Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Kerken en kloosters   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden publicaties : 28   (uit: 1551)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1975031111  
Titel: De Dorpskerk
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Dorpskerk
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Onbekend
Trots staat hij op de monumentenlijst en midden in onze, wat mooie oude dingen betreft, enigszins aftakelende dorpskern. De dorpskerk. Eeuwenoud is ie. En hij staat daar zo te zien stevig te pronken. Alsof hij er nog vele eeuwen zal blijven staan. Maar helaas.
De berichten zijn ongunstig. De eveneens oude vijand vreet aan hem. Het water.
 

2. Artikel: 1975090404  
Titel: De dorpskerk
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Dorpskerk
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Onbekend
Voor de restauratie van onze prachtige Dorpskerk is -wij zeiden het al eerder, doch het kan niet vaak genoeg herhaald worden- veel, heel veel geld nodig.
Welnu, Uw bijdrage daaraan kunt U als volgt leveren:
 

3. Artikel: 1976121111  
Titel: Tonnen...
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Dorpskerk
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Onbekend
Zijn er nodig voor de restauratie van de dorpskerk!
Gelukkig heeft echter de "Commissie Herstel Dorpskerk" onlangs van Monumentenzorg bericht ontvangen dat de herstelwerkzaamheden, volgens de ingediende begroting, voor subsidie in aanmerking komen
 

4. Artikel: 1977030304  
Titel: De Goede Herder, Klooster te Zoeterwoude-Rijndijk
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Klooster de Goede Herder
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Schouten, J.J.
Deze religieuze gemeenschap dankt haar oorsprong aan het werk van de heilige Jean Eudes (1601-1680) in Frankrijk, die door zijn vlammende predikaties veel vrouwen en meisjes wist te bewegen een leven van zonde op te geven en zich dienstbaar te maken voor de gemeenschap.
Inziende dat het vaak onmogelijk was deze vrouwen en meisjes een betere plaats in de maatschappij aan te bieden
 

5. Artikel: 1979090405  
Titel: Kerk Zuidbuurt 75 jaar
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / St. Jan kerk
Verschenen in: 1979
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Bij zijn komst te Zoeterwoude in 1890, vond de legendarische Pastoor en Deken F.C.X. Mosmans hier aan de Zuidbuurt een kerkgebouw, dat al enige tientallen jaren veel te klein was.
Met al zijn krachten heeft hij toen jarenlang geijverd voor de bouw van een nieuwe, grote kerk. In 1903 was het zover.
 

6. Artikel: 1980070101  
Titel: De Meerburg
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Meerburgkerk (O.L.V.O.O.)
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Redactie Suetan
De "Meerburgkerk" is kortgeleden onder leiding van Monumentenzorg zowel van binnen als van buiten geheel gerestaureerd.
Een bezoekje aan deze prachtige kerk kunnen wij U aanbevelen.
De pastoor van deze kerk, de heer J. Schlatmann vierde op 4 juni j.1. het feit, dat hij 25 jaar geleden tot priester werd gewijd.
 

7. Artikel: 1981050509  
Titel: Bestek van eene nieuw te bouwen kerk met toren te Soeterwoude
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / St. Jan kerk
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Het bewonen van een groot oud huis heeft naast een aantal nadelen, ook veel prettige kanten. Een ervan is dat er altijd nog wel plaatsen, kasten of laden zijn, die je toch nog wel eens beter wilt bekijken.
Zo kwam het, dat ik op een regenachtige zondagmiddag een lade vol met paperassen omkeerde om te kijken of er nog iets bijzonders in aanwezig was. En zowaar had ik geluk.
 

8. Artikel: 1982081012  
Titel: "Sutwou, Sutwou, O dorp waarvan ik hou"
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Dorpskerk
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Doove, J.A.F.
Ofwel een beschrijving van het orgel in de N.H. Kerk te Zoeterwoude "Er was eens" een tijd, waarin wij als kinderen zongen "zoet hout, zoet hout, een gek die van je houdt".
Dat was een kinderlijke verbastering van het lied dat ik mijn vader hoorde zingen wanneer hij in de werkplaats bezig was.
 

9. Artikel: 1989055353  
Titel: Een oude kathedraal vertelt
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / St. Jan kerk
Verschenen in: 1988
Auteur(s): Huisman, A.
Gebouwd in verre tijden
om de eredienst te wijden,
ben ik een levende getuige
voor Wie alle knie moet buigen.
 

10. Artikel: 1992110815  
Titel: Onze oude Dorpskerk
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Dorpskerk
Verschenen in: 1992
Auteur(s): Paardekooper sr., C.P.J.
Onze oude Dorpskerk en opening monumentale dorpskerk
De Dorpsstraat - met pleintje - als trefpunt van winkelende dorpsgenoten, vervult een sociale functie.
Al kopende en sjouwende ontmoet men elkaar en dat geeft gelegenheid voor een praatje en het nieuws uit het dorp wordt daar meestal besproken en snel verspreid.
Te midden van al deze bedrijvigheid vindt momenteel een groots gebeuren plaats n.l. de restauratie van de Nederlands Hervormde kerk en toren.
We hebben de kerk gezien zonder dak en nu (oktober) ook al zonder toren.
 

11. Artikel: 1995119943  
Titel: De Zoeterwoudse Kruisheren (I)
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Kruisherenklooster
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Noort o.s.c., L.G.A. van
In de "Kroniek van Zoeterwoude" lezen we:
1926, 9 september: Plechtige inwijding van het Kruisherenklooster 'Mater Dolorosa' aan de Vrouwenweg.
1992, 20 september: Het tijdperk van de paters Kruisheren (sedert 1926 actief in Zoeterwoude) wordt afgesloten.
Vertrek van de paters S. van Beurden en F. Hulskamp naar Uden.
In dit artikel willen we iets vertellen over de orde van de kruisheren en over hun verblijf in Zoeterwoude.
 

12. Artikel: 1996053440  
Titel: Rondom de honderdjarige Meerburgkerk
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Meerburgkerk (O.L.V.O.O.)
Verschenen in: 1996
Auteur(s): Zandbergen, Jan
Een stukje geschiedenis.
Vanaf de vroege middeleeuwen behoorde de Hoge Rijndijk tot het kerspel (kerkelijke gemeente) Leiderdorp.
Op de plaats van de huidige Hervormde kerk in de Hoofdstraat stond in 1310 al een kerkje, dat uitgroeide tot de parochiekerk van Leiderdorp.
De kerk moet behoorlijk rijk geweest zijn.
In 1400 werden de in bezit zijnde goederen gesplitst en de helft ging naar de Lieve Vrouwe kerk aan de Mare.
De toenmalige Leidenaars bleken hun geestelijken daar slecht te onderhouden.
 

13. Artikel: 1996085054  
Titel: De Zoeterwoudse Kruisheren (II)
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Kruisherenklooster
Verschenen in: 1996
Auteur(s): Noort o.s.c., L.G.A. van
Het grote huis aan de Vrouwenweg stond dus in 1967, na het vertrek van de studenten en van verschillende priesters, bijna helemaal leeg.
Het werd overgedaan aan de Stichting Gemiva die er in 1968 een inrichting opende voor meervoudig gehandicapten onder de naam De Weipoort.
Vijftien jaar heeft de stichting het oude klooster zo kunnen gebruiken waarna het werd overgenomen door de gemeente Leiden die het verhuurde aan de stichting Leidse Studentenhuisvesting.
 

14. Artikel: 1997119191  
Titel: Gert, de hond van pastoor Hermans
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Meerburgkerk (O.L.V.O.O.)
Verschenen in: 1997
Auteur(s): Hoeven, Henk van der
In aflevering 102 van Suetan (november 1996) stond mijn verhaal over het leven op de pastorie tijdens de Tweede Wereldoorlog Bij nader inzien zou ik over Gert, de hond van pastoor Hermans ook nog wel een verhaal kunnen vertellen.
Gert was een heel mak beest, maar als hij een kat in de tuin van de pastorie zag dan bleef daar niet veel van over.
Dat ik daar een keer mee te maken had zal ik u vertellen.
 

15. Artikel: 1999054343  
Titel: Bisschoppelijke brief betreffende de "Goede Herder"
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Klooster de Goede Herder
Verschenen in: 1999
Auteur(s): Vree, F.J. van
Wel Eerwaarde heer,
Daar de algemeene medewerking der Geestelijkheid en der overige Geloovigen van Ons Bisdom ons in staat gesteld heeft om het Liefdewerk van den Goeden Herder, van welks instelling wij bij een Herderlijk schrijven, gegeven den 3e October 1856, openlijke aankondiging deden, door te zetten, achten wij het gepast, door middel dezer circulaire, ter algemeene kennis te brengen, dat bet oogenblik is gekomen, waarop met het werk zelf een begin kan worden gemaakt.
 

16. Artikel: 1999085159  
Titel: De bouwgeschiedenis van de Dorpskerk te Zoeterwoude (1)
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Dorpskerk
Verschenen in: 1999
Auteur(s): Muijden, K.J. van
De bouwgeschiedenis van de Dorpskerk te Zoeterwoude
In een aantal artikelen zal de bouw geschiedenis van de Dorpskerk worden beschreven.
In dit nummer van Suetan de periode tot 1600.
De kerk te Zoeterwoude gewijd aan St. Lebuďnes en St. Johannes, is een fraai voorbeeld van een Kempense vorm van een bakstenen pseudo-basiliek, met als grondpatroon een Latijns kruis en een langgerekt koor met polygonale koorafsluiting.
 

17. Artikel: 1999086068  
Titel: De bouwgeschiedenis van de monumentale kerk van St. Jan's Onthoofding te Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / St. Jan kerk
Verschenen in: 1999
Auteur(s): Post, H.A. van der
De bouwgeschiedenis van de monumentale kerk van Sint Jan's Onthoofding te Zoeterwoude
1903 - 1904
Voordat de bouw geschiedenis van deze monumentale kerk wordt beschreven geven wij u eerst een overzicht van de kerken die al eerder werden gebouwd op deze plaats.
De bouw van deze monumentale kerk was ter vervanging van een kerkgebouw dat op dezelfde plaats stond en, na 60 jaar in gebruik te zijn geweest, te bouwvallig werd en ook te klein geworden was door het toenemen van het aantal parochianen.
Deze te kleine kerk werd op 17 Juli 1844 door Mgr. Cornelius Ludovicus, baron van Wijckerslooth, Bisschop van Curium, ingewijd en in gebruik genomen.
 

18. Artikel: 1999086978  
Titel: De bouw van de monumentale kerk van St. Jan's Onthoofding
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / St. Jan kerk
Verschenen in: 1999
Auteur(s): Post, H.A. van der
1903-1904 (Bestek no. 116)
Wij beginnen met de bouw van de bovenstaande monumentale kerk op de buitengewone vergadering van het kerkbestuur in de grote zaal van de pastorie in Zoeterwoude op 19 januari 1903 waar, in tegenwoordigheid van alle leden van het kerkbestuur en in bijzijn van de uitgenodigde aannemers, de inschrijvingsbiljetten geopend werden die al voor de vergadering op 17 januari waren verzonden aan het kerkbestuur.
 

19. Artikel: 1999087979  
Titel: Christus Dienaarkerk in het centrum van Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Christus Dienaar kerk
Verschenen in: 1999
Auteur(s): Redactie Suetan
Christus Dienaarkerk in het centrum van Zoeterwoude
Het was onder het pastoraat van Pastoor Lamot dat men in 1969 begon met de bouw van de nieuwe Christus Dienaarkerk in het centrum van Zoeterwoude, naar ontwerp van de architect Pieter Sips.
Op 21 Maart 1970 werd na een bouwtijd van negen maanden aan de van Swietenstraat de nieuwgebouwde kerk ingewijd door de bisschop van Rotterdam Mgr. M. Jansen.
 

20. Artikel: 2000020717  
Titel: De bouwgeschiedenis van de Dorpskerk te Zoeterwoude (2)
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Dorpskerk
Verschenen in: 2000
Auteur(s): Muijden, K.J. van
De wederopbouw van een dorpstoren (2)
Door aankoop van het ambacht Zoeterwoude van jonkheer IJsbrandt van Merode, in het jaar 1610, trad het Leidse stadsbestuur gedurende de komende eeuwen als ambachtsheer op en zullen we de correspondentie, betreffende het ambacht en de kerk geadresseerd zien aan de regeerders van de stad Leiden.
In het jaar 1615 komen we de kerk van Zoeterwoude weer in de ambachtsarchieven tegen.
Het betreft een afschrift uit het archief van de Stadsheerlijkheden en Vroonwateren, met als aanhef: "Aengaende den Thoorn tot Soeterwoude".
 

21. Artikel: 2001053747  
Titel: De bouwgeschiedenis van de Dorpskerk te Zoeterwoude (3)
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Dorpskerk
Verschenen in: 2001
Auteur(s): Muijden, K.J. van
De aanzet tot de restauratie van de kerk (1640-1654)
Na de wederopbouw van de toren van de dorpskerk rond 1618 komen we de kerk, betreffende belangrijke bouwactiviteiten, gedurende enige decennia in de ons ter beschikking staande archieven niet tegen.
Het is een ongedateerd schrijven van het Zoeterwouds ambachts- en kerkbestuur aan het Leids stadsbestuur als ambachtsheer, dat de kerk weer onder onze aandacht brengt.
 

22. Artikel: 2002084260  
Titel: De bouwgeschiedenis van de Dorpskerk te Zoeterwoude (4)
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Dorpskerk
Verschenen in: 2002
Auteur(s): Muijden, K.J. van
DE RESTAURATIE VAN DE DORPSKERK (1654-1656)
Zoals we in het voorafgaande deel hebben kunnen lezen werd Arent van 's-Gravensande door het Leidse stadsbestuur ingeschakeld als bouwkundig adviseur bij de restauratie van de dorpskerk.
De rekening (01) van van 's-Gravensande ingediend bij het stadsbestuur n.a.v. zijn werk voor de kerk te Zoeterwoude heeft als hoofd de volgende tekst: Reeckeninghe van tgenen ick hebbe gedaen ten dienste ende opbouwinge van kerck tot Soeterwoude.
Allereerst wilde het stadsbestuur een overzicht hebben aangaande de toestand van
 

23. Artikel: 2009053843  
Titel: De verdwenen ambachtsklok van Jan Albert de Grave.
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Dorpskerk
Verschenen in: 2009
Auteur(s): Muijden, Karel van
Bij de verklaring van de Zoeterwoudse straatnamen in de kroniek van Zoeterwoude kunnen we lezen dat de naam Jan Albert de Grave gekoppeld is aan de maker van de klok van de dorpskerk, Deze klok zou tot in de oorlogsjaren zijn bronzen geluid over de Zoeterwoudse dreven laten horen, waarna hij door de Duitsers werd geroofd om omgesmolten te worden tot oorlogstuig.
De toevoeging in de kroniek dat deze klok eigenlijk bestemd was voor de Oude of Nieuwe Kerk te Delft, maar daar nooit was opgehangen lijkt mij wat kort door de bocht.
 

24. Artikel: 2013063944  
Titel: Begraven in en rond de dorpskerk (1)
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Begraafplaats
Verschenen in: 2013
Auteur(s): Muijden, Karel van
Begraven rond de Dorpskerk in Zoeterwoude.
Nadat dat Karel de Grote in 795 het verbod uitbracht, om de doden te verbranden, behoudens bij speciale omstandigheden, werden de lijken begraven, zo las ik in het boek “De Gave Gods” van Noordeveldt en Valk.
Aanvankelijk buiten de nederzettingen maar later voor belangrijke personen in de kerken.
 

25. Artikel: 2013095357  
Titel: Begraven in en rond de dorpskerk (2)
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Begraafplaats
Verschenen in: 2013
Auteur(s): Muijden, Karel van
Terugblikkend op de vroege geschiedenis van het begraven in en rond de Dorpskerk in ons vorige nummer van Suetan, is er veel veranderd in de manier van begraven.
Het kerkbestuur ging verder met de verbeteringen aan het kerkhof en haar omheiningen.
 

26. Artikel: 2014063636  
Titel: 12 Juni 1964 Brand St. Jan Kerk
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / St. Jan kerk
Verschenen in: 2014
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Het is alweer 50 jaar geleden, dat de Sint Jan aan de Zuidbuurtseweg voor een groot gedeelte werd verwoest door brand.
Velen van ons kunnen die “zwarte” vrijdag nog goed herinneren.
Tijdens de Pinksterdagen willen we samen met u terugkijken op deze dag en wel in het zaaltje van de St. Jan.
 

27. Artikel: 2014096369  
Titel: De restauratie van de Meerburgkerk
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Meerburgkerk (O.L.V.O.O.)
Verschenen in: 2014
Auteur(s): Versteegen, Freek
Als u de kop van dit artikel ziet, denkt u misschien “Dč restauratie... Welke restauratie”. Want als je de geschiedenis van het gebouw nagaat, dan was er in de ruim 100 jaar sinds de bouw in 1896 altijd wel wat te restaureren.
 

28. Artikel: 2015127276  
Titel: Van Dam orgel uit Irnsum naar Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Dorpskerk
Verschenen in: 2015
Auteur(s): Gent, Jan van
Op 23 maart 2013 werd het Van Dam-orgel uit 1869, afkomstig uit de Mauritiuskerk in het Friese Irnsum, in de Dorpskerk van Zoeterwoude feestelijk in gebruik genomen.
Dit gebeurde na een restauratie die mede mogelijk werd gemaakt door een grote groep enthousiaste vrijwilligers o.a. uit de protestantse gemeente die werd aangestuurd door de plaatselijke orgelcommissie en door vakmensen op het gebied van orgelrestauratie en restauratieschilderwerk.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 8 december 2020