Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Geschiedenis   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden publicaties : 287   (uit: 1630)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 40


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 8 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7   8       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1970040606  
Titel: Commandeurshof
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Stadsontwikkeling
Verschenen in: 1970
Auteur(s): Dorrepaal sr., J.A.
Thans een rustig (geen auto's voor de ramen) woongebied in het plan Westeinde.
Héél vroeger was er een pastoorshuis en boerderij, van de parochie, met deze naam (de Pastorije).
In 1328 wist de bisschop van Utrecht - Landscommandeur der Johannieters, van Graaf Willem III, het patronaatsrecht van Zoeterwoude te verkrijgen.
 

2. Artikel: 1970100303  
Titel: Oud Zoeterwoude in ontwikkeling
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Verenigingsleven algemeen
Verschenen in: 1970
Auteur(s): Lans, H.Th. van der
Zoals iedere groep mensen die voor het eerst samen iets gaat ondernemen, heeft natuurlijk onze Stichting “Oud Zoeterwoude” ook haar kinderziektes.
Een van de grootste moeilijkheden van het moderne verenigingsleven is wel om alle leden van de groep zodanig te activeren dat het een werkelijk levende en vooral levendige groep is.
Kinderziektes kunnen “dodelijk” zijn in een niet gezond lichaam!
Vandaar dat het voorlopig bestuur van de Stichting zich als belangrijkste taak heeft gesteld al datgene te doen wat noodzakelijk is om de Stichting tot een gezond lichaam te maken!
 

3. Artikel: 1970100404  
Titel: Zoeterwoude, Zwieten en de archeologie
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Archeologie
Verschenen in: 1970
Auteur(s): Sarfaty, H.
Eeuwenlang is het zoete woud van Zoeterwoude een geliefde woonplaats geweest, al gold dit natuurlijk niet voor het gehele grondgebied van de huidige gemeente. De bewoning was geconcentreerd op die plekken, die zich er door hun grondgesteldheid bijzonder toe leenden.
Zo’n plek was het terrein genaamd Zwieten, aan de Hoge Rijndijk, waar de zuidelijke kleioever van de Rijn aanmerkelijk breder is door afzettingen van de Weipoortse Vliet. Daar stond 500 jaar lang (van ca. 1300 tot ca. 1800) het Huis Swieten, een hecht middeleeuws kasteel, met zijn geheimzinnige, legendarische gouden wieg!
 

4. Artikel: 1970101011  
Titel: Onderzoek naar de naam van Kerk en Gemeente
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1970
Auteur(s): Dorrepaal sr., J.A.
In de 8e eeuw vestigde de uit Engeland afkomstige missionaris Lebuïnes zich in Deventer waar hij de Lebuïneskerk stichtte.
Deze naam vinden wij alleen in Deventer en in Zoeterwoude.
Hoe komt dat?
Zijn arbeid aan de IJssel werd in 772 onderbroken door een inval der heidense Saksen, die de kerk verbrandden.
De missionaris moest vluchten naar Utrecht.
Lebuïnes heeft het daarna waarschijnlijk gezocht in de wat rustiger Rijnstreek.
 

5. Artikel: 1972030307  
Titel: Bijdrage tot de geschiedenis van Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Schouten, J.J.
Voor wie zich verdiept in de geschiedenis der oudste tijden van het gebied dat wij nu gewoon zijn Zoeterwoude te noemen, blijven enkele vraagtekens over.
Wat we vol zekerheid kunnen vaststellen is, dat de kern van het ontstaan van het aloude Ambacht Zoeterwoude gezocht moet worden in de omgeving van de Weipoort.
 

6. Artikel: 1972031011  
Titel: Toelichting bij de kaart van de omgeving van Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Schouten, J.J.
Als losse bijlage van het periodiek “Suetan” vindt u ingevouwen in uw blad een overzichtskaart van de omgeving van Zoeterwoude zo rond het jaar 1700.
Basis van deze kaart is de topografische atlas van deze omgeving rond 1900, dit om een juiste schaal en geografische indeling te verkrijgen.
Bekijk ook de kaart in de bibliotheek record 01117 .
 

7. Artikel: 1972031111  
Titel: 21 Maart: Lezing over oude tegels
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Moerman, Drs. I.W.L.
Op woensdagavond 21 maart aanstaande houdt Mej. Drs. I.W.L. Moerman, conservator van het Stedelijk Museum De Lakenhal te Leiden, voor onze vereniging een lezing, met lichtbeelden, over oude tegels.
 

8. Artikel: 1972060404  
Titel: Een wandeling langs de Rijndijk (2)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Dorrepaal sr., J.A.
Wij waren toen gekomen bij Café “Ik leer nog” bij de brug over de Weipoortse Vliet nabij de Rijnstraat. Wij stappen op en lopen door de zijgang en zien de grote stallen, waar bij bruiloften de paarden stonden. Want de jongelui komen allen met paard en Tilbury.
 

9. Artikel: 1972060507  
Titel: Rijnegom - Archeologische vondsten in de Nassaustraat.
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Archeologie
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Begin feb. 1972 zijn tijdens het graven van een bouwput voor de bouw van enkele bungalows in de Nassaustraat tegenover de Willibrordusstraat te Zoeterwoude-Rijndijk op het terrein van de voormalige Ridderhofstad “Rhynegom” de fundamenten ontgraven van verschillende gebouwen, die op dit terrein hebben gestaan, vermoedelijk na de afbraak van de oude Ridderhofstad.
Het betreft hier vermoedelijk bodemresten van enkele boeren behuizingen, terwijl ook een oude watergrachtput werd bloot gelegd.
 

10. Artikel: 1972060707  
Titel: Kort Oudheidkundig Nieuws, uit deze omgeving
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Archeologie
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Schouten, J.J.
Kort Oudheidkundig Nieuws, uit deze omgeving.
Tijdens het maken van een vijverpartij achter het Verpleeghuis te Leiderdorp bij de Munnikenweg zijn verschillende restanten gevonden van muurwerk en gebruiksvoorwerpen van het ter plaatse gestaan hebbende Klooster Engelendael. We hopen hierop later nogmaals terug te komen
 

11. Artikel: 1972091216  
Titel: 1200 jaar Christendom in Rijnland (1)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Religie
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Schouten, J.J.
Dit jaar is het 1200 jaar geleden dat Lebuïnus enkele maanden in Rijnland heeft rondgetrokken om het Evangelie te verkondigen.
Het zal trouwens niet de eerste keer zijn geweest dat de hier wonende inlandse bevolking, welke hoofdzakelijk afkomstig zal zijn geweest van Friese stammen misschien vermengd met de langs de zeekust wonende Kaninefaten, met het jonge christendom kennis kon maken.
Voor deel 2, zie ook artikel 1972120506
 

12. Artikel: 1972120506  
Titel: 1200 jaar Christendom in Rijnland. (2)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Religie
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Schouten, J.J.
Terugkerend naar ons betoog over de kerstening van de Rijnstreek, nemen we de draad van het verhaal over Sint Lebuïnus wederom op.
Zoals U in het vorige nummer van Suetan hebt kunnen zien, waren er enkele afbeeldingen bijgevoegd over de bouw van de eerste kerkjes; dit om U een inzicht te geven in de bouw van de kerkjes zoals zij door de eerste zendelingen hier werden gebouwd.
Voor deel 1, zie ook artikel 1972091216
 

13. Artikel: 1973060606  
Titel: Grepen uit de historie van de Rijndijk.
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
Zoals we reeds in het decembernummer van Suetan met U bespraken, is Zoeterwoude van oudsher een Ambacht geweest.
De ambachtszaken werden besproken en afgedaan in het zo geheten Ambachtshuis.
In vele oude gemeenten in ons land zijn zulke oude Ambachtshuizen aan te wijzen, als voorlopers van de later gemeentehuizen of secretarien.
U weet dat het oude Ambachtshuis van Zoeterwoude stond aan de Hoge Rijndijk, bij de Leiderdorpsebrug in de Bruggestraat.
 

14. Artikel: 1973090203  
Titel: Castellum Matilo.
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Romeinse tijd
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Schouten, J.J.
Er zijn wel eens mensen die zeggen: Och mij interesseert het verleden niet zo.
Maar bedenkt dat een bekend archeoloog eens heeft gezegd: Het verleden heeft laten zien, wat de toekomst moest zijn of Men moet het verleden kennen om het heden te weten.
Zullen we het verleden dan maar weer eens induiken.
 

15. Artikel: 1973120509  
Titel: Folkloristische gebruiken bij geboorte en dood
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Folklore
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Gent, Jan van
De vele gebruiken rondom de geboorte en bij en sterfgeval zijn traditiegetrouw gegroeid, ook zijn er veel van die gebruiken verloren gegaan die wij in dit artikel proberen op te lichten uit de vergetelheid.
Laten wij beginnen bij de aankondiging van de op handen zijnde blijde gebeurtenis.
De aanstaande vader nodigde vrienden en bekenden uit voor een maaltijd.
 

16. Artikel: 1974030711  
Titel: Zoeterwoude in de middeleeuwen (1)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Middeleeuwen
Verschenen in: 1974
Auteur(s): Juffermans, P.J.A.
Wie zich in het verre verleden van Zoeterwoude wil verdiepen, ziet zich bij gebrek aan voldoende gegevens voor onoplosbare raadsels geplaatst, zoals het verdwijnen van een kapel of van een kerk, misschien zelfs de verdwijning van een heel dorp met parochiekerk incluis.
Wel staat het vast, dat de jonge graaf Floris V op 1 september 1276 het ambacht Zoeterwoude aan een zekere Dirk van Santhorst in leen gaf.
Voor deel 2 zie ook artikel 1974060811.
 

17. Artikel: 1974060811  
Titel: Zoeterwoude in de middeleeuwen (2)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Middeleeuwen
Verschenen in: 1974
Auteur(s): Juffermans, P.J.A.
Van de hel naar de hemel.
Hoogstwaarschijnlijk hebben de eerste ontginners van het "Zwieterwoud" de gronden niet alleen rijp gemaakt voor het gebruik als weiland, maar ten dele ook voor het verbouwen van koren.
Want in het ontvangboek van pastoor Johan Willem Jansen, dat in 1274 begint, is niet enkel sprake van tienden geheven van kalveren, lammeren en biggen, doch ook van korentienden, die met name in het Westeinde en het Gelderswouderbroek geheven werden.
Voor deel 3 zie ook artikel 1975061215
 

18. Artikel: 1974090710  
Titel: Vier eeuwen geleden, Soeterwoude en 't ontzet van Leyden
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Leiden
Verschenen in: 1974
Auteur(s): Bosman, W.
In de nacht van 25 op 26 mei 1574 verschenen de Spaanse troepen onder Valdez - voor de tweede maal - voor de poorten van Leiden, om de stad niet gewapender hand te veroveren, doch door uithongering.
Daartoe bouwden zij een driedubbele ring van schansen en versterkte dorpen (waaronder Zoeterwoude) rondom de stad, waar aldus dan ook bij wijze van spreken geen muis meer in of uit kon.
 

19. Artikel: 1975030709  
Titel: De Peutinger kaart, een Romeinse reisgids
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Romeinse tijd
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Schouten, J.J.
Nu mede door de opgravingen in Zwammerdam naar de oude Romeinse schepen de belangstelling voor de geschiedenis van de Romeinse bezetting der Lage Landen zo rond het begin van onze jaartelling weer wat meer in de belangstelling is komen te staan, is het misschien goed eens wat aandacht te besteden aan deze zijde van onze historie.
Door het zich steeds verder uitbreiden van het Romeinse Imperium ontstond al spoedig de behoefte aan een reisgids.
 

20. Artikel: 1975061215  
Titel: Zoeterwoude in de middeleeuwen (3)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Middeleeuwen
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Juffermans, P.J.A.
Met als titel het geografische grapje "Van de Hel naar de Hemel" verscheen in de jaren 1959-1960 in Sursum Corda een reeks artikelen over de Geschiedenis van Zoeterwoude van de hand van de voortreffelijke historicus Deken P.J.A. Juffermans.
In Suetan (maart 1974) verscheen al eens eerder een excerpt van een aantal dier artikelen.
 

21. Artikel: 1975120710  
Titel: Oud nieuws
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Bosman, W.
Oud nieuws
Van de hak op de tak door de tijd springend brengen wij U een aantal echt Zoeterwoudse berichten, oud maar wellicht tóch nieuws:
HERSTEL DORPSKERK
Eind maart 1817 zenden Kerkeraad en Kerkmeesteren een circulaire aan de Hervormde Kerken in Nederland met een bede om een geldelijke bijdrage voor het herstel van
 

22. Artikel: 1976030306  
Titel: Op en rondom de Rijndijk
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Religie
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Schouten, J.J.
Naar aanleiding van het artikel over het Huys "Meerurgh" aan de Rijndijk te Zoeterwoude in ons decembernummer van vorig jaar werden mij enkele vragen gesteld over het kerkelijke Leven langs de Rijndijk te Zoeterwoude.
In de vroege middeleeuwen was er van een kerkgebouw aan de Rijndijk geen sprake.
Trouwens, er was wel bewoning langs de Rijndijk, maar van echte buurtschappen, laat staan dorpen, kon men nauwelijks spreken.
 

23. Artikel: 1976080509  
Titel: 1 september 1276 - 1 september 1976
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Bosman, W.
FLORIS en DIRK
De heren Floris de Vijfde en Dirk van Santhorst staan aan de basis van de enorme festiviteiten, die onder de naam "700 jaar Zoeterwoude" op 1 september van dit jaar worden ingeluid en in de periode van 27 mei tot en met 12 juni 1977 hun hoogtepunt zullen hebben.
Dat komt zo, Enige jaren geleden schreef onze redacteur Jan Schouten in dit blad een artikeltje over de vroege geschiedenis van Zoeterwoude.
 

24. Artikel: 1976100304  
Titel: 1 september 1276 --- 1 september 1976. Bewijslastigheden
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Bosman, W.
Het Algemeen Rijksarchief is gevestigd in een zeer oud pand aan het Bleijenburg te 's-Gravenhage.
Het gebouw staat (a) onder monumentenzorg en (b) bol van belangrijke boeken, documenten en andere paperassen.
Om beide redenen is het dan ook begrijpelijk dat de bordjes "Verboden te Roken" de bezoeker van alle kanten aanstaren.
 

25. Artikel: 1977120406  
Titel: Opsporing verzocht... Een oude-waterpomp
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bosman, W.
Tijdens één der bestuursvergaderingen van onze Stichting kwam onlangs de onderstaande zeer fraaie foto ter tafel.
De aanwezigen waren het erover eens, dat dit een echt bijzonder plaatje is. Als u het zelf eerst eens goed bekijkt, komt u wellicht tot eenzelfde conclusie.
Het is duidelijk, dat wij hier het Watertje zien in de richting van de Noordbuurtseweg.
Het verhaal gaat over een waterpomp.
Zie ook record 00758 in de bibliotheek voor de onderliggende stukken hieromtrent.
 

26. Artikel: 1977120710  
Titel: Gelderswoude
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bosman, W.
De buurtschap Gelderswoude neemt wel een heel bijzondere plaats in de Gemeente Zoeterwoude in. Niet alleen ligt men zó afgelegen van de overige woonkernen dat men altijd wordt vergeten - behalve als het op betalen van bijvoorbeeld de gemeentelijke belastingen aankomt - maar ook is het landschap er zeer bijzonder.
 

27. Artikel: 1977121315  
Titel: De zaak Pierson (1)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bosman, W.
Vooral in de jaren 1787 en 1795 kwam het in Zoeterwoude nog wel eens tot botsingen tussen “Oranje-klanten” en “Patriotten”.
De zaak “Pierson” is daarvan een zeer duidelijk voorbeeld.
 

28. Artikel: 1978031115  
Titel: De zaak Pierson (2)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Bosman, W.
De nieuwe machthebbers lieten er in 1795 geen gras over groeien.
Zoals gezegd werd op 5 februari een nieuw, door het Volk gekozen Zoeterwouds bestuur geïnstalleerd, veertien dagen later lag er al een officiële klacht tegen Thomas Pierson c.s. ter tafel en weer twee weken daarna werd reeds met de verhoren een aanvang gemaakt.
 

29. Artikel: 1978090406  
Titel: Een Rijndijk's huismerk
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Bosman, W.
In het vorige nummer van Suetan heeft de heer Jan van Gent ons iets verteld over uithangtekens, huismerken en dergelijke.
Als kopje boven dat artikel plaatsten wij de postcode: 2381 EH. Hierdoor werd de indruk gewekt, dat dit de postcode is van de auteur.
Dat is echter niet het geval. Gebruikt werd de postcode van o.a. het pand Watertje 34, waarvan velen hopen dat het eens ons "eigen home" zal zijn.
Zie ook artikel 1980121011
 

30. Artikel: 1978091215  
Titel: Een interessante vondst aan de Hoge Rijndijk
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Archeologie
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Bosman, W.
Aan de oevers van "onze" Oude Rijn bestaat sinds mensenheugenis een grote hoeveelheid industriële vestigingen, die zich richten op de verwerking van de in het achterland rijkelijk aanwezige grondstof klei: pottenbakkerijen, steenfabrieken en dergelijke.
Zo vermeldt een Leidse enquête inzake ambachten en neringen in het laatste kwart van de 16e eeuw aan de, nu Leidse, maar toen nog Zoeterwoudse-Hoge Rijndijk, alleen al 8 pottenbakkers.
 

31. Artikel: 1979090616  
Titel: Miltvuur, een ramp in Zoeterwoude 1769
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Rampen
Verschenen in: 1979
Auteur(s): Bosman, W.
Het Zoeterwoudse landschap is door de eeuwen heen beheerst door hetzelfde beeld: sappige weiden met daarin vredig grazend en herkauwend vee. Dit kan men niet alleen zonder moeite afleiden uit de huidige situering van onze boerderijen en uit de familie-overleveringen, maar ook uit de archieven en andere oude geschriften.
 

32. Artikel: 1980071216  
Titel: 'n 100-jarige kast
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Lamot osc, A.
Weet U waar "het enige stuk bos in het Zoete woud" gelegen is. Achter de "kast van een pastorie".
Beide omschrijvingen zijn van de hand van de heer L.C.J. Roozen, auteur van "De zeven zaligheden van Zoeterwoude" (blz. 123 en 124).
De aanleiding om iets over deze "kast" te publiceren is, dat zij 100 jaar bestaat. Een eeuwfeest dus.
 

33. Artikel: 1980120607  
Titel: Koebosjes
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Rampen
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Redactie Suetan
Zoeterwoude = zuivel
Zoeterwoude is door de eeuwen heen zeer bekend geweest om zijn weilanden, zijn veeteelt en zijn zuivelprodukten.
Onze boter en kaas werden allerwege geroemd. De plaatselijke welvaart hing hier nauw mee samen.
Zo was in de 17de en 18de eeuw 70 à 75% van de Zoeterwoudse bevolking direct of indirect afhankelijk van de gang van zaken in de veeteelt.
Zie ook artikel 1979090616
 

34. Artikel: 1980121011  
Titel: Willem van Arckel
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Onbekend
Huismerken
Tot omstreeks 1800 hadden de mensen geen vaste naam, de huizen geen vaste aanduiding. Op die manier was het natuurlijk erg moeilijk aan te geven wie waar bereikbaar was.
Men trachtte dit probleem o.m. op te lossen door het gebruik van huismerken, uithangborden of gevelstenen.
Zie o.a. ook artikel 1978090406 in het kwartaalblad Suetan.
 

35. Artikel: 1981051313  
Titel: Van de Hel naar de Hemel (1a) - 1 september 1276
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Kerk en religie
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Juffermans, P.J.A.
Wie zich in het verre verleden van Zoeterwoude wil verdiepen, ziet zich bij gebrek aan voldoende gegevens voor onoplosbare raadsels geplaatst, zoals het verdwijnen van een kapel of van een kerk, misschien zelfs de verdwijning van een heel dorp met parochiekerk incluis.
Wel staat het vast, dat de jonge graaf Floris V op 1 september 1276 het ambacht Zoeterwoude aan een zekere Dirk van Santhorst in leen gaf.
 

36. Artikel: 1981051314  
Titel: Van de Hel naar de Hemel (1b) - Het verdwenen dorp
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Kerk en religie
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Juffermans, P.J.A.
Al kan het tegenwoordige dorp Zoeterwoude niet zoveel ouder zijn dan 1276, we moeten niet vergeten, dat in de kleistrook langs de Rijn sinds eeuwen mensen woonden en niet langs de Rijn alléén.
In de noordoostelijke hoek van het ambacht Zoeterwoude splitst zich in zuidelijke richting van de Rijn een zijtak af.
Deze Weipoortse vliet, vroeger de Zwiet geheten en had ook oevers met een kleiafzetting was zodoende geschikt voor bewoning.
 

37. Artikel: 1981051415  
Titel: Van de Hel naar de Hemel (1c) - Landontginning
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Juffermans, P.J.A.
Wanneer we bij gebrek aan overgeleverde feiten voor de stichting van de kerk met veronderstellingen moeten volstaan, dan geldt dat ook voor de geschiedenis van de landontginning in Zoeterwoude.
Als ontginningsbasis diende meestal een weg, een dijk of een natuurlijk water, zoals de Rijn of de Zwiet.
 

38. Artikel: 1981071213  
Titel: Van de Hel naar de Hemel (2) - Pieter van Leyden
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Kerk en religie
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Juffermans, P.J.A.
Na 1292 moeten we 24 jaar wachten, tot we weer eens iets op kerkelijk gebied van Zoeterwoude horen.
Dinsdag 9 november 1316 maakte onze pastoor - nu niet meer heer Jacobus, maar heer Pieter van Leyden - zijn testament, waarin ook zijn toekomstige opvolgers in het pastoraat bedacht werden.
 

39. Artikel: 1981071313  
Titel: Van de Hel naar de Hemel (2) - De commanderij van Haarlem
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Kerk en religie
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Juffermans, P.J.A.
De orde van St.Jan of van de Johannieters, ook wel St.Jansheren en later Maltezerridders genoemd, was tijdens de eerste kruistocht door enige vrome ridders te Jeruzalem gesticht om de pelgrims te verplegen en te verzorgen.
Later was daar als doel bovendien de verdediging van het H.Land en de strijd tegen de ongelovigen bijgekomen.
 

40. Artikel: 1981071414  
Titel: Van de Hel naar de Hemel (2) - Johannieters, ofwel Hereboeren
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Kerk en religie
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Juffermans, P.J.A.
Als blijk van dankbaarheid voor het geschonken patronaatsrecht der kerken van Hazerswoude en Zoeterwoude ontving graaf Willem III van de landcommandeur der Johannieters voor zichzelf en zijn opvolgers met hun vrouwen oudste zoon of dochter het recht op gastvrijheid in alle reeds bestaande of nog op te richten commanderijen der Sint-Jansorde in Holland en Zeeland.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 8 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7   8       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 2 december 2021