Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Nieuwe publicaties op internet van afgelopen 12 maanden     

Aantal gevonden publicaties : 414   (uit: 414)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 40


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 11 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10       Volgende       Eind

of direct naar pagina: 

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1970100101  
Titel: Mededelingenblad van de Stichting "OUD-ZOETERWOUDE”
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1970
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Tevens UITNODIGING voor bijeenkomst op woensdag 28 oktober ’s avonds 8 uur in
“De Drie Eendjes” aan de Hoge Rijndijk te Zoeterwoude.
 

2. Artikel: 1971080608  
Titel: De geschiedenis van de Groote Westeindsche Polder (2)
Rubriek/subrubriek: Polders / Groot Westeindsche polder
Verschenen in: 1971
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
In ons 1e artikel hebben wij geschreven over het ontstaan van de polder uit een antal kleine polders.
De naam van de nieuwe polder was de Westeindsche Polder en niet de Groote Westeindsche Polder zoals wij eerder schreven.
Zoals wij reeds aantoonden was de grens tussen de grote poldergebieden ter plaatse de rivier de Zwet 7 welke gelopen heeft vanaf de Korte Miening tot aan de molen van de, Geerpolder aan de Ommedijkse watering bij de Noord-Aa.
 

3. Artikel: 1972030101  
Titel: Voorpagina Suetan maart 1972
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Mededelingblad van de Stichting Oud Zoeterwoude, opgericht 12 februari 1970.
 

4. Artikel: 1972030203  
Titel: Van de redactie
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Redactie Suetan
Met ingang van het nieuwe verenigingsjaar 1972 verschijnt het contactorgaan van de Stichting “Oud-Zoeterwoude” in een geheel nieuwe uitvoering.
Het ligt in de bedoeling om viermaal per jaar een nummer uit te geven.
Naast de gebruikelijke rubrieken over de geschiedenis van Zoeterwoude en omgeving heeft de redactie het voornemen ook een kolom boekbesprekingen op te nemen waarin alle voor de leden van de Stichting interessante lectuur op historisch gebied aan de orde zal komen.
 

5. Artikel: 1972030307  
Titel: Bijdrage tot de geschiedenis van Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Schouten, J.J.
Voor wie zich verdiept in de geschiedenis der oudste tijden van het gebied dat wij nu gewoon zijn Zoeterwoude te noemen, blijven enkele vraagtekens over.
Wat we vol zekerheid kunnen vaststellen is, dat de kern van het ontstaan van het aloude Ambacht Zoeterwoude gezocht moet worden in de omgeving van de Weipoort.
 

6. Artikel: 1972030707  
Titel: Excursie naar het Gemeenlandshuis
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Excursiecommissie
Op een nader te bepalen datum in mei zullen de donateurs van onze vereniging in de gelegenheid worden gesteld een excursie mee te maken naar het Gemeenlandshuis van het Hoogheemraadschap Rijnland aan de Breestraat.
 

7. Artikel: 1972030809  
Titel: Veerdiensten over de Rijn
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Verkeer/vervoer
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Schouten, J.J.
De heer W. Blom, thans wonende Hoofdstraat 193 te Leiderdorp, was zo vriendelijk ons de volgende gegevens te verstrekken over de indertijd ook door hem bediende veerdienst tussen Leiderdorp en Zoeterwoude.
Naast de staande Leiderdorpse brug (niet de nieuwe bij de Persant Snoepweg, maar de oude ophaalbrug bij de Bruggestraat even ervoor) waren er voor de mensen die vanaf Leiderdorp naar Zoeterwoude-Rijndijk moesten verschillende overzetmogelijkheden per roeiboot.
 

8. Artikel: 1972031010  
Titel: Onze tentoonstelling
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling /
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Kortmann - Keulen, A.E.C.M.
Met dank aan allen die meehielpen, werp ik ’n terugblik op onze tentoonstelling aan de Hoge Rijndijk, in de “Drie Eendjes”.
Het is een succes geweest!
Met veel plezier bouwden we haar op, met trots keken we ernaar en met een lichte weemoed braken we haar weer af!
 

9. Artikel: 1972031011  
Titel: Toelichting bij de kaart van de omgeving van Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Schouten, J.J.
Als losse bijlage van het periodiek “Suetan” vindt u ingevouwen in uw blad een overzichtskaart van de omgeving van Zoeterwoude zo rond het jaar 1700.
Basis van deze kaart is de topografische atlas van deze omgeving rond 1900, dit om een juiste schaal en geografische indeling te verkrijgen.
Bekijk ook de kaart in de bibliotheek record 01117 .
 

10. Artikel: 1972031111  
Titel: 21 Maart: Lezing over oude tegels
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Moerman, Drs. I.W.L.
Op woensdagavond 21 maart aanstaande houdt Mej. Drs. I.W.L. Moerman, conservator van het Stedelijk Museum De Lakenhal te Leiden, voor onze vereniging een lezing, met lichtbeelden, over oude tegels.
 

11. Artikel: 1972060101  
Titel: Mededelingenblad van de stichting Oud Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Colofon
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Mededelingenblad van de stichting
OUD ZOETERWOUDE
Opgericht 12 Februari 1970.
Juni. 1972
5e aflevering.
 

12. Artikel: 1972060102  
Titel: Berichten van de Schatbewaarders
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Colofon
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Nu de Stichting wat meer activiteiten wil gaan ontplooien en we naast de uitgave van het contactblad “Suetan”, dat regelmatig gaat verschijnen, ook bezig zijn met het aankopen van oude gebruiksvoorwerpen welke dienst kunnen doen in de Zoeterwoudse Oudheidkamer, waarover we te zijner tijd hopen te kunnen beschikken, zult u als donateur wel willen inzien, dat het van groot belang is dat we tijdig over de jaarlijkse donaties kunnen beschikken om onze wensen financieel mogelijk te maken.
 

13. Artikel: 1972060303  
Titel: De museumboerderij
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Vreugdevol Nieuws!.......Het Komt !!!
Het Museum waarnaar we zo verlangend uitkeken, ’n Boerderij op het terrein van de in aanbouw zijnde Heinekens Bierbrouwerijen, zal ter beschikking komen als streekmuseum mits we al wat grote stukken zouden hebben.
 

14. Artikel: 1972060404  
Titel: Een wandeling langs de Rijndijk (2)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Dorrepaal sr., J.A.
Wij waren toen gekomen bij Café “Ik leer nog” bij de brug over de Weipoortse Vliet nabij de Rijnstraat. Wij stappen op en lopen door de zijgang en zien de grote stallen, waar bij bruiloften de paarden stonden. Want de jongelui komen allen met paard en Tilbury.
 

15. Artikel: 1972060507  
Titel: Rijnegom - Archeologische vondsten in de Nassaustraat.
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Archeologie
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Begin feb. 1972 zijn tijdens het graven van een bouwput voor de bouw van enkele bungalows in de Nassaustraat tegenover de Willibrordusstraat te Zoeterwoude-Rijndijk op het terrein van de voormalige Ridderhofstad “Rhynegom” de fundamenten ontgraven van verschillende gebouwen, die op dit terrein hebben gestaan, vermoedelijk na de afbraak van de oude Ridderhofstad.
Het betreft hier vermoedelijk bodemresten van enkele boeren behuizingen, terwijl ook een oude watergrachtput werd bloot gelegd.
 

16. Artikel: 1972060707  
Titel: Kort Oudheidkundig Nieuws, uit deze omgeving
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Archeologie
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Schouten, J.J.
Kort Oudheidkundig Nieuws, uit deze omgeving.
Tijdens het maken van een vijverpartij achter het Verpleeghuis te Leiderdorp bij de Munnikenweg zijn verschillende restanten gevonden van muurwerk en gebruiksvoorwerpen van het ter plaatse gestaan hebbende Klooster Engelendael. We hopen hierop later nogmaals terug te komen
 

17. Artikel: 1972060810  
Titel: Onderzoek naar afkomst van Familie
Rubriek/subrubriek: Genealogie / Tips voor beginners
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Schouten, J.J.
Het is misschien wel nuttig eens te schrijven over de methode van werken voor het onderzoeken van de stamboon van een bepaalde familie.
Indien men wil nagaan hoe de afstamming is, dan is het raadzaam zo veel mogelijk gegevens te verzamelen van de laatste generatie uit trouwboekjes, Bidprentjes enz.
 

18. Artikel: 1972061112  
Titel: Bijlage betreffende de geschiedenis Huys “Rhynegom”
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Schouten, J.J.
Verantwoording gegevens:
Literatuur; van Leeuwen 39 : Tegenwoordige staat van Hollandt. Pag. 295
Leids Jaarboekje 1915 pag. 66
 

19. Artikel: 2006020000  
Titel: Voorpagina Suetan februari 2006
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 2006
Auteur(s):
 

20. Artikel: 2006020101  
Titel: Suetan - Kwartaaluitgave van de Stichting Oud Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Colofon
Verschenen in: 2006
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Kwartaaluitgave van de Stichting "Oud Zoeterwoude".
Voor donateurs gratis.
Losse nummers €. 2,50. Advertentietarieven op aanvraag.
 

21. Artikel: 2006020303  
Titel: Van het bestuur - Diverse onderwerpen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 2006
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Donatie
Voor in dit boekje vindt u de jaarlijkse acceptgiro voor het voldoen van uw donatie.
Wilt u het bedrag (minimaal € 10.-) zo spoedig mogelijk overmaken.
Het aanmaken van herinneringen is kostbaar en onnodig.
Bij voorbaat dank.
 

22. Artikel: 2006020506  
Titel: Boekennieuws
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 2006
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Potterij Zaalberg werkt vanaf 1918 tot heden met Klei en Vuur 5 In 1998 is bij het 80 jarig bestaan van Potterij Zaalberg een boek verschenen over de geschiedenis van het bedrijf.
Een boek met een verhaal over hoe het tachtig jaar geleden begon, wat er zoal gebeurde bijvoorbeeld bij het stoken met turven.
Herinneringen van de mensen die achter de schijf zaten en de oven leegden.
 

23. Artikel: 2006020715  
Titel: In en om de boerderij van Zoeterwoude (8)
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 2006
Auteur(s): Gent, Jan van
Met dit artikel gaan wij weer verder met wat er zich om de boerderij zoal afspeelde.
Hierbij gaan wij dieper in op de grote veranderingen in de bereiding van boter en kaas.
De bosjes voor het onontbeerlijke geriefhout en de schuilkerk in de boerderij "Ons Genoegen"
 

24. Artikel: 2006021617  
Titel: Archiefbericht
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 2006
Auteur(s): Bruijn, Cocky de & Leeuwen, Fried van
Als een soort traditie gaan wij nu al enkele jaren naar de Eendenkooi als daar de ansichtkaartenbeurs wordt gehouden.
Ook vorig jaar hebben we het archief van 'Oud-Zoeterwoude' weer kunnen verrijken met mooie en unieke exemplaren.
Tussen de 'kaartenhandel' door werd ons nog iets bijzonders aangereikt.
Er was eind vijftiger jaren in Den Haag een man geweest die gemeentewapens verzamelde.
 

25. Artikel: 2006021820  
Titel: Uit het leven gegrepen (4)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 2006
Auteur(s): Does, Hans van der
Naar Oost-Indië gevaren
Dit verhaal gaat over een voorbijganger.
In dit geval wordt hieronder verstaan iemand die niet te Zoeterwoude werd geboren, maar er wel een aantal jaren heeft gewoond om daarna naar vreemde oorden weg te trekken.
Het betreft Jacob Ruijsch.
Hij werd in maart 1733 gedoopt te Koudekerk (aan den Rijn) en was het tweede kind in een gezin waarin uiteindelijk vijf kinderen zouden worden geboren.
 

26. Artikel: 2006050000  
Titel: Voorpagina Suetan mei 2006
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 2006
Auteur(s):
 

27. Artikel: 2006052121  
Titel: Suetan - Kwartaaluitgave van de Stichting Oud Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Colofon
Verschenen in: 2006
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Kwartaaluitgave van de Stichting "Oud Zoeterwoude".
Voor donateurs gratis.
Losse nummers €. 2,50. Advertentietarieven op aanvraag.
 

28. Artikel: 2006052323  
Titel: Van het bestuur - Diverse onderwerpen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 2006
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Donatie 2006
Als u voor in dit boekje een herinneringsacceptgiro vindt heeft u waarschijnlijk uw donatie voor dit jaar nog niet overgemaakt.
Wilt u het bedrag (minimaal € 10.-) zo spoedig mogelijk overmaken.
Het aanmaken van herinneringen is kostbaar en onnodig en wij hebben uw bijdrage nodig om ons werk te kunnen doen.
Bij voorbaat dank.
 

29. Artikel: 2006052534  
Titel: Impressies van Zoeterwoude rond 1500
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 2006
Auteur(s): Leuken, John van
Toen bij het beleg van Leiden in 1574 Zoeterwoude onder water kwam te staan en bij gevechten een flink deel van het dorp afbrandde was dat natuurlijk een grote ramp.
Voor ons zijn de gevolgen tot op de dag van vandaag te merken, omdat bij de brand ook het dorpsarchief van Zoeterwoude verloren ging.
We bezitten daarom geen enkel document meer uit Zoeten;youde van voor die tijd.
Voor de geschiedenis van Zoeterwoude van vóór 1574 zijn we aangewezen op stukken in andere archieven, waarin naar gebeurtenissen of personen in Zoeterwoude wordt verwezen.
 

30. Artikel: 2006053538  
Titel: De Rijndijkse Middenstand (13) - De familie Rodenburg
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Agrarisch
Verschenen in: 2006
Auteur(s): Jutte-Rodenburg, A.C.A.M
Aansluitend op het artikel van Leo van der Valk in het novembernummer van 2005 heb ik, als kleindochter van Anna Comelia van der Valk, nog een foto van Martinus van der Valk, geb. 7 juli 1823, met zijn derde vrouw, Alida van den Berg, geb. in 1832, zij zijn gehuwd op 21 juni 1888 e Zoeterwoude.
Zijn drie kinderen op de foto zijn van zijn tweede vrouw, Alma Hooijmans, dit zijn Leonardus, geb. 24 maart 1871, Anna Comelia geb. 30 november 1873 en Catharina Maria, geb. 7 oktober 1876.
Zij woonden toen aan de Hoge Rijndijk 53 te Zoeterwoude.
 

31. Artikel: 2006053944  
Titel: Jaarverslag Zoeterwoude 2005
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Jaaroverzichten
Verschenen in: 2006
Auteur(s): Hoeven, Gerard van der
JAARVERSLAG 2005
01 Zoeterwoude telt 8,507 inwoners (4,212 mannen, 4.295 vrouwen). Er staan 3.103 woningen.
01 Vanaf I januari 2005 moet in Nederland iedereen van 14 jaar en ouder zich desgevraagd kunnen legitimeren.
01 Joop Beemer, secretaris van Oud Zoeterwoude, legt functie neer wegens verhuizing naar Limburg.
Theo van der Zeeuw volgt hem op.
02 Rob van Rooijen uitgeroepen tot Meerburger van het jaar 2004.
 

32. Artikel: 2006080000  
Titel: Voorpagina Suetan augustus 2006
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 2006
Auteur(s):
 

33. Artikel: 2006084545  
Titel: Suetan - Kwartaaluitgave van de Stichting Oud Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Colofon
Verschenen in: 2006
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Kwartaaluitgave van de Stichting "Oud Zoeterwoude".
Voor donateurs gratis.
Losse nummers €. 2,50. Advertentietarieven op aanvraag.
 

34. Artikel: 2006084747  
Titel: Van het bestuur -diverse onderwerpen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 2006
Auteur(s): Baart, Ko
Donatie 2006
Als u voor in dit boekje een herinneringsacceptgiro vindt heeft u waarschijnlijk uw donatie voor dit jaar nog niet overgemaakt.
Wilt u het bedrag (minimaal € 10.-) zo spoedig mogelijk overmaken.
Het aanmaken van herinneringen is kostbaar en onnodig en wij hebben uw bijdrage hard nodig om ons werk te kunnen doen.
Bij voorbaat dank.
 

35. Artikel: 2006084949  
Titel: Een nieuw bestuurslid
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 2006
Auteur(s): Onderwater - Blom, Thea
Nieuw bestuurslid
Mag ik me even aan u voorstellen... ik ben Thea Onderwater-Blom ik woon in Leiderdorp en ben getrouwd met Paul.
Een van mijn hobby's is genealogie en met het uitzoeken van de stamboom van mijn echtgenoot ontdekte ik o.a. dat zijn grootvader en overgrootvader van oorsprong uit Zoeterwoude kwamen.
Tijdens mijn onderzoek, dat overigens nog lang niet klaar is, ben ik ook in contact gekomen met de stichting OudZoeterwoude en... zoals zo vaak in het leven, van het een kwam het ander en begin dit jaar werd ik door Ko Baart gevraagd of ik interesse had om voor de commissie genealogie zitting te nemen in het bestuur van de stichting.
 

36. Artikel: 2006085068  
Titel: Handel & Wandel, 'n feest van herkenning (1)
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Handel / detailhandel
Verschenen in: 2006
Auteur(s): Gent, Jan van
Wat een verrassende tentoonstelling is het geworden!
En dan alle verhalen die wij hoorden tijdens de bezoeken bij de voormalige winkeliers en in Suetanborgh zelf.
De winkelattributen en de foto's hebben hun eigen verhaal.
Veel romantiek straalt er vanaf, maar ook het harde werken van de winkelier met zijn hele gezin om toch iets over te houden voor het noodzakelijke levensonderhoud.
Wij duiken terug in de romantische geschiedenis van de kleine winkelier in Zoeterwoude en dat waren er heel veel.
In de jaren dertig van de vorige eeuw telde Zoeterwoude wel 20 kruideniers, waar van in de Weipoort alleen al 4 stuks.
Zie ook foto 07358.

P.M. Correctie:
Op pagina 58 van dit artikel staat dat Cornelis Schuur de winkel rond 1937 heeft overgenomen van zijn vader Cornelis Chistianus Schuur (1874-1932). Dat is onjuist.
Hij nam de winkel over van zijn moeder die de winkel tussen 1932 en 1937 dreef onder de naam Wed C. C. Schuur.
 

37. Artikel: 2006110000  
Titel: Voorpagina Suetan november 2006
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 2006
Auteur(s):
 

38. Artikel: 2006119393  
Titel: Suetan - Kwartaaluitgave van de Stichting Oud Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Colofon
Verschenen in: 2006
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Kwartaaluitgave van de Stichting "Oud Zoeterwoude".
Voor donateurs gratis.
Losse nummers €. 2,50. Advertentietarieven op aanvraag.
 

39. Artikel: 2006119595  
Titel: Van het bestuur - diverse onderwerpen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 2006
Auteur(s): Baart, Ko
Financiële steun door Fondsen.
Van zowel het Prins Bernhard Fonds als van het Fonds 1818 hebben wij een financiële bijdrage ontvangen voor de aanschaf van computer en randapparatuur ten behoeve van onze commissie foto-archief en voor het houden van onze presentaties - avonden / lezingen.
 

40. Artikel: 2006119797  
Titel: Open Monumentendag 2006
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Monumentendag
Verschenen in: 2006
Auteur(s): Gent, Jan van
Dit jaar stond de Open Monumentendag in het teken van het landelijke thema "FEEST", vanwege dat deze dag voor de twintigste keer werd georganiseerd.
Zo had Oud Zoeterwoude haar tentoonstelling "Handel & wandel" de slogan meegegeven "n feest van herkenning", vooruit lopend op de Open Monumentendag in het tweede weekend van september.
Rond Suetanborgh was het heel gezellig, met de aankleding van een verkooppunt van snoep uit grootmoeders tijd, toepasselijk bediend door Cocky de Bruijn en Annie Borst in passende kledij.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 11 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10       Volgende       Eind

of direct naar pagina: 

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 9 november 2020