Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Algemeen ==> Van de voorzitter     

Aantal gevonden publicaties : 21   (uit: 1551)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1970040202  
Titel: Voorwoord
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van de voorzitter
Verschenen in: 1970
Auteur(s): Kortmann - Keulen, A.E.C.M.
Voorwoord
Het doet me enorm veel plezier een voorwoord te mogen schrijven in ons eerste mededelingenblad.
Het is nu zover!
De Stichting “Oud-Zoeterwoude” bestaat!
Dank aan ieder die hiervoor zo ijverig werkte.
Ik hoop dat allen zo enthousiast zullen blijven, we vele belangstellende donateurs zullen krijgen en vooral dat er
 

2. Artikel: 1976030101  
Titel: Voorzitter's voorwoord
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van de voorzitter
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Kuiper, F.
De vraag wie mevrouw Kortmann als voorzitter van onze stichting zou moeten opvolgen heeft het bestuur erg beziggehouden.
Juist zij was het immers die door haar inzet veel van de activiteiten van "Oud Zoeterwoude" droeg.
In eerste instantie is geprobeerd een candidaat voor het voorzitterschap te vinden onder hen die geboren Zoeterwoudenaren zijn, of hier al langere tijd wonen.
 

3. Artikel: 1981050101  
Titel: Nieuwe voorzitter aan het woord
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van de voorzitter
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Met enige schroom wil ik me bij U voorstellen als de nieuwe voorzitter van "Oud Zoeterwoude". Ik bevind mij namelijk in het bestuur met mensen van "het eerste uur" en ik weet, dat er vóór mij zeer goede voorzitters zijn geweest.
"Oud Zoeterwoude" heeft vanaf het begin mijn grote belangstelling. U weet misschien, dat ik oorspronkelijk afkomstig ben uit Leiden, waar ik ook als lid van "Oud Leiden" zo'n veertigtal jaren sta ingeschreven.
 

4. Artikel: 1982030202  
Titel: De voorzitter aan het woord
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van de voorzitter
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Het jaar 1982 is een belangrijk jaar voor onze Stichting.
Niet alleen het feit, dat 12,5 jaar geleden enthousiaste mensen de handen ineen sloegen, om het werk van Oud Zoeterwoude te beginnen, maar vooral het feit, dat we dit jaar ons eigen home gaan openstellen voor een breder publiek.
Want vanaf het begin is het de bedoeling geweest, om "oude, waardevolle dingen" te verwerven en die onder te brengen in een ruimte en ze toonbaar te maken voor al wie daar belang in stellen.
 

5. Artikel: 1984110303  
Titel: Van de voorzitter
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van de voorzitter
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Het laatste nummer van "Suetan" voor het jaar 1984 ligt hier voor U. Een jaar vol activiteiten, maar ook een jaar van een zekere "stilte".
Dat slaat op de openstelling van Suetanborgh: geen tentoonstelling dit jaar, maar wel intense activiteit achter de schermen.
Een commissie van 3 man uit het bestuur is bezig met inventarisering van de "spullen".
 

6. Artikel: 1985026969  
Titel: Van de voorzitter
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van de voorzitter
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Twee belangrijke gebeurtenissen vragen onze aandacht 12 februari was het 15 jaar geleden dat de Stichting "Oud Zoeterwoude" werd opgericht.
De doelstellingen zijn in die 15 jaar nagestreefd door de diverse bestuursleden en we kunnen met vreugde en dankbaarheid terugzien op vele goede dingen: een goed verzorgd tijdschrift, dat met grote regelmaat is uitgekomen; een "home", waarin de oudheidkundige bezittingen worden bewaard en geïnventariseerd en waar al enkele belangrijke tentoonstellingen zijn geweest.
 

7. Artikel: 1989050303  
Titel: Van de voorzitter
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van de voorzitter
Verschenen in: 1989
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Onze oproep om mee te helpen aan voorbereiding van een tentoonstelling in het voorjaar 1990 heeft nog geen reactie opgeleverd.
Wel hebben een drietal personen spontaan copy ingezonden voor ons blad.
 

8. Artikel: 1989080303  
Titel: Van de voorzitter - Suetanborgh en unieke aanwinst
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van de voorzitter
Verschenen in: 1989
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Veel is er gebeurd, sinds onze vorige "Suetan" het licht zag.
Het dagboek van de oorlogswinter is bij de drukker, maar het zal wel zeer geruime tijd duren, voordat alles in kannen en kruiken is. Maar het begin is er.
Vervolgens is "Suetanborgh" het onderwerp geweest van veel activiteit.
 

9. Artikel: 1990080303  
Titel: Van de voorzitter
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van de voorzitter
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Dorrepaal sr., J.A.
Drukke maanden liggen achter ons met heel veel hoogtepunten.
Wat ben je dan als voorzitter blij, dat je bestuursleden hebt, die "staan" voor hun werk.
En wat fijn, dat er vrijwillige hulpkrachten zijn, die bij de voorbereiding laten zien, dat zij zich volledig inzetten, om tot een goed resultaat (i.c. tentoonstelling) te komen.
 

10. Artikel: 1990110303  
Titel: Van de voorzitter
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van de voorzitter
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Voor U ligt alweer het laatste nummer van 1990.
Een nummer, dat erg dun moest uitvallen, omdat de vorige nummers dikker waren dan gewoonlijk en vooral het vorige nummer met de vele foto's te duur is uitgevallen.
 

11. Artikel: 1991020303  
Titel: Van de voorzitter
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van de voorzitter
Verschenen in: 1991
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Voor u ligt dan alweer het eerste nummer van de 21ste jaargang.
Een nieuw jaar met - naar we hopen - veel wetenswaardige bijdragen.
We voelen ons gelukkig met het feit, dat momenteel copy wordt aangeleverd van diverse mensen.
In dit nummer vindt u daar verschillende voorbeelden van.
 

12. Artikel: 1991050303  
Titel: Van de voorzitter...
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van de voorzitter
Verschenen in: 1991
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Woensdag 6 maart werd door mij met gemengde gevoelens tegemoet gezien.
Enkele bestuursleden hadden dia's uit het bezit van Burgemeester Smeets en van de heer van der Broek tezamen gelegd en bestudeerd.
Dát samenzijn was al een bijzondere gebeurtenis. Van de ene verbazing viel men in de andere.
Jan van Gent zou het commentaar geven; wie kan dat beter dan hij, die zoveel kennis heeft van Zoeterwoude en zijn bewoners.
 

13. Artikel: 1991080303  
Titel: Van de voorzitter
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van de voorzitter
Verschenen in: 1991
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Veel is er gebeurd sinds onze laatste Suetan verscheen.
Om te beginnen heeft de TGV-trein ons aan het werk gezet.
Wij stuurden brieven aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat alsook aan het ministerie van O.K.W. Het onderwerp van beide brieven wsas de "aanslag" op de rijksmonumenten de molen "Zelden van Passe" en de Meerburgkerk.
 

14. Artikel: 1991100303  
Titel: Van de voorzitter
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van de voorzitter
Verschenen in: 1991
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Een record aantal deelnemers voor de excursie Kerkepad naar Mechelen.
Een "gelede" bus, verzorgd door de firma Lubbe, goed weer, een mooie wandeling en een onvoorstelbaar hoeveelheid indrukken van prachtige kerken en gebouwen.
Een "ingezonden stukje" van een dankbare deelnemer staat elders afgedrukt.
Het was een kostelijke dag.
 

15. Artikel: 1992020303  
Titel: Van de voorzitter
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van de voorzitter
Verschenen in: 1992
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Het is alweer 22 jaar geleden, dat de stichting "Oud Zoeterwoude" op 12 februari 1970 werd opgericht.
In die tijd is veel wetenswaardigs geschied.
Ik denk hier aan de presentatietentoonstelling in die eerste tijd in het gemeentehuis van Zoeterwoude, aan de grote actie voor heropbouw van de Grote Molen, aan de ingebruikname van "Suetanborgh".
 

16. Artikel: 1992080303  
Titel: Van de voorzitter
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van de voorzitter
Verschenen in: 1992
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Er gebeurt nogal wat in onze Stichting.
Nieuwe bestuursleden zijn zich aan het inwerken, en de anderen zijn hard bezig met diverse dingen.
Er werd een braderie gehouden, waarin wij aanwezig waren.
Daar was bij een fotopuzzel, die door heel wat mensen werd opgelost.
 

17. Artikel: 1992110101  
Titel: Suetan - Kwartaaluitgave van de Stichting Oud Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van de voorzitter
Verschenen in: 1992
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Voor donateurs gratis. Losse nummers f. 5,--. Advertentietarieven op aanvraag.
Stichting "Oud-Zoeterwoude", statutair opgericht op 12 februari 1970, gevestigd: Zonnegaarde 23, 2381 LH Zoeterwoude.
 

18. Artikel: 2013030202  
Titel: Van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van de voorzitter
Verschenen in: 2013
Auteur(s): Poel, Jos van der
Daar is ie dan eindelijk zult u wellicht denken.
De Suetan is een maandje later dan u gewend bent bij u in de bus gevallen.
De redactie heeft in al haar wijsheid besloten om de verschijningsdatum van de Suetan voortaan gelijk te laten lopen met de kwartalen.
 

19. Artikel: 2015062222  
Titel: Van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van de voorzitter
Verschenen in: 2015
Auteur(s): Poel, Jos van der
Voor veel lezers wordt dit de eerste kennismaking met het blad Suetan van de Stichting Oud Zoeterwoude.
Wij hebben besloten om, ter gelegenheid van onze 45e verjaardag, alle inwoners van Zoeterwoude ons blad aan te bieden.
 

20. Artikel: 2015094242  
Titel: Van het Bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van de voorzitter
Verschenen in: 2015
Auteur(s): Poel, Jos van der
Na de verspreiding van de ruim 3200 Suetans in heel Zoeterwoude,
verwachtte het bestuur een groot aantal nieuwe aanmeldingen als donateur.
Tja, dat valt toch wel een beetje tegen. 15 Nieuwe donateurs hebben zich aangemeld en waarschijnlijk bij minstens 50 anderen staat het aanmelden nog op het lijstje van goede voornemens... tenminste dat hopen we.
 

21. Artikel: 2015126262  
Titel: Van het Bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van de voorzitter
Verschenen in: 2015
Auteur(s): Poel, Jos van der
Het vierde kwartaal van dit jaar is een periode waarin heel veel zaken de revue passeren.
Nog steeds wordt de tentoonstelling door veel mensen bezocht, wordt er meer dan gemiddeld gekocht zoals de DVD, de boeken van Jan van Bemmelen en de andere spullen die op ons lijstje staan.
Ook de bezoekersaantallen van de site en de beeldbanken stemmen tot grote tevredenheid, er worden regelmatig foto’s aangeboden
en we krijgen ook in toenemende mate reacties op de Suetan.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 8 december 2020