Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1980-1985     

Aantal gevonden publicaties : 256   (uit: 1551)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 40


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 7 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1980070000  
Titel: Voorpagina Suetan juli 1980
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1980
Auteur(s):
 

2. Artikel: 1980070101  
Titel: De Meerburg
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Meerburgkerk (O.L.V.O.O.)
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Redactie Suetan
De "Meerburgkerk" is kortgeleden onder leiding van Monumentenzorg zowel van binnen als van buiten geheel gerestaureerd.
Een bezoekje aan deze prachtige kerk kunnen wij U aanbevelen.
De pastoor van deze kerk, de heer J. Schlatmann vierde op 4 juni j.1. het feit, dat hij 25 jaar geleden tot priester werd gewijd.
 

3. Artikel: 1980070202  
Titel: Officile mededelingen Stichting Oud Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Colofon
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
OFFICILE
MEDEDELINGEN
STICHTING
"OUD-ZOETERWOUDE"
Opgericht 12 februari 1970
 

4. Artikel: 1980070304  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Kasteel "De Haar"
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Aan onze oproep om de jaarlijkse donateursbijeenkomst bij te wonen is door u op grote wijze beantwoord.
Ruim 80 personen waren aanwezig om op deze avond te genieten van een boeiende lezing met fraaie diabeelden over het onderwerp "huismerken, meestertekens, gevelstenen en uithangborden" door ons bestuurslid Jan van Gent.
 

5. Artikel: 1980070404  
Titel: Kasteel "De Haar" in Haarzuilen
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Redactie Suetan
Rond zestig jaar geleden werd, op uit 1162 daterende runes dit glorieuze kasteel herbouwd onder leiding van architect P. Cuypers.
Het slot wordt omringd door een prachtig aangelegd park, waarvoor tijdens de twintig jaar die de restauratie vergde, o.a. een geheel dorp werd afgebroken.
 

6. Artikel: 1980070511  
Titel: Een fossiel bos bij Zoeterwoude uit het begin van onze jaartelling
Rubriek/subrubriek: Landschap en natuur / Bos
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Brouwer, Prof. Aart
De graafwerken, verricht voor de aanleg van een nieuwe verkeersweg ten oosten van Leiden, brachten in de loop van 1946 een groot aantal stammen en stobben van bomen aan het licht aan weerszijden van de Vrouwenvaart onder Zoeterwoude.
De talrijke, in de klei stekende wortelstelsels deden direct zien dat de bomen ter plaatse moeten hebben gegroeid.
Wat waren dit voor bomen, hoe lang geleden groeiden ze hier en hoe moeten we ons de omgeving van Leiden in die tijd voorstellen.
 

7. Artikel: 1980071216  
Titel: 'n 100-jarige kast
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Pastorie
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Lamot osc, A.
Weet U waar "het enige stuk bos in het Zoete woud" gelegen is. Achter de "kast van een pastorie".
Beide omschrijvingen zijn van de hand van de heer L.C.J. Roozen, auteur van "De zeven zaligheden van Zoeterwoude" (blz. 123 en 124).
De aanleiding om iets over deze "kast" te publiceren is, dat zij 100 jaar bestaat. Een eeuwfeest dus.
 

8. Artikel: 1980090000  
Titel: Voorpagina Suetan september1980
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1980
Auteur(s):
 

9. Artikel: 1980090101  
Titel: Afscheid en welkom in het Bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Bosman, W.
Er hebben zich in het voorbije kwartaal weer enige mutaties in de samenstelling van het bestuur van onze Stichting voorgedaan.
Zo deelde ir. F. Kuiper tijdens de bestuursvergadering van 12 augustus toch nog onverwacht mee, dat dit zijn laatste dag als voorzitter en bestuurslid was.
 

10. Artikel: 1980090202  
Titel: Officile mededelingen Stichting Oud Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Colofon
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
OFFICILE
MEDEDELINGEN
STICHTING
"OUD-ZOETERWOUDE"
Opgericht 12 februari 1970
 

11. Artikel: 1980090303  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Kasteel "De Haar"
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Wij gaan weer op excursie met de bus en wel naar Kasteel "De Haar" in Haarzuilen. De bedoeling is eerst een kopje koffie te drinken en daarna een bezoek te brengen aan het werkelijk unieke kasteel.
Als het weer het toelaat gaan wij nog de prachtige Franse tuinen bekijken.
 

12. Artikel: 1980090409  
Titel: Over tabak en pijpen
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Gebruiksvoorwerpen
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Bosman, W.
De pijpmaker was in dit geval Herry Beffert.
Er zijn de laatste tijd in de pers nogal wat artikelen verschenen over tabakspijpen.
Dat komt doordat er momenteel -nog tot 16 november a.s.- een tentoonstelling in "De Lakenhal" aan dit onderwerp is gewijd.
Er wordt daar met name getoond de schitterende pijpencollectie van onze regiogenoot, de heer Hans van der Meulen.
 

13. Artikel: 1980091016  
Titel: Het openbaar vervoer in en om Zoeterwoude tot 1980 (1)
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Verkeer/vervoer
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Gent, Jan van
Het openbaar vervoer dat men rond 1980 kende, had een eigen geschiedenis. De verbindingen in het verleden met de omliggende plaatsen waren afhankelijk van goede wegen en vaarwater.
Hierdoor was de ligging van de Hoge Rijndijk aan de Rijn ten opzichte van het dorp veel gunstiger.
Via de Rijn en de aangrenzende weg, was en is men rechtstreeks verbonden met de omliggende plaatsen zoals o.a. Leiden, Alphen en Woerden.
 

14. Artikel: 1980120000  
Titel: Voorpagina Suetan december 1980
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1980
Auteur(s):
 

15. Artikel: 1980120101  
Titel: Nieuws over Oud
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Bosman, W.
Meer dan anders realiseren wij ons juist in deze tijd van het jaar hoe "nieuw" steeds weer de plaats inneemt van "oud".
Niet alleen realiseren wij ons dat, wij vieren het zelfs.
Met Kerstmis en bij de jaarwisseling.
Het gevaar bestaat dat door al het nieuws wordt vergeten, dat het oude k goede en interessante kanten had.
 

16. Artikel: 1980120202  
Titel: Officile mededelingen Stichting Oud Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Colofon
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
OFFICILE
MEDEDELINGEN
STICHTING
"OUD-ZOETERWOUDE"
Opgericht 12 februari 1970
 

17. Artikel: 1980120303  
Titel: Bestuursberichten
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Welkom Tot het bestuur is toegetreden de rasechte Oud-Zoeterwoudenaar, de heer P.W. Westhof. Als n van de heel weinigen heeft hij alle lezingen en excursies van onze Stichting bijgewoond.
Dit is overigens slechts n voorbeeld van zijn interesse voor de "kleine geschiedenis".
Een ander: hij heeft een prachtige verzameling bijeengebracht over de historie van het eeuwen-oude familie-bezit de Scheepswerf Westhof.
 

18. Artikel: 1980120405  
Titel: 't Zoeterwoudse woud
Rubriek/subrubriek: Landschap en natuur / Bos
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Redactie Suetan
Zoeter... "Suetan" is de oudst bekende, uit de 10de eeuw daterende aanduiding van huidig Zoeterwouds gebied.
Deze naam -ook wel geschreven als "Svetan": later "Swieten" of "Zwieten"- zou betekenen dat het hier een gebied betrof, gelegen aan een riviertje "De Swet" of "De Zwet" (de huidige Weipoortse Vliet).
Zie ook artikel 1980070511
 

19. Artikel: 1980120607  
Titel: Koebosjes
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Rampen
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Redactie Suetan
Zoeterwoude = zuivel
Zoeterwoude is door de eeuwen heen zeer bekend geweest om zijn weilanden, zijn veeteelt en zijn zuivelprodukten.
Onze boter en kaas werden allerwege geroemd. De plaatselijke welvaart hing hier nauw mee samen.
Zo was in de 17de en 18de eeuw 70 75% van de Zoeterwoudse bevolking direct of indirect afhankelijk van de gang van zaken in de veeteelt.
Zie ook artikel 1979090616
 

20. Artikel: 1980120809  
Titel: Op zoek naar voorouders
Rubriek/subrubriek: Genealogie / Tips voor beginners
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Redactie Suetan
Bij de "kleine geschiedenis" waarover wij in Suetan plegen te vertellen, komen wij natuurlijk heel vaak terecht bij de mensen namen, adressen, beroepen, familiebanden.
Als men dit soort feiten en feitjes moet opsporen, dan ontkomt men al gauw niet aan een echt archief-onderzoek.
Het meest belangrijke of althans meest beoefende deel daarvan is de genealogie, dat is het historisch onderzoek naar iemands familie.
 

21. Artikel: 1980121011  
Titel: Willem van Arckel
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Onbekend
Huismerken
Tot omstreeks 1800 hadden de mensen geen vaste naam, de huizen geen vaste aanduiding. Op die manier was het natuurlijk erg moeilijk aan te geven wie waar bereikbaar was.
Men trachtte dit probleem o.m. op te lossen door het gebruik van huismerken, uithangborden of gevelstenen.
Zie o.a. ook artikel 1978090406 in het kwartaalblad Suetan.
 

22. Artikel: 1980121213  
Titel: Molens
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Molen
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Onbekend
Het is duidelijk dat molens in het laagliggende Zoeterwoudse poldergebied door de eeuwen heen een zeer belangrijke rol hebben gespeeld.
Aan dit onderwerp wordt in Suetan dan ook veelvuldig aandacht besteed.
Niet alleen waar het ons nog bestaande viertal betreft, maar juist en vooral ook aan de verdwenen exemplaren.
 

23. Artikel: 1980121417  
Titel: Ik leer nog
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Horeca
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Onbekend
Door de eeuwen heen hebben logementen, herbergen, caf's, tapperijen, knijpjes en kroegen een bijzonder belangrijke sociale rol gespeeld. Al was het alleen maar als ontmoetingsplaats voor de bewoners.
Trouwens, bij gebreke van een gemeentehuis vervulden deze etablissementen ook nogal eens een functie als vergaderplaats voor het locale bestuur.
 

24. Artikel: 1980121820  
Titel: Het openbaar vervoer in en om Zoeterwoude (2)
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Verkeer/vervoer
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Gent, Jan van
Het eerste deel van deze studie plaatsten wij in de vorige aflevering. Thans volgt deel twee waarmee het verhaal ook wordt afgerond.
Ter herinnering: de vorige keer werd vooral aandacht besteed aan het vervoer te water. In de 17de en 18de eeuw waren er diverse regelmatige diensten van de trekschuit, zowel naar plaatsen in de naaste omgeving als naar Delft (sinds 1636).
 

25. Artikel: 1980125353  
Titel: Donateursbijeenkomst
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
De jaarlijkse donateursbijeenkomst zal ook nu weer omstreeks de verjaardag van onze Stichting worden gehouden. Vr die tijd verschijnen er van ons gn publicaties, aankondigingen of herinneringen meer over - dus noteert U de volgende gegevens s.v.p. nu meteen.
 

26. Artikel: 1981050000  
Titel: Voorpagina Suetan mei 1981
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1981
Auteur(s):
 

27. Artikel: 1981050101  
Titel: Nieuwe voorzitter aan het woord
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van de voorzitter
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Met enige schroom wil ik me bij U voorstellen als de nieuwe voorzitter van "Oud Zoeterwoude". Ik bevind mij namelijk in het bestuur met mensen van "het eerste uur" en ik weet, dat er vr mij zeer goede voorzitters zijn geweest.
"Oud Zoeterwoude" heeft vanaf het begin mijn grote belangstelling. U weet misschien, dat ik oorspronkelijk afkomstig ben uit Leiden, waar ik ook als lid van "Oud Leiden" zo'n veertigtal jaren sta ingeschreven.
 

28. Artikel: 1981050202  
Titel: Stichting Oud Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Colofon
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Statutair opgericht op 12 februari 1970
gevestigd: Lebunusstraat 16
2382 XP Zoeterwoude
 

29. Artikel: 1981050303  
Titel: Lezingen en excursies
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Excursiecommissie
Terugblik op het afgelopen jaar.
De excursiecommissie (die overigens ook de lezingen voorbereidt) kan terugzien op een geslaagd 1980, getuige de opkomst en de reacties op de vier georganiseerde activiteiten.
Traditiegetrouw is rond de "verjaardag" van de Stichting de jaarlijkse donateursavond gehouden. Op 12 februari 1980 bestond Oud Zoeterwoude officieel precies 10 jaar.
 

30. Artikel: 1981050404  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Het Catharijneconvent te Utrecht
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Excursiecommissie
Een excursie per bus naar het Catharijneconvent te Utrecht Ook dit jaar organiseren we weer een busexcursie.
Het ligt in de bedoeling om in de nazomer een bezoek te brengen aan het Catharijneconvent in Utrecht. Dit is de naam van het jongste Rijksmuseum in Nederland en het Catharijneconvent is bedoeld om de godsdienstige geschiedenis van Nederland vast te leggen in het voormalig Utrechts klooster.
 

31. Artikel: 1981050406  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Het Catharijneconvent te Utrecht
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Excursiecommissie
Een excursie per bus naar Catharijneconvent te Utrecht.
Ook dit jaar organiseren we weer een busexcursie.
Het ligt in de bedoeling om in de nazomer een bezoek te brengen aan het Catharijneconvent in Utrecht.
 

32. Artikel: 1981050509  
Titel: Bestek van eene nieuw te bouwen kerk met toren te Soeterwoude
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / St. Jan kerk
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Het bewonen van een groot oud huis heeft naast een aantal nadelen, ook veel prettige kanten. Een ervan is dat er altijd nog wel plaatsen, kasten of laden zijn, die je toch nog wel eens beter wilt bekijken.
Zo kwam het, dat ik op een regenachtige zondagmiddag een lade vol met paperassen omkeerde om te kijken of er nog iets bijzonders in aanwezig was. En zowaar had ik geluk.
 

33. Artikel: 1981051011  
Titel: Suetanborgh - Naamgeving
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Commissie Suetanborgh
Ons eigen huis heeft sinds 17 februari haar eigen naam "Suetanborgh", welk door een jury is gekozen uit een dertigtal inzendingen.
De inzendingen hadden veelal een historische achtergrond, die gent was op de geschiedenis van Zoeterwoude.
 

34. Artikel: 1981051212  
Titel: Wie was Deken Juffermans?
Rubriek/subrubriek: Personen / Religieus
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
"Piet Juf" De Hoogeerwaarde Heer P.J.A. Juffermans, deken en pastoor van Zoeterwoude werd geboren op 11 mei 1897 te Leiden uit een eenvoudig gezin. Het gezin telde drie kinderen: twee jongens en een meisje. Beide zonen werden priester.
Zoon Piet werd "wereldheer" en zoon Cor verkoos het priesterschap als pater bij Mill-Hil.
 

35. Artikel: 1981051313  
Titel: Van de Hel naar de Hemel (1a) - 1 september 1276
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Kerk en religie
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Juffermans, P.J.A.
Wie zich in het verre verleden van Zoeterwoude wil verdiepen, ziet zich bij gebrek aan voldoende gegevens voor onoplosbare raadsels geplaatst, zoals het verdwijnen van een kapel of van een kerk, misschien zelfs de verdwijning van een heel dorp met parochiekerk incluis.
Wel staat het vast, dat de jonge graaf Floris V op 1 september 1276 het ambacht Zoeterwoude aan een zekere Dirk van Santhorst in leen gaf.
 

36. Artikel: 1981051314  
Titel: Van de Hel naar de Hemel (1b) - Het verdwenen dorp
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Kerk en religie
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Juffermans, P.J.A.
Al kan het tegenwoordige dorp Zoeterwoude niet zoveel ouder zijn dan 1276, we moeten niet vergeten, dat in de kleistrook langs de Rijn sinds eeuwen mensen woonden en niet langs de Rijn alln.
In de noordoostelijke hoek van het ambacht Zoeterwoude splitst zich in zuidelijke richting van de Rijn een zijtak af.
Deze Weipoortse vliet, vroeger de Zwiet geheten en had ook oevers met een kleiafzetting was zodoende geschikt voor bewoning.
 

37. Artikel: 1981051415  
Titel: Van de Hel naar de Hemel (1c) - Landontginning
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Juffermans, P.J.A.
Wanneer we bij gebrek aan overgeleverde feiten voor de stichting van de kerk met veronderstellingen moeten volstaan, dan geldt dat ook voor de geschiedenis van de landontginning in Zoeterwoude.
Als ontginningsbasis diende meestal een weg, een dijk of een natuurlijk water, zoals de Rijn of de Zwiet.
 

38. Artikel: 1981051516  
Titel: Hoe komen wij aan onze namen
Rubriek/subrubriek: Genealogie / Familie
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
Het is nu (in 1981) 170 jaar geleden, dat Napoleon voor alle ingezetenen in onze gewesten een familienaam verplicht stelde.
Sedertdien kennen wij de "Burgerlijke Stand".
Bij het aangeven van de familienaam aan de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn veel namen klakkeloos en ondoordacht gekozen of overgenomen, zodat de oorspronkelijke betekenis veelal is verdwenen.
 

39. Artikel: 1981055353  
Titel: Afscheid
Rubriek/subrubriek: Gebeurtenis / Afscheid
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Begin 1981 heeft Wim Bosman de redactie van Suetan verlaten. Gedurende ruim zes jaar heeft hij met al zijn energie van Suetan een volwaardig geschiedkundig tijdschrift gemaakt.
Geen moeite was hem te veel om van elke aflevering van Suetan iets moois te maken.
Het laatste nummer van 1980 is met zijn terugblik op een aantal markante themanummers een waardige afsluiting van zijn loopbaan als hoofdredacteur.
 

40. Artikel: 1981070000  
Titel: Voorpagina Suetan juli 1981
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1981
Auteur(s):
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 7 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 8 november 2020