Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1975-1980     

Aantal gevonden publicaties : 187   (uit: 1551)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 40


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 5 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2   3   4   5       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1975030000  
Titel: Voorpagina Suetan maart 1975
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1975
Auteur(s):
 

2. Artikel: 1975030709  
Titel: De Peutinger kaart, een Romeinse reisgids
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Romeinse tijd
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Schouten, J.J.
Nu mede door de opgravingen in Zwammerdam naar de oude Romeinse schepen de belangstelling voor de geschiedenis van de Romeinse bezetting der Lage Landen zo rond het begin van onze jaartelling weer wat meer in de belangstelling is komen te staan, is het misschien goed eens wat aandacht te besteden aan deze zijde van onze historie.
Door het zich steeds verder uitbreiden van het Romeinse Imperium ontstond al spoedig de behoefte aan een reisgids.
 

3. Artikel: 1975031111  
Titel: De Dorpskerk
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Dorpskerk
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Onbekend
Trots staat hij op de monumentenlijst en midden in onze, wat mooie oude dingen betreft, enigszins aftakelende dorpskern. De dorpskerk. Eeuwenoud is ie. En hij staat daar zo te zien stevig te pronken. Alsof hij er nog vele eeuwen zal blijven staan. Maar helaas.
De berichten zijn ongunstig. De eveneens oude vijand vreet aan hem. Het water.
 

4. Artikel: 1975031213  
Titel: 1975 Monumentenjaar, de Groote Molen
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Molen
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Onbekend
Op de foto's ziet U een tweede belangrijk monument, waaraan gewerkt moet worden.
Het is de Groote Molen vůůr en na de zware storm van 2 april 1973.
De tweede foto toont bovendien het bord, dat aangeeft dat onze Stichting nauw samenwerkend met de eigenaresse van de molen, de Rijnlandse Molenstichting, een financiŽle actie voerde om te komen tot de restauratie van deze prachtige molen.
 

5. Artikel: 1975050000  
Titel: Voorpagina Suetan mei 1975
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1975
Auteur(s):
 

6. Artikel: 1975060303  
Titel: Dit kwartaal
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Bosman, W.
Sedert de verschijning van het vorige nummer van Suetan, in maart, hebben er in en rondom onze Stichting heel wat activiteiten plaatsgevonden!
Allereerst was er dan op 25 maart de Donateursbijeenkomst.
De zaal in "Ons Huis" was die avond gezellig vol, waarschijnlijk vooral met supporters van Jan van Gent.
Welnu, dat bleek ook terecht.
 

7. Artikel: 1975060405  
Titel: Soeterwoude's nieuwe schoolmeester (3)
Rubriek/subrubriek: Onderwijs / Openbare (basis)school dorp
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Bosman, W.
Neven-activiteiten
In eerdere afleveringen van Suetan (nrs. 14 en 15) zagen wij, dat de heer T.P. v. Rossum in november 1798 als de nieuwe schoolmeester van Zoeterwoude werd aangesteld.
Aan de hand van de voor hem geldende "Ordre en Instructie" constateerden we toen, wat zijn eigenlijke leeropdracht was en ook, dat het onderwijs toen - anders dan tevoren - een a-religieuze basis had.
 

8. Artikel: 1975060606  
Titel: 1975 monumentenjaar, enige losse notities
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Monumentendag
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Onbekend
Dorpskerk
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de technische en financiŽle plannen voor de zo hoog nodige restauratie.
Naar buiten blijkt daar (nog) niet zoveel van. Wťl zijn er -zoals wij op pagina 1 al meldden- op drie plaatsen enorme bussen geplaatst, waarin Uw goede gaven voor de restauratie kunnen worden gedeponeerd.
Dat is dan (1) in de hal van de kerk, (2) in de Rabobank en (3) in "Ons Huis".
 

9. Artikel: 1975060711  
Titel: De beschermde monumenten van Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Monumenten
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Spierings, Pater P.L.
Het leek ons interessant eens een complete lijst te publiceren van alle echte -en dus officieel beschermde monumenten in onze Gemeente.
Helaas moest de beschrijving, wegens plaatsgebrek, zeer summier gehouden worden.
In een poging het een en het ander zo overzichtelijk mogelijk te rangschikken werd een onderverdeling gemaakt naar de aard van de monumenten, terwijl uit de doorlopende nummering blijkt dat wij thans de trotse bezitters zijn van niet minder dan 27 monumenten.
 

10. Artikel: 1975061215  
Titel: Zoeterwoude in de middeleeuwen (3)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Middeleeuwen
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Juffermans, P.J.A.
Met als titel het geografische grapje "Van de Hel naar de Hemel" verscheen in de jaren 1959-1960 in Sursum Corda een reeks artikelen over de Geschiedenis van Zoeterwoude van de hand van de voortreffelijke historicus Deken P.J.A. Juffermans.
In Suetan (maart 1974) verscheen al eens eerder een excerpt van een aantal dier artikelen.
 

11. Artikel: 1975090000  
Titel: Voorpagina Suetan september 1975
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1975
Auteur(s):
 

12. Artikel: 1975090101  
Titel: Mevr. Kortmann geen voorzitster meer
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Als een donderslag bij heldere hemel overviel het Bestuur tijdens zijn vergadering van 9 september jl. de simpele mededeling van Mevr. Kortmann: zij wilde niet langer voor herbenoeming als Voorzitster in aanmerking komen.
Wij waren er stil van.
Want hoe moest dat nu verder met onze "Stichting".
 

13. Artikel: 1975090303  
Titel: Dit kwartaal
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Onbekend
* Deze zomer hebben ook wij het heel erg warm gehad. Veel is er daarom van het werk voor de Stichting niet terecht gekomen. Maar iets is er toch wel te melden.
* Bestuurslid Jan Schouten heeft bij een wedstrijd in het herkennen van Leidse monumenten een prijs gewonnen. Zoudt U dat ook kunnen bij onze Zoeterwoudse monumenten?
* In ieder geval is gebleken, dat velen het op prijs hebben gesteld dat
 

14. Artikel: 1975090404  
Titel: De dorpskerk
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Dorpskerk
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Onbekend
Voor de restauratie van onze prachtige Dorpskerk is -wij zeiden het al eerder, doch het kan niet vaak genoeg herhaald worden- veel, heel veel geld nodig.
Welnu, Uw bijdrage daaraan kunt U als volgt leveren:
 

15. Artikel: 1975090506  
Titel: Gevraagd: actieve medewerkers
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Normaliter volgt in advertenties, waarin een dergelijke oproep voorkomt, een enorme opsomming van de vereisten om voor de desbetreffende functie in aanmerking te komen.
Men moet niet oud zijn, maar toch veel ervaring hebben. Men moet alle diploma's bezitten en toch ook de moderne talen in woord en geschrift volledig beheersen.
 

16. Artikel: 1975090707  
Titel: Geuzentocht
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Excursiecommissie
Voor een beperkt aantal donateurs van Oud-Zoeterwoude bestaat de gelegenheid deel te nemen aan de Geuzentocht van de Vereniging "Water, Land en Ruimte" op 3 oktober a.s.
Per bus en boot reist men die dag in het kielzog van de Watergeuzen van 1574 langs alle plaatsen die toen bij de onderwaterzetting van het gewest en bij het Ontzet van Leiden van belang zijn geweest.
 

17. Artikel: 1975090709  
Titel: De Groote Molen
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Molen
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Onbekend
In het vorige nummer van Suetan hebben wij een protest doen horen over het feit, dat deze fraaie molen niet wordt teruggebracht in de oorspronkelijke staat, dat wil zeggen in de staat, zoals wij allen deze molen hebben gekend.
Wij spraken van "onzalige plannen", omdat de lange spruitbalk niet zou terugkeren en de molen geheel zwart zou worden geteerd.
 

18. Artikel: 1975091012  
Titel: Soeterwoude's nieuwe schoolmeester (4)
Rubriek/subrubriek: Onderwijs / Openbare (basis)school dorp
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Bosman, W.
Werktijden
De heer T.P. van Rossum, de in november 1798 nieuw benoemde schoolmeester van Zoeterwoude, is zo langzamerhand een echte oude bekende van ons geworden.
In de aflevering 14, 15 en 17 van Suetan hebben wij hem steeds beter leren kennen. aan de hand van de voor hem geldende "Ordre en Instructie". Wij weten wat voor onderwijs hij moest geven en hoe hij dat moest doen.
 

19. Artikel: 1975120000  
Titel: Voorpagina Suetan december 1975
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1975
Auteur(s):
 

20. Artikel: 1975120101  
Titel: OfficiŽle mededelingen Stichting Oud Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Colofon
Verschenen in: 1975
Auteur(s):
OFFICIňLE
MEDEDELINGEN
STICHTING
"OUD ZOETERWOUDE"
Opgericht 12 februari 1970.
 

21. Artikel: 1975120305  
Titel: Dit kwartaal
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Er vond helemaal niets plaats op dit gebied: De Excursie Commissie, thans bestaande uit mevr. van Hartvelt en mej. De Saint Aulaire, treft hiervoor overigens geen blaam.
Men heeft er hard naar gestreefd iets te organiseren, doch het lukte eenvoudig niet.
 

22. Artikel: 1975120606  
Titel: Meerburg, bijdrage tot de studie van de geschiedenis van Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Schouten, J.J.
Het huys "Meerburg" kan bogen op een zeer oude geschiedenis.
Reeds in oude akten van 1316 komt deze naam voor, zij het onder de naam Nieburch.
Vermoedelijk betreft het dan een hersteld of opnieuw gebouwd of uitgebreid kasteel, zodat de eerste geschiedenis nog verder in het grijze verleden gezocht dient te worden.
 

23. Artikel: 1975120710  
Titel: Oud nieuws
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Bosman, W.
Oud nieuws
Van de hak op de tak door de tijd springend brengen wij U een aantal echt Zoeterwoudse berichten, oud maar wellicht tůch nieuws:
HERSTEL DORPSKERK
Eind maart 1817 zenden Kerkeraad en Kerkmeesteren een circulaire aan de Hervormde Kerken in Nederland met een bede om een geldelijke bijdrage voor het herstel van
 

24. Artikel: 1975121115  
Titel: Kent u ze allemaal
Rubriek/subrubriek: Genealogie / Familie
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Gedurende de laatste jaren zijn in Zoeterwoude vele nieuwe woningen gebouwd en is ons dorp "geÔnfiltreerd" met vele nieuwe bewoners.
Bij gesprekken met deze mensen valt wel eens het woord: "autochtone" bevolking. Hiermede wordt dan bedoeld de oorspronkelijke bevolking van Zoeterwoude.
Alhoewel het natuurlijk altijd twijfelachtig is om zich een "echte Zoeterwoudenaar" te noemen (hoe oud is Zoeterwoude?) is het toch wel aardig over de oudste families iets te schrijven.
 

25. Artikel: 1976030000  
Titel: Voorpagina Suetan maart 1976
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1976
Auteur(s):
 

26. Artikel: 1976030101  
Titel: Voorzitter's voorwoord
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van de voorzitter
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Kuiper, F.
De vraag wie mevrouw Kortmann als voorzitter van onze stichting zou moeten opvolgen heeft het bestuur erg beziggehouden.
Juist zij was het immers die door haar inzet veel van de activiteiten van "Oud Zoeterwoude" droeg.
In eerste instantie is geprobeerd een candidaat voor het voorzitterschap te vinden onder hen die geboren Zoeterwoudenaren zijn, of hier al langere tijd wonen.
 

27. Artikel: 1976030202  
Titel: OfficiŽle mededelingen Stichting Oud Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Colofon
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
OFFICIňLE
MEDEDELINGEN
STICHTING
"OUD ZOETERWOUDE"
Opgericht 12 februari 1970.
 

28. Artikel: 1976030306  
Titel: Op en rondom de Rijndijk
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Religie
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Schouten, J.J.
Naar aanleiding van het artikel over het Huys "Meerurgh" aan de Rijndijk te Zoeterwoude in ons decembernummer van vorig jaar werden mij enkele vragen gesteld over het kerkelijke Leven langs de Rijndijk te Zoeterwoude.
In de vroege middeleeuwen was er van een kerkgebouw aan de Rijndijk geen sprake.
Trouwens, er was wel bewoning langs de Rijndijk, maar van echte buurtschappen, laat staan dorpen, kon men nauwelijks spreken.
 

29. Artikel: 1976030710  
Titel: De restauratie van de Groote Molen
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Molen
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Spierings, Pater P.L.
Een kleine fotoreportage van de restauratie van deze voor Zoeterwoude zo belangrijke molen aan het huidige Molenpad.
 

30. Artikel: 1976031111  
Titel: Lezingen & Excursies
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Excursiecommissie
WOENSDAGAVOND 14 APRIL Lezing over "Oude Pijpen", met vertoning van dia's en materiaal, door de heer H. v.d. Meulen
Aanvang: 20.00 uur; in "Ons Huis".

ZONDAGMIDDAG 25 APRIL Excursie naar het Pijpenmuseum "De Moriaan" te Gouda, Westhaven 29.
Vertrek: 13.00 uur; bij museum: 14.00 uur. Wij reizen op eigen gelegenheid, ook al
 

31. Artikel: 1976031215  
Titel: Boerderij-typen in Nederland (1)
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Gent, Jan van
Onder deze titel gaan wij de verschillende boerderij-typen in Nederland bekijken.
Deze bouwwerken zijn niet weg te denken in Nederland waar het type is aangepast of liever vergroeid met de omgeving.
De grote boerderij in het polderlandschap is een rustgevend silhouet; liggend aan de bosrand verzacht het 't sombere karakter van het bos; zij maakt het als ware toegankelijker.
 

32. Artikel: 1976031616  
Titel: Eerste werkgroep van start
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Scheepsbouw
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Bosman, W.
Het is zo langzamerhand gebruikelijk, dat wij in Suetan telkens verslag uitbrengen over hetgeen er "Dit Kwartaal" in en om de Stichting plaatsvond. Door ruimte-gebrek zullen wij ditmaal van deze (goede) gewoonte afwijken, zij het dat een enkel punt wel genoemd můet worden.
In de eerste plaats is dat de geweldige lezing van
 

33. Artikel: 1976080000  
Titel: Voorpagina Suetan augustus 1976
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1976
Auteur(s):
 

34. Artikel: 1976080101  
Titel: Beter laat...
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Bosman, W.
Dit is de aflevering van Suetan, die eigenlijk eind juni j.l. zou hebben moeten uitkomen.
Tot deze drastische verschuiving van de verschijningsdatum is besloten, omdat in de maand september twee bijzondere data onze extra aandacht vragen
 

35. Artikel: 1976080304  
Titel: Onze stichting in het nieuws
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
In de periode sinds het verschijnen van de vorige Suetan, eind maart, is onze Stichting enige malen zeer nadrukkelijk in het nieuws gekomen.
Dit is de eerste gelegenheid om daarop in te haken resp. commentaar te leveren.
 

36. Artikel: 1976080509  
Titel: 1 september 1276 - 1 september 1976
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Bosman, W.
FLORIS en DIRK
De heren Floris de Vijfde en Dirk van Santhorst staan aan de basis van de enorme festiviteiten, die onder de naam "700 jaar Zoeterwoude" op 1 september van dit jaar worden ingeluid en in de periode van 27 mei tot en met 12 juni 1977 hun hoogtepunt zullen hebben.
Dat komt zo, Enige jaren geleden schreef onze redacteur Jan Schouten in dit blad een artikeltje over de vroege geschiedenis van Zoeterwoude.
 

37. Artikel: 1976081010  
Titel: Horeca in de historie (1)
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Horeca
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Bosman, W.
Bij het vernemen van de plannen tot viering van 700 jaar Zoeterwoude viel het ons spontaan in dat het wellicht aardig zou zijn een soort historische herbergentocht te organiseren.
Op al die plaatsen, waarin het verleden eens een cafť, kroeg, herberg of soortgelijk drinkhuis gestaan heeft, zouden wij deze in oude stijl en onder de oude benamingen kunnen doen herleven, met bediening in historische kledij.
Met Heineken: in de buurt zou zoiets toch te verwerkelijken moeten zijn, zo meenden wij.
 

38. Artikel: 1976081111  
Titel: Lezingen & Excursies
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Excursiecommissie
Wanneer : Woensdag 15 september a.s.
Waar : Complex Heineken Brouwerij, Zoeterwoude
Hoe laat : 's middags 2,00 uur precies
Wat : Huys Zwieten en Barremolen
 

39. Artikel: 1976081215  
Titel: Boerderij-typen in Nederland (2)
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Gent, Jan van
In het vorige nummer is een aanvang gemaakt met de bespreking van de meest voorkomende groep, t.w. die van het Hallehuis-type. De basisvorm hiervan is, ťťn ruimte op een rechthoekig grondvlak, dat in drieŽn is verdeeld.
Rond het centrum, de deel, zijn het bedrijf en de woning gegroepeerd.
 

40. Artikel: 1976081616  
Titel: Allerhande
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Onbekend
ē Werkgroepen Ja, inderdaad, meervoud!
Want nadat wij in het vorige nummer de totstandkoming van onze eerste werkgroep konden melden, volgde de tweede al heel spoedig. Deze groep bestaat uit de werkers Cockie van der Salm en de heer N. van der Krogt, met als coŲrdinator Jan van Gent.
Men richt de studie op de ouderlijke boerderij van Cockie, het fraaie monument Weipoortseweg 97; zie afbeelding 2 op pagina 13.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 5 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2   3   4   5       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 26 april 2020