Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1995-2000     

Aantal gevonden publicaties : 188   (uit: 1551)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 40


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 5 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2   3   4   5       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1995020000  
Titel: Voorpagina Suetan februari 1995
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1995
Auteur(s):
 

2. Artikel: 1995020101  
Titel: In Memoriam - Paul Huisman
Rubriek/subrubriek: Personen / In memoriam
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Baart, Ko
Op 6 januari 1995 overleed op 60-jarige leeftijd onze secretaris Paul Huisman.
Wij hebben Paul leren kennen als een bescheiden man.
Een man die zich als vrijwilliger heeft ingezet op velerlei gebied.
Een man die wist dat vrijwilligerswerk nooit vrijblijvend is.
Hij zette zich volledig in voor de taken die hij op zich nam.
 

3. Artikel: 1995020303  
Titel: Van het Bestuur
Rubriek/subrubriek: Festiviteiten / Jubileum
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Baart, Ko
25 Jaar Stichting "Oud Zoeterwoude". Een feit om dankbaar bij stil te staan.
Dankbaar, omdat op 12 februari 1970 de oprichting van deze stichting tot stand is gebracht.
Dankbaar voor het vele werk dat gedurende deze 25 jaar is verzet door de mensen die steeds weer bereid waren om bestuurstaken of andere functies te bekleden, zoals bij voorbeeld het schrijven van de vele interessante artikelen in Suetan.
 

4. Artikel: 1995020521  
Titel: De lange weg van armoede naar rechtvaardig inkomen
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Economische ontwikkeling
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Paardekooper, H.J.C.
De lange weg van armoede naar rechtvaardig inkomen en een Pastoor als Directeur van een Breifabriek.
De geschiedenis van de mensheid is de geschiedenis van arm en rijk.
Het bijbelse woord: De armen zult gij altijd bij u hebben, is voor heel veel mensen een bittere werkelijkheid gebleken, een noodlottige gedachte, maar voor anderen een verontschuldiging voor onrechtvaardig handelen.
Heel lang heeft men het lot der nietshebbenden pogen te verbeteren door het / geven van ondersteuning en men wist dat daarmee een daad van Christelijke barmhartigheid verwezenlijkt werd.
 

5. Artikel: 1995022228  
Titel: Een greep uit de geschiedenis van het onderwijs op de Hoge Rijndijk.
Rubriek/subrubriek: Onderwijs / Overig
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Zandbergen, Jan
De gang van zaken tot 1900
Toen er van een school op de Hoge Rijndijk nog geen sprake was werd aan de overkant van de Rijn, in Leiderdorp, mogelijk al vanaf de 15e eeuw de nodige aandacht aan het onderwijs besteed, vooral vanwege de vroege aanwezigheid van een kerk en een klooster.
De meeste kinderen van "de hoge zijde" gingen, als zij al een school bezochten, daar naar toe.
 

6. Artikel: 1995022944  
Titel: Waterstaat van Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Polders / Waterstaatkundig
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Sloof, Jan H.M.
Waterstaatkundig valt Zoeterwoude binnen het hoogheemraadschap van Rijnland.
Deze instantie zorgt voor de afvoer van overtollig oppervlaktewater en voor de kwaliteit daarvan.
De kaden langs het stelsel van vele boezemwateren worden mede door het hoogheemraadschap onderhouden.
Ook heeft Rijnland de zorg voor de dijken en de Zeereep langs de kust om het ca. 1000 km 2 grote gebied van het buitenwater te bevrijden.
 

7. Artikel: 1995024557  
Titel: Ontwikkeling van het wegvervoer in Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Verkeer/vervoer
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Post, H.A. van der
Historici beweren dat reeds 4000 jaar geleden gebruik werd gemaakt van primitieve wagens voor het transport van zware lasten.
Hoewel de door paarden of ossen getrokken wagens in de loop der eeuwen geperfectioneerd werden, veranderde er tot het begin van deze eeuw maar weinig en was de paardenwagen het enige transportmiddel waarmee boeren en kooplieden hun producten naar hun afnemers vervoerden.
 

8. Artikel: 1995025864  
Titel: Het onderwijs, vijfenveertig jaar terug in de tijd
Rubriek/subrubriek: Onderwijs / Overig
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Vink, Joop
In het kader van het zilveren jubileum van de Stichting 'Oud Zoeterwoude' en de te houden onderwijstentoonstelling van 18 maart t/m 29 april 1995 wil ik middels deze bijdrage in 'Suetan' vijf en veertig jaar terug gaan in de tijd.
Het is niet mijn bedoeling om een uitgekiend wetenschappelijk artikel te produceren, maar ik wil bij u herinneringen oproepen aan de toenmalige onderwijssfeer.
 

9. Artikel: 1995050000  
Titel: Voorpagina Suetan mei 1995
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1995
Auteur(s):
 

10. Artikel: 1995056565  
Titel: Suetan - Kwartaaluitgave van de Stichting Oud Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Colofon
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Voor donateurs gratis. Losse nummers f. 5,--. Advertentietarieven op aanvraag.
Stichting "Oud-Zoeterwoude", statutair opgericht op 12 februari 1970, gevestigd:
Nassaulaan 106, 2382 GR Zoeterwoude.
 

11. Artikel: 1995056767  
Titel: Van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Baart, Ko
De eerste vier maanden van ons jubileumjaar mochten er zijn.
Op 11 februari was er de feestelijke herdenking van ons 25-jarig bestaan in "Don Bosco".
We mochten ons verheugen op een geweldige opkomst.
Maar liefst 200 donateurs, sponsors, het gemeentebestuur en vertegenwoordigers van onze zusterverenigingen gaven gehoor aan onze uitnodiging en vonden het, naar wij dikwijls mochten vernemen, erg gezellig.
 

12. Artikel: 1995056969  
Titel: Excursie naar De Lier (BelgiŽ)
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Excursiecommissie
Zaterdag 20 mei vertrekken we om half negen om in ťťn ruk door te rijden naar het schilderachtige plaatsje De Lier in BelgiŽ op zo'n 17 kilometer van Antwerpen.
Dit prachtige plaatsje wordt per jaar door duizenden mensen bezocht.
Het is gelegen aan de samenvloeiing van de Grote- en Kleine Nete en wordt ook wel de "Poort der Kempen" genoemd.
 

13. Artikel: 1995057070  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... "De Geschiedenis van Rijnland en de Polders"
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Datum: 23 mei a.s
Plaats: "De Eendenkooi"
Tijd: 20.00 uur
Thema: "De Geschiedenis van Rijnland en de Polders"
 

14. Artikel: 1995057171  
Titel: Oprichting van de werkgroep Genealogie
Rubriek/subrubriek: Genealogie / Nieuws
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Vlasveld, P.M.L.
(ofwel stamboom- en kwartierstatenonderzoek)
In maart 1994 verscheen het boek "Genealogie van het geslacht Vlasveld, van circa 1530 tot 1993" mede van mijn hand.
Tijdens dit onderzoek, waarvan de bedoeling is te komen tot een compleet overzicht van al diegenen met de naam Vlasveld (een deel 2 over een andere tak volgt te zijner tijd), viel mij op hoe verbonden diverse Zoeterwoudse families met elkaar zijn.
 

15. Artikel: 1995057172  
Titel: In Memoriam - Leo Roozen
Rubriek/subrubriek: Personen / In memoriam
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Op 3 april j.1. overleed in Leiden de bekende journalist en ex-hoofdredacteur van de Leidse Courant, de heer L.C.J. Roozen, op de leeftijd van 90 jaar.
Hij is de auteur van het boekje "De zeven zaligheden van Zoeterwoude".
Voordien was van zijn hand een boekje over Leiden, geschreven in 1940, verschenen.
 

16. Artikel: 1995057284  
Titel: Donderdag 22 februari 1945 (2)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Post, H.A. van der
In de 77e aflevering van onze "Suetan" van Augustus 1990 stond het relaas van een Consolidated Liberator B-24j bommenwerper, "Jolly Duck", die toen 45 jaar geleden op donderdagmiddag 22 februari 1 945 omstreeks kwart over vier een noodlanding maakte bij de boerderij van Martinus Janson in de Geerpolder te Zoeterwoude.
Vier dagen daarna werd, op maandagmiddag 26 februari 1945, deze Liberator B-24 door Spitfires van het 542e RAF squadron door boordmitrailleurs in brand geschoten.
 

17. Artikel: 1995058587  
Titel: Zoeterwoude in 1994 van maand tot maand
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Jaaroverzichten
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Hoeven, Gerard van der
JANUARI
01 Zoeterwoude telt 8.544 inwoners en 2.897 woningen
02.Voetballer Peter Bos ontvangt als eerste de gouden legpenning van SJZ vanwege zijn 400e competitiewedstrijd in 1e elftal
06 Herm Vervoorn, Zuidhof 6, vangt snoek van 107 centimeter 10 De heer G.A. van Schooten ontvangt Draaginsigne Gewonden
13 Jan Versteegen, Weipoortseweg 73, Nederlands kampioen Leidse kaas maken
14 Mevrouw Toos Schouten, voormalige onderwijzeres Aloysiusschool, overlijdt op 78-jarige leeftijd
 

18. Artikel: 1995058788  
Titel: Holtland Holland Sotrewold Soeterwou Soeterwoude Zoeterwoude (4)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Diemen, J.B.N. van
Dit is de vierde maal dat dit onderwerp in Suetan aan de orde komt.
De vraag dient zich aan waarom is dit niet eerder geklaard in het verleden.
Waarschijnlijk kwam het niet eerder op tafel omdat het moeilijk uitvoerbaar was.
Wel nu is er de belangstelling, de informatie en de inzet.
 

19. Artikel: 1995058994  
Titel: Zoeterwoude 200 Jaar geleden - 1795 - (2)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Paardekooper, H.J.C.
De winter duurde lang en de Zoeterwoudse bevolking verlangde vurig naar het voorjaar van 1795.
Er hadden zich grote veranderingen voorgedaan in het anders zo rustige dorpsleven.
Sinds de Fransen in het land waren, had de gemeente een nieuw bestuur gekregen: de "Municipaliteit".
 

20. Artikel: 1995059496  
Titel: De Zoeterwoudse bakkers in oorlogstijd en hongerwinter (1)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Geest, Koos van der
Hoewel ik pas bijna 12 jaar was aan het eind van de oorlog 1940 - 1945, herinner ik mij uit die jaren vrij veel.
De volle draagwijdte van de oorlogstoestand drong echter waarschijnlijk nauwelijks tot mij door.
Dat het een wat angstige tijd was is mij altijd bijgebleven.
 

21. Artikel: 1995080000  
Titel: Voorpagina Suetan augustus 1995
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1995
Auteur(s):
 

22. Artikel: 1995089797  
Titel: Suetan - Kwartaaluitgave van de Stichting Oud Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Colofon
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Voor donateurs gratis. Losse nummers f. 5,--. Advertentietarieven op aanvraag.
Stichting "Oud-Zoeterwoude" - Erevoorzitter: A.C.J. Duindam
statutair opgericht op 12 februari 1970 gevestigd: Zonnegaarde 23, 2381 LH Zoeterwoude
 

23. Artikel: 1995089901  
Titel: Excursie naar Rotterdam
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Excursiecommissie
Op zaterdag 23 september
Nu eens een heel andere excursie: Historie en ultramodern liggen hier heel dicht bij elkaar.
We gaan met u Rotterdam verkennen: allereerst rond de Coolsingel.
Bezoek aan de Laurenskerk, een wandelingetje langs die rare huizen aan de Blaak, ook langs de oude haven en afsluitend een bezoek aan het prachtige Schielandhuis.
 

24. Artikel: 1995089902  
Titel: Oudzoeterwoude presenteert... Boertige schijters als bron van vermaak
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Diapresentatie
Datum: 26 september a.s.
Plaats: "De Eendenkooi"
Tijd: 20.00 uur
Thema: "Boertige schijters als bron van vermaak en vermaning in de 16e en 17e eeuwse beeldende kunst"
 

25. Artikel: 1995089905  
Titel: De Zoeterwoudse bakkers in oorlogstijd en hongerwinter (2)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Geest, Koos van der
Brandstoffen
Het was echter niet eenvoudig om de ovens op temperatuur te krijgen (250į C) Toevallig beschikten beide bakkerijen over dezelfde ovens, n.l. een Bako van de fa. de Boer uit Dordrecht.
Deze werden gestookt met steenkool van een grof soort en ook met briketten.
Met de bevrijding van Limburg viel de aanvoer hiervan vrijwel geheel weg.
 

26. Artikel: 1995089911  
Titel: In en om de boerderij van Zoeterwoude (1)
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Agrarisch
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Gent, Jan van
Zoeterwoude, ons dorp, is vanouds een belangrijk veeteeltgebied.
De boerderijen zijn dominerend aanwezig of liever gezegd opgenomen in het landschap dat thuis hoort in een weidelandschap.
Heel fraaie boerderijen zijn er te vinden in Zoeterwoude, met vooral prachtige exemplaren in de Weipoort.
Hoe oud zijn deze boerderijen en wat waren de voorgangers van deze solide en praktische gebouwen.
 

27. Artikel: 1995089916  
Titel: Zoeterwoude 200 jaar geleden - 1795 - (3)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Paardekooper, H.J.C.
De Bataafse omwenteling van 1795 was niet, zoals de Franse Revolutie, gepaard gegaan met excessen.
Zij droeg het kenmerk van kalmte en van een rustig gedrag.
Men vierde feest en danste om de vrijheidsboom en begroette de Fransen als bevrijders.
Velen hoopten dat er hervormingen zouden komen, juist onder de burgerij.
Zij toch verlangden er sterk naar, om het wanbeleid van het oude regime te corrigeren.
 

28. Artikel: 1995089921  
Titel: SJZ 50 jaar
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie / Voetbal
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
SJZ 50 jaar
Zelfwerkzaamheid aan accommodatie basis voor sterke club.
Eindelijk. Nederland was vrij. Zoeterwoude kon zich richten op het opbouwen van een normaal leven.
Aan sport en ontspanning waren de inwoners niet of nauwelijks toegekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Met weemoed dachten sportieve jongemannen terug aan de tijd dat de Aloysius Sport Club in Zoeterwoude actief was.
 

29. Artikel: 1995089924  
Titel: Na 50 jaar weer terug op de landingsplaats
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Post, H.A. van der
Schiphol Donderdag 27 april 1995.
Met vluchtnummer DL 80 landt om 7.30 uit New Vork, zonder dat ook maar een passagier zich zorgen maakt over de naderende landing, op de landingsbaan een toestel van de DELTA AIR L1NES INC.
Nog voor de landing wenst de gezagvoerder door de intercom de reizigers die het toestel verlaten een goede verdere reis.
 

30. Artikel: 1995089999  
Titel: Vaan het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Baart, Ko
Van het bestuur
SUETAN
In ons jubileumnummer (februari 1995) is een storende fout geslopen.
De computer heeft, tegen zijn gewoonte, zelf een beslissing genomen!
De eerste 5 regels van de rechter kolom van bladzijde 21 horen thuis tussen de 5e en 6e regel van de linker kolom.
Wij bieden u onze excuses aan voor deze fout.
 

31. Artikel: 1995110000  
Titel: Voorpagina Suetan november 1995
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1995
Auteur(s):
 

32. Artikel: 1995119925  
Titel: Suetan - Kwartaaluitgave van de Stichting Oud Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Colofon
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Voor donateurs gratis. Losse nummers f. 5,--. Advertentietarieven op aanvraag.
Stichting "Oud-Zoeterwoude" - Erevoorzitter: A.C.J. Duindam
statutair opgericht op 12 februari 1970 gevestigd: Zonnegaarde 23, 2381 LH Zoeterwoude
 

33. Artikel: 1995119927  
Titel: Van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Baart, Ko
Jubileumjaar
Het jaar 1995 was voor ons een geweldig jaar.
We hebben veel activiteiten kunnen ontwikkelen die, naar wij uit veel reacties konden leren, ook uw instemming hebben ontvangen.
Onze Suetans mochten er zijn, zowel wat de omvang als wat de inhoud betreft.
Veel lof hebben we mogen oogsten voor de "Kroniek van Zoeterwoude".
 

34. Artikel: 1995119929  
Titel: In Memoriam - A.A.M. Moons
Rubriek/subrubriek: Personen / In memoriam
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Op 24 september overleed onze oud-penningmeester de heer Moons.
Bij het afscheid sprak de heer A.C.J. Duindam, mede namens "Oud Zoeterwoude", de volgende woorden:
Wanneer ik bij dit afscheid wil getuigen van de goede dingen die ik van de heer Moons weet, dan behoef ik echt niet daarnaar te zoeken.
In de intense contacten die ik, als voorzitter van de Stichting "Oud Zoeterwoude", met hem mocht hebben, heb ik hem hogelijk leren waarderen.
 

35. Artikel: 1995119930  
Titel: Oproep aan de lezers
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Vlasveld, Peter
In voorbereiding is een artikel over een aantal Zoeterwoudse jongemannen (zie blz. 45 " Kroniek van Zoeterwoude") die halverwege de jaren zestig van de vorige eeuw naar ItaliŽ vertrokken om de Kerkelijke Staat te verdedigen tegen de Italiaanse nationalisten.
 

36. Artikel: 1995119936  
Titel: Zoeterwoude 200 jaar geleden 1795 - (4)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Paardekooper, H.J.C.
Het eerste jaar van de Bataafse Republiek liep ten einde.
Ondanks Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap was het er in de Lage Landen niet vrolijker op geworden.
De algemene achteruitgang van de welvaart was in de loop van dit jaar onmiskenbaar.
De oorlog met Engeland en het verlies van vele handelsschepen en een deel van het koloniaal bezit deden zich voelen, vooral voor fabrikanten en kooplui.
 

37. Artikel: 1995119943  
Titel: De Zoeterwoudse Kruisheren (I)
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Kruisherenklooster
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Noort o.s.c., L.G.A. van
In de "Kroniek van Zoeterwoude" lezen we:
1926, 9 september: Plechtige inwijding van het Kruisherenklooster 'Mater Dolorosa' aan de Vrouwenweg.
1992, 20 september: Het tijdperk van de paters Kruisheren (sedert 1926 actief in Zoeterwoude) wordt afgesloten.
Vertrek van de paters S. van Beurden en F. Hulskamp naar Uden.
In dit artikel willen we iets vertellen over de orde van de kruisheren en over hun verblijf in Zoeterwoude.
 

38. Artikel: 1995119944  
Titel: Het Gemeentearchief van Leiden
Rubriek/subrubriek: Gemeente / Gemeentenieuws
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Halem, M. van
Zoals u misschien weet, is het Gemeentearchief van Leiden sinds 30 maart j.l. ook de bewaarplaats van de Zoeterwoudse archieven.
Op die datum is op het gemeentehuis van Zoeterwoude de gemeenschappelijke regeling getekend door burgemeester Houdijk, door de loco-burgemeester van Leiden (en wethouder van archiefzaken) mw. drs. H. Koek en door de gemeente-archivaris van Leiden, mr. T.N. Schelhaas.
 

39. Artikel: 1996020000  
Titel: Voorpagina Suetan februari 1996
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1996
Auteur(s):
 

40. Artikel: 1996020101  
Titel: Suetan - Kwartaaluitgave van de Stichting Oud Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Colofon
Verschenen in: 1996
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Voor donateurs gratis. Losse nummers f. 5,--. Advertentietarieven op aanvraag.
Stichting "Oud-Zoeterwoude" - Erevoorzitter: A.C.J. Duindam
statutair opgericht op 12 februari 1970.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 5 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2   3   4   5       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 15 juni 2020