Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1985-1990     

Aantal gevonden publicaties : 235   (uit: 1551)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 40


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 6 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2   3   4   5   6       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1985020000  
Titel: Voorpagina Suetan februari 1985
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1985
Auteur(s):
 

2. Artikel: 1985020101  
Titel: Suetan - Kwartaaluitgave van de Stichting Oud Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Colofon
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Voor donateurs gratis. Losse nummers f. 5,--. Advertentietarieven op aanvraag.
Stichting "Oud-Zoeterwoude", statutair opgericht op 12 februari 1970, gevestigd: Zonnegaarde 23, 2381 LH Zoeterwoude.
 

3. Artikel: 1985020303  
Titel: Van de redactie - Artikel "De vererving van het goed Noord Aa 4"
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
In "Suetan" nr. 48, 15 mei 1983, blz. 14, noemden wij reeds het artikel "De vererving van het goed Noord Aa 4 te Zoeterwoude vanaf 1811" van de hand van Dr. J.M. van Leeuwen.
In deze "Suetan" uitgave nr. 55, publiceren wij het bewuste artikel.
Voor onze lezers geven wij hieronder een volgorde van de families genoemd, te beginnen met de schrijver:
Dr. J.M. van Leeuwen is de zoon van Jan van Leeuwen en Marie van Nierop. Zijn grootouders zijn Janus van Leeuwen en Wilhelmina van der Salm.
Zijn overgrootouders zijn Jacobus van Leeuwen en Marijtje van der Poel. Zijn bet-overgrootouders zijn Jan van der Poel en Marijtje van der Meer en zijn bet-oudovergrootouders zijn Govert van der Poel en Antje Verdel.
U ziet een veelheid van echt Zoeterwoudse familienamen.
 

4. Artikel: 1985020510  
Titel: De vererving van het goed Noord Aa te Zoeterwoude vanaf 1811 (1)
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Leeuwen, J.M. van
Een overzicht wordt gegeven van de wijze van vererving van het goed Noord Aa 4 te Zoeterwoude vanaf 1811. Het thans ± 350 jaar oude goed wordt in 1778 gekocht door Govert van der Poel.
In 1835 komt door het huwelijk van Jacobus van Leeuwen met Marijtje van der Poel het goed in de familie van Leeuwen.
Na het overlijden van Adrianus (= Janus van Leeuwen) wordt in 1942 het goed met de vererving verdeeld over Noord Aa 2 en 4, feitelijk had deze verdeling al in 1926 plaatsgehad.
 

5. Artikel: 1985021111  
Titel: De geschiedenis van hofstede Cronestein (03)
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Dorsman, W.
De afbeeldingen van het huis Cronestein
Er zijn vrij veel afbeeldingen die ons iets vertellen over het huis Cronestein. Op 17e eeuwse kaarten en kaartboeken is Cronestein vaak schetsmatig weergegeven. Een kaart waar Cronestein wel redelijk op is getekend is die van J.P. Dou uit 1649.
Hierop is Cronestein te zien als twee gebouwen die haaks op elkaar staan. De tekeningen en prenten van Cronestein geven niet alle hetzelfde beeld.
 

6. Artikel: 1985021317  
Titel: Bijna 100 jaar georganiseerde ijssport te Leiderdorp en Zoeterwoude-Hoge Rijndijk (1)
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie / Schaatsen
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Groot, J.W.G. de
Op 12 februari 1985 bestaat de georganiseerde ijssport in Leiderdorp en Zoeterwoude-Rijndijk 100 jaar.
Het schaatsen is een van de oudste volkssporten, wij kennen het jaartal 1395 uit de geschiedenis "de val op het ijs" van Lidwina van Schiedam, waardoor zij haar leven lang invalide is gebleven.
Het ijsvermaak in onze vroegere samenleving speelde zich af op de grote vaarwegen, de Oude Rijn, Vliet, Meerburg en de Does.
 

7. Artikel: 1985021717  
Titel: Korte berichten betreffende Zoeterwoude, een eeuw geleden
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Korte berichten betreffende Zoeterwoude, een eeuw geleden
Nog zal aan den heer Van Deventer, eigenaar van de Stoomhoutzagerij het Anker worden gevraagd om de schering aan het einde van de Vrouwenweg, zijnde diens eigendom, tegen de verplichting van onderhoud, aan de gemeente af te staan. (hieruit blijkt de naam van de stoomhoutzagerij. zie ook het artikel over de ijskelders in "Suetan" no 43).
****
Een aanvraag van H. Houniet, klapperman, om een nieuwe mantel, uithoofde de oude is versleten.
 

8. Artikel: 1985021919  
Titel: Van de Hel naar de Hemel (16) - Geconfisqueerde Geestelijke Goederen
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Kerk en religie
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Juffermans, P.J.A.
In Sursum Corda van 8 mei 1960 vervolgt Deken P.J.A. Juffermans zijn artikelenreeks over de protestantisering van Zoeterwoude.
In Suetan nummer 53 werd reeds geschreven over het Geestelijk Kantoor van Delft, in 1578 door de Staten van Holland ingesteld om de geconfisqueerde geestelijke goederen te beheren en daaruit de traktementen van de hervormde predikanten te betalen.
 

9. Artikel: 1985025353  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... en presenteerde... Film- en dia-avond
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Op dinsdag 26 februari a.s. in "De Eendenkooi" om 20.00 uur Op veler verzoek en wegens grote belangstelling herhalen wij de dia- en filmavond, zoals die in september j.1. in Ons Huis plaatsvond.
Alleen zal daaraan worden toegevoegd een film uit de jaren 1950.
Vele Zoeterwoudenaren, nu in de leeftijd van 35 tot 65 jaar zullen zich kunnen herkennen in de getoonde filmbeelden uit de jaren 1950 tot 1960.
 

10. Artikel: 1985026969  
Titel: Van de voorzitter
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van de voorzitter
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Twee belangrijke gebeurtenissen vragen onze aandacht 12 februari was het 15 jaar geleden dat de Stichting "Oud Zoeterwoude" werd opgericht.
De doelstellingen zijn in die 15 jaar nagestreefd door de diverse bestuursleden en we kunnen met vreugde en dankbaarheid terugzien op vele goede dingen: een goed verzorgd tijdschrift, dat met grote regelmaat is uitgekomen; een "home", waarin de oudheidkundige bezittingen worden bewaard en geïnventariseerd en waar al enkele belangrijke tentoonstellingen zijn geweest.
 

11. Artikel: 1985050000  
Titel: Voorpagina Suetan mei 1985
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1985
Auteur(s):
 

12. Artikel: 1985050101  
Titel: Suetan - Kwartaaluitgave van de Stichting Oud Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Colofon
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Voor donateurs gratis. Losse nummers f. 5,--. Advertentietarieven op aanvraag.
Stichting "Oud-Zoeterwoude", statutair opgericht op 12 februari 1970, gevestigd: Zonnegaarde 23, 2381 LH Zoeterwoude.
 

13. Artikel: 1985050202  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Hofjestocht in Leiden
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Op woensdag 12 juni. Om half acht verzamelen in het van der Werfpark bij de Doezastraat.
Onder leiding bezoeken wij een tiental hofjes, waarna de excursie wordt afgesloten in het Leidse Stadhuis.
Daar bezoeken wij enkele representatieve ruimten, o.a. ook de Burgemeesterskamer, waarin een schilderij de moeite waard is, te weten een originele Escher.
 

14. Artikel: 1985050203  
Titel: Suetanborgh - Schenkingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Schenkingen
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Redactie Suetan
Wij ontvingen foto's van H. van Teylingen, Heer Heyn en Mevrouw Elderhorst.
Van de familie Straathof (Gelderswoude) kregen wij een brandweerstok en ook foto's. De brandweerstok moet worden opgeknapt; maar we zijn er heel erg blij mee.
Dan kregen we van de heer H. v. Mil een lijst met namen (waarschijnlijk uit 1908) van alle mensen, die toen in het gedeelte van de gemeente aan de Hoge Rijndijk woonden.
 

15. Artikel: 1985050303  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteerde... Film- en dia-avond in de Eendenkooi
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Oud Zoeterwoude presenteerde... film- en dia-avond in de Eendenkooi
Op dinsdag 26 februari waren ruim 100 belangstellenden gekomen naar de filmen dia-avond in de Eendenkooi.
Een verheugde voorzitter heette de vele belangstellenden van harte welkom en wees er al vast op, dat in de pauze een aantal oude foto's te zien zouden zijn.
Een film uit het gemeentearchief van Zoeterwoude uit 1950 werd met veel belangstelling én meeleven bekeken. Peter Versluys, die voor de gehele avond de verantwoording had, had eer van zijn werk.
 

16. Artikel: 1985050509  
Titel: De vererving van het goed Noord Aa te Zoeterwoude vanaf 1811 (2)
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Leeuwen, J.M. van
Het eerste deel van dit artikel, gepubliceerd in Suetan nr 55, februari 1985, wordt nu vervolgd.
Voor de duidelijkheid wordt de draad weer opgepakt bij paragraaf 4: "Grootouders", waarvan de aanhef reeds in Suetan nr. 55 was opgenomen.
Zie ook de fotobeeldbank record 04685 en 05719
 

17. Artikel: 1985050911  
Titel: Tentoonstelling... Romeinen komen de (Oude) Rijn weer afzakken
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling / Overige tentoonstellingen
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Locatie: het gemeentehuis van Zoeterwoude 11 oktober - 4 november 1985. Via publicaties in de regionale pers heeft men reeds informaties verstrekt over een reizende tentoonstelling "Romeinen langs de Rijn".
Deze tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met de Provinciale Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) en het provinciaal bestuur van Zuid-Holland.
 

18. Artikel: 1985051317  
Titel: 100 jaar georganiseerde ijssport te Leiderdorp en Zoeterwoude-Hoge Rijndijk (2)
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie / Schaatsen
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Groot, J.W.G. de
Wie had kunnen bevroeden dat het 100-jarig jubileum gevierd zou worden in een periode van extreem lage temparaturen.
Bijna viel het 100-jarig jubileum samen met de dertiende editie van de Elfstedentocht op 21 februari 1985.
Maar wat zijn negen dagen op 100 jaar.
 

19. Artikel: 1985051719  
Titel: Van de Hel naar de Hemel (17) - Zoeterwoude als missiegebied
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Kerk en religie
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Juffermans, P.J.A.
Gezien de weinige ijver, die Zoeterwoude voor de Hervorming aan de dag legde, is het van katholiek standpunt wel dubbel jammer dat de apostolische vicaris Sasbout Vosmeer er geen missionaris heen kon zenden, maar dat was bij het schreeuwende tekort aan priesters volstrekt onmogelijk.
Zelfs een stad als Leiden kreeg eerst in 1606 een vaste statie van wereldgeestelijken, in 1609 door staties van Jezuiten en Franciscanen gevolgd.
 

20. Artikel: 1985055252  
Titel: Suetanborch - Schenkingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Schenkingen
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Wij ontvingen foto's van H. van Teylingen, Heer Heyn, Mevrouw Elderhorst.
Van de familie Straathof (Gelderswoude) kregen wij een brandweerstok, en ook foto's. De brandweerstok moet worden opgeknapt; maar we zijn er heel erg blij mee.
 

21. Artikel: 1985080000  
Titel: Voorpagina Suetan augustus 1985
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1985
Auteur(s):
 

22. Artikel: 1985080101  
Titel: Suetan - Kwartaaluitgave van de Stichting Oud Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Colofon
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Voor donateurs gratis. Losse nummers f. 5,--. Advertentietarieven op aanvraag.
Stichting "Oud-Zoeterwoude", statutair opgericht op 12 februari 1970, gevestigd: Zonnegaarde 23, 2381 LH Zoeterwoude.
 

23. Artikel: 1985080303  
Titel: Redactioneel - Van Zwieten
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
In Suetan no 52 juni 1984 deden wij een oproep aan onze leden om het artikel "het middeleeuwse riddermatige geslacht" van Drs. F.J.W. van Kan te bewerken en een samenvatting te maken.
Het was onze donateur, de heer J.B.N. van Diemen, die zich met veel enthousiasme beschikbaar stelde.
Het resultaat is een zeer interessant artikel, waarvoor wij onze waardering gaarne uitspreken.
 

24. Artikel: 1985080506  
Titel: Zo was het in Zoeterwoude ca. 60 jaar geleden - Volksleven in Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Paardekooper sr., C.P.J.
Gelddag van de polder
Een mensenleven geleden ging in Zoeterwoude alles op jaarrekening.
De ambachtslieden, de grutter, de lapjeskoopman, zelfs de schoenmaker gaf na Nieuwjaar aan de klanten de rekening over het afgelopen jaar.
Daaruit volgt, dat de ambachtslui en neringdoenden van hun leverancier ook een lang crediet kregen.
Willem van Benten, de schoenmaker in de Weipoort had na Nieuwjaar zijn rekeningen voor de klanten geschreven en al de totalen bij elkaar geteld.
 

25. Artikel: 1985080606  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Excursie naar het Paleis 't Loo
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Na aankomst in het Paleis zien we eerst een dia-presentatie over het Paleis en de prachtig aangelegde tuinen.
Vervolgens bezoeken we het Paleis en de tuinen, waarvoor toch zeker een drie uur nodig is.
Om 2 uur vertrekken we met onze bus voor een wildspeurtocht door de Koninklijke Houtvesterijen Het Loo, o.l.v. een houtvester-gids.
 

26. Artikel: 1985080707  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Tentoonstelling Muziek en Zang
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling / 1985 - Muziek en Zang in Zoeterwoude
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
De tentoonstelling wordt gehouden in Suetanborg van 7 september tot 6 oktober a.s.
 

27. Artikel: 1985080910  
Titel: Suetanborgh - Schenkingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Schenkingen
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Wij ontvingen de volgende brief van de heer Nico van den Akker, Gans 7, Zoeterwoude, waarvoor wij zeer erkentelijk zijn.
Bijgesloten is een reproductie van een inmiddels 70 jaar oude foto, welke ik enige tijd geleden heb toegezegd voor een eventuele publicatie in "Suetan" en/of het foto-archief van "Oud Zoeterwoude".
 

28. Artikel: 1985081113  
Titel: Zoeterwoude een eeuw geleden
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
In journalistenkring is het algemeen bekend dat er tijden in het jaar zijn dat er weinig nieuws valt te vermelden.
Zo'n tijd wordt dan aangeduid als de komkommertijd .
Het jaar 1883 was waarschijnlijk een goed komkommerjaar want er was zeer weinig nieuws. We gaan dus naar 1884 en vonden het volgende:
 

29. Artikel: 1985081518  
Titel: Zoeterwoudse straatnamen (4) - Hoe komt een straat aan zijn naam
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Straatnamen
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Gent, Jan van
In de zestiger jaren werd er gestart met een grote uitbreiding ten westen van het dorp.
Er werd een doorbraak geforceerd door het slopen van een zevental woonhuizen aan de Dorpsstraat.
Het uitbreidingsplan stond bekend onder "Westeinde I" en sinds kort heeft deze wijk een op historische gronden gekozen naam van "Westwout".
 

30. Artikel: 1985081919  
Titel: 1985 Europees Muziekjaar
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Muziek
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Veel aandacht wordt dit jaar geschonken aan het Europees Muziekjaar. Ook in Zoeterwoude gaat dit niet zonder meer voorbij.
Zo verzorgden, onder anderen, op vrijdagavond 21 juni j.1. vier Zoeterwoudse koren een concert in de Dorpskerk, ter gelegenheid van deze gebeurtenis.
Ieder koor had voor deze avond een eigen repertoire.
 

31. Artikel: 1985081921  
Titel: "De Rijntamboers" in vogelvlucht
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Muziek
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
De gegevens in onderstaand artikel zijn ontleend aan het programmaboekje van het jubileum 1963 - 1983.
Hoe het allemaal begon
Woensdag 9 oktober 1963 werd op initiatief van kapelaan v.d. Bosch van de Meerburgkerk, Zoeterwoude-Rijndijk, een vergadering gehouden in het gebouw "de Drie Eendjes" tot oprichting van een drumband.
Na de opening door kapelaan v.d. Bosch gaf hij het woord aan de heer Dr. T. Schonagen, die de notulen van het oprichtingscomité van 24 september 1963 voorlas.
 

32. Artikel: 1985082121  
Titel: Zoeterwoudse Mandoline Vereniging
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Muziek
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
De Zoeterwoudse Mandoline Vereniging werd in 1938 opgericht door vijf personen: Jan Versteegen, A. Versteegen-van Wilsum, Kees Visser, Leen Schenkeveld en (dikke) Freek van de Loo.
De studies begonnen bij Jan Versteegen thuis onder leiding van Feike van Zwieten: al gauw werd de club groter en verhuisden we naar de koorzaal van de Ned. Hervormde kerk.
 

33. Artikel: 1985082222  
Titel: Gemengde Zangvereniging "Zingt den Heere"
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Muziek
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
De oprichtingsdatum van zangvereniging "Zingt den Heere" luidt 16 september 1918.
Uit de notulen van de vereniging verzamelden wij de volgende gegevens: Ledental bij de oprichting in 1918, 34 leden. Kleinste bekende aantal 16. Aantal leden momenteel circa 50.
 

34. Artikel: 1985082223  
Titel: Het koor van de R.K. Kerk "Sint Jan's Onthoofding" Zuidbuurt
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Muziek
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
De juiste datum van oprichting is niet meer te achterhalen. Men zou echter kunnen aannemen dat het koor reeds bestond vóór de bouw van de kerk in 1904 werd beëindigd.
Er bestaat immers een foto van het zangkoor van de St. Jan ter gelegenheid van het gouden zangersjubileum van de heer C. van Slingerland uit het jaar 1928.
 

35. Artikel: 1985082425  
Titel: Parochieel zangkoor St. Caecilia (Meerburg)
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Muziek
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Belt - Teunissen, Jo
Herenafdeling
Het is bijna ondoenlijk om een stukje te schrijven over de geschiedenis van het kerkkoor van de Meerburgkerk.
De parochie is ontstaan in 1855 en het is aan te nemen, dat er vanaf het begin een koor heeft bestaan, want een kerk zonder koor is nauwelijks denkbaar.
De eerste verslagen en jaaroverzichten, voor zover ze bewaard zijn gebleven, dateren van 1922.
 

36. Artikel: 1985082636  
Titel: Sint Jan's Fanfare en Drumband
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Muziek
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Paardekooper, C.P.J. sr. & P. van Noort
Blaasmuziek was een aardig begrip Op het eind van de vorige eeuw, zo eenmaal per jaar kwamen de "Duitsers", een klein onderdeel van Ulrichs Music-kapel in Zoeterwoude, langs de huizen om al blazende met het centenbakje rond te gaan.
Met vele vriendjes liepen wij de muzikanten na: blaasmuziek had op ons een grote bekoring!
Vader kon ons vertellen uit zijn soldatentijd van de kapel van de Grenadiers en Jagers, van de prachtige Stafmuziek, met instrumenten er bij van de grote Duitse pijpen (saxofoons)
 

37. Artikel: 1985085757  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteerde... Excursie naar Brugge - Hofjestocht - Zomermarkt in de Eendenkooi
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Excursie naar Brugge
Op 16 mei (Hemelvaartsdag) vond voor de tweede maal een excursie plaats naar deze mooie Belgische stad. Een volle bus en prachtig weer.
Ondanks een file op de heenweg (twee zware kettingbotsingen) bereikten we tijdig Brugge en kon het hele programma worden afgewerkt.
Onder leiding van onze excursieleider maakten we een wandeling door het oudste deel van Brugge.
 

38. Artikel: 1985110000  
Titel: Voorpagina Suetan november 1985
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1985
Auteur(s):
 

39. Artikel: 1985110101  
Titel: Suetan - Kwartaaluitgave van de Stichting Oud Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Colofon
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Voor donateurs gratis. Losse nummers f. 5,--. Advertentietarieven op aanvraag.
Stichting "Oud-Zoeterwoude", statutair opgericht op 12 februari 1970, gevestigd: Zonnegaarde 23, 2381 LH Zoeterwoude.
 

40. Artikel: 1985110303  
Titel: Van de redactie - Verantwoording
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Een goede penningmeester bewaakt de uitgaven en tikt van tijd tot tijd degene die teveel uitgeeft of dreigt uit te geven op de vingers.
De redactie van uw "Suetan" is dan ook terecht op de vingers getikt door uw penningmeester, aangezien de kosten van de laatste uitgave van "Suetan" aanmerkelijk de begroting overschreden hadden. U weet wel, het dubbeldikke muzieknummer met daarin als valse noot de te hoge kosten!
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 6 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2   3   4   5   6       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 8 november 2020