Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Kunst en cultuur   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden publicaties : 16   (uit: 1551)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1971080505  
Titel: De sphinxen van Swieten
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Beeldhouwkunst
Verschenen in: 1971
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
De sphinxen van Swieten
Mijn persoontje snuffelt graag in boeken en boekjes en nu vond ik een paar aardige dingen die ik u niet wil onthouden: (met toestemming overgenomen uit een artikel van A.M. Hulkenburg in het Leids Jaarboekje)
Mr. A. Sturing te Vorden vertelde het volgende:
 

2. Artikel: 1972090711  
Titel: Tegels
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Tegelkunst
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Gent, Jan van
Als wij over tegels gaan praten Dan gaan onze gedachten naar de bekende wandtegels, die de keukens en woonkamers van onze ouders of voorouders sierden.
Vooral in streken van welvaart werd er meer geld besteed aan deze vorm van wandversiering.
Wij denken aan de oude Hanzesteden met vooral Hindelopen aan de kop, de schouwen in de hereboerderijen, waarin de avond het huiselijke leven zich bij het haardvuur verder afspeelde.
 

3. Artikel: 1985081919  
Titel: 1985 Europees Muziekjaar
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Muziek
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Veel aandacht wordt dit jaar geschonken aan het Europees Muziekjaar. Ook in Zoeterwoude gaat dit niet zonder meer voorbij.
Zo verzorgden, onder anderen, op vrijdagavond 21 juni j.1. vier Zoeterwoudse koren een concert in de Dorpskerk, ter gelegenheid van deze gebeurtenis.
Ieder koor had voor deze avond een eigen repertoire.
 

4. Artikel: 1985081921  
Titel: "De Rijntamboers" in vogelvlucht
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Muziek
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
De gegevens in onderstaand artikel zijn ontleend aan het programmaboekje van het jubileum 1963 - 1983.
Hoe het allemaal begon
Woensdag 9 oktober 1963 werd op initiatief van kapelaan v.d. Bosch van de Meerburgkerk, Zoeterwoude-Rijndijk, een vergadering gehouden in het gebouw "de Drie Eendjes" tot oprichting van een drumband.
Na de opening door kapelaan v.d. Bosch gaf hij het woord aan de heer Dr. T. Schonagen, die de notulen van het oprichtingscomité van 24 september 1963 voorlas.
 

5. Artikel: 1985082121  
Titel: Zoeterwoudse Mandoline Vereniging
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Muziek
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
De Zoeterwoudse Mandoline Vereniging werd in 1938 opgericht door vijf personen: Jan Versteegen, A. Versteegen-van Wilsum, Kees Visser, Leen Schenkeveld en (dikke) Freek van de Loo.
De studies begonnen bij Jan Versteegen thuis onder leiding van Feike van Zwieten: al gauw werd de club groter en verhuisden we naar de koorzaal van de Ned. Hervormde kerk.
 

6. Artikel: 1985082222  
Titel: Gemengde Zangvereniging "Zingt den Heere"
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Muziek
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
De oprichtingsdatum van zangvereniging "Zingt den Heere" luidt 16 september 1918.
Uit de notulen van de vereniging verzamelden wij de volgende gegevens: Ledental bij de oprichting in 1918, 34 leden. Kleinste bekende aantal 16. Aantal leden momenteel circa 50.
 

7. Artikel: 1985082223  
Titel: Het koor van de R.K. Kerk "Sint Jan's Onthoofding" Zuidbuurt
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Muziek
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
De juiste datum van oprichting is niet meer te achterhalen. Men zou echter kunnen aannemen dat het koor reeds bestond vóór de bouw van de kerk in 1904 werd beëindigd.
Er bestaat immers een foto van het zangkoor van de St. Jan ter gelegenheid van het gouden zangersjubileum van de heer C. van Slingerland uit het jaar 1928.
 

8. Artikel: 1985082425  
Titel: Parochieel zangkoor St. Caecilia (Meerburg)
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Muziek
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Belt - Teunissen, Jo
Herenafdeling
Het is bijna ondoenlijk om een stukje te schrijven over de geschiedenis van het kerkkoor van de Meerburgkerk.
De parochie is ontstaan in 1855 en het is aan te nemen, dat er vanaf het begin een koor heeft bestaan, want een kerk zonder koor is nauwelijks denkbaar.
De eerste verslagen en jaaroverzichten, voor zover ze bewaard zijn gebleven, dateren van 1922.
 

9. Artikel: 1985082636  
Titel: Sint Jan's Fanfare en Drumband
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Muziek
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Paardekooper, C.P.J. sr. & P. van Noort
Blaasmuziek was een aardig begrip Op het eind van de vorige eeuw, zo eenmaal per jaar kwamen de "Duitsers", een klein onderdeel van Ulrichs Music-kapel in Zoeterwoude, langs de huizen om al blazende met het centenbakje rond te gaan.
Met vele vriendjes liepen wij de muzikanten na: blaasmuziek had op ons een grote bekoring!
Vader kon ons vertellen uit zijn soldatentijd van de kapel van de Grenadiers en Jagers, van de prachtige Stafmuziek, met instrumenten er bij van de grote Duitse pijpen (saxofoons)
 

10. Artikel: 1989051415  
Titel: Bijzondere tegelwand in Gelderswoude
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Tegelkunst
Verschenen in: 1989
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
"Oud Zoeterwoude" werd enige tijd geleden benaderd door de heer Straathof uit Gelderswoude met het verzoek of we eens naar een tegelwand konden komen kijken en zouden kunnen vaststellen, uit welke eeuw deze tegels waren.
Op een zonnige winterse dag zijn de heer Duindam en ondergetekende naar Gelderswoude gereden.
 

11. Artikel: 1989082123  
Titel: Bram van Velde - Kunstschilder in Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Schilderkunst
Verschenen in: 1989
Auteur(s): Gent, Jan van
Van de in Zoeterwoude geboren kunstschilder Bram van Velde is in het Bonnefantenmuseum in Maastricht een overzichtstentoonstelling van zijn werk.
De tentoonstelling zal later te zien zijn in het Centre Pompidou te Parijs en in Valencia en Madrid.
Bram van Velde was een kunstschilder die zijn eigen weg ging in het zoeken naar nieuwe vormen op zijn doeken.
 

12. Artikel: 1990021515  
Titel: Het zangkoor van de St. Jan Kerk, 1910-1911
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Muziek
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Onbekend
Het zangkoor van de St. Jan Kerk, 1910-1911
Foto Zangkoor Parochie Zuidbuurt
Veel brieven en telefoontjes waren uw reactie op de foto in onze vorige "Suetan".
Veel tongen zijn in beweging gekomen, en uit de reacties blijkt, dat velen met elkaar aan het praten zijn gegaan en veel herinneringen zijn opgehaald.
Zie ook foto 04345 in de fotobeeldbank.
 

13. Artikel: 1990082728  
Titel: Het vervaardigen van tegels
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Tegelkunst
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
Voor het vervaardigen van tegels gebruikte men rivierklei.
Aangezien de klei in de omgeving van de Nederlandse tegelbakkerijen meestal te vet was, voerde men de klei uit Brabant en Doornik aan.
De aangevoerde klei werd in bakken gedaan om gewassen te worden en in een bepaalde verhouding met de Nederlandse klei vermengd.
 

14. Artikel: 2011118793  
Titel: Toneelvereniging "Liefde voor Toneel"
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Toneel
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Versteegen, Freek
Op de redactietafel van Suetan verschenen twee plakboeken met krantenknipsels en foto's over de toneelvereniging "Liefde voor toneel".
Daar moest volgens de bezorger een mooi verhaal van te maken zijn.
Zulke boeken vertellen zeker een boeiend verhaal, maar roepen zo hier en daar ook wel wat vragen op.
 

15. Artikel: 2013095861  
Titel: 50 Jaar Rijntamboers
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Muziek
Verschenen in: 2013
Auteur(s): Versteegen, Freek
Bij een feest hoort muziek, en muziek maken is een feest!
We weten niet hoe het u vergaat, maar wij krijgen altijd een feestelijk gevoel over ons, als we op Koninginnedag of bij de intocht van Sinterklaas de drumband of de drumfanfare, of de harmonie of de blaaskapel in de verte horen aankomen.
 

16. Artikel: 2015094545  
Titel: "The Rhythm Club"
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Muziek
Verschenen in: 2015
Auteur(s): Versteegen, Freek
Omdat uw redacteur Theo Wisse persoonlijk heeft gekend, toen hij zijn werk als administrateur van het Rijnlands instituut voor Ondernemersonderwijs (RIO) overnam in een scholenfusie, was hij heel nieuwsgierig naar het tweede leven van Theo Wisse als bandleider van "The Rhytm Club".
Een bijna paginagroot artikel over 15 jaar "The Rhythm Club" in de Leidse Courant van zaterdag 24 juli 1965 leverde gelukkig alle gegevens op, die voor een vermelding over dit unieke Leidse orkest nodig waren.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 8 december 2020