Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Evenementen ==> Lezingen en excursies     

Aantal gevonden publicaties : 143   (uit: 1551)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 40


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2   3   4       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1972030707  
Titel: Excursie naar het Gemeenlandshuis
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Excursiecommissie
Op een nader te bepalen datum in mei zullen de donateurs van onze vereniging in de gelegenheid worden gesteld een excursie mee te maken naar het Gemeenlandshuis van het Hoogheemraadschap Rijnland aan de Breestraat.
 

2. Artikel: 1972090202  
Titel: Donateursavond aan de Rijndijk op 21 November 1972
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Kortmann - Keulen, A.E.C.M.
Op dinsdagavond 28 november om 8 uur zal Mej. Drs. I.W.L. Moerman, verbonden aan de Lakenhal te Leiden, voor onze donateurs weer een inleiding houden over tegels, hun fabricatie wijze en de diverse stijlen.
Werd de eerste avond in het Dorp gehouden, deze avond zal gegeven worden in de "Drie Eend eendjes" aan de Rijndijk.
 

3. Artikel: 1972120202  
Titel: Tegelavond in de "Drie Eendjes" op 28 november j.l.
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Excursiecommissie
De spreekster Drs. I.W.L. Moerman hield een inleiding, die hoofdzakelijk handelde over de vervaardiging van tegels en de voornaamste centra van onze vroegere tegelindustrie.
Het was een welkome aanvulling op het artikel van J. van Gent in het vorige nummer van Suetan.
 

4. Artikel: 1973030202  
Titel: Belangrijke mededeling voor onze donateurs
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Excursiecommissie
Als vervolg op en aanvulling van de tegelavonden, die in het Dorp en aan de Rijndijk gehouden zijn, heeft de excursiecommissie besloten om met de donateurs, die hiervoor belangstelling hebben, een bezoek te brengen aan de mooie en uitgebreide tegeltentoonstelling in het Gemeente-Museum in Den Haag, aan de Stadhouderslaan 41.
 

5. Artikel: 1973035353  
Titel: Bericht van onze excursiecommissie
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Excursiecommissie
Om ook in de nazomer voor onze donateurs iets in de geest van onze Stichting te organiseren, heeft de excursiecommissie contact opgenomen met de Heer van der Sterre, architect uit Leiderdorp.
 

6. Artikel: 1973060303  
Titel: Verslag van de excursiecommissie.
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Excursiecommissie
Op 28 februari 1973 werd door de excursiecommissie een avondexcursie belegd naar de tegeltentoonstelling in het Gemeentemuseum in Den Haag.
Hieraan werd door ongeveer 30 donateurs deelgenomen.
Onder deskundige leiding van het Museum werden we langs de diverse soorten en modellen tegels geleid.
 

7. Artikel: 1973121011  
Titel: Verslag excursie Hooglandse Kerk Leiden
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Schouten, J.J.
Op dinsdag 25 september j.l. hield de stichting haar excursie naar de Hooglandse Kerk te Leiden. Haar naam Hooglandse Kerk ontleent zij aan het zogenaamde Hoge1and waarop zij in de late middeleeuwen werd gebouwd.
Dit hogeland was het uiterst westelijke deel van het eiland, dat gevormd wordt door de beide armen van de Rijn die zich bij Leiderdorp in tweeën splitst, om bij de burchtheuvel in het huidige stadscentrum van Leiden weer te samen te vloeien.
 

8. Artikel: 1975090707  
Titel: Geuzentocht
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Excursiecommissie
Voor een beperkt aantal donateurs van Oud-Zoeterwoude bestaat de gelegenheid deel te nemen aan de Geuzentocht van de Vereniging "Water, Land en Ruimte" op 3 oktober a.s.
Per bus en boot reist men die dag in het kielzog van de Watergeuzen van 1574 langs alle plaatsen die toen bij de onderwaterzetting van het gewest en bij het Ontzet van Leiden van belang zijn geweest.
 

9. Artikel: 1976031111  
Titel: Lezingen & Excursies
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Excursiecommissie
WOENSDAGAVOND 14 APRIL Lezing over "Oude Pijpen", met vertoning van dia's en materiaal, door de heer H. v.d. Meulen
Aanvang: 20.00 uur; in "Ons Huis".

ZONDAGMIDDAG 25 APRIL Excursie naar het Pijpenmuseum "De Moriaan" te Gouda, Westhaven 29.
Vertrek: 13.00 uur; bij museum: 14.00 uur. Wij reizen op eigen gelegenheid, ook al
 

10. Artikel: 1976081111  
Titel: Lezingen & Excursies
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Excursiecommissie
Wanneer : Woensdag 15 september a.s.
Waar : Complex Heineken Brouwerij, Zoeterwoude
Hoe laat : 's middags 2,00 uur precies
Wat : Huys Zwieten en Barremolen
 

11. Artikel: 1976101616  
Titel: Lezingen & Excursies
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Excursiecommissie
De excursie van 15 september naar de monumenten op het op het terrein van Heineken was bijzonder geslaagd.
Er waren omstreeks 75 belangstellenden.
De heer J.J. Schouten verzorgde een interessante dia-lezing over de Hoge Rijndijk in het algemeen en Huize Zwieten in het bijzonder; de heer Mr. W. Bosman hield een korte inleiding over de voorgeschiedenis en de stichting van de Barremolen.
 

12. Artikel: 1976120708  
Titel: Lezingen
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Redactie Suetan
De beide onderstaande avonden werden ook reeds in het vorige nummer vermeld.
Noteert U ze nu goed, want verdere aankondigingen komen er niet meer van.
WOENSDAG 12 JANUARI 1977 In "Ons Huis", Kosterspad 3, Zoeterwoude-dorp, een avondje "Vraag en Antwoord" over "Scherfherkenning" o.l.v. onze plaatsgenoot Drs. A. Peddemors van het Museum van
 

13. Artikel: 1977030505  
Titel: Lezing "De Romeinen in de Rijnstreek"
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Redactie Suetan
Met speciale aandacht voor de unieke scheepsvondsten te Zwammerdam Deze lezing werd enige jaren geleden al eens voor onze Stichting gehouden. Toen waren er echter slechts 15 belangstellenden. De wegblijvers hadden ongelijk!
De heer Beunder heeft een waarlijk uniek verhaal te vertellen.
 

14. Artikel: 1977035656  
Titel: Excursie
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Excursiecommissie
Rapenburg 28 te Leiden
ZONDAG I MEI 1977
14.00 uur MUSEUM van OUDHEDEN
Rondleiding door drs. A. Peddemors
* Vervoer: op eigen gelegenheid I
* Entree: f 1,--; beneden 18 jr. f 0,50
 

15. Artikel: 1977080505  
Titel: Excursie
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Excursiecommissie
Op voorstel van HEINEKEN gaan wij nu eens een heel ander soort excursie houden dan tot heden gebruikelijk was.
Wij gaan een bezoek brengen aan de BROUWERIJ VAN HEINEKEN Gewoon eens kijken hoe het er daar toegaat, hoe deze voor onze gemeente zo belangrijke fabriek reilt en zeilt.
Het wordt dus anders dan anders, maar vast niet minder interessant.
Vooral wanneer men bedenkt dat HEINEKEN een voortreffelijk gastheer is!
 

16. Artikel: 1977100101  
Titel: Lezing
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
5 OKTOBER 20.15 UUR
"ONS HUIS"
Mevr. Ingrid Moerman, conservatrice van "De Lakenhal"
vertelt over LEIDEN's ONTZET en de rol van Zoeterwoude daarbij.
De Watergeuzen naderen het Dorp Zoeterwoude over de ondergelopen polders
op weg naar het bezette Leiden - 2 oktober 1574.
 

17. Artikel: 1977101616  
Titel: Lezing Oude tegels
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Mevr. Th.M. v. Hartevelt-Liesveld is bereid om voor een klein groepje donateurs een cursus te geven in het restaureren van oude tegels. Ben u geïnteresseerd in het onderwerp; heeft U één of meer oude tegels waarvan een stuk(je) af is en die U toch weer graag héél zoudt hebben, meldt U dan aan. Het gaat wél wat kosten; gips, verf etc. zijn duur.
 

18. Artikel: 1977120303  
Titel: Evenementen
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Excursiecommissie
EXCURSIE 15 januari 1978 - 13.00 uur
KOSTUUM MUSEUM Lange Vijverberg 14 -. Den Haag
Het lijkt aardig eens een bezoek te brengen aan dit bijzonder interessante museum, dat op een heel eigen wijze een prachtig beeld geeft van vroeger tijden. Het is de bedoeling, dat wij op eigen gelegenheid naar Den Haag gaan en omstreeks 13.00 uur bij het museum verzamelen.
 

19. Artikel: 1978031616  
Titel: Evenementen
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
DIA-LEZING 20 april 1978 - 20.00 uur
DON BOSCO Zuidbuurtseweg 58 - Zoeterwoude-Dorp
Drs. H. Sarfatij van de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek houdt een lezing met lichtbeelden over "Opgravingen nabij de Rijn". Met name zal de zeer omvangrijke en interessante opgraving bij Valkenburg aan de orde zijn; we komen echter óók dichter bij huis!
 

20. Artikel: 1978091616  
Titel: Evenementen
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
10 oktober dia-lezing
Onze plaatsgenoot dr. F.J. Meijer vertelt aan de hand van schitterende dia's over "Onderwater Archeologie".
Plaats: "Ons Huis", Kosterspad 3
Aanvang: 20.15 uur
Sinds 1953 zijn op vele plaatsen in de Middellandse Zee opgravingen verricht, die een verhelderend licht hebben geworpen op de scheepsbouw van de Grieken en de Romeinen. Vóór die tijd kon kennis daarover alleen verkregen worden uit de spaarzame informatie door antieke schrijvers en uit de merendeels ondeugdelijke afbeeldingen van oude schepen op vazen, reliëfs en fresco's.
 

21. Artikel: 1979090303  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Goudse Glazen
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1979
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Met veel genoegen en zelf ook vol verwachting presenteert het bestuur aan de donateurs een zeer bijzondere avond, een festijn voor oog en oor, over het onderwerp:
Goudse glazen ofwel De wereldberoemde gebrandschilderde ramen van de St. Jan's Kerk te Gouda.
 

22. Artikel: 1980070304  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Kasteel "De Haar"
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Aan onze oproep om de jaarlijkse donateursbijeenkomst bij te wonen is door u op grote wijze beantwoord.
Ruim 80 personen waren aanwezig om op deze avond te genieten van een boeiende lezing met fraaie diabeelden over het onderwerp "huismerken, meestertekens, gevelstenen en uithangborden" door ons bestuurslid Jan van Gent.
 

23. Artikel: 1981050303  
Titel: Lezingen en excursies
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Excursiecommissie
Terugblik op het afgelopen jaar.
De excursiecommissie (die overigens ook de lezingen voorbereidt) kan terugzien op een geslaagd 1980, getuige de opkomst en de reacties op de vier georganiseerde activiteiten.
Traditiegetrouw is rond de "verjaardag" van de Stichting de jaarlijkse donateursavond gehouden. Op 12 februari 1980 bestond Oud Zoeterwoude officieel precies 10 jaar.
 

24. Artikel: 1981050404  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Het Catharijneconvent te Utrecht
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Excursiecommissie
Een excursie per bus naar het Catharijneconvent te Utrecht Ook dit jaar organiseren we weer een busexcursie.
Het ligt in de bedoeling om in de nazomer een bezoek te brengen aan het Catharijneconvent in Utrecht. Dit is de naam van het jongste Rijksmuseum in Nederland en het Catharijneconvent is bedoeld om de godsdienstige geschiedenis van Nederland vast te leggen in het voormalig Utrechts klooster.
 

25. Artikel: 1981050406  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Het Catharijneconvent te Utrecht
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Excursiecommissie
Een excursie per bus naar Catharijneconvent te Utrecht.
Ook dit jaar organiseren we weer een busexcursie.
Het ligt in de bedoeling om in de nazomer een bezoek te brengen aan het Catharijneconvent in Utrecht.
 

26. Artikel: 1981070303  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Het Catharijneconvent te Utrecht
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Excursiecommissie
Het bestuur van de Stichting Oud Zoeterwoude heeft het genoegen alle donateurs en hun introducé(e)s uit te nodigen voor een excursie per bus naar het Catharijneconvent te Utrecht op zondag 6 september aanstaande, per touringcar vertrek vanuit Dorp: vanaf de Rabobank, om 11.45 uur precies vertrek vanaf de Hoge Rijndijk: Huize Van Hartevelt, Hoge Rijndijk 48 om 11.50 uur precies.
 

27. Artikel: 1981100303  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Bezoek tentoonstelling "Vondsten uit Verleden Land"
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Excursiecommissie
Op deze zondagmiddag zal onder leiding van de archeoloog van het Museum van Oudheden en tevens inwoner van Zoeterwoude, drs. A.Peddemors, de tentoonstelling "Vondsten uit Verleden Land" worden bezichtigd.
Omdat tegenwoordig door dit museum geen rondleidingen meer worden gehouden, is deze rondleiding speciaal voor Oud Zoeterwoude georganiseerd.
 

28. Artikel: 1982060303  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Kasteel Sypesteyn te Oud- Loosdrecht
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Excursiecommissie
Het bestuur van de Stichting Oud Zoeterwoude heeft het genoegen alle donateurs en hun introducé(é)s uit te nodigen voor de Jubileumexcursie per touringcar naar - op zondag 5 september 1982 - vertrek: vanuit Dorp van Rabobank om 10.40 uur precies vanaf Hoge Rijndijk 48, Huize v. Hartevelt om 10.50 uur precies.
 

29. Artikel: 1982080303  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... De weg door Zoeterwoude-Dorp
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Excursiecommissie
Het bestuur van de Stichting Oud Zoeterwoude heeft het genoegen alle donateurs en hun introducé(é)s uit te nodigen voor de Jubileumexcursie per touringcar naar Kasteel Sypesteyn te Oud-Loosdrecht - op zondag 5 september 1982 vertrek: vanuit Dorp van Rabobank om 10.40 uur precies vanaf Hoge Rijndijk 48, Huize v.Hartevelt om 10.50 uur precies.
 

30. Artikel: 1982082323  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteerde... De fietstocht van 5 juni
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Excursiecommissie
De fietstocht van 5 juni j.l. is een groot succes geworden.
De circa 30 personen startten om half twee bij de Grote Molen, de zon hoog aan de hemel, temperatuur 30gr. c.
Jammer was dat de vrijwillige molenaar verstek liet gaan, maar naar wij later hoorden, door nare familieomstandigheden.
Daarom niet getreurd, wij hebben de molen gezien van binnen en de heer van Diemen uit de Weipoort heeft ons er nog het een en ander over verteld.
 

31. Artikel: 1983020505  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... De brand van het stadhuis te Leiden in 1929
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Op woensdag 2 maart a.s. komen we bijeen in de Eendenkooi.
Om 8 uur eerst een zeer korte jaarvergadering, met een verslag van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar, en het financieel verslag. Daarna willen wij U de zeer interessante film tonen:
De brand van het stadhuis te Leiden in 1929.
 

32. Artikel: 1983050505  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Het Hoogheemraadschap van Rijnland
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Op woensdag 25 mei a.s. een belangwekkende excursie naar het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Om 8 uur ('s avonds!) verzamelen in het nieuwe gebouw van het Hoogheemraadschap aan de Breestraat 48 te Leiden.
Daar zal een film worden vertoond van de watersnoodramp, die 30 jaar geleden ons land teisterde.
 

33. Artikel: 1983051414  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Enkhuizen
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Zaterdag 3 september a.s.
Enkhuizen, Jaarlijkse excursie
Nadere gegevens volgen in het volgende nummer van "Suetan".
Vertrek: 's morgens 9 uur. Terug: 5 uur in de middag.
 

34. Artikel: 1983080303  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Enkhuizen
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Op zaterdaag 3 september a.s.
Excursie Enkhuizen
Doel van de excursie: bezoek aan het onlangs geopende buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum. Gelegenheid tot bezoek aan het binnenmuseum, en/of bezoek aan het schitterende Zuiderzee-stadje Enkhuizen.
Opgave deelname: telefonisch bij de ondergetekende: 071-410926. Liefst zo spoedig mogelijk. Want als de bus vol is, is geen bijboeking mogelijk!
 

35. Artikel: 1983122525  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteerde... Excursie en film
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Excursie naar het Hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden op 25 mei 1983
In de lezingzaal van het nieuwe gebouw, Breestraat 58, werd een gezelschap van 50 belangstellenden van Oud Zoeterwoude verwelkomd door de heer H. Bouwman.
Aan de hand van lichtbeelden werd een zeer uitgebreide uiteenzetting gegeven waaruit duidelijk bleek dat Nederland bestaat, ook ondanks het water.
 

36. Artikel: 1983122527  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteerde... Excursie en film
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Excursie naar het Hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden op 25 mei 1983
In de lezingzaal van het nieuwe gebouw, Breestraat 58, werd een gezelschap van 50 belangstellenden van Oud Zoeterwoude verwelkomd door de heer H. Bouwman.
Aan de hand van lichtbeelden werd een zeer uitgebreide uiteenzetting gegeven waaruit duidelijk bleek dat Nederland bestaat, ook ondanks het water.
 

37. Artikel: 1984030505  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Vroegste bewoning van Midden-Nederland en van het leven langs de Rijn
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Dinsdag 3 april
In de "Eendenkooi" houden we een bijeenkomst, waarin we trachten door te dringen in de oertijden van onze gewesten, om te zoeken naar de allereerste bewoning.
Wij prijzen ons gelukkig iemand bereid te hebben gevonden, die diepgaand heeft gespeurd naar datgene, wat zoveel eeuwen achter ons ligt. We kunnen zeggen, dat onze voorvaderen de moeite van het naspeuren waard zijn gebleken.
 

38. Artikel: 1984090303  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Het dorpsleven in Zoeterwoude-Dorp en Hoge Rijndijk in de jaren '60
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Film- en dia-avond op woensdag 19 september a.s. in "Ons Huis" om 20.00 uur. Dat belooft een bijzondere avond te worden!
Uit het gemeente-archief van Zoeterwoude laten wij u een film zien welk een algemeen beeld geeft van het dorpsleven in Zoeterwoude-Dorp en Hoge Rijndijk in de jaren '60.
 

39. Artikel: 1984111315  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteerde... Excursie naar de vestingstad Naarden
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Bruijn, Hans de
Gehouden op zaterdag 22 september 1984.
Het huidige Naarden was oorspronkelijk een grensvesting aan de Stichtse zijde van het graafschap Holland.
Later werd het een vesting die de doorgang naar Amsterdam moest beschermen.
Dit heeft geleid tot de aanleg van vestingwerken; eeuw na eeuw aangepast aan de steeds hogere eisen die de oorlogvoering stelde.
 

40. Artikel: 1985025353  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... en presenteerde... Film- en dia-avond
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Op dinsdag 26 februari a.s. in "De Eendenkooi" om 20.00 uur Op veler verzoek en wegens grote belangstelling herhalen wij de dia- en filmavond, zoals die in september j.1. in Ons Huis plaatsvond.
Alleen zal daaraan worden toegevoegd een film uit de jaren 1950.
Vele Zoeterwoudenaren, nu in de leeftijd van 35 tot 65 jaar zullen zich kunnen herkennen in de getoonde filmbeelden uit de jaren 1950 tot 1960.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2   3   4       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 19 november 2020