Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Gemeente ==> Bestuur     

Aantal gevonden publicaties : 8   (uit: 1587)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1982032223  
Titel: Burgemeester van Outeren, een eigenzinnig bestuurder
Rubriek/subrubriek: Gemeente / Bestuur
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
In de ambtsperiode van burgemeester van Outeren kwam het nogal eens tot conflicten met de wethouders en de gemeenteraad.
Zo vonden wij in de notulenboeken van de gemeenteraadsvergaderingen van Zoeterwoude in de jaren 1865-1866 het volgende
 

2. Artikel: 1982062224  
Titel: Zoeterwoude een eeuw geleden (03)
Rubriek/subrubriek: Gemeente / Bestuur
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Cornelis Lagerberg: 33 jaar wethouder van Zoeterwoude. In ons blad is al vaker een man genoemd, die zo'n honderd jaar geleden heel nadrukkelijk zijn stempel op Zoeterwoude heeft gedrukt, n.l. wethouder Lagerberg.
 

3. Artikel: 1986081616  
Titel: "Het laatste oordeel " Het bestuur van een middeleeuwse stad
Rubriek/subrubriek: Gemeente / Bestuur
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
In 1515 was Leiden nog een middeleeuwse stad, waarvan het aanzien bepaald werd door wallen en torens. Om de stad heen vond men tuinen en boomgaarden, in de stad een afwisseling van houten en stenen huizen.
Het stadhuis aan de Breestraat bestond nog uit enkele bij elkaar getrokken woningen.
Leiden was de hoofdstad van Rijnland, het middelpunt van een druk marktverkeer en zetel van een snelgroeiende lakenindustrie.
 

4. Artikel: 1988110710  
Titel: Burgemeesters in opspraak
Rubriek/subrubriek: Gemeente / Bestuur
Verschenen in: 1988
Auteur(s): Onbekend
Er is niets nieuws onder de zon, nu een tweetal burgemeesters elders in het land in opspraak zijn gekomen. Zoeterwoude weet er van mee te praten.
Burgemeester van Outeren
Hij weigerde de eerste steen te leggen in 1870 voor de nieuwbouw van het raadhuis.
 

5. Artikel: 1996087171  
Titel: Uit de Leidsche Courant van Zaterdag 9 december 1939
Rubriek/subrubriek: Gemeente / Bestuur
Verschenen in: 1996
Auteur(s): Schneiders, Fr.
Babbelaars.
Een gemeenteraadslid van Zoeterwoude heeft, bij het ontbreken van suiker, zijn collega's in den Raad babbelaars bij de koffie aangeboden.
In de oude, schoone tijden van het Hollandsch platteland zaten man en vrouwen knechten met hun "bakkie" in hun hand. 't Was een bakkie zonder suiker, maar daarbij stond altijd klaar, 't potje met de onvervalschte Zoeterwoudsche babbelaar.
 

6. Artikel: 2003119900  
Titel: Uit het leven gegrepen (1)
Rubriek/subrubriek: Gemeente / Bestuur
Verschenen in: 2003
Auteur(s): Does, Hans van der
Voor vele hedendaagse Nederlanders is de term schout en schepenen een vaag maar toch niet geheel onbekend begrip.
Weinigen zullen zich bewust zijn van de betekenis die het college van schout en schepenen voor onze voorouders heeft gehad.
Zo hebben schout en schepenen aan de basis gestaan van. het plaatselijk bestuur.
Uit hun midden zijn later afzonderlijke colleges ontstaan zoals daar waren de ambachtsbewaarders (de voorlopers van het huidige gemeentebestuur), kroosheemraden (die belast waren met waterschapszaken) en weesmeesters.
 

7. Artikel: 2004057273  
Titel: Uit het leven gegrepen (2)
Rubriek/subrubriek: Gemeente / Bestuur
Verschenen in: 2004
Auteur(s): Does, Hans van der
Op 5 mei 1757 trad een nieuw College van schout en schepenen aan.
Volgens schema waren drie van de zeven schepenen door nieuwe leden vervangen.
Pas vier en een halve maand later werd het College in haar functie van plaatselijke rechtbank een eerste zaak voorgelegd.

Van je compagnon moet je het maar hebben
Gedaagde was de te Zoeterwoude wonende papiermaker Pieter van der Lely.
Hij was mede-eigenaar van de papiermolen Delftzigt. Deze industriemolen stond aan de Vrouwenweg
 

8. Artikel: 2005087172  
Titel: Uit het leven gegrepen (3)
Rubriek/subrubriek: Gemeente / Bestuur
Verschenen in: 2005
Auteur(s): Does, Hans van der
In de vorige aflevering zagen we dat de schepenen in 1758 de handen vol hadden aan een geval van naasting van de helft van een steenbakkerij aan de Hoge Rijndijk.
Maar er gebeurde meer.
De waarheid, niets dan de waarheid
Op rechtdag 13 juli 1758 diende er een zaak tegen Pieter de Zanger.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 10 september 2019