Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Tentoonstelling   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden publicaties : 30   (uit: 1551)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1970040405  
Titel: Medewerking gevraagd
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling / Overige tentoonstellingen
Verschenen in: 1970
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Wij vragen uw medewerking voor de tentoonstelling!
Als bijdrage aan de festiviteiten rond de “Zilveren” bevrijdingsfeesten rond 5 mei a.s. en voor een eerste presentatie van de Stichting aan de bevolking zullen we een tentoonstelling houden.
Het onderwerp van de tentoonstelling zal 2-delig zijn:
 

2. Artikel: 1970100202  
Titel: Tentoonstelling
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling / Overige tentoonstellingen
Verschenen in: 1970
Auteur(s): Kortmann - Keulen, A.E.C.M.
In ons eerste nummer werd uw medewerking gevraagd voor de tentoonstelling.
Hieraan werd weinig gevolg gegeven.
Niettemin is het een aardige tentoonstelling geworden en vroeg men om herhaling hiervan.
Vooral de Hoge Rijndijkkant wilde zoiets wel eens dicht bij huis hebben.
We hopen dit, te zijner tijd, met uw aller medewerking waar te maken.
 

3. Artikel: 1972031010  
Titel: Onze tentoonstelling
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling /
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Kortmann - Keulen, A.E.C.M.
Met dank aan allen die meehielpen, werp ik ’n terugblik op onze tentoonstelling aan de Hoge Rijndijk, in de “Drie Eendjes”.
Het is een succes geweest!
Met veel plezier bouwden we haar op, met trots keken we ernaar en met een lichte weemoed braken we haar weer af!
 

4. Artikel: 1977031212  
Titel: Gevraagd voor: onze tentoonstelling 700 jaar Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling / 1977 - 700 jaar Zoeterwoude
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
• gegevens
o foto's
• tekeningen
o schilderijen
• etc.
van: verdwenen Zoeterwoudse molens
 

5. Artikel: 1982032424  
Titel: Suetanborgh - Wisseltentoonstelling
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling / 1982 - De weg door Zoeterwoude-dorp
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Commissie Suetanborgh
Het ligt in de bedoeling om in "Suetanborgh", in de toekomst, naast de permanente expositie van ons bezit, wisseltentoonstellingen te houden met telkens een onderwerp uit de historie van Zoeterwoude, teneinde Uw interesse levendig te houden.
 

6. Artikel: 1982060510  
Titel: De weg door Zoeterwoude-dorp (1)
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling / 1982 - De weg door Zoeterwoude-dorp
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Gent, Jan van
Werden vroeger de wegen gesitueerd langs vaarten en sloten, de burgemeester Detmersweg (provinciale weg 17) daarentegen is planologisch vastgesteld en gaat dwars door de polder, los van het aanwezige patroon van sloten en weilanden.
 

7. Artikel: 1982081723  
Titel: De weg door Zoeterwoude-dorp (2)
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling / 1982 - De weg door Zoeterwoude-dorp
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Gent, Jan van
We vervolgen onze weg naar Leiden vanaf de Miening en houden rekening met de verschillende annexaties door Leiden, welke plaats vonden in 1386, 1896, 1920 en 1966.
 

8. Artikel: 1982122323  
Titel: Komende tentoonstelling
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling / 1983 - Zoeterwoudse schippers en scheepvaart
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Westhof, P.W.
Het bestuur van de Stichting Oud Zoeterwoude heeft het genoegen reeds nu aan te kondigen
de komende tentoonstelling in "Suetanborgh":
Zoeterwoudse schippers en scheepvaart
Opening zaterdag 28 mei 1983
 

9. Artikel: 1983025555  
Titel: Suetanborgh - Tentoonstelling
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling / 1983 - Zoeterwoudse schippers en scheepvaart
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Westhof, P.W.
Geen "commissie", maar een groep enthousiastelingen is reeds enige tijd bezig om de plannen uit te werken voor de tentoonstelling reeds aangekondigd in de vorige uitgave van "Suetan".
Aangevoerd door de heer P. Westhof zijn dit de heren Van der Does, Duindam, Knops, Versluys en Warmerdam.
Een deel van deze groep heeft een bezoek gebracht aan het, normaal voor het publiek gesloten Maritiem Museum "Prins Hendrik" te Rotterdam.
 

10. Artikel: 1983055555  
Titel: Suetanborgh - Komende tentoonstelling
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling / 1983 - Zoeterwoudse schippers en scheepvaart
Verschenen in: 1983
Auteur(s):
Zoeterwoudse schippers en scheepvaart
Opening vrijdag 27 mei 1983
De opening van de tentoonstelling zal plaatsvinden op vrijdagavond 27 mei a.s. te 8.00 uur, door middel van het hijsen van een zeil.
De openingsuren zijn vastgesteld van 14.30 uur tot 16.30 uur, en wel op de volgende data:
 

11. Artikel: 1983080505  
Titel: Tentoonstelling - "Zoeterwoudse schippers en scheepvaart"
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling / 1983 - Zoeterwoudse schippers en scheepvaart
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Westhof, P.W.
Op 27 mei j.1. werd de tentoonstelling op originele wijze geopend door wethouder mevrouw Graniewski. Nadat de genodigden waren bijeengekomen in de werkplaats van Westhof, trok men naar "Suetanborgh" waar door de wethouder met hulp van de heer Westhof een "spriettuig" gehesen werd met de titel van de tentoonstelling.
In de werkplaats waren reeds diverse redevoeringen gehouden.
 

12. Artikel: 1983085353  
Titel: Afsluiting van de tentoonstelling "Zoeterwoudse schippers en scheepvaart"
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling / 1983 - Zoeterwoudse schippers en scheepvaart
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Woensdag 14 september om 20.00 uur in "Ons Huis" Zoeterwoude-Dorp.
Afsluiting van de tentoonstelling "Zoeterwoudse schippers en scheepvaart"
Wij hopen u die avond enkele interessante uurtjes te mogen geven met volgende ingrediënten:
Terugblik op het watergebeuren (foto's en dia's).
 

13. Artikel: 1984060305  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Tentoonstelling "Muziek en Zang in Zoeterwoude"
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling / 1985 - Muziek en Zang in Zoeterwoude
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Redactie Suetan
In Suetanborgh
Nadat in februari contact was gezocht met de nog bestaande zanggroepen en muziekverenigingen in ons dorp, vond op 24 mei j.l. een bespreking plaats met afgevaardigden van die verenigingen in "Ons Huis".
Het bleek dat met medewerking van de afgevaardigden tot leuke resultaten kan worden gekomen.
 

14. Artikel: 1985050911  
Titel: Tentoonstelling... Romeinen komen de (Oude) Rijn weer afzakken
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling / Overige tentoonstellingen
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Locatie: het gemeentehuis van Zoeterwoude 11 oktober - 4 november 1985. Via publicaties in de regionale pers heeft men reeds informaties verstrekt over een reizende tentoonstelling "Romeinen langs de Rijn".
Deze tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met de Provinciale Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) en het provinciaal bestuur van Zuid-Holland.
 

15. Artikel: 1985080707  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Tentoonstelling Muziek en Zang
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling / 1985 - Muziek en Zang in Zoeterwoude
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
De tentoonstelling wordt gehouden in Suetanborg van 7 september tot 6 oktober a.s.
 

16. Artikel: 1990021313  
Titel: Uw medewerking gevraagd
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling /
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Uw medewerking gevraagd voor bijzondere tentoonstelling bezetting en bevrijding
Oud Zoeterwoude wil dit jaar extra aandacht besteden aan de periode 1940-1945.
Oud Zoeterwoude geeft een dagboek uit van de laatste oorlogswinter (de hongerwinter).
Maar ook organiseert Oud Zoeterwoude een tentoonstelling rond oorlog en bevrijding.
 

17. Artikel: 1992081218  
Titel: Tentoonstelling "Zoeterwoude in kaart gebracht vanaf de 16e eeuw"
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling / 1992 - Zoeterwoude in kaart gebracht
Verschenen in: 1992
Auteur(s): Onbekend
De geschiedenis van ons dorp Zoeterwoude is zeer oud.
Reeds in de Romeinse tijd was er al sprake van bebouwing.
De Romeinen bouwden versterkingen, maakten de eerste wegen -heirwegen- voor het verplaatsen van hun troepen, en groeven de Vliet (Corbulo's gracht) van Delft naar Leiden.
 

18. Artikel: 1992110707  
Titel: Suetanborgh - Tentoonstelling Zoeterwoude in kaart gebracht
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling / 1992 - Zoeterwoude in kaart gebracht
Verschenen in: 1992
Auteur(s): Commissie Suetanborgh
De Stichting "Oud Zoeterwoude" is verheugd over de grote toeloop voor deze expositie.
In de zes middagen in september en oktober bezochten ongeveer 525 belangstellenden het kleine museum Suetanborgh aan de Noordbuurtseweg te Zoeterwoude, die met grote aandacht de ruim 75 oude kaarten, documenten en foto's bestudeerden.
Ook de diapresentatie van oude dorpsgezichten ondervond veel belangstelling.
 

19. Artikel: 1996053233  
Titel: Reizende fototentoonstelling - "Vastgelegd voor het vergaat"
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling / Overige tentoonstellingen
Verschenen in: 1996
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Monumenten van bedrijf en techniek in Rijnland en Bollenstreek.
De Stichting Industrieel Erfgoed leiden (STIEL) wil de herinnering aan de geschiedenis van bedrijf en techniek in leiden en omgeving levendig houden.
Daarom maakt deze stichting een reizende fototentoonstelling: Vastgelegd voor het vergaat.
In het Jaar van het Industriële Erfgoed 1996 vraagt de tentoonstelling aandacht voor monumenten van bedrijf en techniek in de ruime omgeving van leiden, het Rijnland en de Bollenstreek.
 

20. Artikel: 1999085050  
Titel: De kerk toont zijn bouwgeschiedenis
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling / 1999 - De kerk toont zij bouwgeschiedenis
Verschenen in: 1999
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
De komende tentoonstelling staat in het teken van de bouwgeschiedenis van drie kerken in Zoeterwoude.
Heel belangrijk is het mooiste monument van ons dorp, de Nederlands Hervormde kerk in de kom van onze gemeente.
Deze kerk heeft een rijke bouwhistorie in haar eeuwenoude geschiedenis.
Welke toonbaar wordt gemaakt door de aanwezige bouwtekeningen van de verschillende restauraties en dit aangevuld met uitzonderlijk fraaie reconstructie schetsen.
 

21. Artikel: 2003020505  
Titel: Van het bestuur - Excursie - Tentoonstelling
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling / 2003 - In en om de Boerderij van Zoeterwoude
Verschenen in: 2003
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
De lezing van de Boerderij in Nederland en Tentoonstelling "In en om de Boerderij van Zoeterwoude"
Wij nodigen u uit voor de lezing over de boerderijen in Nederland.
Hier gaan aan de hand van dia's de verschillende types boerderijen bekijken waar Nederland zo rijk aan is.
Zo zien we de boerderijgroep uit de kop van ons land, de Friese-huisgroep.
 

22. Artikel: 2008083434  
Titel: Tentoonstelling - Werken met de Wind
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling / 2008 - Werken met de wind
Verschenen in: 2008
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Deze tentoonstelling is reeds vijf zondagen en tijdens de "Polderdag" open geweest en trok al honderden bezoekers.
Ook de molenmakerswerkplaats is van het waard. de moeite bezichtigen Onze molenaar, Frans Verra, weet als geen ander al uw vragen te beantwoorden.
 

23. Artikel: 2010021719  
Titel: Tentoonstelling - '40 Jaar verzameld'
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling / 2010 - 40 jaar verzameld
Verschenen in: 2010
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Onze nieuwe tentoonstelling staat geheel in het teken van ons veertig jarig jubileum als Stichting Oud Zoeterwoude.
De tentoonstelling laat u een selectie zien van ons bezit dat is opgeslagen in ons depot.
Het is echt een selectie geworden uit de veelheid van gebruiksvoorwerpen, gereedschap en kleding.
 

24. Artikel: 2010119797  
Titel: Tentoonstelling "40 Jaar verzameld"
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling / 2010 - 40 jaar verzameld
Verschenen in: 2010
Auteur(s): Tentoonstellingscommissie
Met veel plezier kijken wij terug naar onze succesvolle jubileumtentoonstelling, die duidelijk een afspiegeling is van ons bezit.
Vele voorwerpen zijn de afgelopen jaren aan ons geschonken en wij vonden het een eer om dit in deze tentoonstelling te presenteren.
 

25. Artikel: 2011085959  
Titel: Tentoonstelling 'Bijzondere Dorpsgenoten'
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling / 2011 - Bijzondere dorpsgenoten
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Alles wat wij in 40 jaar verzamelden, is weer opgeborgen.
Tijd voor een nieuwe tentoonstelling.
Op zaterdag 10 september (open monumentendag) start in Suetanborgh de tentoonstelling: "Bijzondere Dorpsgenoten"
 

26. Artikel: 2011119595  
Titel: Bijzondere Dorpsgenoten in Suetanborgh.
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling / 2011 - Bijzondere dorpsgenoten
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Op zaterdag 10 september om 10.30 uur was het zover.
Een flinke groep "bijzondere dorpsgenoten" (want ook niet bijzondere dorpsgenoten zijn bijzonder), was bijeengekomen om de officiële opening bij te wonen.
Welkom geheten met een kop koffie en een overheerlijk stuk Gelderswoudse koek wachtte men in een voorzichtig zonnetje met spanning op wat ging komen.
Om 10.30 uur nam Cocky de Bruijn, initiator van deze tentoonstelling samen met Thea Onderwater en Annie Borst, het woord.
 

27. Artikel: 2012022020  
Titel: Reactie op Tentoonstelling Bijzondere Dorpsgenoten
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling / 2011 - Bijzondere dorpsgenoten
Verschenen in: 2012
Auteur(s): Rijt, Anne-Marie van
Bezoek aan de tentoonstelling Bijzondere Dorpsgenoten.
Laat ik me eerst even voorstellen, ik ben Anne-Marie van Rijt de dochter van Jan van Rijt, die weer een zoon van Jan van Rijt en die weer een zoon van Jacobus van Rijt de molenaar van de Grote Molen.
De grootouders zowel van mijn vaders kant als van moeders kant, waren geboren en getogen Zoeterwoudenaren.
 

28. Artikel: 2014097373  
Titel: Zoeterwoude verzameld door Frans Bos
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling / 2014 - Zoeterwoude verzameld
Verschenen in: 2014
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Op 21 september bent u van harte welkom voor een bezoek aan onze nieuwe tentoonstelling “Zoeterwoude verzameld door Frans Bos”.
Voor Oud Zoeterwoude is het een grote eer om deze bijzondere tentoonstelling te mogen inrichten.
 

29. Artikel: 2015030709  
Titel: 70 jaar na de bevrijding (1)
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling / 2015 - 70 jaar na de bevrijding
Verschenen in: 2015
Auteur(s): Gent, Jan van
De tentoonstellingscommissie is met veel enthousiasme bezig met de nieuwe tentoonstelling, die in het teken staat van de jaren 1940-1945 en de daaraan sluitende Bevrijding.
Wel is de commissie nog op zoek naar foto’s van het bevrijdingsfeest en vooral van de Hoge Rijndijk.
 

30. Artikel: 2015062830  
Titel: 70 jaar na de bevrijding
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling / 2015 - 70 jaar na de bevrijding
Verschenen in: 2015
Auteur(s): Gent, Jan van
Tijdens de inrichting van onze nieuwe tentoonstelling over de bevrijding, kwamen bijzondere verhalen aan het licht over de mobilisatie en de eerste oorlogsdagen in Zoeterwoude en omgeving, waarin dorpsgenoten in aanraking kwamen met het oorlogsgeweld.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 7 december 2020