Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Algemeen ==> Informatief     

Aantal gevonden publicaties : 142   (uit: 1551)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 40


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2   3   4       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1970040101  
Titel: Het verleden is "in", leest het verleden
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1970
Auteur(s): Detmers, J.A.
Het is al meer opgemerkt, dat in een modern huis veelal een of meerdere stukken antiek het interieur een bijzonder cachet geven.
Ook is het bekend, dat in deze jachtige tijd de belangstelling voor het verleden steeds nog toeneemt.
 

2. Artikel: 1970040204  
Titel: Een en ander over de stichting
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1970
Auteur(s): Paardekooper sr., C.P.J.
Ongetwijfeld zullen velen zich afvragen hoe “Oud-Zoeterwoude” tot stand is gekomen. Daarom het volgende:
Op initiatief van de Oranjevereniging in Zoeterwoude is een aantal personen, waarvan bekend was dat het met plannen rondliep om te komen tot een historische vereniging, uitgenodigd voor een bespreking op het Raadhuis om te komen tot het organiseren van een tentoonstelling bij gelegenheid van de bevrijdingsfeesten in mei a.s..
 

3. Artikel: 1970100101  
Titel: Mededelingenblad van de Stichting "OUD-ZOETERWOUDE”
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1970
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Tevens UITNODIGING voor bijeenkomst op woensdag 28 oktober ’s avonds 8 uur in
“De Drie Eendjes” aan de Hoge Rijndijk te Zoeterwoude.
 

4. Artikel: 1972030101  
Titel: Voorpagina Suetan maart 1972
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Mededelingblad van de Stichting Oud Zoeterwoude, opgericht 12 februari 1970.
 

5. Artikel: 1972030203  
Titel: Van de redactie
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Redactie Suetan
Met ingang van het nieuwe verenigingsjaar 1972 verschijnt het contactorgaan van de Stichting “Oud-Zoeterwoude” in een geheel nieuwe uitvoering.
Het ligt in de bedoeling om viermaal per jaar een nummer uit te geven.
Naast de gebruikelijke rubrieken over de geschiedenis van Zoeterwoude en omgeving heeft de redactie het voornemen ook een kolom boekbesprekingen op te nemen waarin alle voor de leden van de Stichting interessante lectuur op historisch gebied aan de orde zal komen.
 

6. Artikel: 1973030303  
Titel: Jaarlijkse bijeenkomst van de donateurs van de "Suetan"
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Op donderdagavond 8 maart a.s. zal de, jaarlijkse bijeenkomst gehouden worden van de donateurs van onze Stichting.
We komen dit jaar samen in het verenigingsgebouw "Ons Huis", Dorpsstraat 23a, Zoeterwoude. Aanvang: 20.00 uur.
Als inleider zal die avond optreden de Heer Hulkenberg uit Lisse.
Hij zal een lezing met dia' s houden over "Den Dever".
 

7. Artikel: 1973065353  
Titel: Verslag kascontrolecommissie
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
Op 25 januari 1973 werd er ten huize van de nieuwe penningmeester de Hr. A.J.J. Moons de kas en de andere financiële bescheiden van de stichting gecontroleerd.
Zowel de kas als de uitstaande gelden voor de diverse fondsen bleken ook dit jaar veilig te zijn beheerd.
 

8. Artikel: 1973090202  
Titel: Mededelingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Mededelingen
In principe zijn door "Oud Zoeterwoude" op het programma van 1974: bezoeken aan een pottenbakkerij, aan een oud kasteel, en aan de Nederlands Hervormde kerk in het dorp.
Bovendien een puzzeltocht voor de gezinnen.
 

9. Artikel: 1973120202  
Titel: Mededelingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
In principe zijn door "Oud Zoeterwoude" op het programma van 1974 geplaatst: bezoeken aan een pottenbakkerij, aan een oud kasteel en aan de Nederlands Hervormde Kerk in het dorp.
Bovendien een puzzeltocht voor gezinnen.
 

10. Artikel: 1974030405  
Titel: Diverse mededelingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1974
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
De excursie-commissie heeft op maandagavond 18 maart een bezoek georganiseerd aan de Potterij Zaalberg aan de Hoge Rijndijk, op de grens van Zoeterwoude en Leiden.
Het is de bedoeling, dat eventuele gegadigden zich opgeven bij Mevr. Hartevelt-Liesveld, Hoge Rijndijk 48, tel: 01710- 24287.
 

11. Artikel: 1974060204  
Titel: Diverse mededelingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1974
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
1. Onze penningmeester de Hr. Moons, zou het heel erg prettig vinden, als U Uw donaties over 1974 zoudt willen voldoen, voor zover dat nog niet is gebeurd. U kunt storten op giro 2633149 t.n.v. de Stichting "Oud-Zoeterwoude", of via Uw bankrelatie op ons nummer 37.53.04.517 bij de RABO-bank te Zoeterwoude. DOE HET NU.

2. "De Zeven Zaligheden" Het op de jaarvergadering opnieuw uitgegeven werk van de Hr. Roozen, is
 

12. Artikel: 1974090104  
Titel: Wie, wat, waarover
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1974
Auteur(s): Bosman, W.
Het is een historisch vaststaand feit; dat regenten en bestuurderen door de eeuwen heen kritiek op hun beleid en daden in de kiem hebben gesmoord door hetzij de critici de kop af te haken hakken, hetzij hen bij het bestuur te betrekken.
Aangezien de eerste methode wel erg drastisch is, heeft het Bestuur van onze Stichting de tweede op mij toegepast.
Maar laat ik mij eerst even voorstellen.
 

13. Artikel: 1975060303  
Titel: Dit kwartaal
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Bosman, W.
Sedert de verschijning van het vorige nummer van Suetan, in maart, hebben er in en rondom onze Stichting heel wat activiteiten plaatsgevonden!
Allereerst was er dan op 25 maart de Donateursbijeenkomst.
De zaal in "Ons Huis" was die avond gezellig vol, waarschijnlijk vooral met supporters van Jan van Gent.
Welnu, dat bleek ook terecht.
 

14. Artikel: 1975090101  
Titel: Mevr. Kortmann geen voorzitster meer
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Als een donderslag bij heldere hemel overviel het Bestuur tijdens zijn vergadering van 9 september jl. de simpele mededeling van Mevr. Kortmann: zij wilde niet langer voor herbenoeming als Voorzitster in aanmerking komen.
Wij waren er stil van.
Want hoe moest dat nu verder met onze "Stichting".
 

15. Artikel: 1975090303  
Titel: Dit kwartaal
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Onbekend
* Deze zomer hebben ook wij het heel erg warm gehad. Veel is er daarom van het werk voor de Stichting niet terecht gekomen. Maar iets is er toch wel te melden.
* Bestuurslid Jan Schouten heeft bij een wedstrijd in het herkennen van Leidse monumenten een prijs gewonnen. Zoudt U dat ook kunnen bij onze Zoeterwoudse monumenten?
* In ieder geval is gebleken, dat velen het op prijs hebben gesteld dat
 

16. Artikel: 1975090506  
Titel: Gevraagd: actieve medewerkers
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Normaliter volgt in advertenties, waarin een dergelijke oproep voorkomt, een enorme opsomming van de vereisten om voor de desbetreffende functie in aanmerking te komen.
Men moet niet oud zijn, maar toch veel ervaring hebben. Men moet alle diploma's bezitten en toch ook de moderne talen in woord en geschrift volledig beheersen.
 

17. Artikel: 1975120305  
Titel: Dit kwartaal
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Er vond helemaal niets plaats op dit gebied: De Excursie Commissie, thans bestaande uit mevr. van Hartvelt en mej. De Saint Aulaire, treft hiervoor overigens geen blaam.
Men heeft er hard naar gestreefd iets te organiseren, doch het lukte eenvoudig niet.
 

18. Artikel: 1976080101  
Titel: Beter laat...
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Bosman, W.
Dit is de aflevering van Suetan, die eigenlijk eind juni j.l. zou hebben moeten uitkomen.
Tot deze drastische verschuiving van de verschijningsdatum is besloten, omdat in de maand september twee bijzondere data onze extra aandacht vragen
 

19. Artikel: 1976080304  
Titel: Onze stichting in het nieuws
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
In de periode sinds het verschijnen van de vorige Suetan, eind maart, is onze Stichting enige malen zeer nadrukkelijk in het nieuws gekomen.
Dit is de eerste gelegenheid om daarop in te haken resp. commentaar te leveren.
 

20. Artikel: 1976081616  
Titel: Allerhande
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Onbekend
• Werkgroepen Ja, inderdaad, meervoud!
Want nadat wij in het vorige nummer de totstandkoming van onze eerste werkgroep konden melden, volgde de tweede al heel spoedig. Deze groep bestaat uit de werkers Cockie van der Salm en de heer N. van der Krogt, met als coördinator Jan van Gent.
Men richt de studie op de ouderlijke boerderij van Cockie, het fraaie monument Weipoortseweg 97; zie afbeelding 2 op pagina 13.
 

21. Artikel: 1976120101  
Titel: 300 + 700 Let op!
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Redactie Suetan
Dit is niet een gewone rekenkundige optelsom.
Neen, het is een symbolische formule, voor Zoeterwoude in het algemeen en voor onze Stichting in het bijzonder.
300. Dit getal geeft aan, dat wij in 1976 het nimmer tevoren gekende aantal van 300 donateurs hebben bereikt!
Dat onze Stichting dus groeit en bloeit.
 

22. Artikel: 1977080101  
Titel: Met dank aan Floris de Vijfde
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bosman, W.
De manifestatie "700 jaar Zoeterwoude" is buitengewoon succesvol geweest, óók voor onze Stichting.
Duidelijk is komen vast te staan dat de Zoeterwoudenaren niet alleen zeer eensgezind en opgewekt kunnen feestvieren, doch bovendien een uiterst levendige belangstelling hebben voor de historie der Gemeente.
Aan onze Prijsvraag hebben dan ook zeer velen hun plezier beleefd.
 

23. Artikel: 1977101516  
Titel: Bestuur "Oud Zoeterwoude" bestaat uit "Gewone jongens"
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
In "De Omroeper" van 14 september jl. verscheen onder bovenstaande kop een dezerzijds zeer gewaardeerd artikel over onze Stichting en over ons blad Suetan. De conclusie van dat artikel was, dat wij de laatste tijd weliswaar enorm zijn gegroeid, maar dat er tóch nog heel veel donateurs bij kunnen komen.
Natuurlijk zijn wij het met die conclusie helemaal eens.
 

24. Artikel: 1978030101  
Titel: Dit kwartaal
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Bosman, W.
Heeft onze Excursie Commissie een wel zeer verdrietige ervaring gebracht, doordat zich voor de excursie op 15 januari in het Kostuummuseum zegge en schrijven één belangstellende heeft gemeld.
Dat mag natuurlijk nooit meer voorkomen!
Gelukkig was de opkomst voor de donateursbijeenkomst op 8 februari weer wél heel goed.
 

25. Artikel: 1978030303  
Titel: Gemengde berichten
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Redactie Suetan
Aantal donateurs
Het is bijzonder prettig vast te stellen, dat de reacties van onze lezers steeds meer loskomen. In de eerste plaats blijkt dat uit een gestage uitbreiding van ons aantal donateurs.
Een klein jaar geleden meldden wij de komst van nummer 300, thans zitten wij alweer heel dicht tegen de 400 aan!
 

26. Artikel: 1978060101  
Titel: Dit kwartaal
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Bosman, W.
Hebben wij met een lezing, een tentoonstelling en een excursie aan de al lange rij activiteiten van onze Stichting weer een drietal leuke en interessante evenementen kunnen toevoegen.
 

27. Artikel: 1978090101  
Titel: 400
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Bosman, W.
Het is precies 7 Suetans geleden dat wij melding konden maken van het heugelijke feit dat wij onze 300ste donateur hadden ingeschreven. Van die gelegenheid maakten wij gebruik iedereen op te roepen nu met volle kracht te streven naar het bereiken van de mijlpaal 400.
Nu, ruim een jaar later is het zover. Donateur nummer 400 heeft zich gemeld.
 

28. Artikel: 1978120101  
Titel: Het hele jaar rond
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Met deze aflevering van "Suetan" wordt alweer een jaargang afgesloten.
Wij zijn weer rond. Een grote verscheidenheid van onderwerpen kon weer ter sprake worden gebracht.
Het is fijn te vernemen, dat dit wordt gewaardeerd.
 

29. Artikel: 1978120304  
Titel: Gemengde berichten
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Bosman, W.
Vacature secretariaat
Door drukke huiselijke beslommeringen heeft onze 1e secretaris mevr. E.M. Bosman-Boonzajer, haar functie al enige tijd niet echt kunnen waarnemen. Deze situatie bevredigde haar natuurlijk niet.
Zij heeft dan ook de wens te kennen gegeven haar job thans ook formeel te willen neerleggen.
Het bestuur heeft dit gerespecteerd én het ontslag -onder dankzegging voor de bewezen diensten- aanvaard.
 

30. Artikel: 1979030101  
Titel: Van op de hak op de tak
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1979
Auteur(s): Bosman, W.
Dit was het motto waaronder de heer Frans Hulsbos op 14 februari jl. ter gelegenheid van de jaarlijkse donateursbijeenkomst een dia-lezing voor ons hield.
Het bleek een heerlijk verhaal te zijn over "De schoonheid van Zoeterwoude".
We werden meegevoerd langs prachtige oude boerderijen; we zagen vogels broeden in onze polders.
 

31. Artikel: 1979030303  
Titel: Excursie naar Haastrecht
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1979
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Op Tweede Pinksterdag, maandag 4 juni a.s. hebben wij een heel bijzondere excursie en wel naar Haastrecht, waar wij het Museum Bisdom v. Vliet en het Ambachtsmuseum zullen bezoeken.
We gaan met de bus en het schema is: om 12.00 uur weg, om 17.00 uur weer terug.
 

32. Artikel: 1979060101  
Titel: Gemengde berichten
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1979
Auteur(s): Bosman, W.
Nieuwe secretaris
Dit kwartaal is er een zucht van verlichting opgegaan in huize Bosman, Loethe 3... Op 17 mei is n.l. de bestaande vacature in het secretariaat van de Stichting vervuld.
Als onze nieuwe secretaris is benoemd de heer A.H.H. Geux -roepnaam "Fred"- die, alhoewel hij nog maar kort Zoeterwoudenaar en donateur is, inmiddels enthousiast aan zijn taak is begonnen.
 

33. Artikel: 1979120101  
Titel: Blaas eens in de bus
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1979
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Bussen als hiernaast op de foto getoond, werden vroeger door de IJsclub neergezet op de door haar aangelegde ijsbanen.
Het was de bedoeling dat de gebruikers van die banen daarin hun vrijwillige bijdragen deden, ter instandhouding van het goede werk van de club.
De foto plaatsen wij allereerst omdat deze Suetan voor een belangrijk deel is gewijd aan de ijspret in het oude Zoeterwoude.
 

34. Artikel: 1979120505  
Titel: Thuis
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1979
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Eindelijk heeft onze Stichting dan toch een "eigen huis" en wel de vroegere telefooncentrale in het Dorp, aan het begin van de Noordbuurtseweg.
 

35. Artikel: 1980090101  
Titel: Afscheid en welkom in het Bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Bosman, W.
Er hebben zich in het voorbije kwartaal weer enige mutaties in de samenstelling van het bestuur van onze Stichting voorgedaan.
Zo deelde ir. F. Kuiper tijdens de bestuursvergadering van 12 augustus toch nog onverwacht mee, dat dit zijn laatste dag als voorzitter en bestuurslid was.
 

36. Artikel: 1980120101  
Titel: Nieuws over Oud
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Bosman, W.
Meer dan anders realiseren wij ons juist in deze tijd van het jaar hoe "nieuw" steeds weer de plaats inneemt van "oud".
Niet alleen realiseren wij ons dat, wij vieren het zelfs.
Met Kerstmis en bij de jaarwisseling.
Het gevaar bestaat dat door al het nieuws wordt vergeten, dat het oude óók goede en interessante kanten had.
 

37. Artikel: 1980120303  
Titel: Bestuursberichten
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Welkom Tot het bestuur is toegetreden de rasechte Oud-Zoeterwoudenaar, de heer P.W. Westhof. Als één van de heel weinigen heeft hij alle lezingen en excursies van onze Stichting bijgewoond.
Dit is overigens slechts één voorbeeld van zijn interesse voor de "kleine geschiedenis".
Een ander: hij heeft een prachtige verzameling bijeengebracht over de historie van het eeuwen-oude familie-bezit de Scheepswerf Westhof.
 

38. Artikel: 1980125353  
Titel: Donateursbijeenkomst
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
De jaarlijkse donateursbijeenkomst zal ook nu weer omstreeks de verjaardag van onze Stichting worden gehouden. Vóór die tijd verschijnen er van ons géén publicaties, aankondigingen of herinneringen meer over - dus noteert U de volgende gegevens s.v.p. nu meteen.
 

39. Artikel: 1981051011  
Titel: Suetanborgh - Naamgeving
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Commissie Suetanborgh
Ons eigen huis heeft sinds 17 februari haar eigen naam "Suetanborgh", welk door een jury is gekozen uit een dertigtal inzendingen.
De inzendingen hadden veelal een historische achtergrond, die geënt was op de geschiedenis van Zoeterwoude.
 

40. Artikel: 1981070909  
Titel: Suetanborgh - Museum-nieuws
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Westhof, P.W.
De werkzaamheden aan ons Museum "Suetanborgh" gaan gestaag verder.
Sinds de open dag, verleden najaar, zijn er verschillende grote en kleine stappen gezet om uiteindelijk tot een volwaardig Museum te komen.
In januari konden wij van een bevriend Museum in Delft drie oude, doch heel goed bruikbare vitrines overnemen.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2   3   4       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 8 november 2020