Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Bedrijven / Bedrijvigheid ==> Horeca     

Aantal gevonden publicaties : 12   (uit: 1587)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1976081010  
Titel: Horeca in de historie (1)
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Horeca
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Bosman, W.
Bij het vernemen van de plannen tot viering van 700 jaar Zoeterwoude viel het ons spontaan in dat het wellicht aardig zou zijn een soort historische herbergentocht te organiseren.
Op al die plaatsen, waarin het verleden eens een café, kroeg, herberg of soortgelijk drinkhuis gestaan heeft, zouden wij deze in oude stijl en onder de oude benamingen kunnen doen herleven, met bediening in historische kledij.
Met Heineken: in de buurt zou zoiets toch te verwerkelijken moeten zijn, zo meenden wij.
 

2. Artikel: 1976101415  
Titel: Horeca in de historie (2)
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Horeca
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Bosman, W.
In het vorige nummer lanceerden wij het idee om eens op zoek te gaan naar de Zoeterwoudse café's, kroegen, herbergen, logementen en dergelijke in een meer of minder ver verleden.
Welnu, dat idee schijnt wel te zijn aangeslagen.
Verscheidene grappige reacties werden ontvangen; het Leidsch Dagblad en De Omroeper besteedden er ruime aandacht aan.
 

3. Artikel: 1976120810  
Titel: Horeca in de historie (3)
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Horeca
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Bosman, W.
Het is aardig te zien, hoe onze speurtocht naar de historische Horecabedrijven van Zoeterwoude langzaam maar zeker steeds nieuwe gegevens oplevert.
En dat niet alleen over de naam en vage plaats van vestiging van etablissementen, doch ook over verdere details, zoals meer exacte data en plaatsaanduidingen, namen van exploitanten en dergelijke.
Hopelijk vergeet u, lezer, echter niet dat bij ons onderzoek ook uw hulp onontbeerlijk is.
 

4. Artikel: 1977030811  
Titel: Horeca in historie (4)
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Horeca
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bosman, W.
Kort na het verschijnen van de vorige aflevering van Suetan werd ik opgebeld door Mevr. J.Th.W. de Jong - v. Leeuwen, Weipoort 98.
Zij vertelde, dat zij met veel belangstelling onze historische Horecaspeurtocht volgt, doch dat zij in ons relaas tot dan toe een -destijds voor de omgeving toch zeer belangrijk- etablissement had gemist.
 

5. Artikel: 1977081416  
Titel: Horeca in de historie (5)
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Horeca
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bosman, W.
Het is erg prettig te constateren, dat er kennelijk bijzonder veel belangstelling voor onze "historische kroegentocht" bestaat. Te1kens krijgen wij weer nieuwe reacties en tips.
Soms kunnen die zonder meer direct worden gebruikt; soms ook vormen zij de aanleiding tot verdere studies en speurtochten, waarvan de resultaten eerst in een later stadium het licht zien
 

6. Artikel: 1977101214  
Titel: Horeca in de historie (6)
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Horeca
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bosman, W.
Herhaaldelijk hebben wij op deze plaats reeds geconstateerd, dat er in het Zoeterwoudse gebied door de eeuwen heen enorm veel moet zijn geschonken, geklonken en gedronken.
Onze "historische Kroegentocht" is daarop trouwens helemaal gebaseerd. Toch weet ik niet of de hiernaast afgedrukte oude affiche tegen het alcoholisme ooit een plaatsje in Zoeterwoude heeft gevonden. En ook niet of daar wel reden toe zou zijn geweest.
 

7. Artikel: 1978030405  
Titel: Horeca in de historie (7)
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Horeca
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Bosman, W.
Door de eeuwen heen -tot op de dag van vandaag- is het Horeca bedrijf zeer streng gereglementeerd. De reden daarvan is natuurlijk in de eerste plaats, dat het een onzeker bedrijf is. Men weet nimmer wie er zoal binnenstapt voor een hapje, een drankje of logies.
Het kan een zeer eerbiedwaardige en rustige gast zijn, maar ook een dronkelap, een ruziemaker of een door de justitie gezochte misdadiger.
 

8. Artikel: 1978060304  
Titel: Horeca in de historie (8)
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Horeca
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Bosman, W.
De herberg van Schuur
De kruidenierswinkel annex slijterij en herberg van de familie Schuur was gevestigd aan de Zuidbuurtseweg in het pand dat aan de zijde van het dorp direct naast de kerk staat.
In de voorgevel van dit pand vindt men een kleine herinneringssteen, waarvan de tekst met enige moeite nog is te ontcijferen:
 

9. Artikel: 1980121417  
Titel: Ik leer nog
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Horeca
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Onbekend
Door de eeuwen heen hebben logementen, herbergen, café's, tapperijen, knijpjes en kroegen een bijzonder belangrijke sociale rol gespeeld. Al was het alleen maar als ontmoetingsplaats voor de bewoners.
Trouwens, bij gebreke van een gemeentehuis vervulden deze etablissementen ook nogal eens een functie als vergaderplaats voor het locale bestuur.
 

10. Artikel: 1984031114  
Titel: "Ik Leer Nog"
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Horeca
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
"Ik Leer Nog"
De voormalige herberg aan de Hoge Rijndijk te Zoeterwoude. sinds 1634 tot 1964 In 1593 verkoopt "IJsbrant Dircqz.
Visscher, poorter der Stadt Leijden aan Lourijs en Loth Huygensz. Gael, medepoorters der voornoemde stadt een woninge als huys, barch, boomgaert, groot omtrent twee morgen, gelegen aen de Zwietersluys, aen Oostzijde de Vliet, aen Westzijde de Rijndyck".
 

11. Artikel: 2002021920  
Titel: De Rijndijkse Middenstand (6)
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Horeca
Verschenen in: 2002
Auteur(s): Diemen - van der Geer, Nel van
Op de Hoge Rijndijk langs de Meerburgerwetering lag een boerderij die omgebouwd was tot een café.
Eerst werd deze bewoond door de familie Compier, daarna door de heer en mevrouw Kerkling.
In 1940 werd de zaak overgenomen door de familie van der Geer die, wegens onteigening van de grond voor de rijksweg, hun café bedrijf nabij de Haagse Schouw moesten verlaten.
 

12. Artikel: 2014098283  
Titel: Café Pukkelee
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Horeca
Verschenen in: 2014
Auteur(s): Gent, Jan van
Een spontane reactie kwam op café Pukkelee in het artikel “Foto Uitgelicht” van Dorie Baak-Uljee, de jongste dochter van de café-eigenaar Piet Uljee.
Haar vader Piet Uljee was als timmerman in bouw werkzaam en tijdens zijn werkzaamheden in Amsterdam ontmoeten hij Geesje van der Woude uit het Friese Frederiksoord, daar werkte zij mee in de gordijnenatelier van haar zus.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 30 november 2020