Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Infrastructuur   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden publicaties : 36   (uit: 1551)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1971080203  
Titel: De voormalige halte Zoeterwoude aan de spoorlijn Leiden - Utrecht (wandeling langs de Hoge Rijndijk)
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Spoorweg
Verschenen in: 1971
Auteur(s): Dorrepaal sr., J.A.
Deze spoorlijn werd aangelegd in ca. 1870 en de halte werd opgeheven in 1930/31.
Het perron is verdwenen en het stationnetje werd overgeplaatst naar de overweg aan de Herestraat te Leiden.
De huizen zijn in 2 fasen afgebroken, waarvan de laatste in 1968.
Zie o.a. ook foto 01215 en advertentie 01146.
 

2. Artikel: 1972030809  
Titel: Veerdiensten over de Rijn
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Verkeer/vervoer
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Schouten, J.J.
De heer W. Blom, thans wonende Hoofdstraat 193 te Leiderdorp, was zo vriendelijk ons de volgende gegevens te verstrekken over de indertijd ook door hem bediende veerdienst tussen Leiderdorp en Zoeterwoude.
Naast de staande Leiderdorpse brug (niet de nieuwe bij de Persant Snoepweg, maar de oude ophaalbrug bij de Bruggestraat even ervoor) waren er voor de mensen die vanaf Leiderdorp naar Zoeterwoude-Rijndijk moesten verschillende overzetmogelijkheden per roeiboot.
 

3. Artikel: 1978060811  
Titel: 2381 EH Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Plaatsbepaling
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Gent, Jan van
Wie weet waar Willem Wever woont.
Voor het goed functioneren van een maatschappij is de mogelijkheid tot communicatie onontbeerlijk. Maar wie woont waar.
Hoe is "de ander" te bereiken. De oplossing hiervan is door de eeuwen heen een groot probleem geweest.
Een eerste en forse stap in de goede richting werd gezet in de Franse tijd door de invoering van de vaste achternaam en van de systematische nummering der huizen.
 

4. Artikel: 1978120510  
Titel: 100 Jaar spoorlijn Leiden - Woerden
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Spoorweg
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Bosman, W.
De Gemeente Zoeterwoude wordt, zoals men weet, dwars doorsneden door de spoorlijn Leiden-Woerden. Op 14 oktober j.l. bestond deze spoorlijn precies 100 jaar. Elders was dit feit aanleiding voor een gepaste viering.
Bij ons in Zoeterwoude was dat niet het geval. Niet onbegrijpelijk, want wat betekent die spoorlijn voor ons.
Eigenlijk alleen: "Oppassen geblazen", als wij van of naar de Rijndijk gaande de overweg bij de Ommedijk passeren.

Zie o.a. ook foto 01215 en advertentie 01146.
 

5. Artikel: 1979031616  
Titel: Verlaten
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Waterwerken
Verschenen in: 1979
Auteur(s): Bosman, W.
Heel belangrijke bouwwerken bij het goed functioneren van polders waren ook de zgn. verlaten. Dit waren sluisjes. die een tweeledig doel dienden: (a) de ontwatering, bij daartoe dienstig peil, en (b) het in- en uitvaren van/naar de polder.
Een enorme polder als de Groote Westeindsche had 5 van die verlaten, waarvan twee op Zoeterwouds gebied: n in de Noordbuurtse Vaart ter hoogte van het Raadhuis.
 

6. Artikel: 1979120404  
Titel: Uit
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Waterwerken
Verschenen in: 1979
Auteur(s): Bosman, W.
Een simpel berichtje in de pers meldde onlangs dat het Verlaat van Burmade is gesloopt.
Zoeterwoude heeft daarmee een interessant monument verloren.
 

7. Artikel: 1980091016  
Titel: Het openbaar vervoer in en om Zoeterwoude tot 1980 (1)
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Verkeer/vervoer
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Gent, Jan van
Het openbaar vervoer dat men rond 1980 kende, had een eigen geschiedenis. De verbindingen in het verleden met de omliggende plaatsen waren afhankelijk van goede wegen en vaarwater.
Hierdoor was de ligging van de Hoge Rijndijk aan de Rijn ten opzichte van het dorp veel gunstiger.
Via de Rijn en de aangrenzende weg, was en is men rechtstreeks verbonden met de omliggende plaatsen zoals o.a. Leiden, Alphen en Woerden.
 

8. Artikel: 1980121820  
Titel: Het openbaar vervoer in en om Zoeterwoude (2)
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Verkeer/vervoer
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Gent, Jan van
Het eerste deel van deze studie plaatsten wij in de vorige aflevering. Thans volgt deel twee waarmee het verhaal ook wordt afgerond.
Ter herinnering: de vorige keer werd vooral aandacht besteed aan het vervoer te water. In de 17de en 18de eeuw waren er diverse regelmatige diensten van de trekschuit, zowel naar plaatsen in de naaste omgeving als naar Delft (sinds 1636).
 

9. Artikel: 1982121519  
Titel: De Weipoortse Vliet en de Weddens
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Waterweg
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
In het interview met de heer Dompeling in de rubriek "onder het oor van de barg" wordt de naam Weddepad genoemd.
Het is interessant de naamgeving na te gaan van deze weg, zijnde een deel van de verbinding van Leiden via de Hoge Rijndijk, Weipoortseweg, Weddepad en Broekweg naar Gelderswoude, Benthuizen en Zoetermeer.
 

10. Artikel: 1982122121  
Titel: Historisch straatmeubilair
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur /
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Onbekend
In het boek "Kijken naar monumenten in Nederland" uitgave van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg wordt de term "Historisch straatmeubilair" gentroduceerd.
Wat wordt hiermee bedoeld.
 

11. Artikel: 1983022123  
Titel: Van de Hel naar de Hemel (9)
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Wegen (aanleg)
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Juffermans, P.J.A.
De redactie heeft de vrijheid genomen uit de serie van Deken Juffermans een deel te lichten, gepubliceerd in "Sursum Corda" van 21 augustus 1960.
We lezen: Van 8 april 1662 dateert een keur van Hoogheemraden van Rijnland op het zeilen in de Zuidbuurtse watering.
Blijkbaar spoelde de Zuidbuurtseweg af door het zeilen er langs.
 

12. Artikel: 1983120709  
Titel: Zoeterwoudse straatnamen (1) - Hoe komt een straat aan zijn naam
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Straatnamen
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Gent, Jan van
Tegenwoordig wordt een straatnaam gekozen door de gemeenteraad van Zoeterwoude, op advies van de commissie straatnaamgeving.
Er kunnen echter ook spontaan straatnamen ontstaan onder de bevolking.
Een mooi voorbeeld is het Molenpad; dit rijwielpad dwars door de polder sluit aan bij de Grote Molen, de wipmolen aan de Ommedijkseweg.
 

13. Artikel: 1984030709  
Titel: Zoeterwoudse straatnamen (2) - Hoe komt een straat aan zijn naam
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Straatnamen
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Gent, Jan van
Zoeterwoudse straatnamen (2)
De eerste grote bouwactiviteiten vlak na de bevrijding ontstonden aan de Schenkelweg, waar de eerste woningwetwoningen werden gebouwd door de pas opgerichte woningbouwvereniging "Sint Willibrord".
Deze patroonheilige van de Nederlandse kerkprovincie wordt geerd door het beeld wat is geplaatst op de hoek van het woonhuis Schenkelweg 12, bewoond door de grote stimulerende eerste voorzitter van de woningbouwvereniging, de heer J. H. van der Ploeg.
 

14. Artikel: 1984091922  
Titel: De voorganger van de Lagerbergbrug
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Brug
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
In een voorgaande uitgave van Suetan (nr. 46, december 1982) werd uitgebreid de historie van de "weddens" in de Weipoortse Vliet behandeld.
Met de toename van het wegverkeer en de noodzaak om de diepgang van de scheepvaart te verbeteren, werden de "weddens" obstakels die niet meer in de moderne tijd passen.
De handelsscheepvaart viel zeker niet onder de zorg van dijkgraaf en hoogheemraden. Wanneer de afwatering op de Rijn en zo noordwaarts naar Spaarndam redelijk goed was en de wedden en ondiepten geen afbreuk deden aan de lozing, liet het college van Rijnland de zaak op zijn beloop.
 

15. Artikel: 1984092425  
Titel: De Zuidbuurtseweg wordt verlengd tot de huidige Geerbrug
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Wegen (aanleg)
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
De Zuidbuurtseweg wordt verlengd tot de huidige Geerbrug
In januari 1882 is een verzoek binnengekomen van de Geeren Kleinen Blankaard Polder om een rijweg te doen aanleggen vanaf de Zwarte Kwakel tot aan de R.K. Kerk in de Zuidbuurt voor rekening van de gemeente, alsmede i.p.v. de Zwarte Kwakel een brug te maken.
Wat was er aan de hand?
 

16. Artikel: 1984111011  
Titel: Zoeterwoude een eeuw geleden (04)
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Brug
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Zoeterwoude, een eeuw geleden, is een eindeloos verhaal op voorwaarde dat Zoeterwoude tot in de lengte van jaren zal blijven bestaan.
Wij vatten de draad weer op in 1882 en buigen ons over de notulen van B. en W. en de gemeenteraad en al lezende krijgen wij een beeld van Zoeterwoude in die jaren.
De gemeente was zeer uitgestrekt: tot aan de Vink aan het einde van de Haagweg, de singels van Leiden, Hooge Rijndijk, Gelderswoude en tot Stompwijk.
 

17. Artikel: 1984111720  
Titel: Zoeterwoudse straatnamen (3) - Hoe komt een straat aan zijn naam
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Straatnamen
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Gent, Jan van
Formeel vinden wij de Rijndijk verdeeld in 5 woonwijken, het zijn Meerburg, Rijnegom, de Goede Herder, Oosthoek en industrieterrein Grote Polder.
De woonwijken zijn gevormd door natuurlijke grenzen van het water en de gemeentegrenzen met Leiden, Leiderdorp en Hazerswoude.
De Rijn is de natuurlijke grens tussen Zoeterwoude en Leiderdorp.
De beide oevers worden in de volksmond aangeduid met de "hogezijde" en "lagezijde", waarbij wij met de hogezijde over het Zoeterwoude's grondgebied spreken.
 

18. Artikel: 1985081518  
Titel: Zoeterwoudse straatnamen (4) - Hoe komt een straat aan zijn naam
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Straatnamen
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Gent, Jan van
In de zestiger jaren werd er gestart met een grote uitbreiding ten westen van het dorp.
Er werd een doorbraak geforceerd door het slopen van een zevental woonhuizen aan de Dorpsstraat.
Het uitbreidingsplan stond bekend onder "Westeinde I" en sinds kort heeft deze wijk een op historische gronden gekozen naam van "Westwout".
 

19. Artikel: 1986021519  
Titel: Zoeterwoudse straatnamen (5) - Hoe komt een straat aan zijn naam
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Straatnamen
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Gent, Jan van
In het verlengde van de Weipoortse Vliet vinden wij van oudsher de "Ommedijckse Wateringe".
Hieraan grenzend liggen een aantal oude gebieden met eeuwenoude benamingen, die nu voortleven in de straatnamen van Zoeterwoude.
 

20. Artikel: 1986050915  
Titel: Zoeterwoudse straatnamen (6) - Hoe komt een straat aan zijn naam
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Straatnamen
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Gent, Jan van
Met de verschillende annexaties zijn van oorsprong Zoeterwoudse straatnamen naar Leiden verhuisd. Het grondgebied van Zoeterwoude grensde in het noorden, zo een honderd jaar geleden aan de singels van Leiden, de Witte- en Zoeterwoudsesingel.
Verder vormde de Rijn de grens, aan de Hoge Rijndijk met Leiderdorp en aan de Haagweg met Oegstgeest.
Tenslotte liep de grens met Voorschoten door de Vliet, de Oud- eof Waddinger Vliet en gedeeltelijk over de Leidseweg.
 

21. Artikel: 1988111120  
Titel: Ruzie om een voetpad
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Wandel- of fietspad
Verschenen in: 1988
Auteur(s): Amstel-Hork, M.H.V. van
Drukte op de wegen, bescherming van deelnemers aan het verkeer; maar al te gemakkelijk denken wij dat alleen hedendaagse besturen zich daarmee bezig moeten houden. Het tegendeel is waar.
Dat bovendien ook in vroeger tijden de bestuurscolleges, die bij hetzelfde verkeersprobleem betrokken waren, elkaar flink dwars konden zitten, moge blijken uit onderstaande historie.
 

22. Artikel: 1989025353  
Titel: Moeilijkheden met grind
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Wegen (aanleg)
Verschenen in: 1989
Auteur(s):
In een plattelandsgemeente als Zoeterwoude, is uiteraard grind een veel gebruikt artikel.
In de vorige eeuw was menige weg nog niet bestraat, maar voorzien van een grindlaag.
Dat grind ook tot moeilijkheden kan leiden, geven de beide onderstaande gedeelten uit raadsverslagen te kennen:
 

23. Artikel: 1989050707  
Titel: Driehoeksmeting
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur /
Verschenen in: 1989
Auteur(s): Kleibrink, Herman
In het boek de "Leidse Sterrewacht" (uitgave van De Kler-Waanders in 1983) vertelt dr. van Herk over het werk van de Leidenaar Snel van Royen, die gedurende het 12-jarig bestand (1609-1621) in de 80-jarige oorlog tegen de Spaanse overheersers, de onderlinge afstanden mat van dorpen en steden in Noorden Zuid-Holland en op die wijze voor het eerst de doorsnede van de aarde in rele getallen wist uit te drukken.
 

24. Artikel: 1989082020  
Titel: Uit de raadsvergadering van 28 januari 1869
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Wegen (aanleg)
Verschenen in: 1989
Auteur(s): Onbekend
Een missive van Burg. en Weth. van Benthuizen houdende uitnodiging, in verband met een voorgenomen plan tot verharding van de Slootweg door begrinding om ook den Gelderswoudschen weg hard te maken.
De voorzitter geeft te kennen: dat hij onlangs ter deze zake eene conferentie
 

25. Artikel: 1991051820  
Titel: Zoeterwoude in rep en roer (1)
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Spoorweg
Verschenen in: 1991
Auteur(s): Post, H.A. van der
Er is niet meer aan te ontkomen. De supersnelle trein is niet meer te stuiten.
In Frankrijk is de TGV (Train Grande Vitesse) al heel gewoon.
Maar nu het zover is, dat het trac van Brussel naar Amsterdam, waar de keuze nog wel niet van bepaald is, waarschijnlijk door Zoeterwoude wordt aangelegd, doet alle emoties hoog oplopen.
 

26. Artikel: 1991080815  
Titel: Zoeterwoude in rep en roer - Schade en ongerief door snuivende stoompaarden (2)
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Spoorweg
Verschenen in: 1991
Auteur(s): Post, H.A. van der
In de vorige aflevering van "Suetan" raakten wij bekend, door een 113 jaar oude krant, dat de eerste feestelijk versierde trein van de nieuwe spoorweg Leiden - Woerden, onder grote belangstelling van een ontelbare menigte, zijn reis voortzette van Alphen in de richting Woerden.
Dit was werkelijk een mijlpaal in de geschiedenis van het vrachten personenvervoer in de Rijnstreek.
 

27. Artikel: 1991100810  
Titel: Geschiedenis van het Raadhuis in Zoeterwoude (slot)
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Spoorweg
Verschenen in: 1991
Auteur(s): Gent, Jan van
Na het slaan van de eerste paal ging een en ander voorspoedig.
Maar er moesten wel diverse voorzieningen worden getroffen, wilde het bestuursapparaat kunnen doorwerken.
Om te beginnen werd vr het raadhuis een ruime "keet" geplaatst, waarin "Openbare werken" het enkele maanden zou moeten uithouden.
De burgemeester nam een grote kamer in zijn eigen ambtswoning in gebruik, om daar zijn werkzaamheden te doen en ook om daar de B.& W. vergaderingen te houden.
 

28. Artikel: 1991101115  
Titel: Watersnood in de Weipoort
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Waterwerken
Verschenen in: 1991
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Donkere wolken, een zware noordwester storm met enorm veel regen: Jan van der Poel, boer en korenmolenaar in de Weipoort zag het vanaf de omloop van zijn molen allemaal somber aan.
Zijn zorg was niet de molen, die was sterk genoeg om dit alles te kunnen weerstaan.
Jan van der Poel was n.l. ook voorzitter van de Oost- en Westbroekpolder en als zodanig verantwoordelijk voor de waterhuishouding van de polder.
 

29. Artikel: 1992021117  
Titel: Schade en ongerief door snuivende stoompaarden (3)
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Spoorweg
Verschenen in: 1992
Auteur(s): Onbekend
In de 81e aflevering van "Suetan" is duidelijk naar voren gekomen uit de notulen van de gemeenteraadsvergaderingen, dat de gemeenteraadsleden unaniem van gevoelens waren dat de nieuwe spoorweg Leiden-Woerden van geen of weinig belang was voor de gemeente Zoeterwoude en besloten zich met de opening van deze spoorweg met geen enkel feest in te laten.
 

30. Artikel: 1992050510  
Titel: Ooggetuigen van het eerste uur (3)
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Spoorweg
Verschenen in: 1992
Auteur(s): Onbekend
In het nog zo landelijke Soeterwoude werd in opdracht van de Spoorwegmaatschappij Leiden-Woerden in mei 1877 een begin gemaakt met de bouw van een spoorbrug over de Haagschen Trekvliet, op enkele tientallen meters vanaf de historische Wouterenbrug, een brug die in vroeger eeuwen onder de naam van Kwakersbrug al een belangrijke verbinding was over deze Trekvliet.
 

31. Artikel: 1993051415  
Titel: Een zeer oud document over de Waddingersluis
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Waterwerken
Verschenen in: 1993
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
In het oud archief van de gemeente Zoeterwoude vonden wij een document betreffende het herstel van de Waddingersluis na het beleg en ontzet van Leiden.
Bijzonder interessant!
Allereerst een fotokopie van deze akte: De tekst is als volgt:
 

32. Artikel: 1995024557  
Titel: Ontwikkeling van het wegvervoer in Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Verkeer/vervoer
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Post, H.A. van der
Historici beweren dat reeds 4000 jaar geleden gebruik werd gemaakt van primitieve wagens voor het transport van zware lasten.
Hoewel de door paarden of ossen getrokken wagens in de loop der eeuwen geperfectioneerd werden, veranderde er tot het begin van deze eeuw maar weinig en was de paardenwagen het enige transportmiddel waarmee boeren en kooplieden hun producten naar hun afnemers vervoerden.
 

33. Artikel: 1997021924  
Titel: Zoeterwoudse straatnamen (7) - Hoe komt een straat aan zijn naam
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Straatnamen
Verschenen in: 1997
Auteur(s): Gent, Jan van
(Toegevoegde) Zoeterwoudse straatnamen
Met de naderende voltooiing van de woonwijk "Bloemenweide" wordt een aantal straatnamen toegevoegd aan de reeds bekende verzameling straatnamen.
Met de keuze van de wijknaam "Bloemenweide" werd de richting van de te kiezen straatnamen bepaald.
Er werd gezocht in de richting van de weidebloemen, de oeverplanten en aanverwante bloemsoorten.
Toch is het moeilijk om vanuit het oogpunt van de boer de weidebloemen als sierlijk element te zien van het weiland.
Veel weidebloemen zijn eigenlijk onkruid door hun groeiwijze en hun geaardheid, dit is de minimum voedingswaarde en de giftigheid van de plant.
 

34. Artikel: 2003086774  
Titel: De Oostbroekmolen
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Waterwerken
Verschenen in: 2003
Auteur(s): Gent, Jan van
Een van de grootste moeilijkheden van een polder is de waterbeheersing.
Te veel water is nadelig voor de groei van het gras en voor het vee dat weg kan zakken in de natte bovenlaag.
Dus er werd al snel gebruik gemaakt van windmolens om het waterpeil op het juiste niveau te brengen.
Het land in een polder niet een vlak land stuk is, maar bestaat uit verschillende hoogten.
Hierdoor is de juiste bemaling heel moeilijk.
 

35. Artikel: 2005117981  
Titel: De mensen die aan de weg werken
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Wegen (aanleg)
Verschenen in: 2005
Auteur(s): Gent, Jan van
De succesvolle tentoonstelling "Meer over Meerborgh" bracht mooie herinneringen naar boven bij de werkers aan de rijksweg 4a Nederland klom 1945 na vijf oorlogsjaren, voorzichtig uit een dal van ellende.
Het was de regering veel aan gelegen om de bevolking zo snel mogelijk weer in een normaal ritme van werken te laten komen en zo te zorgen voor de inkomsten van het levensonderhoud.
Zo werden naast het herstellen van de oorlogsschade, ook de werken opgepakt die door de oorlog waren stil gelegd. Een aanzet tot rijksweg A4.
 

36. Artikel: 2015063637  
Titel: Van schoeiing tot kademuur - Aankondiging Rabo Sponsorfietstocht 2015
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Waterwerken
Verschenen in: 2015
Auteur(s): Gent, Jan van
Voor het herstel van de kademuur van de Zuidbuurtseweg, het gedeelte tussen de Zwetkade en het Graalhuis, was jaren geleden een bedrag gereserveerd van 750.000,00 en nu blijkt dat nog zo n bedrag nodig is voor de vervanging van de bestaande fundering.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 7 december 2020