Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Nieuwe publicaties op internet van afgelopen 6 maanden     

Aantal gevonden publicaties : 253   (uit: 253)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 40


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 7 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1970100101  
Titel: Mededelingenblad van de Stichting "OUD-ZOETERWOUDE”
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1970
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Tevens UITNODIGING voor bijeenkomst op woensdag 28 oktober ’s avonds 8 uur in
“De Drie Eendjes” aan de Hoge Rijndijk te Zoeterwoude.
 

2. Artikel: 1971080608  
Titel: De geschiedenis van de Groote Westeindsche Polder (2)
Rubriek/subrubriek: Polders / Groot Westeindsche polder
Verschenen in: 1971
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
In ons 1e artikel hebben wij geschreven over het ontstaan van de polder uit een antal kleine polders.
De naam van de nieuwe polder was de Westeindsche Polder en niet de Groote Westeindsche Polder zoals wij eerder schreven.
Zoals wij reeds aantoonden was de grens tussen de grote poldergebieden ter plaatse de rivier de Zwet 7 welke gelopen heeft vanaf de Korte Miening tot aan de molen van de, Geerpolder aan de Ommedijkse watering bij de Noord-Aa.
 

3. Artikel: 1972030101  
Titel: Voorpagina Suetan maart 1972
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Mededelingblad van de Stichting Oud Zoeterwoude, opgericht 12 februari 1970.
 

4. Artikel: 1972030203  
Titel: Van de redactie
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Redactie Suetan
Met ingang van het nieuwe verenigingsjaar 1972 verschijnt het contactorgaan van de Stichting “Oud-Zoeterwoude” in een geheel nieuwe uitvoering.
Het ligt in de bedoeling om viermaal per jaar een nummer uit te geven.
Naast de gebruikelijke rubrieken over de geschiedenis van Zoeterwoude en omgeving heeft de redactie het voornemen ook een kolom boekbesprekingen op te nemen waarin alle voor de leden van de Stichting interessante lectuur op historisch gebied aan de orde zal komen.
 

5. Artikel: 1972030307  
Titel: Bijdrage tot de geschiedenis van Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Schouten, J.J.
Voor wie zich verdiept in de geschiedenis der oudste tijden van het gebied dat wij nu gewoon zijn Zoeterwoude te noemen, blijven enkele vraagtekens over.
Wat we vol zekerheid kunnen vaststellen is, dat de kern van het ontstaan van het aloude Ambacht Zoeterwoude gezocht moet worden in de omgeving van de Weipoort.
 

6. Artikel: 1972030707  
Titel: Excursie naar het Gemeenlandshuis
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Excursiecommissie
Op een nader te bepalen datum in mei zullen de donateurs van onze vereniging in de gelegenheid worden gesteld een excursie mee te maken naar het Gemeenlandshuis van het Hoogheemraadschap Rijnland aan de Breestraat.
 

7. Artikel: 1972030809  
Titel: Veerdiensten over de Rijn
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Verkeer/vervoer
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Schouten, J.J.
De heer W. Blom, thans wonende Hoofdstraat 193 te Leiderdorp, was zo vriendelijk ons de volgende gegevens te verstrekken over de indertijd ook door hem bediende veerdienst tussen Leiderdorp en Zoeterwoude.
Naast de staande Leiderdorpse brug (niet de nieuwe bij de Persant Snoepweg, maar de oude ophaalbrug bij de Bruggestraat even ervoor) waren er voor de mensen die vanaf Leiderdorp naar Zoeterwoude-Rijndijk moesten verschillende overzetmogelijkheden per roeiboot.
 

8. Artikel: 1972031010  
Titel: Onze tentoonstelling
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling /
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Kortmann - Keulen, A.E.C.M.
Met dank aan allen die meehielpen, werp ik ’n terugblik op onze tentoonstelling aan de Hoge Rijndijk, in de “Drie Eendjes”.
Het is een succes geweest!
Met veel plezier bouwden we haar op, met trots keken we ernaar en met een lichte weemoed braken we haar weer af!
 

9. Artikel: 1972031011  
Titel: Toelichting bij de kaart van de omgeving van Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Schouten, J.J.
Als losse bijlage van het periodiek “Suetan” vindt u ingevouwen in uw blad een overzichtskaart van de omgeving van Zoeterwoude zo rond het jaar 1700.
Basis van deze kaart is de topografische atlas van deze omgeving rond 1900, dit om een juiste schaal en geografische indeling te verkrijgen.
Bekijk ook de kaart in de bibliotheek record 01117 .
 

10. Artikel: 1972031111  
Titel: 21 Maart: Lezing over oude tegels
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Moerman, Drs. I.W.L.
Op woensdagavond 21 maart aanstaande houdt Mej. Drs. I.W.L. Moerman, conservator van het Stedelijk Museum De Lakenhal te Leiden, voor onze vereniging een lezing, met lichtbeelden, over oude tegels.
 

11. Artikel: 1972060101  
Titel: Mededelingenblad van de stichting Oud Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Colofon
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Mededelingenblad van de stichting
OUD ZOETERWOUDE
Opgericht 12 Februari 1970.
Juni. 1972
5e aflevering.
 

12. Artikel: 1972060102  
Titel: Berichten van de Schatbewaarders
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Colofon
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Nu de Stichting wat meer activiteiten wil gaan ontplooien en we naast de uitgave van het contactblad “Suetan”, dat regelmatig gaat verschijnen, ook bezig zijn met het aankopen van oude gebruiksvoorwerpen welke dienst kunnen doen in de Zoeterwoudse Oudheidkamer, waarover we te zijner tijd hopen te kunnen beschikken, zult u als donateur wel willen inzien, dat het van groot belang is dat we tijdig over de jaarlijkse donaties kunnen beschikken om onze wensen financieel mogelijk te maken.
 

13. Artikel: 1972060303  
Titel: De museumboerderij
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Vreugdevol Nieuws!.......Het Komt !!!
Het Museum waarnaar we zo verlangend uitkeken, ’n Boerderij op het terrein van de in aanbouw zijnde Heinekens Bierbrouwerijen, zal ter beschikking komen als streekmuseum mits we al wat grote stukken zouden hebben.
 

14. Artikel: 1972060404  
Titel: Een wandeling langs de Rijndijk (2)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Dorrepaal sr., J.A.
Wij waren toen gekomen bij Café “Ik leer nog” bij de brug over de Weipoortse Vliet nabij de Rijnstraat. Wij stappen op en lopen door de zijgang en zien de grote stallen, waar bij bruiloften de paarden stonden. Want de jongelui komen allen met paard en Tilbury.
 

15. Artikel: 1972060507  
Titel: Rijnegom - Archeologische vondsten in de Nassaustraat.
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Archeologie
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Begin feb. 1972 zijn tijdens het graven van een bouwput voor de bouw van enkele bungalows in de Nassaustraat tegenover de Willibrordusstraat te Zoeterwoude-Rijndijk op het terrein van de voormalige Ridderhofstad “Rhynegom” de fundamenten ontgraven van verschillende gebouwen, die op dit terrein hebben gestaan, vermoedelijk na de afbraak van de oude Ridderhofstad.
Het betreft hier vermoedelijk bodemresten van enkele boeren behuizingen, terwijl ook een oude watergrachtput werd bloot gelegd.
 

16. Artikel: 1972060707  
Titel: Kort Oudheidkundig Nieuws, uit deze omgeving
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Archeologie
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Schouten, J.J.
Kort Oudheidkundig Nieuws, uit deze omgeving.
Tijdens het maken van een vijverpartij achter het Verpleeghuis te Leiderdorp bij de Munnikenweg zijn verschillende restanten gevonden van muurwerk en gebruiksvoorwerpen van het ter plaatse gestaan hebbende Klooster Engelendael. We hopen hierop later nogmaals terug te komen
 

17. Artikel: 1972060810  
Titel: Onderzoek naar afkomst van Familie
Rubriek/subrubriek: Genealogie / Tips voor beginners
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Schouten, J.J.
Het is misschien wel nuttig eens te schrijven over de methode van werken voor het onderzoeken van de stamboon van een bepaalde familie.
Indien men wil nagaan hoe de afstamming is, dan is het raadzaam zo veel mogelijk gegevens te verzamelen van de laatste generatie uit trouwboekjes, Bidprentjes enz.
 

18. Artikel: 1972061112  
Titel: Bijlage betreffende de geschiedenis Huys “Rhynegom”
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Schouten, J.J.
Verantwoording gegevens:
Literatuur; van Leeuwen 39 : Tegenwoordige staat van Hollandt. Pag. 295
Leids Jaarboekje 1915 pag. 66
 

19. Artikel: 2010118991  
Titel: Van het secretariaat - Een brief over de brand in de St. Jankerk
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 2010
Auteur(s): Borst - Mooijman, Annie
Enige tijd geleden kreeg Oud-Zoeterwoude via de parochie Sint Jan een mailtje van dhr. van der Steen uit Wassenaar.
Hij vroeg of er bij de parochie nog foto's waren van de brand van de Sint Jan uit 1964.
De parochie verwees de heer van der Steen naar mij omdat ik in 2004 een van de samenstellers was van het boek over 100 jaar Sint Jan.
Ik mailde de foto's van de brand naar hem toe en kreeg een leuke mail terug waarin de heer van der Steen vertelde dat de brand van de Sint Jan een diepe indruk op hem gemaakt.
 

20. Artikel: 2011020000  
Titel: Voorpagina Suetan februari 2011
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 2011
Auteur(s):
 

21. Artikel: 2011020001  
Titel: Suetan - Over Stichting Oud-Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Over Oud Zoeterwoude
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Stichting Oud-Zoeterwoude
Statutair opgericht 12 februari 1970, K.v.K.41165881
Adres: Postbus 101 , 2380 AC Zoeterwoude of www.oudzoeterwoude.nl

De Stichting heeft ten doel het bevorderen van:
a. De kennis van en de belangstelling voor feiten en gegevens van de geschiedenis van Zoeterwoude en omstreken.
b. Het behoud en herstel der aldaar nog aanwezige monumenten van geschiedenis en kunst.
c. Het opsporen, verzamelen en behoud van voorwerpen, belangrijk voor de plaatselijke geschiedenis en kunstgeschiedenis en het zo mogelijk permanent of anderszins doen tentoonstellen van die zaken en al hetgeen daarmee in ver band staat, alles in de ruimste zin des woords. (Artikel 2 van de statuten).
 

22. Artikel: 2011020101  
Titel: Suetan - Kwartaaluitgave van de Stichting Oud Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Colofon
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Kwartaaluitgave van de Stichting "Oud Zoeterwoude".
Informatie over Bestuur en commissies.
 

23. Artikel: 2011020202  
Titel: Van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Borst - Mooijman, Annie
Verrassende nieuwjaarsborrel.
Al jarenlang is het de gewoonte dat bestuur en trouwe vrijwilligers van Oud Zoeterwoude in de 2e week van januari bij elkaar komen voor de nieuwjaarsborrel. Zo ook in 2011.
In café de Meester kwamen op dinsdag 11 januari circa 25 personen bijeen om elkaar de beste wensen voor een nieuwjaar toe te wensen en om even terug te blikken op het afgelopen jubileumjaar.
 

24. Artikel: 2011020511  
Titel: Dokters van weleer
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Gent, Jan van
Bijna 150 jaar geleden had Zoeterwoude twee dokters, dokter Boers en dokter Richelle.
De bewoners konden dus kiezen en dat was een uitzonderlijke luxe voor die tijd.
Zij waren trouwens niet de eerste geneesheren in Zoeterwoude,
 

25. Artikel: 2011021216  
Titel: Omtzigt Bouwmaterialen
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Bouw
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Versteegen, Freek
In de serie artikelen over de bedrijvigheid op het terrein langs de Rijn waar - nog steeds - de bouw van het appartementencomplex Hoogh Swieten gepland staat, heb ik u onder meer geschreven over de Baan, over de smederij van Pieterse, over de pottenbakkerij van Delfos in de timmerfabriek van Van Rijn en het laatst over de fouragehandel van de Gebroeders Vromans.
 

26. Artikel: 2011021720  
Titel: Gelderswoude (1)
Rubriek/subrubriek: Polders / Gelderwoudse polder
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Does, Hans van der
Een landschap dat steeds veranderde.
In West-Nederland woont bijna de gehele bevolking in een door mensenhanden gemaakt land-schap. Reeds meer dan duizend jaar is men bezig dit gebied bewoonbaar te maken en vooral te houden.
De oorspronkelijke veenwildernis in de Hollands-Utrechtse laagvlakte werd al doende omgezet in een veenweidegebied.
 

27. Artikel: 2011022020  
Titel: Betsie uit de Weipoort
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Handel / detailhandel
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Redactie Suetan
In de crisisjaren voor de oorlog, was Wout Onderwater begonnen met melk venten op advies van boer Gerrit de Wit. Gerrit had tegen Wout, die zonder werk kwam te zitten, gezegd dat hij gek zou zijn als hij in de steun ging.
Hij kon melk gaan venten, die hij, Gerrit aan hem zal leveren.
 

28. Artikel: 2011022323  
Titel: Wie brengt ons thuis
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Redactie Suetan
Zo maar een foto van de Dorpsstraat, uitgegeven rond 1942/1943 door sigarenmagazijn H. Berg rechts op de foto.
Een aantal namen is al bekend, aan u de vraag wat zijn de namen met een vraagteken.
Hebt u hierop een antwoord laat het ons weten.
Zie ook foto 05694.
 

29. Artikel: 2011022424  
Titel: Een foto uitgelicht
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Redactie Suetan
In 1946 werd gestart met de bouw van de 14 woningen van de R.K. Woningbouwvereniging Sint Willibrord aan de Schenkelweg.
De hoofdaannemer was een combinatie van Stuifzand en Van der Geer uit Leiden.
Zij werkten voor deze klus hoofdzakelijk in de wateren wegenbouw, maar zo vlak na de oorlogsjaren werd elk bouwproject aangepakt om weer in het bouwritme te komen.
 

30. Artikel: 2011050000  
Titel: Voorpagina Suetan mei 2011
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 2011
Auteur(s):
 

31. Artikel: 2011052424  
Titel: Suetan - Over Stichting Oud-Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Over Oud Zoeterwoude
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Stichting Oud-Zoeterwoude
Statutair opgericht 12 februari 1970, K.v.K.41165881
Adres: Postbus 101 , 2380 AC Zoeterwoude of www.oudzoeterwoude.nl

De Stichting heeft ten doel het bevorderen van:
a. De kennis van en de belangstelling voor feiten en gegevens van de geschiedenis van Zoeterwoude en omstreken.
b. Het behoud en herstel der aldaar nog aanwezige monumenten van geschiedenis en kunst.
c. Het opsporen, verzamelen en behoud van voorwerpen, belangrijk voor de plaatselijke geschiedenis en kunstgeschiedenis en het zo mogelijk permanent of anderszins doen tentoonstellen van die zaken en al hetgeen daarmee in ver band staat, alles in de ruimste zin des woords. (Artikel 2 van de statuten).
 

32. Artikel: 2011052525  
Titel: Suetan - Kwartaaluitgave van de Stichting Oud Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Colofon
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Kwartaaluitgave van de Stichting "Oud Zoeterwoude".
Informatie over Bestuur en commissies.
 

33. Artikel: 2011052626  
Titel: In Memoriam Thea van Hartevelt - Liesveld 1925 - 2011
Rubriek/subrubriek: Personen / In memoriam
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Gent, Jan van
Pas als je geleefd hebt kun je sterven... Ik heb geleefd!
Met deze begintekst werd het overlijden van Thea van Hartevelt-Liesvelt aan ons bekend gemaakt.
Het is een duidelijke typering van het leven van Thea, want zij heeft geleefd Zij was duidelijk aanwezig in gezelschappen door haar warme stem en haar vrouwelijke charme.
 

34. Artikel: 2011052932  
Titel: Dokters van weleer en hun fondsbodes
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Gent, Jan van
Bijna 150 jaar geleden had Zoeterwoude twee dokters, dokter Boers en dokter Richelle.
De bewoners konden dus kiezen en dat was een uitzonderlijke luxe voor die tijd.
Zij waren trouwens niet de eerste geneesheren in Zoeterwoude,
 

35. Artikel: 2011053232  
Titel: Van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Baart, Ko
In de loop van dit jaar zijn er enkele veranderingen in het bestuur gekomen.
Nico Kluiters heeft na een periode van ruim 12 jaar besloten om een stap terug te doen.
Zijn plaats wordt ingenomen door Harry van den Akker die al enkele jaren meedraaide in verschillende commissies.
 

36. Artikel: 2011053336  
Titel: Jachtbouw Tijssen
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Scheepsbouw
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Versteegen, Freek
Weer de roep van het water
Voor het laatste verhaal uit de reeks over de bedrijvigheid op het 'Hooqh Swieten-terrein' hoeven we gelukkig niet zo ver terug in de tijd.
En alles wat we weten willen, krijgen we uit de eerste hand, tijdens een gesprek met Willem Tijssen en zijn vrouw.
 

37. Artikel: 2011053636  
Titel: De borghmeester leverde de sleutel in
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Akker, Harry van den
Wie is de "borghmeester" zult u zich afvragen.
Om u niet langer in het ongewisse te laten, is hierbij het antwoord.
Het was Nico Kluiters die tijdens de informele opening van de tentoonstelling "Zoeterwoude in vogelvlucht" in 2008 op humoristische wijze werd benoemd tot "Borghmeester" van Suetanborgh.
 

38. Artikel: 2011053740  
Titel: Jaarverslag Zoeterwoude 2010
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Jaaroverzichten
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Hoeven, Gerard van der
JANUARI
1 Zoeterwoude heeft 8.122 inwoners: 4.035 mannen, 4.087 vrouwen. Er staan 3.220 woningen in Zoeterwoude.
1 Stichting Oud Zoeterwoude heeft 612 donateurs.
2 De Grim Sport verhuist van Dorpsstraat 5 naar Zuidbuurtseweg 62. De naam Hobbycentrum Van Velzen verandert in Hobbycentrum Zoeterwoude. Het nieuwe bedrijf is gespecialiseerd in fietsen, schaatsen en doe-het-zelf artikelen.
 

39. Artikel: 2011054144  
Titel: Beloofd is beloofd
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Versteegen, Freek
In Suetan nummer 153 van augustus 2009, hebben we iets beloofd, en belofte maakt schuld.
Theo de Boer had ons laten weten, dat in het artikel over de pottenbakkerij van Delfos een stukje ontbrak.
Hij vertelde ons dat de Gebroeders Delfos, nog voordat zij professioneel als pottenbakkers aan de gang gingen, de draaischijf al rond lieten gaan in een houten keet aan de Rijn achter de garage van De Bruin, tegenover de Meerburgkerk.
 

40. Artikel: 2011054747  
Titel: Wie brengt ons thuis
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Redactie Suetan
Deze foto dateert van voor de bouw van de nieuwe Openbare School aan de Dorpsstraat en die is in 1904 in gebruik genomen.
Het is een schoolfoto in de tuin achter de oude school en de woning van de hoofdonderwijzer. (zie ook deze foto 04645 in de fotobeeldbank).
Opvallend is dat alle jongens een pet op hebben.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 7 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 11 november 2020