Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Bebouwing ==> Buitenplaatsen en kastelen     

Aantal gevonden publicaties : 17   (uit: 1551)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1970040709  
Titel: Kasteel ZWIETEN nabij de Hoge Rijndijk te Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1970
Auteur(s): Lans, H.Th. van der
Om in dit bestek een uitgebreide uiteenzetting te geven over de lotgevallen van het kasteel Zwieten is uiteraard niet mogelijk.
We moeten er echter rekening mee houden dat de plaats waar het kasteel gelegen heeft binnen niet al te lange tijd onder het beheer en plannen van de Heinekens Brouwerijen zullen vallen.
 

2. Artikel: 1972061112  
Titel: Bijlage betreffende de geschiedenis Huys “Rhynegom”
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Schouten, J.J.
Verantwoording gegevens:
Literatuur; van Leeuwen 39 : Tegenwoordige staat van Hollandt. Pag. 295
Leids Jaarboekje 1915 pag. 66
 

3. Artikel: 1972120304  
Titel: Oude geschiedenis van Zoeterwoude in Vogelvlucht
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
Zoeterwoude is rijk aan Historie. Wist U dat het Ambachtshuis van Zoeterwoude nog steeds bestaat.
Het ligt aan de Hoge Rijndijk in de Bruggestraat langs de Rijn, waar de oude Leiderdorpsebrug heeft gelegen.
Er is momenteel een groothandel van sanitaire artikelen in ondergebracht, wat jammer is, want indien het pand zou worden, gerestaureerd, zou het een welkome uitbreiding aan het aantal buitenplaatsen langs de Rijn kunnen vormen.
 

4. Artikel: 1973030508  
Titel: Het hof "SWIETEN".
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Onbekend
We moeten tot onze spijt nog wel eens constateren, dat niet alle grote ondernemingen bij de bouw van hun fabriekscomplexen en dergelijke voldoende rekening houden met bestaand natuurschoon, of met de wensen van historisch ingestelde lieden die liever niet bepaalde plekken onzer zand en beton zagen verdwijnen.
Zo niet de N.V. Heineken bij zijn nieuwbouw in de Barre Polder.
 

5. Artikel: 1973060710  
Titel: De bewoners van het Hof "Swieten"
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Onbekend
Bespraken we in ons eerste nummer de lotgevallen van het oud "Huys Swieten", in dit nummer willen we nader ingaan op de historische lijn van het geslacht van de familie Swieten.
Het hof "Swieten" waarvan de oude naam Suetan betrekking had op de buurt én op haar beurt weer verband hield met het zoetwaterstroompje de Suetan of Swiet (zoet, vergelijk het engelse woord voor zoet) komt als geslacht al vanaf 1321 voor in de registers van het Grafelijk huis, als leengoed.
 

6. Artikel: 1975120606  
Titel: Meerburg, bijdrage tot de studie van de geschiedenis van Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Schouten, J.J.
Het huys "Meerburg" kan bogen op een zeer oude geschiedenis.
Reeds in oude akten van 1316 komt deze naam voor, zij het onder de naam Nieburch.
Vermoedelijk betreft het dan een hersteld of opnieuw gebouwd of uitgebreid kasteel, zodat de eerste geschiedenis nog verder in het grijze verleden gezocht dient te worden.
 

7. Artikel: 1980070404  
Titel: Kasteel "De Haar" in Haarzuilen
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Redactie Suetan
Rond zestig jaar geleden werd, op uit 1162 daterende ruïnes dit glorieuze kasteel herbouwd onder leiding van architect P. Cuypers.
Het slot wordt omringd door een prachtig aangelegd park, waarvoor tijdens de twintig jaar die de restauratie vergde, o.a. een geheel dorp werd afgebroken.
 

8. Artikel: 1980090303  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Kasteel "De Haar"
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Wij gaan weer op excursie met de bus en wel naar Kasteel "De Haar" in Haarzuilen. De bedoeling is eerst een kopje koffie te drinken en daarna een bezoek te brengen aan het werkelijk unieke kasteel.
Als het weer het toelaat gaan wij nog de prachtige Franse tuinen bekijken.
 

9. Artikel: 1984090711  
Titel: De geschiedenis van hofstede Cronestein (01) - Inleiding
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Dorsman, W.
Langs de oevers van de Vliet bij Leiden ligt een brede strook klei, afgezet door de Rijn.
Daarachter lagen vroeger bossen en veenmoerassen.
Reeds in het begin van onze jaartelling bood deze streek goede mogelijkheden voor bewoning.
In de dertiende eeuw was de ontginning van de veenmoerassen in volle gang.
 

10. Artikel: 1984095555  
Titel: Van de redactie - Artikelen reeks "Cronesteyn"
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Jan van Gent maakte ons er op attent dat in het tweemaandelijks orgaan van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN) jaargang 32, nr. 5, september '83 een aantal artikelen betreffende het huis "Cronesteyn" gepubliceerd waren.
Hoewel het terrein nu in de gemeente Leiden ligt, behoorde het tot aan de grenswijziging van 1966 bij de gemeente c.q. het ambacht Zoeterwoude.
Reden genoeg om contact op te nemen met de redactie van genoemd tijdschrift "Westerheem".
 

11. Artikel: 1984110509  
Titel: De geschiedenis van hofstede Cronestein (02) - Het landgoed Cronestein in de 17e en 18e eeuw
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Dorsman, W.
(Vervolg van het artikel gepubliceerd in Suetan 53 met toestemming van de auteur Wim Dorsman)
Inmiddels zijn we een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van Cronestein gepasseerd: het beleg en ontzet van Leiden in 1573/1574.
Dit betekende niets minder dan het einde van de middeleeuwse hofstede.
 

12. Artikel: 1985021111  
Titel: De geschiedenis van hofstede Cronestein (03)
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Dorsman, W.
De afbeeldingen van het huis Cronestein
Er zijn vrij veel afbeeldingen die ons iets vertellen over het huis Cronestein. Op 17e eeuwse kaarten en kaartboeken is Cronestein vaak schetsmatig weergegeven. Een kaart waar Cronestein wel redelijk op is getekend is die van J.P. Dou uit 1649.
Hierop is Cronestein te zien als twee gebouwen die haaks op elkaar staan. De tekeningen en prenten van Cronestein geven niet alle hetzelfde beeld.
 

13. Artikel: 1986051719  
Titel: Buitenplaatsen aan de Hoge Rijndijk - Het buiten "Rijnvreugd" (Rhijnvreugd)
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Het betreffende landhuis is in 1939 afgebroken nadat het enige jaren had leeggestaan.
Het landhuis, dat met zijn welluidende naam het opschrift boven dit artikel vormt en waar mede wij onze lezers in dit nummer door woord en beeld in kennis wensen te brengen, staat met zijn front aan de straatweg van Leiden naar Alphen aan de Rijn.
Gelegen aan de linkerboord van de Rijn - zoals men hier gewoonlijk noemt, op de Hoge Zijde - hoort het onder de gemeente Zoeterwoude; de bebouwde kom van Leiderdorp bevindt zich echter in de onmiddellijke nabijheid van dit Zoeterwoude buiten.
 

14. Artikel: 1989110505  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... De buitenplaatsen aan de Rijn
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1989
Auteur(s): Onbekend
Oud Zoeterwoude presenteert... De buitenplaatsen aan de Rijn
Op dinsdag 21 november a.s. zal in "De Eendenkooi" een lezing met diabeelden worden gehouden over het bovenstaande onderwerp.
Net zoals aan de Vliet verrezen in de 17e en 18e eeuw diverse statige buitenplaatsen aan de Rijn.
 

15. Artikel: 1990020505  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteerde... De Buitenplaatsen aan de Rijn
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Onbekend
Op dinsdag 21 november waren een kleine 50 belangstellenden in "De Eendenkooi" getuige van een lezing over De Buitenplaatsen aan de Rijn door mevrouw Drs. M. Molthof uit Haarlem.
Voor haar studie aan de Leidse Universiteit was zij eertijds afgestudeerd op een proefschrift over het bovenstaande onderwerp.
 

16. Artikel: 2004020722  
Titel: Kastelen en edelen in Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 2004
Auteur(s): Leuken, John van
Op het (voormalige) grondgebied van Zoeterwoude hebben ooit acht kastelen gestaan.
Van west naar oost waren dat: Coebel (of Waddingsvliet), Boshuizen, Ter Cijs, Cronestein, Rodenburg, Meerburg, Rijnegom en Zwieten.
Hoewel van de meeste van hen niets of nauwelijks nog iets te zien valt, hebben ze ooit een belangrijke rol gespeeld in de Zoeterwoudse geschiedenis.
Lang niet alle dorpen in onze omgeving kenden zoveel kastelen.
 

17. Artikel: 2008020409  
Titel: Het kasteel Zwieten in Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 2008
Auteur(s): Versteegen, Freek
De geschiedenis van het dorp Zoeterwoude en die van het kasteel Zwieten, dat lag op de plaats waar nu de Heineken Brouwerij staat, lopen eeuwenlang parallel.
Het is daarom aardig om die kasteelgeschiedenis en de historie van de befaamde adellijke Hollandse familie die er woonde, eens op een rijtje te zetten.
We kunnen daarbij gelukkig gebruik maken van een behoorlijke hoeveelheid gegevens in tekst en illustraties, die ons door nazaten van de Familie van Zwieten of Swieten ter beschikking werden gesteld.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 9 november 2020