Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Dagelijks leven ==> Varia     

Aantal gevonden publicaties : 20   (uit: 1551)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1984091317  
Titel: Onder het oor van de barg (8) - Gesprekken met mevrouw Jeannette Romijn
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Onder het oor van de barg (8) - Gesprekken met mevrouw Jeannette Romijn
Geboren aan de Hoogen Rijndijk in Zoeterwoude op 4 april 1913.
Onze vertelster Jeannette is geboren aan de nu Leidse Hoge Rijndijk, waar de twee later gebouwde woonhuizen nrs. 336 en 338 staan, tussen de Bruggestraat en het viaduct van de Rijksweg Amsterdam - Rotterdam.
 

2. Artikel: 1985080506  
Titel: Zo was het in Zoeterwoude ca. 60 jaar geleden - Volksleven in Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Paardekooper sr., C.P.J.
Gelddag van de polder
Een mensenleven geleden ging in Zoeterwoude alles op jaarrekening.
De ambachtslieden, de grutter, de lapjeskoopman, zelfs de schoenmaker gaf na Nieuwjaar aan de klanten de rekening over het afgelopen jaar.
Daaruit volgt, dat de ambachtslui en neringdoenden van hun leverancier ook een lang crediet kregen.
Willem van Benten, de schoenmaker in de Weipoort had na Nieuwjaar zijn rekeningen voor de klanten geschreven en al de totalen bij elkaar geteld.
 

3. Artikel: 1986021314  
Titel: Zo was het in Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Paardekooper sr., C.P.J.
Dit was de titel, welke mijn vader, C.P.J. Paardekooper Sr. gaf aan de door hem geschreven bundels over de geschiedenis van Zoeterwoude gedurende de laatste eeuw.
In dit manuscript is enorm veel te lezen over ons dorp: politiek, geestelijk leven, sociale toestanden, dorpsgebruiken en vooral over het verenigingsleven van Zoeterwoude.
Het lijkt mij aardig om een stukje waarin heel nauwkeurig de inrichting van een boerderij wordt beschreven omtrent 1900 te publiceren.
Mijn vader haalt uit zijn herinnering op wat hij heeft waargenomen tijdens een logeerpartij bij zijn tante Pie en de oom Leen en Koos Paardekooper aan de Vlietweg.
 

4. Artikel: 1988085353  
Titel: Medische zorg in de gemeente Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 1988
Auteur(s): Mil, H.J.M. van
Kortelings is bekend geworden, dat aan dokter J.W. Poot uit Delft vergunning is verleend zich met een zelfstandige praktijk als huisarts te vestigen aan de Hoge Rijndijk.
In de vorige eeuw stelde het gemeentebestuur zich wat behoudend op tegenover de geneesheren binnen de gemeente.
 

5. Artikel: 1989020505  
Titel: Kattenoverlast... de gemeenteraad spreekt zich uit
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 1989
Auteur(s): Onbekend
In 1965 woonde aan de Hoge Rijndijk een mevrouw met een groot aantal katten.
Gesproken werd over zo'n 50 stuks.
Dat dit voor de omgeving overlast en stank betekende, is te begrijpen.
In de gemeenteraadsvergadering van 27 oktober 1965 vraagt de heer Straver hoe het met deze zaak gesteld is.
Hij vraagt wat de uitslag van de kantonrechter is geweest en vraagt wat hieraan verder kan worden gedaan.
 

6. Artikel: 1991021415  
Titel: Het veel bewogen bestaan van het "kampje"
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 1991
Auteur(s): Poel, A. van der
Het "kampje", zoals het kleine gebied genoemd wordt, grenzend aan de westkant aan het Watertje en aan de noordzijde aan de Schoutenbrug en de Noordbuurtseweg, was niet altijd zoals thans.
In de jaren 1920-1930 had het "kampje" een heel andere inrichting.
 

7. Artikel: 1999054042  
Titel: Volksleven in Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 1999
Auteur(s): Olsthoorn, Q.F.
In het verleden zijn diverse verhalen over de Zoeterwoudse gemeenschap - geput uit de "Memoires" van C.P.J. Paardekooper Sr. door Kees en Herman Paardekooper in Suetan geschreven.
Hier volgt nog zo'n schitterend verhaal dat, naar onze mening, die typische sfeer weergeeft van een boerengemeenschap rond 1900 en waarin centraal staat:
WILLIBRORDUS VAN BENTEN (DE BARBIER VAN DE WEIPOORT) (3-4-1847 en 27-10-1923).
 

8. Artikel: 2001118491  
Titel: Zaagsel in de doodkist (1)
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 2001
Auteur(s): Paardekooper sr., C.P.J.
Een akelige geschiedenis uit de dagen toen kreupele Janus (Vreeburg) boven aarde stond.
Meer dan tachtig jaar geleden, toen er nog geen huizen gebouwd waren op de tuin van de boer Jan Zandwijk aan de Mieningweg en -watering van Zoeterwoude, stond daar, heel eenzaam, tussen struikgewas en hoge heggen verscholen, een kleine tuinmanswoning.
Daar woonde, als een kluizenaar, kreupele Janus, een klein schriel mannetje, die op twee krukken door het leven sprong.
 

9. Artikel: 2001119298  
Titel: Zaagsel in de doodkist (2)
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 2001
Auteur(s): Paardekooper sr., C.P.J.
Een akelige geschiedenis uit de dagen toen kreupele Janus (Vreeburg) boven aarde stond.
Vervolg...
Mie is een en al verbazing om de gemeenschap en de geheimzinnigheid. 'Wat hebben die twee.
Anders is Dirk altijd te min voor Arie; en wat gek, dat ze twee nachten achter elkaar de nachtwake willen doen. 't Is net of er geen ander aan te pas mag komen.
Buiten gekomen vat Arie fluisterend het gesprek op. Ik heb de baas gezegd dat wij samen zullen waken.
 

10. Artikel: 2011020511  
Titel: Dokters van weleer
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Gent, Jan van
Bijna 150 jaar geleden had Zoeterwoude twee dokters, dokter Boers en dokter Richelle.
De bewoners konden dus kiezen en dat was een uitzonderlijke luxe voor die tijd.
Zij waren trouwens niet de eerste geneesheren in Zoeterwoude,
 

11. Artikel: 2011052932  
Titel: Dokters van weleer en hun fondsbodes
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Gent, Jan van
Bijna 150 jaar geleden had Zoeterwoude twee dokters, dokter Boers en dokter Richelle.
De bewoners konden dus kiezen en dat was een uitzonderlijke luxe voor die tijd.
Zij waren trouwens niet de eerste geneesheren in Zoeterwoude,
 

12. Artikel: 2012086263  
Titel: Het “Lavet”, alles in één
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 2012
Auteur(s): Gent, Jan van
Van 1957 tot 1958 was het Tranendal één grote bouwput.
Op de voormalige tuinderijen van de “Veense” halftelers, dit waren tuinders uit Roelofarendsveen die hier hun groenten teelden en de opbrengst deelden met de grondeigenaar, werd voor Zoeterwoudse begrippen een grote uitbreiding gerealiseerd in de sector van de sociale woningbouw.
 

13. Artikel: 2012117983  
Titel: De "Kneyp" van kleine Leen
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 2012
Auteur(s): Gent, Jan van
Tijdens de Open Monumentendag in 2011 stonden, naast vele andere ook het Graalhuis en het Café van' de Zalen van de Meester in de schijnwerper.
Het zijn gebouwen met een bijzonder achtergrondverhaal, omdat ze een link hebben met de katholieke jeugdactiviteiten van voor de Tweede Wereldoorlog.
Het was een woelige tijd van opkomende socialisme en communisme.
 

14. Artikel: 2013031720  
Titel: De "Kneyp" van kleine Leen (2)
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 2013
Auteur(s): Gent, Jan van
De Jongelingsvereniging trad in volle glorie naar buiten
In het seizoen 1907 – 1908 werd het toneelstuk “Neo of de martelaren van de catacomben” het uitgangspunt voor de jaarlijkse opvoering op de vastenavonden (5 en 6 maart 1908).
Uiteraard een toneelstuk met een katholieke achtergrond en waarin geen vrouwenrollen voorkwamen of waren uitgeschreven.
Het was een woelige tijd van opkomende socialisme en communisme.
 

15. Artikel: 2013063031  
Titel: De "Kneyp" van kleine Leen (3) - (slot)
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 2013
Auteur(s): Gent, Jan van
Met de toneeldecors naar de Hoge Rijndijk
Het dramastuk “Neo of de martelaren van de catacomben”, was een succesnummer in het begin van de twintigste eeuw.
Toen kwam het verhaal, dat men aan de Hoge Rijndijk ook bezig was met het instuderen van dit bijzondere toneelstuk.
De decorbouwers Aris van Remmen en Cor Paardekooper werden ontboden bij pastoor Buhrs, de bouwpastoor van de imposante Meerburgkerk.
 

16. Artikel: 2013063236  
Titel: Voedselvoorziening
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 2013
Auteur(s): Versteegen, Freek
Het is al weer een aantal Suetans geleden, dat wij een verhaal publiceerden over de fouragehandel Vromans aan de Hoge Rijndijk.
In dat stuk vertelde Han Vromans onder meer, hoe hij een keer met zijn vader mee was naar de Zuidbuurt, om de gamellen met eten op te halen voor de gaarkeuken aan de Rijndijk, en hoe ze toen bij de spoorwegovergang werden beschoten door de Engelse jagers.
 

17. Artikel: 2014063746  
Titel: De Graal
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 2014
Auteur(s): Gent, Jan van
Het Graalhuis is een begrip in Zoeterwoude.
De stichting werd in 1991 in het leven geroepen en ondersteunt kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden.
Het geld wordt bijeengebracht door de verkoop van gratis verkregen goederen, zoals meubelen, kleding, huishoudelijke artikelen en speelgoed.
 

18. Artikel: 2014120306  
Titel: De nachtwakers van Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 2014
Auteur(s): Gent, Jan van
Nachtwakers of klappermannen hielden in het verleden de wacht in dorpen en steden voor de veiligheid van haar inwoners.
Vooral in de nachtelijke duisternis, er was maar een sporadische straatverlichting, werden door de nachtwakers hun ronde gemaakt om op te letten voor duistere lieden die uit waren op andermans persoonlijke bezittingen en bij beginnende brand alarm sloegen door middel van hun klepper, ratel of blaashoorn.
 

19. Artikel: 2015031919  
Titel: Een poesiealbum vertelt...
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 2015
Auteur(s): Onbekend
In het jaar 1903 kreeg Elisabeth Cornelia Heemskerk op haar 22e verjaardag een poesiealbum.
De volgende dag schreef Betje ook wel Betsie genoemd, in haar album:
 

20. Artikel: 2015094444  
Titel: Begrafenisvereniging St. Barbara
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 2015
Auteur(s): Bruijn - van der Salm, Cocky
Naar aanleiding van het 80 jarig bestaan van de begrafenisvereniging St. Barbara is er een boekje samengesteld, waarin de geschiedenis van de Barbaravereniging wordt beschreven.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 8 december 2020