Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1990-1995     

Aantal gevonden publicaties : 201   (uit: 1551)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 40


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 6 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2   3   4   5   6       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1990020000  
Titel: Voorpagina Suetan februari 1990
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1990
Auteur(s):
 

2. Artikel: 1990020101  
Titel: Suetan - Kwartaaluitgave van de Stichting Oud Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Colofon
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Voor donateurs gratis. Losse nummers f. 5,--. Advertentietarieven op aanvraag.
Stichting "Oud-Zoeterwoude", statutair opgericht op 12 februari 1970, gevestigd: Zonnegaarde 23, 2381 LH Zoeterwoude.
 

3. Artikel: 1990020303  
Titel: 20 jaar Oud Zoeterwoude - 12 februari 1970 was het dan zover
Rubriek/subrubriek: Festiviteiten / Jubileum
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
De Stichting Oud Zoeterwoude is opgericht.
Ik weet, dat 20 jaar geen gebeuren is, om juichend over te praten, maar wel een moment om even terug te zien met dankbaarheid.
Want ruim 500 donateurs zijn trouw gebleven, en dat is op een in verhouding geringe bevolking heel veel.
 

4. Artikel: 1990020505  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteerde... De Buitenplaatsen aan de Rijn
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Onbekend
Op dinsdag 21 november waren een kleine 50 belangstellenden in "De Eendenkooi" getuige van een lezing over De Buitenplaatsen aan de Rijn door mevrouw Drs. M. Molthof uit Haarlem.
Voor haar studie aan de Leidse Universiteit was zij eertijds afgestudeerd op een proefschrift over het bovenstaande onderwerp.
 

5. Artikel: 1990020607  
Titel: Wat stond er in ons oprichtingsjaar 1970 in de krant??? - Schenkingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Onbekend
17 januari 1970 Oud Zoeterwoude krijgt meer en meer belangstelling
ZOETERWOUDE
Het initiatief dat een aantal inwoners heeft ontwikkeld, om te komen tot een organisatie die zich gaat verdiepen in de historie van de gemeente krijgt nu vastere vorm.
Men heeft besloten de stichtingsvorm te kiezen.
 

6. Artikel: 1990020809  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Dia-avond
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Onbekend
Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan een bijzondere dia-avond op donderdag 15 februari 1990 in "Ons Huis" om acht uur.
De heer F.W. van Oostrom houdt voor ons een lezing over de Zuid-hollandse Boerderij.
Hij geeft een afwisselend beeld van vele aspecten van de Zuid-hollandse boerderij.
 

7. Artikel: 1990021011  
Titel: Een harddraverij in Zuid-Holland
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie / Paardensport
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Kleibrink, Herman
Bij het doorbladeren van het boek "Natuurlijke Historie van Holland" door J. le Franc van Berkhey, zag ik een gravure van de hand van Simon Fokke, uit het jaar 1778 (naar een tekening van Paulus Constatijn la Fargue) van een harddraverij, zoals onze vroegere dorpsgenoten ongetwijfeld ook hebben meegemaakt.
 

8. Artikel: 1990021313  
Titel: Uw medewerking gevraagd
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling /
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Uw medewerking gevraagd voor bijzondere tentoonstelling bezetting en bevrijding
Oud Zoeterwoude wil dit jaar extra aandacht besteden aan de periode 1940-1945.
Oud Zoeterwoude geeft een dagboek uit van de laatste oorlogswinter (de hongerwinter).
Maar ook organiseert Oud Zoeterwoude een tentoonstelling rond oorlog en bevrijding.
 

9. Artikel: 1990021515  
Titel: Het zangkoor van de St. Jan Kerk, 1910-1911
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Muziek
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Onbekend
Het zangkoor van de St. Jan Kerk, 1910-1911
Foto Zangkoor Parochie Zuidbuurt
Veel brieven en telefoontjes waren uw reactie op de foto in onze vorige "Suetan".
Veel tongen zijn in beweging gekomen, en uit de reacties blijkt, dat velen met elkaar aan het praten zijn gegaan en veel herinneringen zijn opgehaald.
Zie ook foto 04345 in de fotobeeldbank.
 

10. Artikel: 1990021619  
Titel: Geschiedenis van het Raadhuis in Zoeterwoude (5)
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Raadhuis / Gemeentehuis
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Geschiedenis van het Raadhuis in Zoeterwoude (5)
Opknapbeurt in 1954
In het jaar 1954 zijn er enkele grotere voorzieningen nodig en doet ook ruimtegebrek zich gelden.
In de gemeenteraad van 18 mei 1954 wordt voor het eerst gesproken over aanleg (althans uitbreiding) van de gasverwarming.
 

11. Artikel: 1990025353  
Titel: Nieuwe aanwinsten
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Schenkingen
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Enige tijd geleden troffen wij een houten draagapparaat aan voor kaas, bij de ingang van "Suetanborgh".
Wij zijn daar heel blij mee, maar zouden toch graag de gulle gever vragen, om zijn naam even bekend te maken.
 

12. Artikel: 1990050000  
Titel: Voorpagina Suetan mei 1990
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1990
Auteur(s):
 

13. Artikel: 1990050101  
Titel: Suetan - Kwartaaluitgave van de Stichting Oud Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Colofon
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Voor donateurs gratis. Losse nummers f. 5,--. Advertentietarieven op aanvraag.
Stichting "Oud-Zoeterwoude", statutair opgericht op 12 februari 1970, gevestigd: Zonnegaarde 23, 2381 LH Zoeterwoude.
 

14. Artikel: 1990050505  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteerde... 20 jarig bestaan Oud Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Festiviteiten / Jubileum
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Donderdag 15 februari 1990 stond onze prachtige dorpskerk in het licht, dankzij de goede zorgen van het Gemeentebestuur.
Op die manier wilde zij het 20-jarig bestaan van onze stichting luister bijzetten.
Ongeveer 90 aanwezigen waren getuige van het openingswoord van onze voorzitter, die mede zijn vreugde uitsprak over het feit, dat de burgemeester met echtgenote de avond bijwoonden.
 

15. Artikel: 1990050607  
Titel: Indrukken en gedachten... Herinneringen aan de 2e wereldoorlog
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Onbekend
Zaterdagavond 7 oct. '44 Waarom ga ik schrijven.
Omdat ons leven in zo bijzondere omstandigheden gekomen is, dat het wellicht later interessant zal zijn, eens na te lezen wat er gebeurd is in deze dagen en weken en hoe we het doorleefd hebben.
 

16. Artikel: 1990050909  
Titel: Twee bijdragen van dokter Wybo Kortmann
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Kortmann, Wybo
Twee bijdragen van dokter Kortmann
10 mei 1940
We waren door al dat lawaai in de lucht al vroeg uit de veren.
Op de Miening stonden de mensen te praten en te kijken naar de overvliegende vliegtuigen.
Om ongeveer 6 uur kwam er een auto de laan opgescheurd. Een Red-Band taxi uit Den Haag.
 

17. Artikel: 1990051011  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Excursie naar Dordrecht
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Excursiecommissie
Zaterdag 14 mei.
Dordrecht is de oudste stad van Holland.
Bij de Groothoofdspoort wandelde Karel V reeds de stad binnen. Bij deze poort komen 3 rivieren bijeen: de Oude Maas, de Noord en de Merwede.
 

18. Artikel: 1990051111  
Titel: 20 jaar Stichting "Oud Zoeterwoude"
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
In verband met de viering van dit vierde lustrum organiseert Oud Zoeterwoude: 2x een grandioze boottocht door Zoeterwoude op 22 en 24 juni 1990.
Een van de oudste nog actieve schippersfamilies in Zoeterwoude vaart met u door Zoeterwoude en toont u diverse schitterende plekjes in Zoeterwoude.
 

19. Artikel: 1990051213  
Titel: Onderduikers
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Onbekend
Onderduiken was iets waarvan we voor de oorlog niet wisten wat het was.
Maar tijdens de bezetting door de Duitsers kregen we er mee te maken.
Al heel spoedig na de komst van de Duitsers moesten joden onderduiken, om zich aan deportaties te onttrekken.
Later kwamen daar andere groepen bij.
 

20. Artikel: 1990051515  
Titel: 1940 - 1945
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Janson, Archief fam.
De tweede grote wereldoorlog heeft van de familie zware offers gevraagd.
Nooit hebben wij de liefde voor ons vaderland en voor onze vlag zo gevoeld als in de dagen toen de Duitsers ons land bezet hadden en wij de vlag niet mochten uitsteken.
Wat hebben de moffen ons geplaagd, onderdrukt en uitgemergeld.
 

21. Artikel: 1990051617  
Titel: Luchtwachttoren dreigt te worden afgebroken
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Onbekend
In 1954 werd in het Westeinde een luchtwachttoren gebouwd, volgens een systeem, dat overal in Nederland werd toegepast.
Bij bossen waren ze veel hoger, maar bij ons was grote hoogte niet nodig.
Doel van de bouw was bescherming van het luchtruim tegen vliegtuigen, die op lage hoogte vlogen.
 

22. Artikel: 1990051819  
Titel: Wat in ons oprichtingsjaar 1970 in de krant?
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Redactie Suetan
5 februari 1970 Zoeterwoudse "herberg" maakte plaats voor zelfbediening Zoeterwoude.
Bijna drie jaar geleden werd het levensmiddelenbedrijf Roeleven aan het Watertje omgezet in een moderne zelfbediening.
Sindsdien is dit bedrijf zodanig uitgegroeid dat opnieuw een uitbreiding noodzakelijk werd.
De verbouwing die hiervoor noodzakelijk was is zo mogelijk nog ingrijpender geweest dan de vorige.
 

23. Artikel: 1990080000  
Titel: Voorpagina Suetan augustus 1990
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1990
Auteur(s):
 

24. Artikel: 1990080101  
Titel: Suetan - Kwartaaluitgave van de Stichting Oud Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Colofon
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Voor donateurs gratis. Losse nummers f. 5,--. Advertentietarieven op aanvraag.
Stichting "Oud-Zoeterwoude", statutair opgericht op 12 februari 1970, gevestigd: Zonnegaarde 23, 2381 LH Zoeterwoude.
 

25. Artikel: 1990080303  
Titel: Van de voorzitter
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van de voorzitter
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Dorrepaal sr., J.A.
Drukke maanden liggen achter ons met heel veel hoogtepunten.
Wat ben je dan als voorzitter blij, dat je bestuursleden hebt, die "staan" voor hun werk.
En wat fijn, dat er vrijwillige hulpkrachten zijn, die bij de voorbereiding laten zien, dat zij zich volledig inzetten, om tot een goed resultaat (i.c. tentoonstelling) te komen.
 

26. Artikel: 1990080505  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteerde... Tentoonstelling 1940 - 1945
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Redactie Suetan
Op zaterdagmiddag 28 april vond de opening plaats.
Burgemeester Houdijk, enkele gemeenteraadsleden, maar vooral familieleden van "Hen die vielen" waren bij dit gebeuren aanwezig.
Nadat de voorzitter een welkom had gesproken aan de vele aanwezigen, verrichtte dokter Wybo Kortmann de opening (de speech is elders afgedrukt) waarna de openingsceremonie plaatsvond, te weten het plaatsen van een bloemenhulde voor het "monument" aan de herdenkingswand, waar van de 18 Zoeterwoudse slachtoffers een foto met bijbehorende tekst aanwezig was.
 

27. Artikel: 1990080606  
Titel: Excursie naar Dordrecht
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Op zaterdag 19 mei j.l. Wat kan het vreemd lopen.
Driemaal in Dort geweest ter voorbereiding van de excursie, tweemaal in overleg met het VVV en dan drie dagen voor de excursie horen, dat de binnenstad voor alle verkeer is afgesloten wegens "stoomdagen", dus programma omgegooid... en een fantastische dag met goed weer en onverwachte momenten met de "stoom" té land en te water.
 

28. Artikel: 1990080707  
Titel: Boottochten op 22 en 24 juni
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
5 volle boten op twee verschillende dagen. De eerste dag in de avond.
Heel die dag slecht weer, maar die avond geen druppel. Wel wat guur.
De zondagmiddag stralend weer.
En wat een kostelijk moment als de 3 boten elkaar treffen bij het rustpunt in de Weipoort.
 

29. Artikel: 1990080808  
Titel: Tekst van de toespraak van dokter Wybo Kortmann
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Kortmann, Wybo
Bij de opening van de tentoonstelling Zoeterwoude 1940 - 1945 op zaterdag 28 april 1990
Dames en Heren,
Door de enorme voortvarendheid van de vereniging "Oud Zoeterwoude" krijgt u hier een beeld van wat hier in de jaren veertig vijf en veertig gebeurd is en dank zij de vriendelijkheid van diezelfde vereniging mag ik een kleine inleiding geven.
Op 10 mei 1940 werden wij vroeg gewekt door over denderende vliegtuigen en ontploffende bommen.
 

30. Artikel: 1990080911  
Titel: Wat stond in ons oprichtingsjaar 1970 in de krant?
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Redactie Suetan
5 augustus 1970 Amateurschilder Slingerland internationaal befaamd.
ZOETERWOUDE - Het werk van de Zoeterwoudse amateurschilder A. Slingerland -kunstenaar in eigen tijdis de moderne benaming, trekt steeds meer aandacht.
Momenteel zijn drie van zijn werken geëxposeerd op een internationale tentoonstelling in het Joegoslavische Zagreb.
Hiervoor zijn acht Hollandse werken uitverkoren.
 

31. Artikel: 1990081213  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Excursie naar Antwerpen
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
In het kader van het 20-jarig bestaan van "Oud Zoeterwoude" hebben we een bijzondere excursie gepland op zaterdag 8 september a.s..
Een verrukkelijke stad met veel schoonheid en kunst, maar ook met veel gemoedelijkheid is het doel van ons bezoek.
We zullen daar in ieder geval een paar uurtjes vrije tijd hebben om heerlijk rond te dwalen op de pleinen en de Meir, maar als hoogtepunten zullen we een bezoek brengen aan de O.L. Vrouwekathedraal, het Stadhuis (indien niet wegens bijzondere ontvangsten gesloten) en het Rubenshuis.
 

32. Artikel: 1990081417  
Titel: Necrologie van de Zoeterwoudse slachtoffers
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
JOHANNES H. BUITENDIJK
Geboren 15 juli 1908.
Zijn beroep was bouwkundig opzichter.
Hij was gehuwd en had drie kinderen. Viel tijdens de gevechten aan de Moerdijk op 10 mei 1940.
Hij werd bijna 32 jaar oud en is begraven in Dubbeldam.

MARIA C. DEN ELSEN-ZONDEROP
Geboren 5 december 1908.
Huisvrouw van beroep. Was gehuwd met Petrus den Elsen en moeder van 5 kinderen.
 

33. Artikel: 1990081925  
Titel: Donderdag 22 februari 1945 (1)... Een vliegtuig in de Geerpolder
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Post, H.A. van der
Wij verplaatsen ons 45 jaar terug naar de boerderij van Tinus Janson, Geerpolder 8 te Zoeterwoude.
Diegenen die hem nog gekend hebben zullen het beamen.
Zijn interesse ging vooral uit naar het radionieuws dat werd uitgezonden door de B.B.C. Radio Oranje en de uitzending voor de Belgen in de Nederlandse taal, werden dagelijks beluisterd op de korte golf de 25 - 30 en 49 meter band.
 

34. Artikel: 1990082728  
Titel: Het vervaardigen van tegels
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Tegelkunst
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
Voor het vervaardigen van tegels gebruikte men rivierklei.
Aangezien de klei in de omgeving van de Nederlandse tegelbakkerijen meestal te vet was, voerde men de klei uit Brabant en Doornik aan.
De aangevoerde klei werd in bakken gedaan om gewassen te worden en in een bepaalde verhouding met de Nederlandse klei vermengd.
 

35. Artikel: 1990085353  
Titel: Dagboek van hongerwinter tot bevrijding
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Op vrijdag 9 maart mocht ik in Uden het eerste exemplaar overhandigen aan pater Van den Elsen, de schrijver van het boek.
Hij was blij verrast over de keurige uitvoering en stak zijn bewondering daarvoor niet onder stoelen of banken.
Wij hielden deze "uitreiking" stil, want op 4 mei, na afloop van de dodenherdenking, was n.l. de echte eerste uitreiking van het boek aan de burgemeester van Zoeterwoude.
 

36. Artikel: 1990110000  
Titel: Voorpagina Suetan november 1990
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1990
Auteur(s):
 

37. Artikel: 1990110101  
Titel: Suetan - Kwartaaluitgave van de Stichting Oud Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Colofon
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Voor donateurs gratis. Losse nummers f. 5,--. Advertentietarieven op aanvraag.
Stichting "Oud-Zoeterwoude", statutair opgericht op 12 februari 1970, gevestigd: Zonnegaarde 23, 2381 LH Zoeterwoude.
 

38. Artikel: 1990110303  
Titel: Van de voorzitter
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van de voorzitter
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Voor U ligt alweer het laatste nummer van 1990.
Een nummer, dat erg dun moest uitvallen, omdat de vorige nummers dikker waren dan gewoonlijk en vooral het vorige nummer met de vele foto's te duur is uitgevallen.
 

39. Artikel: 1990110507  
Titel: Geschiedenis van het Raadhuis in Zoeterwoude (6)
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Raadhuis / Gemeentehuis
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
In de vorige afleveringen van "Suetan", betreffende de geschiedenis van het Raadhuis, hebben we gezien, dat een echt ingrijpende verbouwing plaatsvond in 1931, terwijl in 1962 meerdere aanpassingen werden verricht, omdat de inwonende burgemeester met pensioen was gegaan en de nieuwe burgemeester deze ruimte niet meer betrok.
In de loop der jaren werd ruimtegebrek voor het ambtelijk apparaat steeds nijpender.
 

40. Artikel: 1990110911  
Titel: Wat stond in ons oprichtingsjaar 1970 in de krant???
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Redactie Suetan
20 juli 1970 Zoeterwoude krijgt manege
ZOETERWOUDE H.R. - Binnen niet al te lange tijd wordt de Hoge Rijndijk van Zoeterwoude een manege rijker. Deze manege waarvan de heer P. de Jong eigenaar is, is gelegen vlak voorbij de Meerburgkerk naast de "Goede Herder".
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 6 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2   3   4   5   6       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 27 oktober 2020