Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Sport & recreatie   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden publicaties : 24   (uit: 1594)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1979120610  
Titel: De ijsclub "Zoeterwoude" anno 1895
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie / Schaatsen
Verschenen in: 1979
Auteur(s): Hoeven, Gerard van der
Oudste vereniging van Zoeterwoude bestaat 85 jaar! Zoeterwoude kent vele verenigingen. Verenigingen die allemaal zijn opgericht met een bepaalde doelstelling.
De IJsclub Zoeterwoude is de oudste binnen onze dorpsgrenzen.
De oorspronkelijke doelstelling is echter niet het ijsvermaak, hoe vreemd dit ook heden ten dage moge klinken.
 

2. Artikel: 1979121112  
Titel: Volksleven in Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie / Schaatsen
Verschenen in: 1979
Auteur(s): Paardekooper sr., C.P.J.
IJsvreugde
Als er sterk ijs was kwam er leven in de stille wintertijd en als de vorst laat optrad werd door de ijsvreugde de vaste avondpret doorbroken.
Met het schaatsrijden kwamen er veel kennismakingen voor de jongelui tot stand.
Toch betekende het niet altijd verliefdheid als een jongen een meisje aanzocht om schaats te rijden; als een meisje goed kon rijden was dit op zich zelf voor een jongen de uitzonderlijke bekoring.
 

3. Artikel: 1979121313  
Titel: Kortebaantjes (1)
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie / Schaatsen
Verschenen in: 1979
Auteur(s): Bosman, W.
Besturen
Erg veel archief-materiaal heeft de IJsclub helaas niet. Zo is er bijvoorbeeld niets bekend over de diverse besturen gedurende de eerste 20 jaren van het bestaan.
Heel toevallig (doordat toen reglementswijzigingen plaatshadden die in één boekje bewaard zijn gebleven) kennen wij wel de exacte bestuurssamenstelling op de navolgende data:
 

4. Artikel: 1979121414  
Titel: Kortebaantjes (2)
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie / Schaatsen
Verschenen in: 1979
Auteur(s): Bosman, W.
Prinses Juliana op Noord-Aa!!
In de winter '33-'34 werd een hardrijderij gehouden voor jongens van 7 tot 12 jaar. Alle 50 deelnemers kregen een chocoladereep.
De prijzen waren niet hoog (winnaar Henk Versteegen Jz - de eerste Zoeterwoudenaar met Noren - verdiende f 2,50, nummer twee Henk v.d. Hoeven Lzn f 1,--; Jo van der Hoeven Lzn f 0,75 en L. Onderwater Czn f 0,50) het waren kleine jongens en... 't was crisis.
 

5. Artikel: 1979121516  
Titel: Kortebaantjes (3)
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie / Schaatsen
Verschenen in: 1979
Auteur(s): Bosman, W.
Gouden tientje
H.M. Koningin Wilhelmina hield erg van de Zoeterwoudse banen.
Vaak zwierde zij met een aantal hofdames vanaf "Het Blesse Paard" in Stompwijk over de Meerburgse Watering naar de Vrouwenbrug. Daar stapte zij weer van het ijs in een hofauto.
De desbetreffende Districts-Commissaris wist het wel, wanneer Hare Majesteit weer eens bij ons had geschaatst.
 

6. Artikel: 1985021317  
Titel: Bijna 100 jaar georganiseerde ijssport te Leiderdorp en Zoeterwoude-Hoge Rijndijk (1)
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie / Schaatsen
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Groot, J.W.G. de
Op 12 februari 1985 bestaat de georganiseerde ijssport in Leiderdorp en Zoeterwoude-Rijndijk 100 jaar.
Het schaatsen is een van de oudste volkssporten, wij kennen het jaartal 1395 uit de geschiedenis "de val op het ijs" van Lidwina van Schiedam, waardoor zij haar leven lang invalide is gebleven.
Het ijsvermaak in onze vroegere samenleving speelde zich af op de grote vaarwegen, de Oude Rijn, Vliet, Meerburg en de Does.
 

7. Artikel: 1985051317  
Titel: 100 jaar georganiseerde ijssport te Leiderdorp en Zoeterwoude-Hoge Rijndijk (2)
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie / Schaatsen
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Groot, J.W.G. de
Wie had kunnen bevroeden dat het 100-jarig jubileum gevierd zou worden in een periode van extreem lage temparaturen.
Bijna viel het 100-jarig jubileum samen met de dertiende editie van de Elfstedentocht op 21 februari 1985.
Maar wat zijn negen dagen op 100 jaar.
 

8. Artikel: 1986021212  
Titel: Schaakvereniging: "Deliciae Nostrae"
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie / Schaken
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Van onze donateur, de heer H.J.C. Paardekooper, Schenkelweg 2a te Zoeterwoude, ontvingen wij een brief waarin hij het volgende schreef:
In onze jeugdjaren leerden wij van onze moeder schaken.
Zij vertelde ons dat zij het op haar beurt weer geleerd had van haar vader (Manus Mentink).
Ook vertelde zij ons vaak, dat er vroeger in Zoeterwoude een schaakclub bestond, waarvan de leden hoofdzakelijk in de Weipoort en aan de Hoge Rijndijk woonden.
 

9. Artikel: 1990021011  
Titel: Een harddraverij in Zuid-Holland
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie / Paardensport
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Kleibrink, Herman
Bij het doorbladeren van het boek "Natuurlijke Historie van Holland" door J. le Franc van Berkhey, zag ik een gravure van de hand van Simon Fokke, uit het jaar 1778 (naar een tekening van Paulus Constatijn la Fargue) van een harddraverij, zoals onze vroegere dorpsgenoten ongetwijfeld ook hebben meegemaakt.
 

10. Artikel: 1992051112  
Titel: De geschiedenis van een schaatstocht
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie / Schaatsen
Verschenen in: 1992
Auteur(s): Paardekooper, H.J.C.
Die Jan van der Poel, Jaap en Kees van Leeuwen maakten naar Marken, op één dag heen en weer, in de barre winter van 1890.
Ter afsluiting een derde verhaal over Jan van der Poel Nzn.
In het eerste verhaal lazen wij hoe hij als Poldervoorzitter kordaat optrad bij een dreigende overstroming in de Weipoort.
Daarna ging het over de stichting van de Korenmolen in de Weipoort en hoe Jan van der Poel als boer ook nog handel ging drijven in veevoeder.
 

11. Artikel: 1994085257  
Titel: Uit de roemrijke geschiedenis van de R.K.S.V. Meerburg (1)
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie / Voetbal
Verschenen in: 1994
Auteur(s): Zandbergen, J.M.
Het archief van Meerburg kent een aanzienlijke beperking.
Hoewel de vereniging al bestaat vanaf 24 september 1928 zijn de gegevens pas op een systematische manier bijgehouden vanaf 1946, toen Peter Kuilenberg secretaris werd.
Van de eerste achttien jaar zijn alleen enige foto's en een aantal brochures t.g.v. jubilea bewaard gebleven.
 

12. Artikel: 1995089921  
Titel: SJZ 50 jaar
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie / Voetbal
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
SJZ 50 jaar
Zelfwerkzaamheid aan accommodatie basis voor sterke club.
Eindelijk. Nederland was vrij. Zoeterwoude kon zich richten op het opbouwen van een normaal leven.
Aan sport en ontspanning waren de inwoners niet of nauwelijks toegekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Met weemoed dachten sportieve jongemannen terug aan de tijd dat de Aloysius Sport Club in Zoeterwoude actief was.
 

13. Artikel: 1997119292  
Titel: Vijf fietsroutes langs industrieel erfgoed in Zuid-Holland
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie / Fietsen
Verschenen in: 1997
Auteur(s): Redactie Suetan
Uitgave van de "Federatie Cultureel Erfgoed Zuid-Holland"
Route 1
Fietsen door de Bollenstreek
Nederlandse bloembollen zijn in de hele wereld beroemd.
In de bloembollenteelt vervult de 'bollenschuur' een essentiële functie.
 

14. Artikel: 1999021520  
Titel: Uit de roemrijke geschiedenis van de R.K.S.V. Meerburg (2)
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie / Voetbal
Verschenen in: 1999
Auteur(s): Zandbergen, J.M.
Vooraf: In het augustusnummer van 1994 verscheen het eerste schrijven met bovengenoemde titel en dat eindigde met "wordt vervolgd".
Het is maar goed dat er geen jaartal bij vermeld werd, want dit vervolg heeft om diverse redenen wel tamelijk lang op zich laten wachten.
Een nieuwe start.
Vanaf de oprichting in 1928 tot midden 1938 speelde Meerburg op een stuk weiland van Tinus Verdegaal, gelegen
langs de Meerburgerwatering.
 

15. Artikel: 1999053139  
Titel: Uit de roemrijke geschiedenis van de R.K.S.V. Meerburg (3)
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie / Voetbal
Verschenen in: 1999
Auteur(s): Zandbergen, J.M.
Terreinproblemen
Omdat er een redelijke kans bestond dat Meerburg na het seizoen 1946 - '47 in de K.N.V.B. zou terechtkomen was het bestuur al vroegtijdig bezig met pogingen om een nieuw terrein te zoeken of het bestaande veld aangepast te krijgen aan de door de K.N.V.B. gestelde eisen.
Toon van der Geer, van café "Het Witte Huis" en tevens boer, pachtte van het Rijk een stuk weiland, gelegen tussen het verlengde van de Stadhouderslaan en de Meerburgerwetering.
 

16. Artikel: 2000053439  
Titel: Uit de roemrijke geschiedenis van R.K.S.V. Meerburg (4)
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie / Voetbal
Verschenen in: 2000
Auteur(s): Zandbergen, Jan
Meerburg als Rooms Katholieke Voetbal Vereniging.
Zoals reeds eerder vermeld was in juni 1928 Mgr. Aengenent bisschop van Haarlem geworden en mede door zijn toedoen werd een reorganisatie van de jeugdbeweging doorgevoerd.
Een gevolg hiervan was dat op 24 september 1928 bij ons de afdeling voetbal werd opgericht en deze samenging met de al in 1924 opgerichte gymvereniging "Orde en Tucht" onder de naam R.K. Sportvereniging "Meerburg".
 

17. Artikel: 2001119900  
Titel: Gevonden in het boek: "DE TOP 500"
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie /
Verschenen in: 2001
Auteur(s): Redactie Suetan
Gevonden in het boek: "DE TOP 500"
De beste Nederlandse sporters van de 20e eeuw Francois Brandt ROEIEN.
ZOETERWOUDE 1874 NAARDEN 1960
De eerste olympisch kampioen van Nederland, in de historie als winnaar van de gouden medaille in de twee-met-stuurman (met ploeggenoot Roelof Klein).
Ook winnaar van brons in de acht.
De eerste olympisch kampioen met de Nederlandse nationaliteit heet Francois Brandt.
 

18. Artikel: 2002117580  
Titel: Uit de roemrijke geschiedenis van R.K.S.V. Meerburg (5)
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie / Voetbal
Verschenen in: 2002
Auteur(s): Zandbergen, Jan
In de seizoenen 1946 t/m 1950 werd Meerburg 1 viermaal achter elkaar kampioen.
Pas na het laatste kampioenschap promoveerde het elftal voor het eerst naar de K.N.V.B..
Dit artikel behandelt het bewuste seizoen 1949 - 1950.
 

19. Artikel: 2004022424  
Titel: Van Glis tot Klapschaats
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie / Schaatsen
Verschenen in: 2004
Auteur(s): Redactie Suetan
In dit boek vonden wij de volgende gegevens.
Als u een schaatsliefhebber bent is het leuk om te weten dat ook in onze omgeving schaatsen werden gemaakt.
 

20. Artikel: 2012085961  
Titel: François Brandt en Roelof Klein
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie / Roeien
Verschenen in: 2012
Auteur(s): Gent, Jan van
De eerste Nederlandse Olympische kampioenen
Er was heel lang onzekerheid over de olympische titel van de beide roeiers die zij behaalden tijdens de Olympische Zomerspelen van 1900 in Parijs.
Zij kwamen uit in de twee met stuurman, maar met een jonge Franse stuurman in de boot werden zij gezien als een gemengd team.
Gelukkig werd die mening op 9 juli van dit jaar door het IOC herzien en werden François Brandt en Roelof Klein zo de eerste Nederlandse Olympische kampioenen.
 

21. Artikel: 2013128089  
Titel: De Sint Josephsgezellen
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie / Verenigingsleven
Verschenen in: 2013
Auteur(s): Gent, Jan van
Tussen 1927 en 1940 kende Zoeterwoude-Dorp een bloeiende vereniging voor jonge mannen van 17 tot 25 jaar: de Sint Jozeph Gezellenvereniging.
De bakermat van deze vereniging lag in Keulen, waar kapelaan Adolf Kolping de stuwende kracht was voor de ontwikkeling van de jonge katholieke arbeiders.
 

22. Artikel: 2014120808  
Titel: Speeltuinvereniging "Het Centrum"
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie / Speeltuin /-plaats
Verschenen in: 2014
Auteur(s): Gent, Jan van
Kortgeleden is een goed geoutilleerde speeltuin in het "Vreugdedal" in gebruik genomen na de geslaagde renovatie van de bestaande huizen uit 1957/1958.
De plek heeft altijd de functie gehad van een speelplek voor de jeugd en het had wel een voorgeschiedenis.
Enige vooruitstrevende heren hadden op primitieve wijze een speeltuin gerealiseerd naast het sportveld van SJZ in de Loethe en dat begon als altijd met tegenslagen.
 

23. Artikel: 2015094953  
Titel: Voetbalvereniging SJZ 70 jaar
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie / Voetbal
Verschenen in: 2015
Auteur(s): Hoeven, Gerard van der
Van weiland waar schapen graasden naar kunstgras.
Voetbal is onze nationale volkssport. Eigenlijk heb je niet veel nodig om een partijtje te voetballen.
Met een bal en een aantal spelers kom je al een heel eind. Neen, een doel is niet eens nodig.
Misschien niet de jongste jeugd maar zeker de ouderen hebben het allemaal geleerd met twee jassen als doelpaal.
 

24. Artikel: 2015126565  
Titel: Archief van SJZ van grote historische waarde
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie / Voetbal
Verschenen in: 2015
Auteur(s): Hoeven, Gerard van der
Herinneringen zijn er om te koesteren.
Dat heeft voetbalvereniging SJZ, opgericht op 21 september 1945, goed begrepen.
In de loop van vele decennia zijn attributen verzameld die een kenmerkende rol hebben gespeeld in de historie van de club bewaard gebleven.
We lichten er een paar uit.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 8 december 2020