest, al gold dit natuurlijk niet voor het gehele grondgebied van de huidige gemeente. De bewoning was geconcentreerd op die plekken, die zich er door hun grondgesteldheid bijzonder toe leenden.
Zo’n plek was het terrein genaamd Zwieten, aan de Hoge Rijndijk, waar de zuidelijke kleioever van de Rijn aanmerkelijk breder is door afzettingen van de Weipoortse Vliet. Daar stond 500 jaar lang (van ca. 1300 tot ca. 1800) het Huis Swieten, een hecht middeleeuws kasteel, met zijn geheimzinnige, legendarische gouden wieg!
 

2. Artikel: 1972060507  
Titel: Rijnegom - Archeologische vondsten in de Nassaustraat.
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Archeologie
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Begin feb. 1972 zijn tijdens het graven van een bouwput voor de bouw van enkele bungalows in de Nassaustraat tegenover de Willibrordusstraat te Zoeterwoude-Rijndijk op het terrein van de voormalige Ridderhofstad “Rhynegom” de fundamenten ontgraven van verschillende gebouwen, die op dit terrein hebben gestaan, vermoedelijk na de afbraak van de oude Ridderhofstad.
Het betreft hier vermoedelijk bodemresten van enkele boeren behuizingen, terwijl ook een oude watergrachtput werd bloot gelegd.
 

3. Artikel: 1972060707  
Titel: Kort Oudheidkundig Nieuws, uit deze omgeving
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Archeologie
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Schouten, J.J.
Kort Oudheidkundig Nieuws, uit deze omgeving.
Tijdens het maken van een vijverpartij achter het Verpleeghuis te Leiderdorp bij de Munnikenweg zijn verschillende restanten gevonden van muurwerk en gebruiksvoorwerpen van het ter plaatse gestaan hebbende Klooster Engelendael. We hopen hierop later nogmaals terug te komen
 

4. Artikel: 1978091215  
Titel: Een interessante vondst aan de Hoge Rijndijk
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Archeologie
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Bosman, W.
Aan de oevers van "onze" Oude Rijn bestaat sinds mensenheugenis een grote hoeveelheid industriële vestigingen, die zich richten op de verwerking van de in het achterland rijkelijk aanwezige grondstof klei: pottenbakkerijen, steenfabrieken en dergelijke.
Zo vermeldt een Leidse enquête inzake ambachten en neringen in het laatste kwart van de 16e eeuw aan de, nu Leidse, maar toen nog Zoeterwoudse-Hoge Rijndijk, alleen al 8 pottenbakkers.
 

5. Artikel: 1981121313  
Titel: Archeologische borinqen in Zoeterwoude Dorp
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Archeologie
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Versluys, Peter
Op donderdagmiddag 8 oktober jongstleden werd door de heer Hallewas van de Rijksdienst voor Archeologisch Onderzoek te Amersfoort, op verzoek van de Stichting Oud Zoeterwoude een aantal boringen verricht.
Deze vonden plaats op het terrein tegenover de Nederlandsch Hervormde Kerk, waar binnenkort het winkelcentrum zal verrijzen.
 

6. Artikel: 1984111717  
Titel: Gevonden in Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Archeologie
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Versluys, Peter
Aan de Hoge Rijndijk is bij graafwerkzaamheden een bijzondere vaas gevonden, welke diep in de blauwe kleilaag lag verborgen en prachtig bewaard is gebleven.
De vaas wordt nog door deskundigen onderzocht om de ouderdom en de herkomst vast te stellen.
De vaas is geschonken door de heer Van Diemen aan Oud Zoeterwoude.
 

7. Artikel: 1997021617  
Titel: De spectaculaire opgraving op de Besjeslaan in de Roomburgerpolder
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Archeologie
Verschenen in: 1997
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
Dit werk werd gedaan door wetenschappers van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) in samenwerking met tientallen studenten "archeologie".
Men wist reeds vele jaren dat daar een Romeins Castellum in de grond lag te rusten.
Zolang er niet gebouwd werd, bleef het daar liggen, goed geconserveerd in de bodem!
Wat wel ging gebeuren was het opgraven van het "Sint Margaretha Klooster" dat in 1548 werd gebouwd, maar dat in 1573 tijdens Leidens Ontzet met de grond gelijk werd gemaakt.
 

8. Artikel: 1999118686  
Titel: Lezing - Interessante archeologische vondsten in onze regio
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Archeologie
Verschenen in: 1999
Auteur(s): Dolmans, Maarten
Lang voordat Zoeterwoude als gehucht ontstond werd er in deze regio al gewoond.
Uiteraard zag het hier er heel anders uit.
Wat later de Rijn is genoemd, stroomde nog vrijelijk waar die gaan wilde op weg naar de zee, overal in het landschap zijn sporen nalatend.
Zijrivieren, kreken en waterplassen, bossen, moerassen en duinen waren belangrijke elementen die het landschap tekenden.
In deze woestenij moesten de bewoners zich staande trachten te houden.
 

9. Artikel: 2012054142  
Titel: Restanten van een muntenvondst in 1964
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Archeologie
Verschenen in: 2012
Auteur(s): Gent, Jan van
Op onze succesvolle tentoonstelling “40 Jaar verzameld” lagen naast ons oudste bezit, een mammoetkies uit 55.000 jaar voor Christus, een aantal munten daterend uit de periode 1470 tot 1572.
De munten zijn door Jan Straathof in 1975 gevonden in de voortuin van zijn woonhuis aan de Schenkelweg 48 en achteraf zijn dit wat verdwaalde munten van een veel grotere muntenvondst in 1964.
We lezen in de Nieuwe Leidsche Courant van 12 maart het volgende: “Vorige week heeft de heer W. Vlasveld bij het rooien van een aantal bomen in zijn tuin een hoeveelheid oude munten gevonden.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 9 november 2020