Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Onderwijs   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden publicaties : 13   (uit: 1551)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1974090506  
Titel: Soeterwoude's nieuwe schoolmeester (1)
Rubriek/subrubriek: Onderwijs / Openbare (basis)school dorp
Verschenen in: 1974
Auteur(s): Bosman, W.
Zijn leeropdracht.
Het archief van onze stichting werd dezer dagen verrijkt met een schitterend handgeschreven copie van het besluit d.d. 19 november 1798 inzake de aanstelling van en instructies voor een nieuwe schoolmeester in Zoeterwoude.
Het stuk is een in zeer veel dank aanvaard geschenk van mevr. W.C. Dorrepaal-Parlevliet.
Het blijkt, dat in genoemd jaar de heer A. Folderman als schoolmeester werd opgevolgd door de heer T.C. van Rossum.
 

2. Artikel: 1974121112  
Titel: Soeterwoude's nieuwe schoolmeester (2)
Rubriek/subrubriek: Onderwijs / Openbare (basis)school dorp
Verschenen in: 1974
Auteur(s): Bosman, W.
A-religieus onderwijs.
In het vorige nummer hebben wij gezien hoe de heer T.P. v. Rossum in 1798 werd aangesteld als schoolmeester te Zoeterwoude en hoe in een "Ordre en Instructie" zijn eigenlijke leeropdracht werd omschreven.
Niet alleen uit het veelvuldig gebruik van Franse woorden werd daarbij duidelijk, dat men zich toen in de Franse Tijd bevond; dit bleek evenzeer uit de geciteerde artikelen 5 en 6.
 

3. Artikel: 1975060405  
Titel: Soeterwoude's nieuwe schoolmeester (3)
Rubriek/subrubriek: Onderwijs / Openbare (basis)school dorp
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Bosman, W.
Neven-activiteiten
In eerdere afleveringen van Suetan (nrs. 14 en 15) zagen wij, dat de heer T.P. v. Rossum in november 1798 als de nieuwe schoolmeester van Zoeterwoude werd aangesteld.
Aan de hand van de voor hem geldende "Ordre en Instructie" constateerden we toen, wat zijn eigenlijke leeropdracht was en ook, dat het onderwijs toen - anders dan tevoren - een a-religieuze basis had.
 

4. Artikel: 1975091012  
Titel: Soeterwoude's nieuwe schoolmeester (4)
Rubriek/subrubriek: Onderwijs / Openbare (basis)school dorp
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Bosman, W.
Werktijden
De heer T.P. van Rossum, de in november 1798 nieuw benoemde schoolmeester van Zoeterwoude, is zo langzamerhand een echte oude bekende van ons geworden.
In de aflevering 14, 15 en 17 van Suetan hebben wij hem steeds beter leren kennen. aan de hand van de voor hem geldende "Ordre en Instructie". Wij weten wat voor onderwijs hij moest geven en hoe hij dat moest doen.
 

5. Artikel: 1984092324  
Titel: Zoeterwoude een eeuw geleden - De nieuwe school aan de Heerenstraat te Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Onderwijs / School Herenstraat
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Uit een vroegere publicatie is al bekend dat de gemeente Leiden per 1 april 1882 geen kinderen uit Zoeterwoude meer wilde toelaten op de scholen in Leiden en dat de gemeente Zoeterwoude hierdoor gedwongen werd een school te bouwen in het gebied tegen Leiden gelegen.
Zoeterwoude strekte zich toen nog uit tot de Witte en Zoeterwoudse Singels!
 

6. Artikel: 1987025353  
Titel: De Klaverweide school
Rubriek/subrubriek: Onderwijs / R.K. basisschool Klaverweide
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
De zevende en achtste groep van deze school had als project: Zoeterwoude.
En allicht kom je dan ook terecht in de geschiedenis van ons dorp.
En "Oud Zoeterwoude" droeg hierbij z'n steentje bij: Ons bestuurslid J. van Gent hield een inleiding op de school over de ontwikkeling van moeras tot het huidige dorp. Hij sprak dus over vele eeuwen.
 

7. Artikel: 1995022228  
Titel: Een greep uit de geschiedenis van het onderwijs op de Hoge Rijndijk.
Rubriek/subrubriek: Onderwijs / Overig
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Zandbergen, Jan
De gang van zaken tot 1900
Toen er van een school op de Hoge Rijndijk nog geen sprake was werd aan de overkant van de Rijn, in Leiderdorp, mogelijk al vanaf de 15e eeuw de nodige aandacht aan het onderwijs besteed, vooral vanwege de vroege aanwezigheid van een kerk en een klooster.
De meeste kinderen van "de hoge zijde" gingen, als zij al een school bezochten, daar naar toe.
 

8. Artikel: 1995025864  
Titel: Het onderwijs, vijfenveertig jaar terug in de tijd
Rubriek/subrubriek: Onderwijs / Overig
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Vink, Joop
In het kader van het zilveren jubileum van de Stichting 'Oud Zoeterwoude' en de te houden onderwijstentoonstelling van 18 maart t/m 29 april 1995 wil ik middels deze bijdrage in 'Suetan' vijf en veertig jaar terug gaan in de tijd.
Het is niet mijn bedoeling om een uitgekiend wetenschappelijk artikel te produceren, maar ik wil bij u herinneringen oproepen aan de toenmalige onderwijssfeer.
 

9. Artikel: 1997085460  
Titel: De opkomst van het katholiek onderwijs in Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Onderwijs /
Verschenen in: 1997
Auteur(s): Noordermeer, Cok
De tweede helft van de 19e eeuw kennen wij vooral van de kinderarbeid, de industriŽle revolutie en de aardappeleters door Vincent van Gogh.
Een tijd die zich kenmerkt door armoede, zowel in de steden als op het platte land.
In diezelfde periode bouwt de katholieke kerk, nadat in 1853 de bisschoppelijke hiŽrarchie hersteld is, aan voorzieningen voor onderwijs, ouderen- en armenzorg, die het predicaat "katholiek" moeten hebben.
De geestelijkheid heeft de boodschap meegekregen te bouwen.
 

10. Artikel: 2010110304  
Titel: De Rooms Katholieke Vakschool voor Meisjes aan het Galgewater in Leiden
Rubriek/subrubriek: Onderwijs / R.K. Huishoudschool aan het Galgewater
Verschenen in: 2010
Auteur(s): Onderwater, Paul
In september 2010 is er een leuk boekje verschenen over de historie van de huishoud(vak)school aan het Galgewater in Leiden.
Veel Zoeterwoudse dames hebben daar een opleiding gevolgd.
De school is in 1908 opgericht op initiatief van Pater P. Bouters, die destijds was verbonden aan de Hartebrug-parochie in Leiden.
Begin 1900 gingen veel Leidse meisjes uit de arbeidersstand aan het werk in de fabrieken en daardoor trokken veel andere meisjes uit omliggende plaatsen naar de stad om daar in de huishouding een betrekking te zoeken.
 

11. Artikel: 2012020609  
Titel: De Antoniusschool in Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Onderwijs / Antoniusschool
Verschenen in: 2012
Auteur(s): Versteegen, Freek
IJsheiligen
In een vanouds agrarische gemeente als Zoeterwoude, waar de meeste inwoners voor hun inkomsten sterk afhankelijk waren van de weersgesteldheid is het niet zo verwonderlijk, dat er een drietal straten is vernoemd naar de IJsheiligen: Pancratius, Servatius en Bonifatius.
Die feestdagen vallen op 12, 13 en 14 mei en dat wordt al eeuwenlang gezien als de periode in het jaar waarna er definitief geen nachtvorst meer komt. (Maar uitzonderingen bevestigen natuurlijk altijd de regel!).
 

12. Artikel: 2012054444  
Titel: Reactie van lezers
Rubriek/subrubriek: Onderwijs / Landbouwschool
Verschenen in: 2012
Auteur(s): Versteegen, Freek
Zoals u weet heb je in ons land vanouds Boeren, Burgers en Buitenlui.
En hoewel wij onszelf in Zoeterwoude wel graag een beetje als buitenlui willen zien, blijven de meesten van ons natuurlijk toch maar gewone burgers voor wie het boerenleven steeds weer verrassingen oplevert.
 

13. Artikel: 2013127879  
Titel: Aloysiusschool
Rubriek/subrubriek: Onderwijs / R.K. basisschool Aloysius
Verschenen in: 2013
Auteur(s): Vink, Joop
In november 1867 gebood de schoolopzichter Mr. De Goeje om de Openbare School van de Gemeente Zoeterwoude te sluiten.
Reeds enige jaren was door de schoolopziener dwang uitgeoefend op het Gemeentebestuur om een nieuwe school te bouwen, omdat de bestaande school te klein was.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 28 november 2020