Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Bebouwing ==> Boerderij     

Aantal gevonden publicaties : 19   (uit: 1551)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1971080404  
Titel: Ligging van oude boerderijen
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1971
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
Ligging van oude boerderijen
Ons bereikte een verzoek eens uit te willen leggen hoe het komt dat de boerderijen vr in de Weipoort niet met de voorkant naar de weg gebouwd zijn.
De verklaring hiervoor is nogal duidelijk!
 

2. Artikel: 1976031215  
Titel: Boerderij-typen in Nederland (1)
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Gent, Jan van
Onder deze titel gaan wij de verschillende boerderij-typen in Nederland bekijken.
Deze bouwwerken zijn niet weg te denken in Nederland waar het type is aangepast of liever vergroeid met de omgeving.
De grote boerderij in het polderlandschap is een rustgevend silhouet; liggend aan de bosrand verzacht het 't sombere karakter van het bos; zij maakt het als ware toegankelijker.
 

3. Artikel: 1976081215  
Titel: Boerderij-typen in Nederland (2)
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Gent, Jan van
In het vorige nummer is een aanvang gemaakt met de bespreking van de meest voorkomende groep, t.w. die van het Hallehuis-type. De basisvorm hiervan is, n ruimte op een rechthoekig grondvlak, dat in drien is verdeeld.
Rond het centrum, de deel, zijn het bedrijf en de woning gegroepeerd.
 

4. Artikel: 1976100813  
Titel: Boerderij-typen in Nederland (3)
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Gent, Jan van
In de twee vorige nummers werd de meest voorkomende groep, die van het Hallehuis-type, besproken.
De artikelenreeks wordt thans besloten met de drie resterende types, de Friese Huis-groep, de Zeeuwse Schuur-groep en de Dwarshuis-groep.
Helaas vinden wij hiervan geen voorbeelden in de omgeving van Zoeterwoude.
 

5. Artikel: 1983081113  
Titel: Oude boerenwoning aan het voormalige "Groote of Rotterdamsche Wedde"
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Uyttenhout, G.B.H.
Oude boerenwoning aan het voormalige "Groote of Rotterdamsche Wedde"
Vanaf de Lagerbergbrug, welke de Weipoortseweg met het Weddepad verbindt, ziet men in noord-oostelijke richting een oude boerenbehuizing die met het omringende landschap een fraai geheel vormt.
Deze wordt nu bewoond door de familie A. C. van den Akker, die vertelden dat volgens overlevering er vroeger een glas in lood raam in de boerderij geweest moet zijn met het jaartal 1631.
 

6. Artikel: 1984031516  
Titel: Eigendomsbewijzen van boerderijen en landerijen
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Enige tijd geleden ontvingen wij van een bevriende relatie een viertal documenten, zijnde eigendomsbewijzen van boerderijen. Zo'n bewijs van eigendom was vr de 19e eeuw een "opdrachtsbrief" waarin, in tegenwoordigheid van de Schout en Schepenen van een Ambacht, de verkoop van onroerende goederen werd beschreven.
Bij elke verkoop moest de verkoper de vorige opdrachtsbrieven doorgeven aan de nieuwe eigenaar, zodat door de jaren heen het aantal opdrachtsbrieven per boerderij steeds groter werd.
 

7. Artikel: 1984092627  
Titel: De geschiedenis van de boerderij De Goede Herder
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Hoeven, H.W. van der
Een dezer dagen kreeg ik bezoek van de heer A. M. Doeswijk uit Noordwijk. Hij was aan de pastorie geweest van de Meerburgkerk om de pastoor te vragen of hij in de doopboeken van de parochie zou mogen kijken, daar hij bezig was zijn familiestamboom uit te zoeken.
Omdat de pastoor niet thuis was, kwam hij bij mij om inlichtingen.
Onder het genot van een kopje koffie wist hij te vertellen dat z'n vader G. Doeswijk op de boerderij van De Goede Herder geboren was.
 

8. Artikel: 1985020303  
Titel: Van de redactie - Artikel "De vererving van het goed Noord Aa 4"
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
In "Suetan" nr. 48, 15 mei 1983, blz. 14, noemden wij reeds het artikel "De vererving van het goed Noord Aa 4 te Zoeterwoude vanaf 1811" van de hand van Dr. J.M. van Leeuwen.
In deze "Suetan" uitgave nr. 55, publiceren wij het bewuste artikel.
Voor onze lezers geven wij hieronder een volgorde van de families genoemd, te beginnen met de schrijver:
Dr. J.M. van Leeuwen is de zoon van Jan van Leeuwen en Marie van Nierop. Zijn grootouders zijn Janus van Leeuwen en Wilhelmina van der Salm.
Zijn overgrootouders zijn Jacobus van Leeuwen en Marijtje van der Poel. Zijn bet-overgrootouders zijn Jan van der Poel en Marijtje van der Meer en zijn bet-oudovergrootouders zijn Govert van der Poel en Antje Verdel.
U ziet een veelheid van echt Zoeterwoudse familienamen.
 

9. Artikel: 1985020510  
Titel: De vererving van het goed Noord Aa te Zoeterwoude vanaf 1811 (1)
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Leeuwen, J.M. van
Een overzicht wordt gegeven van de wijze van vererving van het goed Noord Aa 4 te Zoeterwoude vanaf 1811. Het thans 350 jaar oude goed wordt in 1778 gekocht door Govert van der Poel.
In 1835 komt door het huwelijk van Jacobus van Leeuwen met Marijtje van der Poel het goed in de familie van Leeuwen.
Na het overlijden van Adrianus (= Janus van Leeuwen) wordt in 1942 het goed met de vererving verdeeld over Noord Aa 2 en 4, feitelijk had deze verdeling al in 1926 plaatsgehad.
 

10. Artikel: 1985050509  
Titel: De vererving van het goed Noord Aa te Zoeterwoude vanaf 1811 (2)
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Leeuwen, J.M. van
Het eerste deel van dit artikel, gepubliceerd in Suetan nr 55, februari 1985, wordt nu vervolgd.
Voor de duidelijkheid wordt de draad weer opgepakt bij paragraaf 4: "Grootouders", waarvan de aanhef reeds in Suetan nr. 55 was opgenomen.
Zie ook de fotobeeldbank record 04685 en 05719
 

11. Artikel: 1998119200  
Titel: In en om de boerderij in Zoeterwoude (4)
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1998
Auteur(s): Gent, Jan van
In de boerderij is het achterhuis een belangrijk en centraal vertrek voor het boerenleven.
Er vinden allerlei activiteiten plaats in het belang van het boerenbedrijf en het boerengezin.
In het belang van het boerenbedrijf was dat de bereiding van de boter en de kaas.
Voor het boerengezin werd hier het dagelijkse eten bereid en, meestal eenmaal per week, het brood gebakken.
De contouren van de schouwen, die we in de boerderijen vaak vinden, duiden op het gebruik van open vuren in het verleden.
 

12. Artikel: 1999020613  
Titel: Een en ander over wat is geschied rond die "weuning" aan de Vliet
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1999
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
In 1993 (1 1/5 jaar voor zijn overlijden) geschreven door C.J.P. Paardekooper jr., t.g. v. de toen voltooide restauratie van de boerderij van de familie van der Krogt aan de Vliet.
Uitgangspunt is een oude kaart van Jan Janse Dok, landmeter van het Hoogheemraadschap van Rijnland d.d. 21 mei 1637.
Hieruit blijkt dat de boerderij bewoond werd door Ary Aryens Immerseel.
Of hij de eerste bewoner en mogelijk ook de boerderij heeft laten bouwen is niet na te gaan.
 

13. Artikel: 2001021422  
Titel: In en om de boerderij van Zoeterwoude (5)
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 2001
Auteur(s): Gent, Jan van
Het zomerhuis neemt bij de boerderij een aparte plaats in.
Dit komt door het gebruik als zomerverblijf en is in een later stadium toegevoegd aan het boerderijcomplex.
Door de grotere welvaart op het boerenbedrijf, had de boer de mogelijkheid om extra woonruimte te laten bouwen.
Men liet graag aan anderen zien dat het goed ging op de boerderij.
Wat ook weer jaloezie opwekte in de omgeving.
 

14. Artikel: 2002020714  
Titel: In en om de boerderij van Zoeterwoude (6)
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 2002
Auteur(s): Gent, Jan van
Heel karakteristiek bij de boerderij was in het recente verleden, de hooiberg.
Voor de winter was de hooiberg gevuld de voedselvoorraad voor het vee op de boerderij.
Hij stond daar afgetekend tegen de lucht als een donkere piramide, die groots boven de boerderij uitstak.
Met het einde van winter werd de hooivoorraad minder en zakte het bergdak mee.
 

15. Artikel: 2003020717  
Titel: In en om de boerderij van Zoeterwoude (7)
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 2003
Auteur(s): Gent, Jan van
Het sierend element aan de boerderij.
De architectuur van de oude boerderijen in Zoeterwoude is van een sobere eenvoud.
De gevels met de uitgebalanceerde raamen deuropeningen, de gesmede ankers en het rieten dak, bepalen in hoOfdzaak de schoonheid van de boerderij.
Versierende elementen zijn sporadisch aanwezig aan de boerderijen in Zoeterwoude, de boer liet zich niet zo vlug meeslepen in overdadige luxe of benvloeden door de stedelijke architectuur.
 

16. Artikel: 2003118997  
Titel: Boerderijen in Nederland
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 2003
Auteur(s): Gent, Jan van
De boerderijen zijn niet weg te denken in het Nederlandse landschap waar het type boerderij is aangepast of liever is vergroeid met de omgeving.
De grote boerderij in het polderlandschap is een rustgevend silhouet; liggend aan de bosrand verzacht het sombere karakter van het bos; zij maakt als het ware het bos toegankelijker.
Niet alleen het lijnenspel is daarbij van belang, maar ook de keuze van het materiaal.
Om de bouwkosten laag te houden zochten de boer en zijn ambachtsman het materiaal in hun directe omgeving.
 

17. Artikel: 2003119899  
Titel: "Hof Zwieten" In gesprek met Dhr. J. de Graaf
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 2003
Auteur(s): Gent, Jan van
De boerderij was gelegen op het gebied waar thans Heineken is gevestigd, alwaar alleen nog een paar bomen herinneren aan die tijd.
Deze boerderij werd reeds omstreeks het jaar 1859 gehuurd door de Heer Jan Dorrepaal ( grootvader van Tante Ger Dorrepaal).
Later kocht dezelfde Heer Jan Dorrepaal bij publieke verkoop de boerderij.
In het jaar 1865 werd de boerderij bijna geheel afgebroken.
Er bleef slechts een klein huisje overeind voor de knecht, waar achtereenvolgens de families Ceesie Berg, Manus Amsterdam, Chr. Van de Werf en als laatste voor de sloop de fam. Brantenaars gewoond hebben.
 

18. Artikel: 2006020715  
Titel: In en om de boerderij van Zoeterwoude (8)
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 2006
Auteur(s): Gent, Jan van
Met dit artikel gaan wij weer verder met wat er zich om de boerderij zoal afspeelde.
Hierbij gaan wij dieper in op de grote veranderingen in de bereiding van boter en kaas.
De bosjes voor het onontbeerlijke geriefhout en de schuilkerk in de boerderij "Ons Genoegen"
 

19. Artikel: 2015098585  
Titel: Hoeve De Bonte Paal
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 2015
Auteur(s): Versteegen, Freek
In het eerste artikel over Oosthoek, stond te lezen, dat de Personeelsvereniging van Oosthoek een viswedstrijd hield bij De Bonte Paal.
De Zoeterwoudse mensen die ik daar naar vroeg, wisten geen van allen waar dat precies was.
Dus heb ik dat eventjes opgezocht, en gevonden op de website Alphen.com waar de herinneringen van Fred Baerveldt aan de Hoorn zijn vastgelegd.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 8 december 2020