Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Algemeen ==> Van het bestuur     

Aantal gevonden publicaties : 64   (uit: 1551)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 40


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1972060303  
Titel: De museumboerderij
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Vreugdevol Nieuws!.......Het Komt !!!
Het Museum waarnaar we zo verlangend uitkeken, ’n Boerderij op het terrein van de in aanbouw zijnde Heinekens Bierbrouwerijen, zal ter beschikking komen als streekmuseum mits we al wat grote stukken zouden hebben.
 

2. Artikel: 1982035353  
Titel: Nieuwe penningmeester
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Jong, Wim de
In de vorige Suetan is mijn komst als penningmeester en opvolger van de heer Moons al aangekondigd. Toch wil ik mij op deze plaats nog wel even aan U voorstellen.
Want al is het penningmeesterschap een belangrijke en verantwoordelijke functie, het is nu niet bepaald de meest in het oog lopende functie.
 

3. Artikel: 1982065252  
Titel: Mag ik mij even voorstellen.
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Does, Bas van der
Er is mij gevraagd actief deel te nemen in de Stichting Oud Zoeterwoude als 2e penningmeester. Zodoende wil ik mij op deze plaats nog even aan U voorstellen.
Ben een geboren en getogen Zoeterwoudenaar. Geboren in het buurtschap Gelderswoude (sommigen vinden het een uithoek), maar nu al weer een flink aantal jaren woonachtig in het dorp zelf.
 

4. Artikel: 1984030303  
Titel: Bestuursaangelegenheden
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Tijdens de eerste algemene bestuursvergadering van 1984 is niet alleen met een zekere voldoening teruggeblikt op een geslaagd 1983 maar -wat nog belangrijker is - heeft het bestuur met vertrouwen de blik vooruit gericht.
Daarvoor zijn dan ook een aantal goede redenen.
In de eerste plaats is het bestuur versterkt met maar liefst drie(!)leden, waardoor het weer op volle sterkte is.
 

5. Artikel: 1984090505  
Titel: Oproep van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Wij zijn in het bezit gekomen van 3 filmpjes, opgenomen rond 1950, waarvan er een is gemaakt door de heer Van Cappendijk, die destijds onderwijzer was van de V.G.L.O. school in Zoeterwoude.
Deze film is door de "oud-Zoeterwouder" Aad Kuyf vanuit Nieuw Zeeland aan ons afgestaan.
Wij zijn de heer Kuyf bijzonder dankbaar voor dit prachtige geschenk.
 

6. Artikel: 1988085555  
Titel: Afscheid C.A. Warmerdam
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1988
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Deze avond (15 september) zal ook officieel afscheid genomen worden van de heer C.A. Warmerdam, die vele jaren ons blad "Suetan" heeft geredigeerd samen met de verdere redactieleden.
Zijn inzet heeft vele jaren het aanzicht van ons blad bepaald.
 

7. Artikel: 1992110303  
Titel: Van de voorzitter en bestuursmededeling
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1992
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Op 16 november a.s. zal ik uit het bestuur treden en de leiding van "Oud Zoeterwoude" overdragen aan mijn opvolger.
Zoals u al eerder hebt gelezen, heb ik dit besluit genomen na rijp beraad.
Want ik deed het werk, en ik doe dat nog steeds, met veel plezier en enthousiasme.
Maar ik ben me er wel van bewust, dat de jaren meespreken en dat het goed is om weloverwogen de stap te doen.
 

8. Artikel: 1993080304  
Titel: Van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1993
Auteur(s): Baart, Ko
Het oudheidkundig bezit van onze stichting is in de afgelopen maanden weer met vele interessante stukken uitgebreid.
Wij ontvingen: Van de heer H. Bouwman (u weet wel; van de lezing "Het geheim van Holland" november 1992) twee prachtige kleurenfoto's van de Burmaadse verlaat.
Van mevrouw M.J. van Mil uit Voorburg een kaarslantaarn die bevestigd was aan de laatste brandweer-hand wagen van Zoeterwoude.
 

9. Artikel: 1993110303  
Titel: Van het Bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1993
Auteur(s): Baart, Ko
Via de familie Kolff, Noordbuurtseweg 2, ontvingen wij een foto van de boerderij bij de Dorpsstraat (fam. Schaepman).
Van mevr. G.L.D. Anker, Weipoortseweg 3a, ontvingen wij een foto van het zomerhuis met bouwopdracht dd. 1 september 1897 en verder Zoeterwoudse taferelen in glas en lood gevat.
Beide gevers onze hartelijke dank.
 

10. Artikel: 1994020303  
Titel: Van het Bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1994
Auteur(s): Baart, Ko
In dit eerste nummer van het jaar 1994 willen wij U en allen die U dierbaar zijn een gelukkig en gezond 1994 toewensen.
Voor wat "Oud Zoeterwoude" betreft, hopen wij dat het 25e jaar van haar bestaan een goed en actief jaar mag worden.
Een jaar waarin we ook mogen rekenen op uw actieve medewerking om de geschiedenis van Zoeterwoude levend te houden.
 

11. Artikel: 1994052525  
Titel: Van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1994
Auteur(s): Baart, Ko
Op verzoek van een aantal donateurs, die de uitgaven van "SUETAN" inbinden, zullen de pagina's in het vervolg per jaar doorlopend genummerd worden.
De donateursavond welke op 15 maart j.l. in de Eendenkooi gehouden werd, mocht zich verheugen in een grote belangstelling.
De heer E. van der Most wist zijn gehoor (ca. 40 personen) te boeien met zijn lezing over de huizen Beerendrecht en Chijs.
 

12. Artikel: 1994084343  
Titel: Van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1994
Auteur(s): Baart, Ko
We kunnen weer terugblikken op een actief en goed geslaagd kwartaal.
De excursie naar Den Haag was weer een groot succes.
De heer Duindam had de voorbereidingen, zoals gebruikelijk, weer goed getroffen en de deelname was overweldigend.
 

13. Artikel: 1994116767  
Titel: Van het Bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1994
Auteur(s): Baart, Ko
Onze secretaris, de heer Paul Huisman, is door een ernstige ziekte helaas niet in staat zijn werkzaamheden uit te voeren.
Wilt u uw correspondentie en telefonische contacten tijdelijk richten aan J.J. Baart, Jan Porcellisstr. 9, 2381 TR Zoeterwoude (tel. 01715 - 1580)
Wij wensen Paul, mede namens u, veel sterkte in de komende tijd.
In ons vorige nummer gaven wij u de uitslag van onze prijsvraag.
 

14. Artikel: 1995056767  
Titel: Van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Baart, Ko
De eerste vier maanden van ons jubileumjaar mochten er zijn.
Op 11 februari was er de feestelijke herdenking van ons 25-jarig bestaan in "Don Bosco".
We mochten ons verheugen op een geweldige opkomst.
Maar liefst 200 donateurs, sponsors, het gemeentebestuur en vertegenwoordigers van onze zusterverenigingen gaven gehoor aan onze uitnodiging en vonden het, naar wij dikwijls mochten vernemen, erg gezellig.
 

15. Artikel: 1996052323  
Titel: Van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1996
Auteur(s): Baart, Ko
100e uitgave van Suetan.
We zijn er trots op u de honderdste uitgave van Suetan te mogen aanbieden. Om dit te onderstrepen hebben we dit gouden nummer in een gepast jasje gestoken. Deze feestelijke, en kostbare, omslag is ons aangeboden door "Drukkerij de Boer", de drukkerij die al vele jaren medeverantwoordelijk is voor het succes van onze Suetans.
 

16. Artikel: 1996084747  
Titel: Van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1996
Auteur(s): Baart, Ko
Midden in deze zomervakantie zijn we, dank zij de medewerking van onze auteurs, weer in staat u een dik en, naar onze mening, lezenswaardige uitgave van Suetan voor te leggen.
We hopen dat deze artikelen u weer veel leesplezier zullen geven.
 

17. Artikel: 1996117575  
Titel: Van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1996
Auteur(s): Baart, Ko
Bestuursmutatie De heer Hans de Bruijn, wiens bestuurstermijn per 1 januari 1997 afloopt, heeft te kennen gegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen.
Gelukkig blijft hij actief binnen onze stichting.
Hij gaat zich nu, in de archief-commissie, volledig wijden aan het werk dat hij altijd al heeft willen doen maar waar hij te weinig tijd voor vrij kon maken, het vastleggen van oud Zoeterwoude op film en foto.
Voor andere onderwerpen lees meer...
 

18. Artikel: 1997020303  
Titel: Van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1997
Auteur(s): Baart, Ko
Via dit eerste nummer in het nieuwe jaar willen wij u en allen die u dierbaar zijn een gelukkig en gezond 1997 toewensen.
Wij hopen dat u ons ook in dit jaar weer trouw wilt blijven.
Wij zullen blijven trachten om u van interessant (oud) nieuws te voorzien.
Wij denken dat dit in ons eerste nummer al gelukt is.
Mocht u echter wensen, aanvullingen en/of opof aanmerkingen hebben, laat ons dat dan weten.
Wij zullen proberen om uw wensen in vervulling te laten gaan.
 

19. Artikel: 1997052727  
Titel: Van het bestuur - Schenkingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1997
Auteur(s): Baart, Ko
Lezingen Met enorm veel plezier kijken we terug op de avondvullende gereedschapsquiz die door de heer Piet Anker op meesterlijke wijze werd verzorgd.
Gelukkig hadden velen de weg naar "Ons Huis" weten te vinden.
We hebben enorm genoten, hoewel het hard aan komt als je ontdekt dat je eigenlijk maar weinig weet van wat er getoond wordt.
Een troost is het feit dat dit voor iedereen gold.
Een bezoek aan het museum "De Gesloten Beurs" in het..
 

20. Artikel: 1997085353  
Titel: Van het bestuur - schenkingen - genealogie
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1997
Auteur(s): Baart, Ko
In dit nummer sluit de heer Van der Post zijn serie over de Tweede Wereldoorlog af.
Wij hebben veel goede reacties mogen ontvangen over de inhoud van het verhaal en de wijze waarop hij het heeft beschreven.
Wij danken Dhr. van der Post en allen die hem van materiaal hebben voorzien.
Dhr. C. Noordermeer publiceert in dit nummer zijn eerste artikel in een serie over het Zoeterwoudse onderwijs.
 

21. Artikel: 1997117171  
Titel: Van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1997
Auteur(s): Baart, Ko
Excursie naar Maassluis en Hoek van Lezing Holland.
Op 18 oktober hebben we een bezoek gebracht aan deze steden.
Het weer was prachtig en de belangstelling groot, hoewel we door ziekte en overlijden een aantal vrije plaatsen hadden in de bus.
We wijzen nog graag even op de lezing welke gehouden wordt op 2 december a.s.
 

22. Artikel: 1998020303  
Titel: Van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1998
Auteur(s): Baart, Ko
In deze eerste uitgave van het nieuwe jaar willen wij u en allen die u dierbaar zijn een gezond en gelukkig jaar toewensen.
Wij hopen ook in dit jaar weer op uw steun te mogen rekenen.
Noteert u deze datum alvast in uw agenda.
Nadere bijzonderheden omtrent aanmelding zult u vinden in het volgende nummer van Suetan.
 

23. Artikel: 1998085959  
Titel: Van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1998
Auteur(s): Baart, Ko
Zoeterwoude heeft een groot man verloren.
Op 30 april is Henk van der Hoeven, oud-koster van de Meerburgkerk en ereburger van Zoeterwoude overleden.
Henk was altijd erg actief en bekend om zijn bloemsierkunst in de kerk, zijn prachtige verhalen en zijn onverwoestbare humor.
Zijn verhalen, waar wij er een aantal van mochten publiceren, waren van historisch belang en straalden deze humor uit.
 

24. Artikel: 1998119999  
Titel: Van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1998
Auteur(s): Baart, Ko
De excursie van 10 oktober naar Gorinchem en het Slot Loevestein was een groot succes.
De bus was tot de laatste plaats bezet.
Helaas moesten we daarom een aantal mensen teleurstellen.
De stadswandeling nam, mede door het grote enthousiasme van de gidsen, bijna twee uur in beslag.
We hebben Gorinchem goed leren kennen.
Na de lunch zijn we met het voetveer overgestoken naar het Slot Loevestein.
 

25. Artikel: 1999020303  
Titel: Van het bestuur - diverse informatie
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1999
Auteur(s): Baart, Ko
Hoewel het jaar al weer even onderweg is, willen wij u en de uwen toch nog onze allerbeste wensen doen toekomen.
Moge dit jaar voor u en voor Oud Zoeterwoude een waardige afsluiting van dit millennium zijn.
Wij zullen proberen om u ook in dit jaar van interessante verhalen te voorzien en maken in dit nummer de start met twee artikelen.
Het eerste artikel beschrijft de geschiedenis van een interessante boerderij aan de Vliet.
Het tweede artikel is vooral bestemd voor de voetballiefhebbers wonend aan of komend van de Rijndijk.
 

26. Artikel: 1999052323  
Titel: Van het bestuur - diverse informatie
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1999
Auteur(s): Baart, Ko
De heer John van Leuken heeft zich bereid verklaard om taken te vervullen binnen de Stichting Oud Zoeterwoude.
Tijdens de laatste bestuursvergadering .
is hij met algemene stemmen gekozen tot lid van ons bestuur.
Hij zal zich op de eerste plaats bezig gaan houden met de archivering en registratie van onze bezittingen.
 

27. Artikel: 1999084747  
Titel: Van het bestuur - diverse informatie - van de redactie
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1999
Auteur(s): Baart, Ko
In de komende maanden staan de Zoeterwoudse kerken in het middelpunt van onze belangstelling.
Deze uitgave van ons blad vormt de geweldige opening van deze activiteiten.
 

28. Artikel: 1999118383  
Titel: Van het bestuur - Fotowerkgroep
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1999
Auteur(s): Baart, Ko
Terugblikken
De afgelopen maanden waren voor Oud Zoeterwoude nogal hectisch.
We gaven een supernummer uit van Suetan, verzorgden een tentoonstelling, namen deel aan de Culturele dag, werkten mee aan monumentendag en verzorgden een excursie naar Zaltbommel en Ammerzoden.
De tentoonstelling over de bouwgeschiedenis van de Zoeterwoudse kerken vergde meer inzet dan aanvankelijk was verwacht.
De vele bezoekers waren vol lof over de inhoud en de professionaliteit van de opzet.
 

29. Artikel: 2000020303  
Titel: Van het bestuur - diverse informatie
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 2000
Auteur(s): Baart, Ko
Het jaar begint al weer te vorderen, maar toch willen wij u en allen die u dierbaar zijn, in ons eerste nummer van dit jaar/eeuw, veel geluk en gezondheid wensen.

Oud Zoeterwoude 30 jaren jong
12 februari j.1. was het precies 30 jaar geleden dat onze Stichting werd opgericht.
Wij hebben geen plannen om grote feestelijkheden te organiseren, maar er zullen dit jaar wel weer oude maar ook nieuwe activiteiten plaats vinden.
 

30. Artikel: 2000053131  
Titel: Van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 2000
Auteur(s): Baart, Ko
Suetanborgh
Zoals in ons vorige nummer aangekondigd, is onze oudheidkamer elke derde zondag van de maand geopend.
Tijdens de eerste zondagen mochten wij veel bezoekers begroeten.
Bent u ook geďnteresseerd in oude gereedschappen.
Kom dan ook even langs, wij zijn aanwezig om u te ontvangen.
 

31. Artikel: 2000116767  
Titel: Van het bestuur - excursie - giften
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 2000
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Van de heer J. Omtzigt, Hoge Rijndijk 155, ontvingen wij het boek "De familie Omtzigt door de jaren heen".
Uit de nalatenschap van (koster) Henk van der Hoeven ontvingen wij een prachtige oude foto van een gemeentebestuur o.l.v. burgemeester Wap.
Van de Werkgroep Missie & Ontwikkeling ontvingen wij een serie foto's van levende en reeds overleden Zoeterwoudse missionarissen.
Alle goede gevers hartelijk dank voor uw bijdragen aan ons oudheidkundig bezit.
 

32. Artikel: 2001020303  
Titel: Van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 2001
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Het jaar 2001 is al een eindje op weg, toch willen wij u en allen die u dierbaar zijn nog onze beste wensen voor een gezond en gelukkig jaar doen toe komen.
Wij zullen onze best doen om u ook in dit jaar weer van veel interessante wetenswaardigheden te voorzien.
Wij rekenen daarbij weer graag op uw steun, zowel financieel als in de vorm van opbouwende kritieken.
 

33. Artikel: 2001052727  
Titel: Van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 2001
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Donaties, Genealogie, Giften en Braderie.
 

34. Artikel: 2001085151  
Titel: Van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 2001
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
De tentoonstelling "Zoeterwoude 2000 en toen..." is een geweldig succes.
In de afgelopen maanden hebben we ruim 600 bezoekers mogen verwelkomen, waaronder een groot aantal mensen die van ver zijn gekomen.
De reacties zijn altijd even enthousiast en velen zijn al meerdere malen teruggekomen.
 

35. Artikel: 2001117979  
Titel: Van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 2001
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Het jaar 2001 loopt ten einde.
We nemen niet alleen afscheid van de gulden, maar gaan tevens afscheid nemen van weer een jaar waar onze stichting met trots op terug kijkt.
Onze schitterende fototentoonstelling "Zoeterwoude 2000 en toen.... " heeft een record aantal bezoekers mogen ontvangen.
Onze telling van dit aantal komt al aardig in de buurt van de 1.000 bezoekers.
 

36. Artikel: 2002020303  
Titel: Van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 2002
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Dit is ons eerste nummer in dit nieuwe jaar.
Wij willen deze gelegenheid benutten om u, en allen die u dierbaar zijn, een gelukkig en gezond jaar toe te wensen.
Voor Oud Zoeterwoude wensen wij ons een verdere groei van het aantal donateurs - u kunt ons daarbij helpen - en een even enthousiaste inzet van al onze medewerkers.
 

37. Artikel: 2002022121  
Titel: Website
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 2002
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
In de Suetan van november 2001 berichtten wij dat er gewerkt werd aan de vormgeving van een website voor Oud-Zoeterwoude.
Inmiddels is er hard verder gewerkt.
Nu zijn wij zover dat wij, met gepaste trots, het resultaat aan iedereen-willen laten zien.
Op 22 februari 2002 om 17.00 uur zal de website - een klein beetje - feestelijk in gebruik genomen worden.
 

38. Artikel: 2003085555  
Titel: Van het Bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 2003
Auteur(s): Baart, Ko
Afscheid
De heer H.A. van der Post (Hubertus) heeft, wegens verhuizing naar Leiden, besloten om zijn plaats in ons bestuur beschikbaar te stellen.
Sinds 1990 heeft hij vol overgave zijn bestuurstaak vervuld.
Vanzelfsprekend respecteren wij zijn beslissing, vooral omdat het geen afscheid van Oud Zoeterwoude betekent.
 

39. Artikel: 2003118383  
Titel: Van het bestuur - Schenkingen - Reacties van lezers
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 2003
Auteur(s): Baart, Ko
Op de oproep om oude kaarten te schenken aan onze Stichting ontvingen wij enkele leuke reacties: Van Mevr. Jongbloed uit Voorschoten kregen wij een album vol met kaarten, waarvan 3 zéér waardevolle kaarten van Zoeterwoude.
Mevr. Jongbloed, heel erg bedankt.
Van de familie Blom ontvingen wij enkele ansichtkaarten van de stad Kampen.
Ook hiervoor onze hartelijke dank.
 

40. Artikel: 2004087979  
Titel: Van het bestuur -
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 2004
Auteur(s): Baart, Ko
Dit nummer is geheel gewijd aan het thema van onze tentoonstelling:
"Bij de Tijd"
Door een bijzonder goede samenwerking tussen de heren Cees en Koos Elderhorst en de Stichting Oud Zoeterwoude is een schitterende tentoonstelling tot stand gekomen.
Jan van Gent heeft zich maandenlang verdiept in allerlei documenten die betrekking hebben op de "Torenuurwerken".
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 9 november 2020