Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Algemeen ==> Schenkingen     

Aantal gevonden publicaties : 26   (uit: 1587)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1981100101  
Titel: Redactioneel - Opdragtsbrief
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Schenkingen
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
De Stichting "Oud Zoeterwoude" doet een dringend beroep op bezitters van oude ansichtkaarten, prenten, documenten, foto's e.d. deze zorgvuldig te bewaren, opdat niets verloren gaat, zeker niet waar het Zoeterwoude van vroeger betreft.
Wij verzoeken U beleefd deze ter beschikking te stellen aan onze Stichting zodat langs fotografische weg duplicaten gemaakt kunnen worden voor ons archief. U ontvangt Uw bezit, beslist ongeschonden terug.
 

2. Artikel: 1981121212  
Titel: Suetanborgh - Schenkingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Schenkingen
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Commissie Suetanborgh
Van de heer P. Vreeburg te Arnhem ontvingen wij in bruikleen de bekende gravure van Rademaker uit 1652 van het Dorp Soeterwoude, mooi ingekleurd, kompleet in antieke lijst.
Een aanwinst!
Wat is de relatie van de heer Vreeburg met Zoeterwoude.
 

3. Artikel: 1982067070  
Titel: Suetanborgh - Schenkingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Schenkingen
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Commissie Suetanborgh
De afgelopen maanden mochten wij enkele giften voor Suetanborgh ontvangen: Een boekje uit 1750 zijnde een bestek voor de droogmaking van de Gelderswoudse polder van J. de Vries.
 

4. Artikel: 1983056464  
Titel: Suetanborgh - Schenkingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Schenkingen
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Van Leeuwen en Van der Poel
Van de hand van de heer dr. J.M. van Leeuwen ontvingen wij onlangs een zeer interessant artikel, getiteld "De vererving van het goed Noord Aa 4 te Zoeterwoude vanaf 1811".
De vondst van een stapeltje oude papieren -het bleken zeer oude notariële akten te zijn- op de zolder van voornoemd pand was voor de heer Van Leeuwen aanleiding een stuk familiegeschiedenis van de Van Leeuwens en de Van der Poelen op papier te zetten voor "Suetan".
 

5. Artikel: 1983085252  
Titel: Suetanborgh - Schenkingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Schenkingen
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Westhof, P.W.
Enkele aanwinsten voor onze oudheidkamer werden in de afgelopen tijd geschonken.
Een miniatuur beeldje van lood voorstellende een zaaier werd aan ons afgestaan door de heer Hoogervorst.
Het is licht beschadigd maar het is bijzonder fraai.
Van een gever die onbekend wenst te blijven kwamen we in bezit van een fraaie in koper uitgevoerde waterpas van ongeveer 20 cm lengte.
 

6. Artikel: 1983120909  
Titel: Suetanborgh - Schenkingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Schenkingen
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Commissie Suetanborgh
De schenkingen die wij sinds de laatste aflevering van Suetan mochten ontvangen, betreffen dit maal uitsluitend foto's.
Een prachtige aanwinst is de serie van negen foto's over de schippersdag van 28 mei.
Op foto's van A4 formaat (!) blijft de herinnering levendig aan de terugkeer van de westlanders, bokken en kagenaars naar Zoeterwoude.
 

7. Artikel: 1984031718  
Titel: Suetanborgh - Schenkingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Schenkingen
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Redactie Suetan
Wij danken de conservator van de Oudheidskamer van Hazerswoude, de heer C. Kroon voor de gift van twee litho's gedrukt door de Steendrukkerij van T. Hooiberg & Zn.
Op de eerste litho ± 40 cm bij 58 cm staat vermeld: "Uit het rijksarchief no 2260". Het is de: "exacte caert van clooster ende hoffsteede tot Roomburgh". Kennelijk is dit een copie van de originele kaart vervaardigd in 1574.
 

8. Artikel: 1985050203  
Titel: Suetanborgh - Schenkingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Schenkingen
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Redactie Suetan
Wij ontvingen foto's van H. van Teylingen, Heer Heyn en Mevrouw Elderhorst.
Van de familie Straathof (Gelderswoude) kregen wij een brandweerstok en ook foto's. De brandweerstok moet worden opgeknapt; maar we zijn er heel erg blij mee.
Dan kregen we van de heer H. v. Mil een lijst met namen (waarschijnlijk uit 1908) van alle mensen, die toen in het gedeelte van de gemeente aan de Hoge Rijndijk woonden.
 

9. Artikel: 1985055252  
Titel: Suetanborch - Schenkingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Schenkingen
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Wij ontvingen foto's van H. van Teylingen, Heer Heyn, Mevrouw Elderhorst.
Van de familie Straathof (Gelderswoude) kregen wij een brandweerstok, en ook foto's. De brandweerstok moet worden opgeknapt; maar we zijn er heel erg blij mee.
 

10. Artikel: 1985080910  
Titel: Suetanborgh - Schenkingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Schenkingen
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Wij ontvingen de volgende brief van de heer Nico van den Akker, Gans 7, Zoeterwoude, waarvoor wij zeer erkentelijk zijn.
Bijgesloten is een reproductie van een inmiddels 70 jaar oude foto, welke ik enige tijd geleden heb toegezegd voor een eventuele publicatie in "Suetan" en/of het foto-archief van "Oud Zoeterwoude".
 

11. Artikel: 1986025353  
Titel: Suetanborgh - Schenkingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Schenkingen
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Ontvangen het boekwerk "Stompwijk... Bruggendorp aan de vaart"
Toevallig ontmoette ik begin november 1985", de heer C.J. Schalken samensteller van het fraaie boekwerk "Stompwijk, Bruggendorp aan de Vaart".
In het voorwoord van dit boek schrijft de samensteller "zonder de bijzonder grote medewerking van veel Stompwijkers zou dit fotoboek niet tot stand hebben kunnen komen.
Ik ben overladen met foto's, oude boeken en kranten. notulen van verenigingen enz. enz..
Het idee voor dit boek kwam tijdens de tentoonstelling over de geschiedenis van het onderwijs op de Maerten v.d. Veldeschool in mei 1985.
 

12. Artikel: 1986055353  
Titel: Suetanborgh - Schenkingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Schenkingen
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Van de heer H. Spek, van Banchemhof 10 te Leiden ontvingen wij een brief die door burgemeester van Outeren op 14 oktober 1858 werd gestuurd aan den Hoog Geleerden Heer Prof. Kaiser te Leiden, betr. het onderhoud van het Leugenbruggetje.
 

13. Artikel: 1986082727  
Titel: Suetanborgh - Schenkingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Schenkingen
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Commissie Suetanborgh
Suetanborgh - Schenkingen
vanaf najaar 1985:
najaar 85: van Mevr. Thea van Hartevelt-Liesveld
- boekje "Beschrijving van de voornaamste standen, beroepen, bedrijven en bezigheden in de menselijke maatschappij"
- "Musea en Kerken in Nederland boven de grote rivieren" (P.G. Buis)
alsmede
 

14. Artikel: 1986110909  
Titel: Suetanborgh - Schenkingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Schenkingen
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Commissie Suetanborgh
Overzicht schenkingen in de periode mei - september 1986
Van de heer N.C.W. Kluiters, Hoge Rijndijk:
- Diverse bonkaarten
- Diverse bescheiden 40-45
- 2 x oproep verlofgangers
 

15. Artikel: 1987055555  
Titel: Suetanborgh - Schenkingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Schenkingen
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Een bijzondere aanwinst voor ons archief Vanuit Uden (het Kruisherenkloosterl mocht ondergetekende enkele fraaie foto's en duizenden negatieven halen, die in het bezit waren van ons vroegere bestuurslid Pater Spierinqs, die enkele jaren terug is overleden.
Maar van het een komt het ander: aldaar is woonachtig pater A. van den Elsen, die als studerend frater in 1943 kwam te wonen in het klooster aan de Vrouwenweg.
 

16. Artikel: 1990025353  
Titel: Nieuwe aanwinsten
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Schenkingen
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Enige tijd geleden troffen wij een houten draagapparaat aan voor kaas, bij de ingang van "Suetanborgh".
Wij zijn daar heel blij mee, maar zouden toch graag de gulle gever vragen, om zijn naam even bekend te maken.
 

17. Artikel: 1992080909  
Titel: Suetanborgh... Schenkingen en zo
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Schenkingen
Verschenen in: 1992
Auteur(s): Commissie Suetanborgh
De laatste maanden kreeg onze Stichting "Oud Zoeterwoude" diverse schenkingen in de vorm van nostalgische voorwerpen.
Al sinds lange tijd bewaarde de heer C. Meurs, Zuidbuurtseweg 4 voor ons, de toonbank uit de kruidenierswinkel, die was gelegen bij de in 1904 voor 160.000 gulden gebouwde Gothische kerk aan de Zuidbuurtseweg.
 

18. Artikel: 2014098181  
Titel: Schenkingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Schenkingen
Verschenen in: 2014
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Ontvangen van:
• Marianne Doeven, dochter van oud-bestuurslid dhr. H. van Kapel, heeft aan OZ geschonken 10 foto snap-shots van Zoeterwoude in origineel mapje.
• Van der Post de Jong een aantal bidprentjes.
• Dhr. J de Romijn uit Leiden bidprentjes en andere plaatjes o.a. 1e communie.
 

19. Artikel: 2014121111  
Titel: Schenkingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Schenkingen
Verschenen in: 2014
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Van de congregatie zusters van De Goede Herder uit Bloemendaal is een aantal voorwerpen uit het voormalige klooster in Zoeterwoude ontvangen.
Naast een tegeltableau en het ijzeren naambord Sa Euphrasia, kreeg Oud Zoeterwoude ook het beroemde luikje dat in de deur van de zijingang zat.
Ineke Versluijs gaf een aantal bidprentjes plus herinneringsplaatjes van Zoeterwoudse priesters.
 

20. Artikel: 2015031717  
Titel: Suetanborgh - Schenkingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Schenkingen
Verschenen in: 2015
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
In de afgelopen periode ontving Oud Zoeterwoude de volgende schenkingen.
 

21. Artikel: 2015063939  
Titel: Suetanborgh - Schenkingen - Lezers schrijven
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Schenkingen
Verschenen in: 2015
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
De volgende schenkingen heeft de stichting Oud Zoeterwoude ontvangen of eventueel in bruikleen gekregen.
En verder, Nico van der Meer in "Lezers schrijven".
 

22. Artikel: 2015095858  
Titel: Van het secretariaat - Schenkingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Schenkingen
Verschenen in: 2015
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
De volgende schenkingen heeft de stichting Oud Zoeterwoude ontvangen of eventueel in bruikleen gekregen.
Diverse foto’s van Gré den Elsen.
Van M. Doeven 1 glas Kameleon 20 jaar.
Mevr. Versteegen-Berg uit Badhoevendorp geeft de stichting Oud Zoeterwoude 3 foto albums om te scannen en tevens 35 foto’s voor het archief.
 

23. Artikel: 2015126464  
Titel: Schenkingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Schenkingen
Verschenen in: 2015
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
De volgende schenkingen heeft de stichting Oud Zoeterwoude ontvangen.
Boek geschreven door Jaap Onderwater over de diensttijd in Ned. Indië van zijn zoon Kees.
Videoband bevrijdingsfeest 1945, Oranjefeest 1994 Zoeterwoude Rijndijk van Joop van der Ploeg.
 

24. Artikel: 2016030606  
Titel: Schenkingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Schenkingen
Verschenen in: 2016
Auteur(s):
De volgende schenkingen heeft de stichting Oud Zoeterwoude ontvangen.
• Een Bijbelse schoolplaat van Wim de Jong
• Diverse documenten over het Franse leger (Zouaven) + boekje
 

25. Artikel: 2016062828  
Titel: Oud Zoeterwoude heeft de volgende schenkingen ontvangen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Schenkingen
Verschenen in: 2016
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
- Een koffielootje van mevr. Verhagen-Overdevest.
- Diverse boekjes, familie Belt-Anker.
- Diverse boeken over Zoeterwoude.
- Pakje met 120 goudnaalden, van mevrouw Berk-van Galen.
 

26. Artikel: 2016126363  
Titel: Schenkingen en agenda
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Schenkingen
Verschenen in: 2016
Auteur(s): Wittenaar, Henny
Schenkingen
Krant uit 1923, bonnen, geld en document uit de Tweede Wereldoorlog, door Leo van der Zon.
Diversen foto's, door Sjaak van der Krogt.
Bidprentjes, door Ria van der Kerkhof.
Diverse boekjes, foto's, bidprentjes
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 2 januari 2022