Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Personen   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden publicaties : 35   (uit: 1551)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1972090606  
Titel: In Memoriam - Jac. Dorrepaal
Rubriek/subrubriek: Personen / In memoriam
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Even voor het uitkomen van dit nummer van "Suetan", bereikte ons het droeve bericht dat de Hr. Dorrepaal, onze penningmeester, die juist zijn bescheiden had overgedragen aan zijn opvolger de Hr. Moons, plotseling op zaterdagmiddag 7 october 1972 is overleden.
 

2. Artikel: 1977030101  
Titel: In Memoriam - Jan Schouten
Rubriek/subrubriek: Personen / In memoriam
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Met grote droefheid berichten wij, dat ons mede-bestuurslid, de heer J.J. Schouten, op 28 maart j.l. plotseling is overleden. Hij is 58 jaar geworden.
Onze gedachten gaan terug naar recente vergaderingen, waaraan hij nog zeer actief deelnam.
Net als altijd zei hij toen herhaaldelijk, wanneer er een werkje ter sprake kwam, dat opgeknapt moest worden: "Oh, dat doe ik wel even". Door die instelling en zijn verrukkelijke gevoel voor humor
 

3. Artikel: 1977100808  
Titel: Familienamen
Rubriek/subrubriek: Personen / Familienamen
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bosman, W.
Er zijn erg veel mensen die in het verleden speuren om meer over de familie te weten te komen. Helaas beperkt men zich daarbij veelal tot het opzoeken van de namen en van de data van geboorte en overlijden.
Als men die heeft, kan er weer een hokje van de stamboom worden ingevuld.
 

4. Artikel: 1981051212  
Titel: Wie was Deken Juffermans?
Rubriek/subrubriek: Personen / Religieus
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
"Piet Juf" De Hoogeerwaarde Heer P.J.A. Juffermans, deken en pastoor van Zoeterwoude werd geboren op 11 mei 1897 te Leiden uit een eenvoudig gezin. Het gezin telde drie kinderen: twee jongens en een meisje. Beide zonen werden priester.
Zoon Piet werd "wereldheer" en zoon Cor verkoos het priesterschap als pater bij Mill-Hil.
 

5. Artikel: 1982030303  
Titel: In Memoriam - A.A.J. Moons
Rubriek/subrubriek: Personen / In memoriam
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Met dankbaarheid hebben wij hem uitgezwaaid op de goed bezochte donateursavond van 9 februari.
Een bescheiden man, van wie je op aan kon en voor wie niets te veel was.
Want naast het vele werk van penningmeester, had hij de zorg voor het adresseren en verzenden van drukwerk.
 

6. Artikel: 1982061818  
Titel: In Memoriam - Henk Wilhelm
Rubriek/subrubriek: Personen / In memoriam
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Hoogendoorn - Splinter, E.
Ons bereikte het droeve bericht, dat op 17 november 1981 na een ernstige ziekte is overleden de heer Hendrik Wilhelm.
Als "Henk van de Veluwe" trad hij in de jaren '40-'45 op als commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten, groep Zoeterwoude.
 

7. Artikel: 1986085656  
Titel: In Memoriam - G.B.H. Uijttenhout
Rubriek/subrubriek: Personen / In memoriam
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Wij ontvingen het ontstellende bericht dat op 30 mei '86 in Voorburg is overleden onze donateur.
De heer Uijttenhout was een zeer actief mens en door ons gewaardeerd voor o.a. de publicaties in "Suetan" o.a. het artikel betreffende het café "Ik leer nog" in "Suetan" no 51, en de oude boerenwoning aan het "Groote of Rotterdamsche Wedde" in "Suetan" no 49.
 

8. Artikel: 1986110505  
Titel: In Memoriam - J.A. Detmers
Rubriek/subrubriek: Personen / In memoriam
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Ons bereikte het bericht, dat in Balgoy op 71-jarige leeftijd is overleden de heer J.A. Detmers, oud bestuurslid van onze Stichting en tot zijn pensionering Burgemeester van Zoeterwoude.
De Stichting Oud Zoeterwoude gedenkt hem in dankbaarheid, temeer omdat onze Stichting veel aan de overledene te danken heeft.
Hij heeft gestaan bij het prille begin van onze Stichting.
 

9. Artikel: 1987021922  
Titel: Gesprek met Jan Hoogervorst
Rubriek/subrubriek: Personen / Bekende dorpsgenoten
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Geboren 26 november 1917, overleden 6 januari 1985. Gewoond hebbende in de Kruisbuurt, tegenwoordig Rijnstraat aan de Hoge Rijndijk te Zoeterwoude. Getrouwd in 1946 met Nelly Kloosterman uit Wassenaar.
Dit is een bijzonder deel in onze bekende reeks, aangezien Jan Hoogervorst, kort na het gesprek is overleden en zodoende geen kennis heeft kunnen nemen van de inhoud.
Wel hebben zijn vrouw en zuster Bets (mevr. E. Sellekom - Hoogervorst) het stuk gelezen en diverse aanvullingen verschaft.
 

10. Artikel: 1989021919  
Titel: Familie foto
Rubriek/subrubriek: Personen / Familienamen
Verschenen in: 1989
Auteur(s): Onbekend
Van links naar rechts:
Bremmer en zijn vrouw,
P. Poel en zijn echtgenote Jaat van der Poel,
A. de Boer en Trijntje Hogeveen,
P. van der Poel Cz. en Marie Bremmer Comelis de Boer, oprichter van de Boerenleenbank te Zoeterwoude.
C. Berg en zijn echtgenote E. van der Poel,
Th. de Boer en zijn echtgenote Ermelinda Vink
 

11. Artikel: 1992025353  
Titel: In Memoriam - Aad Paardekooper
Rubriek/subrubriek: Personen / In memoriam
Verschenen in: 1992
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
In memoriam Aad Paardekooper
Op de leeftijd van 73 jaar overleed onze donateur Aad Paardekooper geheel onverwacht.
Een groot verlies is het heengaan van deze ras Zoeterwoudenaar, die zijn eerste ontwerpen als architect in onze gemeente gestalte zag worden: de woningen van de woningbouwvereniging aan de Schenkelweg en de gehele wijk het tranendal, later veranderd in het vreugdedal.
 

12. Artikel: 1994052323  
Titel: In Memoriam - Kees Paardekooper
Rubriek/subrubriek: Personen / In memoriam
Verschenen in: 1994
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Op 10 april 1994 overleed na een kort ziekbed op de leeftijd van 70 jaar ons bestuurslid Kees Paardekooper.
Hij was één van de oprichters van de stichting "Oud Zoeterwoude" en vanaf deze oprichting vervulde hij diverse functies binnen het bestuur.
Wij hebben hem leren kennen als een zeer bescheiden man.
Een man met grote capaciteiten en een geweldige kennis van de geschiedenis van Zoeterwoude.
 

13. Artikel: 1995020101  
Titel: In Memoriam - Paul Huisman
Rubriek/subrubriek: Personen / In memoriam
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Baart, Ko
Op 6 januari 1995 overleed op 60-jarige leeftijd onze secretaris Paul Huisman.
Wij hebben Paul leren kennen als een bescheiden man.
Een man die zich als vrijwilliger heeft ingezet op velerlei gebied.
Een man die wist dat vrijwilligerswerk nooit vrijblijvend is.
Hij zette zich volledig in voor de taken die hij op zich nam.
 

14. Artikel: 1995057172  
Titel: In Memoriam - Leo Roozen
Rubriek/subrubriek: Personen / In memoriam
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Op 3 april j.1. overleed in Leiden de bekende journalist en ex-hoofdredacteur van de Leidse Courant, de heer L.C.J. Roozen, op de leeftijd van 90 jaar.
Hij is de auteur van het boekje "De zeven zaligheden van Zoeterwoude".
Voordien was van zijn hand een boekje over Leiden, geschreven in 1940, verschenen.
 

15. Artikel: 1995119929  
Titel: In Memoriam - A.A.M. Moons
Rubriek/subrubriek: Personen / In memoriam
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Op 24 september overleed onze oud-penningmeester de heer Moons.
Bij het afscheid sprak de heer A.C.J. Duindam, mede namens "Oud Zoeterwoude", de volgende woorden:
Wanneer ik bij dit afscheid wil getuigen van de goede dingen die ik van de heer Moons weet, dan behoef ik echt niet daarnaar te zoeken.
In de intense contacten die ik, als voorzitter van de Stichting "Oud Zoeterwoude", met hem mocht hebben, heb ik hem hogelijk leren waarderen.
 

16. Artikel: 1996020512  
Titel: Adrianus (Aris) van Remmen 1892 - 1976... Zijn leven en werken
Rubriek/subrubriek: Personen / Beknopte biografie
Verschenen in: 1996
Auteur(s): Remmen Jzn., Cor van
De schrijver van dit artikel is een zoon van Joannes van Remmen.
Zoekend naar zijn voorgeslacht en zijn familie trok hem het leven en werken van zijn oom Aris van Remmen, de Zoeterwoudse huis- en decorschilder.
Als het waar is dat de omstandigheden het leven van een mens kunnen bepalen, dan geldt dat zeker voor Aris van Remmen.
Zijn leven werd vaak getekend door beslissingen, die anderen voor hem namen of door gebeurtenissen om hem heen.
 

17. Artikel: 1997085151  
Titel: In Memoriam - Anton Christiaan Jozef Duindam
Rubriek/subrubriek: Personen / In memoriam
Verschenen in: 1997
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Op 9 juli 1997 overleed op 77-jarige leeftijd onze ex-voorzitter, erevoorzitter en excursieleider Ton Duindam.
Wij hebben hem leren kennen als een goed organisator, een bekwaam leider en een bron van veel kennis.
Ogenschijnlijk speelde bij Ton de leeftijd geen enkele rol.
Hij was een indrukwekkende persoonlijkheid, rechtop lopend, bruisend van vitaliteit, jong van geest en altijd vol humor.
 

18. Artikel: 1998118181  
Titel: In Memoriam - Herman Paardekooper
Rubriek/subrubriek: Personen / In memoriam
Verschenen in: 1998
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Op 19 oktober 1998 overleed op 76-jarige leeftijd ons redactielid de heer H.J.C. Paardekooper.
Wij hebben hem leren kennen en waarderen als een man met karakter.
Een man van zijn woord.
Hij zette zich volledig in voor de taken die hij op zich nam.
Voor ons was hij niet alleen een uitstekend verteller en auteur, hij kon ook andere redactieleden in vuur en vlam zetten door zijn eigen enthousiasme op hen over te dragen.
 

19. Artikel: 2001118283  
Titel: C.P.J. Paardekooper Sr.
Rubriek/subrubriek: Personen / Beknopte biografie
Verschenen in: 2001
Auteur(s): Diemen-Paardekooper, Too van
Naar aanleiding van een oud verhaal "Zaagsel in de doodskist", dat door overlevering bekend is gebleven en later opgeschreven door mijn vader C.P.J. Paardekooper, heeft het bestuur van Oud-Zoeterwoude mij gevraagd iets op te schrijven over het leven van mijn vader.
Omdat er al veel geschreven is over zijn leven, vanuit de vele publicaties van "Zo was het in Zoeterwoude", wil ik me met het oog op dit oude verhaal beperken tot een onderdeel van het timmervak.
Dit verhaal gaat dan ook over het maken van doodskisten, de zorg van de timmerman rondom de overledene en een aantal rituelen en tradities uit die tijd.
 

20. Artikel: 2002052323  
Titel: In Memoriam - Henk van Kapel
Rubriek/subrubriek: Personen / In memoriam
Verschenen in: 2002
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Tentoonstelling: Onze oudheidkamer "Suetanborgh" is, zoals inmiddels gebruikelijk, elke 3e zondag van de maand (van 14.00 -17.00 uur) geopend.
In de maand juni zijn we echter gesloten voor het inrichten van een nieuwe tentoonstelling.
De fototentoonstelling "Zoeterwoude en toen.... " is voor de laatste keer te bezichtigen op 26 mei a.s..
 

21. Artikel: 2003118585  
Titel: In memoriam - Johannes Maria (Jan) Zandbergen 1928 - 2003
Rubriek/subrubriek: Personen / In memoriam
Verschenen in: 2003
Auteur(s): Baart, Ko
Met grote verslagenheid en ontzetting hebben wij kennis genomen van het overlijden van een gewaardeerd redactielid.
Jan heeft, als lid van onze redactiecommissie, enkele interessante artikelen geschreven over de geschiedenis van zijn geliefde voetbalvereniging Meerburg.
Daarnaast heeft hij zorg gedragen voor het bewerken, en soms herschrijven, van verhalen van de Rijndijk.
 

22. Artikel: 2007117979  
Titel: In Memoriam - Bertus van der Post
Rubriek/subrubriek: Personen / In memoriam
Verschenen in: 2007
Auteur(s): Baart, Ko
In memoriam Bertus van der Post
Op 8 september 2007 overleed op 78 jarige leeftijd in het ziekenhuis ons oud-bestuurslid en actieve redactielid Bertus van der Post.
Na een veertig jarig dienstverband als elektricien in Leiden, kon Bertus gebruik maken van de VUT-regeling en zo was hij op 57 jarige leeftijd begonnen aan een nieuwe periode in zijn leven.
In 1990 kwam hij contact met onze stichting en hielp hij samen met Ton Duindam mee met de realisatie van de tentoonstelling "1940 - 1945".
 

23. Artikel: 2008116565  
Titel: In Memoriam - Piet Westhof
Rubriek/subrubriek: Personen / In memoriam
Verschenen in: 2008
Auteur(s): Baart, Ko
In Memoriam - Piet Westhof
In de vroege morgen van zaterdag 27 september is Piet Westhof overleden in het verpleeghuis Zuydtwijck te Leiden.
"Bedroefd, maar ook wetend dat het goed is, hebben wij afscheid genomen" stond boven de rouwkaart en dat is begrijpelijk na de vijf moeilijke jaren voor Piet en zijn familie.
Het is gewoon triest dat Piet na een arbeidzaam leven van ruim zestig jaar, werd getroffen door een herseninfarct die hem steeds meer een treetje lager bracht in zijn bewegingen en zijn denken.
 

24. Artikel: 2009053030  
Titel: In Memoriam - Joop Beemer
Rubriek/subrubriek: Personen / In memoriam
Verschenen in: 2009
Auteur(s): Baart, Ko
In Memoriam - Joop Beemer
Joop, van wie wij afscheid moesten nemen, was een mens die volgens mij alleen maar vrienden kon hebben.
Dat was dan vooral zijn verdienste, hij zocht de mensen op, was sociaal, beschikte over een flinke portie humor, hield van gezelligheid, kon smakelijk vertellen en vooral hij liet nooit iemand in de steek.
 

25. Artikel: 2009117878  
Titel: In Memoriam Mw. A.E.E.M. Kortmann - Keulen
Rubriek/subrubriek: Personen / In memoriam
Verschenen in: 2009
Auteur(s): Baart, Ko
In Memoriam Mw. A.E.C.M. Kortmann - Keulen 1911- 2009
Op een respectabele leeftijd van 98 jaar is overleden mevrouw A.E.C.M. Kortmann - Keulen, onze eerste voorzitter van de Stichting Oud-Zoeterwoude.
Het was het doortastende optreden van Burgemeester J.A. Detmers die mevrouw Kortmann bereid vond om als voorzitster de eerste lijnen uit te zetten voor onze stichting.
Voor het vergaren van historische voorwerpen was zij de ideale persoon, ze kwam als de vrouw van de dorpsdokter op bezoek en de mensen konden bijna niet weigeren om de bijzondere voorwerpen af te staan voor haar toekomstvisie van een eigen museum.
 

26. Artikel: 2010022728  
Titel: Koos Uljee vertelt over zijn leven en zijn jeugd in de Rijnegommerstraat
Rubriek/subrubriek: Personen / Beknopte biografie
Verschenen in: 2010
Auteur(s): Zandbergen, Wim
Koos Uljee vertelt over zijn leven en zijn jeugd in de Rijnegommerstraat
Koos Uljee, is geboren op 16 mei 1935 in de Rijnegommerstraat 32, hij woonde daar samen met zijn ouders, broer en zus.
Zijn ouders trouwden in 1925 en woonden eerst in een van de oude huisjes aan de Hoge Rijndijk t/o bakker van Velzen.
Vanwege de verbreding van de weg zijn die huisjes afgebroken en betrokken ze een woning in de Rijnegommerstraat.
In die tijd stond de helft van de veertig huizen leeg want het was crisistijd.
 

27. Artikel: 2010053535  
Titel: In Memoriam Koos van der Geest 1933 - 2009 en Cor Warmerdam 1920 - 2009.
Rubriek/subrubriek: Personen / In memoriam
Verschenen in: 2010
Auteur(s): Baart, Ko
In december moest Zoeterwoude afscheid nemen van twee prominente personen.
Op 30 december 2009 overleed op 76-jarige leeftijd Koos van der Geest, een markante persoon in de Zoeterwoudse gemeenschap.
Op vele terreinen heeft hij actief deelgenomen in het verenigingsleven van ons dorp.
SJZ stond bij hem op de eerste plaats, dit alleen al dat hij sinds de oprichting lid was van deze voetbalvereniging.
 

28. Artikel: 2010086972  
Titel: In Memoriam Kees Berg ~ 20 juni 1915 - 10 juni 2010
Rubriek/subrubriek: Personen / In memoriam
Verschenen in: 2010
Auteur(s): Gent, Jan van
Na een kortstondig ziekbed is op 10 juni 2010 Kees Berg overleden, tien dagen voor zijn 95-e verjaardag.
Kees Berg was een gezellige prater, die smaakvol over de Zoeterwoudse bevolking kon vertellen.
Hij was een toetsbord voor mijn artikelen die ik mocht schrijven voor Suetan.
Vorig jaar heb ik met hem enkele gesprekken mogen voeren over zijn leven.
De afgelopen maand was ik bezig om dit te verwerken voor de augustus-uitgave van Suetan.
 

29. Artikel: 2011052626  
Titel: In Memoriam Thea van Hartevelt - Liesveld 1925 - 2011
Rubriek/subrubriek: Personen / In memoriam
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Gent, Jan van
Pas als je geleefd hebt kun je sterven... Ik heb geleefd!
Met deze begintekst werd het overlijden van Thea van Hartevelt-Liesvelt aan ons bekend gemaakt.
Het is een duidelijke typering van het leven van Thea, want zij heeft geleefd Zij was duidelijk aanwezig in gezelschappen door haar warme stem en haar vrouwelijke charme.
 

30. Artikel: 2013062929  
Titel: In Memoriam Nico Kluiters 1936 – 2013
Rubriek/subrubriek: Personen / In memoriam
Verschenen in: 2013
Auteur(s): Gent, Jan van
Op 21 april 2013 is ons oud bestuurslid Nico Kluiters overleden.
Ruim 12 jaar heeft hij met veel inzet allerlei functies bekleed in onze stichting Oud Zoeterwoude.
De laatste periode van zijn leven was heel moeilijk. Het lichaam, vooral zijn longen lieten het afweten.
 

31. Artikel: 2014031313  
Titel: Ik ben er één van Olijerhoek
Rubriek/subrubriek: Personen / Beknopte biografie
Verschenen in: 2014
Auteur(s): Olijerhoek, Erik
Rond 1920 vertrok mijn overgrootvader, de tuinder Leen Olyerhoek, met zijn gezin vanuit Alkemade naar Zoeterwoude.
In de Weipoort vond hij werk als boerenknecht.
Daarnaast had hij daar een bescheiden tuin.
 

32. Artikel: 2014065151  
Titel: Dirck van der Poel 1693
Rubriek/subrubriek: Personen / Beknopte biografie
Verschenen in: 2014
Auteur(s): Gent, Jan van
Bij de succesvolle tentoonstelling “Oud Zoeterwoude” in de feestweek van 150 jaar Koninkrijk der Nederlanden in 1963 was een gebrandschilderd glas aanwezig met de tekst “Dirck van der Poel, 1693”.
 

33. Artikel: 2014095959  
Titel: In Memoriam Piet Paardekooper
Rubriek/subrubriek: Personen / In memoriam
Verschenen in: 2014
Auteur(s): Onderwater, Thea
Op 9 juli 2014 is op 88 jarige leeftijd Piet Paardekooper overleden.
Piet stond als vrijwilliger bij de Stichting Oud Zoeterwoude aan de wieg, van wat we nu de genealogie van de bevolking van Zoeterwoude noemen.
In 1997 werd bij onze stichting het idee geopperd om de persoonsgegevens van de Burgerlijke Stand van Zoeterwoude te gaan lezen, met als doel deze gegevens op eenvoudige wijze voor iedere belangstellende via internet toegankelijk te maken.
 

34. Artikel: 2014128686  
Titel: Van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Personen / In memoriam
Verschenen in: 2014
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Op 27 oktober is onze buurvrouw Mw. C. Overdevest-van Leeuwen. overleden.
Zij was altijd zeer geïnteresseerd in het werk van Oud Zoeterwoude en al jaren stelde zij ruimte beschikbaar om spullen van Oud Zoeterwoude bij haar op te slaan, voor ons dus een geweldige buurvrouw.
 

35. Artikel: 2014129802  
Titel: Bijnamen in Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Personen / Bekende dorpsgenoten
Verschenen in: 2014
Auteur(s): Hoeven, Gerard van der
Van Jan Ploeg Beeldje en Koos Kissie tot de Lapjesman en de Knakenpoetser.
Bijnamen.... ze zijn van alle tijden. Uiteraard ook in Zoeterwoude.
Iedereen kent wel een of meer bijnamen.
Soms zijn bijnamen heel breed bekend, soms in een heel beperkte kring. Een bijnaam is niet kwetsend bedoeld.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 30 november 2020