Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Bebouwing ==> Molen     

Aantal gevonden publicaties : 17   (uit: 1551)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1973060405  
Titel: Persbericht "Grote Molen onder Zoeterwoude wordt hersteld"
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Molen
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
De Rijnlandse Molenstichting en de stichting Oud Zoeterwoude zullen alles in het werk stellen om de Grote Molen spoedig te herstellen.
Deze in Zoeterwoude staande, uit 1626 daterende molen heeft tijdens de storm van 2 op 3 april het gehele bovenhuis verloren. Krakend stortte dit ineen, vlak naast de nog bewoonde molenaarswoning.
De molen is een van de oudste en grootste wipmolens binnen Rijnland, die in het landschap niet kan worden gemist.
De kosten van herstel worden voorlopig geraamd op f 120.000,--.
 

2. Artikel: 1975031213  
Titel: 1975 Monumentenjaar, de Groote Molen
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Molen
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Onbekend
Op de foto's ziet U een tweede belangrijk monument, waaraan gewerkt moet worden.
Het is de Groote Molen vóór en na de zware storm van 2 april 1973.
De tweede foto toont bovendien het bord, dat aangeeft dat onze Stichting nauw samenwerkend met de eigenaresse van de molen, de Rijnlandse Molenstichting, een financiële actie voerde om te komen tot de restauratie van deze prachtige molen.
 

3. Artikel: 1975090709  
Titel: De Groote Molen
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Molen
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Onbekend
In het vorige nummer van Suetan hebben wij een protest doen horen over het feit, dat deze fraaie molen niet wordt teruggebracht in de oorspronkelijke staat, dat wil zeggen in de staat, zoals wij allen deze molen hebben gekend.
Wij spraken van "onzalige plannen", omdat de lange spruitbalk niet zou terugkeren en de molen geheel zwart zou worden geteerd.
 

4. Artikel: 1976030710  
Titel: De restauratie van de Groote Molen
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Molen
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Spierings, Pater P.L.
Een kleine fotoreportage van de restauratie van deze voor Zoeterwoude zo belangrijke molen aan het huidige Molenpad.
 

5. Artikel: 1976100507  
Titel: De eerste windwatermolen stond in Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Molen
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Bosman, W.
Uit onderzoekingen is gebleken, dat Zoeterwoude een sensationele rol heeft gespeeld bij de uitvinding van de windwatermolen.
Hieronder wordt daarop nader ingegaan, na een inleiding over de ontwikkeling van molens in het algemeen.
Het malen van graan Van oudsher is de mens voor zijn dagelijks voedsel aangewezen op de produkt en des velds.
 

6. Artikel: 1978090909  
Titel: De Windlust
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Molen
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Bosman, W.
Een industriële monopolist aan de Hoge Rijndijk. Al eens eerder hebben wij er in Suetan op gewezen, dat de stad Leiden in de loop der eeuwen bij voortduring de ontwikkeling van industriële activiteiten in Zoeterwoude heeft belemmerd en verhinderd.
In dat verband hebben wij het frappant genoemd, dat -recentelijk nu juist samen met Leiden- het huidige industrieterrein aan de Rijndijk is ontwikkeld.
 

7. Artikel: 1978121112  
Titel: Zwetmolen - spookmolen
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Molen
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Bosman, W.
De direct ten zuiden van het Dorp gelegen Zwetpolder is vanaf 1612 gedurende iets meer dan drie eeuwen bemalen door een forse wipmolen met de simpele naam “Zwetmolen”.
Op de beroemde ambachtskaart van Florisz Balthazar (1615) staat hij dan ook netjes ingetekend.
De molen stond vlak naast de Stompwijkseweg, die op zijn beurt vlak langs de vaart liep – zeg maar waar ooit het fietspad was.
 

8. Artikel: 1979031213  
Titel: De "Westender mole" of "Zelden van Passe"
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Molen
Verschenen in: 1979
Auteur(s): Bosman, W.
De molen van de Groote Westeindsche Polder heeft de bijzondere naam "Zelden van Passe". In Rijnland zijn er nog twee andere molens geweest, die een soortgelijke naam hadden, t.w. de "Zelden van Pas" nabij Voorhout en de "Zeldenpas" onder Haarlem.
De meest waarschijnlijke betekenis van deze naam is, dat een poldermolen het maar zelden naar ieders zin kan maken.
 

9. Artikel: 1980121213  
Titel: Molens
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Molen
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Onbekend
Het is duidelijk dat molens in het laagliggende Zoeterwoudse poldergebied door de eeuwen heen een zeer belangrijke rol hebben gespeeld.
Aan dit onderwerp wordt in Suetan dan ook veelvuldig aandacht besteed.
Niet alleen waar het ons nog bestaande viertal betreft, maar juist en vooral ook aan de verdwenen exemplaren.
 

10. Artikel: 1991051517  
Titel: Daar bij die molen, daar ligt verscholen een heel mooi dorpje, ons mooie Zoeterwou
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Molen
Verschenen in: 1991
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Inderdaad, voor heel veel mensen in Nederland is de molen aan de snelweg een herkenningspunt voor Zoeterwoude.
Robuust en toch elegant is de molen een lust voor het oog en kenmerkend voor de omgeving: het polderlandschap van Zoeterwoude.
Zoeterwoude is een heel oud dorp: in 1976 werd op grootse wijze het 700-jarig bestaan gevierd.
 

11. Artikel: 2003085759  
Titel: Het volmolen tijdperk omstreeks 1650 in Leiden en Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Molen
Verschenen in: 2003
Auteur(s): Post, H.A. van der
In en om de stad Leiden concentreerde zich de ondernemingslust vooral op de textielnijverheid.
Rondom de stad telde men omstreeks 1650 niet minder dan 25 volmolens voor het vollen van de wollen lakense stoffen; in het kleine Zoeterwoude stonden er tien in 1680.
Wel werd misschien af en toe voorzichtig overwogen, of de papiermakerij dicht bij een bloeiende handelsstad geen perspectieven zou bieden, maar deze vage plannen werden niet in daden omgezet.
 

12. Artikel: 2008083953  
Titel: Werken met de wind
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Molen
Verschenen in: 2008
Auteur(s): Does e.a., Bas van der
Molens in (Oud)Zoeterwoude
1. Suetanborgh
In de Oudheidkamer Suetanborgh van de Stichting Oud-Zoeterwoude is dit jaar een tentoonstelling ingericht met materiaal over de molens die op het grondgebied - voor de grote annexatie door Leiden - van Zoeterwoude staan en gestaan hebben.
In dit nummer van Suetan geven wij u een overzicht van al deze molens en wij doen dat in een zodanige volgorde, dat u met dit boekje in de hand, een rondtocht kunt maken langs de beschreven plaatsen.
 

13. Artikel: 2008085460  
Titel: Verheul - Een dynastie van watermolenaars
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Molen
Verschenen in: 2008
Auteur(s): Does, Hans van der
In de loop van de tijd hebben watermolenaars een essentiële rol gespeeld om ons land bewoonbaar te maken en te houden.
Sommige families hebben generaties lang één of meer watermolenaars geleverd.
Eén van deze families was de familie Verheul.
Rond 1600 leefde er te Hillegersberg ene Dirk Thijsz. die aldaar bouwman (veehouder) was.
Van zijn kleinzoon Willem Willemsz.
 

14. Artikel: 2008116680  
Titel: De molens van de Oost- en Westbroekpolder (1)
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Molen
Verschenen in: 2008
Auteur(s): Gent, Jan van
Oost- en Westbroekpolder
De polder ligt in Zoeterwoude aan weerszijden van de Weipoortsevliet en is één van de oudste polders in dit gebied.
Niet zo verwonderlijk, omdat twee natuurlijke stromen het gebied beheersten, namelijk de Oude Rijn en de Weipoortse Vliet.
De klei afzettingen van de beide stromen waren een goede basis voor bewoning.
Men is dan ook rond 1090 van hieruit gestart met de ontginningen van het moerasgebied in westelijke richting.
 

15. Artikel: 2009020513  
Titel: De molens van de Oost- en Westbroekpolder (2)
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Molen
Verschenen in: 2009
Auteur(s): Gent, Jan van
De Oostbroekmolen in praktijk
Nauwelijks was de molen bedrijfsklaar toen een geweldige regenval het waterpeil in de polder onheilspellend liet stijgen.
De proeve van bekwaamheid werd door de molen niet gehaald.
Men was ervan uitgegaan dat de molen het werk alleen zou kunnen uitvoeren tegen drie molens voorheen.
De berekeningen van molenbouwer Adriaan Dekker waren gebaseerd op een verplaatsbare watercapaciteit van 60 m3 per minuut, maar ook een verdekkerde molen blijft een molen en is van de wind afhankelijk.
 

16. Artikel: 2009022028  
Titel: Hoogh Swieten
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Molen
Verschenen in: 2009
Auteur(s): Versteegen, Freek
Tussen de Hoge Rijndijk en de Rijn in het gebied vanaf de Baan bij de smederij van Pieterse to en met het terrein van Omtzicht Bouwmaterialen, is een uitgebreid bouwplan ontwikkeld, waaraan door de projectontwikkelaar de historisch klinkende naam "Residence Hoogh Swieten" is gegeven.
De Stichting OUde Zoeterwoude wil zich op deze plaats niet mengen in discussie over de vraag of sommige historische elementen in de bebouwing behouden zouden moeten blijven.
 

17. Artikel: 2009119395  
Titel: De molens van de Oost- en Westbroekpolder (3)
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Molen
Verschenen in: 2009
Auteur(s): Gent, Jan van
Westbroekmolen
Het was een voorzichtige conclusie dat de herbouwde Westbroekmolen afkomstig was van de Hoge Boezem in Rotterdam.
Dit blijkt niet waar te zijn volgens de molenkenner bij uitstek, Johan Bakker hoofdredacteur van het landelijke molenblad "Molenwereld".
De molens in Rotterdam bleken pas in 1900/1901 te zijn gesloopt, nadat het stoomgemaal de proefperiode tot ieders tevredenheid had doorstaan.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 2 mei 2020