Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Bedrijven / Bedrijvigheid ==> Agrarisch     

Aantal gevonden publicaties : 10   (uit: 1551)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1987080918  
Titel: De Hooibouw
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Agrarisch
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Gent, Jan van
Dat vanouds de veeteelt in Zoeterwoude een belangrijke plaats inneemt, blijkt uit de vele boerderijen en weilanden en dat hierbij de zorg voor de wintervoeding van de veestapel van groot belang is, merkt men in de zomermaanden als de hooioogst wordt binnengehaald.
Wordt tegenwoordig vele malen het hooigras gemaaid en "ingekuild" naast de grote ligboxstallen, in het verleden was de hooibouw geheel aangewezen op handwerk en op mooi droog weer.
Hoe en met welke middelen toen de hooibouw werd bedreven, vindt u verder in het artikel.
 

2. Artikel: 1987111115  
Titel: Nabouwen over de hooibouw
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Agrarisch
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Gent, Jan van
Het napraten over de hooibouw, het zogenaamde "nabouwen", werd gedaan nadat alles gereed was voor de voedselverzorging voor de komende wintermaanden.
Zo ook kijken wij terug naar de hooibouw.
Zo werden tijdens het maaien, als de zon zijn warmte op het land liet gelden, de bovenkleren uitgetrokken.
Dan werd het blauw gestreepte of roodbaaien keperflanel zichtbaar.
 

3. Artikel: 1995089911  
Titel: In en om de boerderij van Zoeterwoude (1)
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Agrarisch
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Gent, Jan van
Zoeterwoude, ons dorp, is vanouds een belangrijk veeteeltgebied.
De boerderijen zijn dominerend aanwezig of liever gezegd opgenomen in het landschap dat thuis hoort in een weidelandschap.
Heel fraaie boerderijen zijn er te vinden in Zoeterwoude, met vooral prachtige exemplaren in de Weipoort.
Hoe oud zijn deze boerderijen en wat waren de voorgangers van deze solide en praktische gebouwen.
 

4. Artikel: 1996085560  
Titel: In en om de boerderij van Zoeterwoude (2)
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Agrarisch
Verschenen in: 1996
Auteur(s): Gent, Jan van
De vroege bewoners van ons gebied bleken een goede neus te hebben voor de natuurlijke droge hoogteplekken.
Het gebied dat voornamelijk is gevormd door het drassige veen, doorsneden door oude geulen en kreken, die lang geleden zijn dichtgeslibd met grof zanderig kleimateriaal.
Zo zien wij in Zoeterwoude aan de Noordbuurtseweg enkele boerderijen ver in het land liggen of op een licht verhoogd erf in het Westeinde.
 

5. Artikel: 1997118190  
Titel: In en om de boerderij in Zoeterwoude (3)
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Agrarisch
Verschenen in: 1997
Auteur(s): Gent, Jan van
Dit dorp ó lezers is zeer oudt,
't wierd door 't Romeinsche volk gebouwd.
't pronkt aan den kant van Rhijn, met schoone buitens, dreeven,
en kan ons lekkere kaas en puik van boter geeven.
(de Nederlandsche staden dorpsbeschrijver 1792)
Waarom wordt deze tekst aangehaald.
Hieruit blijkt dat Zoeterwoude in het verre verleden al bekend stond om de bereiding een goede kwaliteit van boter en kaas.
 

6. Artikel: 2003022728  
Titel: De Rijndijkse Middenstand (8)
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Agrarisch
Verschenen in: 2003
Auteur(s): Dorrepaaal. J.G.
De boerderij van Dorrepaal Hoge Rijndijk 124 . Tegenover de zand- en grinthandel van Omtzigt, lag onze boerderij.
Het was er een van het Zuid-Hollandse type. De stal en het huis zaten als het ware onder één dak.
Van de weg af gezien links, stond de wagenschuur.
Hier stonden de wagens, machines en gereedschappen. Achter de wagenschuur, er aan vast, was de paardenstal.
 

7. Artikel: 2003054849  
Titel: De Rijndijkse Middenstand (9)
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Agrarisch
Verschenen in: 2003
Auteur(s): Borst, A.G.F.
Boerderij DE GOEDE HERDER
Deze boerderij, gebouwd in 1857, werd in februari/maart 1864 op een openbare verkoping, gehouden in café "Ik leer nog" in Zoeterwoude (H.R.) voor F. 25.000.- verkocht aan G. Doeswijk.
Eigenaar Liebrecht Bouman verkocht deze boerderij omdat pachter Houniet in 1863 was overleden.
De boerderij stond aangegeven als een mooi hecht en groot Boumanshuis met grote vijver met 13 bunder, 61 roeden en 73 ellen land erbij.
Doeswijk werd meerdere malen benaderd door de toenmalige pastoor Sarot, de eerste pastoor van de Meerburg, (1865-1885) om de boerderij te verkopen aan het bisdom Haarlem.
 

8. Artikel: 2003087580  
Titel: Klein Zwieten
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Agrarisch
Verschenen in: 2003
Auteur(s): Roest Hzn., Joop
Het boerenbedrijf "Klein Zwieten" was niet, zoals de meeste boerderijen in deze omgeving, vanouds een agrarische eenheid.
Het is hoofdzakelijk in de tweede helft van de negentiende eeuw bij elkaar gekocht.
De basis werd gelegd in 1796.
Toen kocht Samuel Kuyl van de erfgenamen van Jan Wolters een huis met 700 roeden teelland.
De prijs bedroeg f 2600,-.
 

9. Artikel: 2006053538  
Titel: De Rijndijkse Middenstand (13) - De familie Rodenburg
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Agrarisch
Verschenen in: 2006
Auteur(s): Jutte-Rodenburg, A.C.A.M
Aansluitend op het artikel van Leo van der Valk in het novembernummer van 2005 heb ik, als kleindochter van Anna Comelia van der Valk, nog een foto van Martinus van der Valk, geb. 7 juli 1823, met zijn derde vrouw, Alida van den Berg, geb. in 1832, zij zijn gehuwd op 21 juni 1888 e Zoeterwoude.
Zijn drie kinderen op de foto zijn van zijn tweede vrouw, Alma Hooijmans, dit zijn Leonardus, geb. 24 maart 1871, Anna Comelia geb. 30 november 1873 en Catharina Maria, geb. 7 oktober 1876.
Zij woonden toen aan de Hoge Rijndijk 53 te Zoeterwoude.
 

10. Artikel: 2013064848  
Titel: Een foto uitgelicht
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Agrarisch
Verschenen in: 2013
Auteur(s): Gent, Jan van
Wij blikken terug op de hooibouw in de jaren vijftig van de vorige eeuw.
Wat is het snel veranderd met het binnenhalen van de wintervoeding voor het vee.
Nu wordt er meerdere malen het gras gemaaid om in te kuilen of luchtdicht in te pakken tot handzame balen.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 22 november 2020