Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Genealogie   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden publicaties : 13   (uit: 1551)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1972060810  
Titel: Onderzoek naar afkomst van Familie
Rubriek/subrubriek: Genealogie / Tips voor beginners
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Schouten, J.J.
Het is misschien wel nuttig eens te schrijven over de methode van werken voor het onderzoeken van de stamboon van een bepaalde familie.
Indien men wil nagaan hoe de afstamming is, dan is het raadzaam zo veel mogelijk gegevens te verzamelen van de laatste generatie uit trouwboekjes, Bidprentjes enz.
 

2. Artikel: 1975121115  
Titel: Kent u ze allemaal
Rubriek/subrubriek: Genealogie / Familie
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Gedurende de laatste jaren zijn in Zoeterwoude vele nieuwe woningen gebouwd en is ons dorp "geďnfiltreerd" met vele nieuwe bewoners.
Bij gesprekken met deze mensen valt wel eens het woord: "autochtone" bevolking. Hiermede wordt dan bedoeld de oorspronkelijke bevolking van Zoeterwoude.
Alhoewel het natuurlijk altijd twijfelachtig is om zich een "echte Zoeterwoudenaar" te noemen (hoe oud is Zoeterwoude?) is het toch wel aardig over de oudste families iets te schrijven.
 

3. Artikel: 1978091012  
Titel: Familiebanden
Rubriek/subrubriek: Genealogie / Familie
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Eén huwelijk kan er de oorzaak van zijn, dat zich binnen een paar generaties een heel netwerk van familie-banden uitstrekt in een bepaald gebied.
Vooral als er enige grote gezinnen tussen zitten, is er (enigszins oneerbiedig gezegd) al gauw sprake van een olie-vlek-effect. Men realiseert zich dit overigens eigenlijk pas, als men stevig met de neus op de feiten wordt gedrukt, zoals bijvoorbeeld door de recente boeken over de Rijnlandse families Van der Poel en Zwetsloot.
 

4. Artikel: 1979060305  
Titel: Een Zoeterwouds kwartiertje
Rubriek/subrubriek: Genealogie / Tips voor beginners
Verschenen in: 1979
Auteur(s): Bosman, W.
Op zoek naar voorouders
Er kan een enorm verschil bestaan tussen een "kwartiertje" en een "kwartiertje". Het ene "kwartiertje" is het andere niet.
Zo kent men in de sportverslaggeving al zo'n 50 jaar de uitdrukking "een Hollands kwartiertje".
Dat is een soort bevlieging van het Nederlands Elftal, waarbij binnen korte tijd plotseling een paar doelpunten worden gemaakt.
 

5. Artikel: 1979060613  
Titel: 16 Kwartieren van Riny van Benten
Rubriek/subrubriek: Genealogie / Familie
Verschenen in: 1979
Auteur(s): Bosman, W.
Het publiceren van een kwartierstaat in de vorm van een schema, zoals in de inleiding vertoond, stuit op nogal wat practische problemen. (zie ook artikel 1979060305)
Daarom wordt hier gebruik gemaakt van het zgn. nummersysteem Kekulé.
Volgens dit systeem krijgt degeen wiens kwartieren worden opgegeven ("de probent") nr 1, zijn ouders de nrs. 2 en 3, zijn grootouders 4 t/m 7, Zijn overgrootouders 8 t/m 15 enz.
Zo hebben alle mannelijke voorouders een even nummer, de vrouwelijke een oneven. Een echtpaar heeft altijd een even en opvolgend oneven nummer.
 

6. Artikel: 1979061416  
Titel: En dan dit nog...
Rubriek/subrubriek: Genealogie / Tips voor beginners
Verschenen in: 1979
Auteur(s): Bosman, W.
In opzet is een stamboom of kwartierstaat nauwelijks meer dan per persoon een kille registratie van naam, geboorte, eventueel huwelijk en overlijden.
Daarmee is dan weer een heel leven afgehandeld.
Als men zich daartoe zou beperken dan is de waarde van een dergelijk onderzoek natuurlijk vrijwel nihil.
Op die manier leren wij immers niets over de mensen zélf, noch over de tijd en omstandigheden waarin zij leefden.
 

7. Artikel: 1980120809  
Titel: Op zoek naar voorouders
Rubriek/subrubriek: Genealogie / Tips voor beginners
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Redactie Suetan
Bij de "kleine geschiedenis" waarover wij in Suetan plegen te vertellen, komen wij natuurlijk heel vaak terecht bij de mensen namen, adressen, beroepen, familiebanden.
Als men dit soort feiten en feitjes moet opsporen, dan ontkomt men al gauw niet aan een echt archief-onderzoek.
Het meest belangrijke of althans meest beoefende deel daarvan is de genealogie, dat is het historisch onderzoek naar iemands familie.
 

8. Artikel: 1981051516  
Titel: Hoe komen wij aan onze namen
Rubriek/subrubriek: Genealogie / Familie
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
Het is nu (in 1981) 170 jaar geleden, dat Napoleon voor alle ingezetenen in onze gewesten een familienaam verplicht stelde.
Sedertdien kennen wij de "Burgerlijke Stand".
Bij het aangeven van de familienaam aan de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn veel namen klakkeloos en ondoordacht gekozen of overgenomen, zodat de oorspronkelijke betekenis veelal is verdwenen.
 

9. Artikel: 1986080303  
Titel: Voorwoord van de voorzitter van "Oud Zoeterwoude"
Rubriek/subrubriek: Genealogie / Familie
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Geruime tijd geleden kregen wij contact met een stichting, die met onze dorpsgeschiedenis nauw is verbonden: n.l. een stichting, die alle van Zwietens onder haar vaan tracht te verenigen.
En het kasteel Zwieten - vroeger één van de belangrijkste historische plekken in ons Zoeterwoude - is de regelmatige pleisterplaats van de vele "Van Zwietens".
Daar wij juist een "Suetan" aan de Van Zwietens wilden wijden, kwam de gedachte aan een nadere kennismaking tot stand.
 

10. Artikel: 1986080606  
Titel: Redactioneel - van Zwieten I t/m IV
Rubriek/subrubriek: Genealogie / Familie
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Van Zwieten I
In een vorig nummer van "Suetan" kondigden wij reeds aan dat het geslacht van Zwieten in Zoeterwoude uitgebreid zou worden beschreven.
Bijna de volledige inhoud van dit blad zal gewijd zijn aan de Zoeterwoudse tak van Zwieten en aanverwante zaken. Er is met veel genoegen aan gewerkt en wij vertrouwen dat onze lezers deze bundeling van gegevens zullen waarderen.
 

11. Artikel: 1986080715  
Titel: Het geslacht Van S/Zwieten in Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Genealogie / Familie
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
In dit artikel worden enige bekende van S/Zwieten's en hun relatie met Zoeterwoude en Leiden belicht.
Het geslacht van S/Zwieten is afkomstig van het huis S/Zwieten onder Zoeterwoude, gelegen in de omgeving van de linker Rijnoever, daar waar de Zwiet of Weipoortse Vliet in de Oude Rijn stroomt.
Ter plekke bevindt zich momenteel het complex van de Heineken fabrieken; het terrein waar Zwieten heeft gestaan, is nog enigszins herkenbaar.
Het geslacht voerde als wapen drie violen in een rood veld.
 

12. Artikel: 1995057171  
Titel: Oprichting van de werkgroep Genealogie
Rubriek/subrubriek: Genealogie / Nieuws
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Vlasveld, P.M.L.
(ofwel stamboom- en kwartierstatenonderzoek)
In maart 1994 verscheen het boek "Genealogie van het geslacht Vlasveld, van circa 1530 tot 1993" mede van mijn hand.
Tijdens dit onderzoek, waarvan de bedoeling is te komen tot een compleet overzicht van al diegenen met de naam Vlasveld (een deel 2 over een andere tak volgt te zijner tijd), viel mij op hoe verbonden diverse Zoeterwoudse families met elkaar zijn.
 

13. Artikel: 2003054952  
Titel: Toeval bestaat niet - Genealogie
Rubriek/subrubriek: Genealogie / Familie
Verschenen in: 2003
Auteur(s): Kaneman, André
De afgelopen jaren doe ik intensief onderzoek naar mijn voorouders. Zij blijken vanaf 1690 gedurende ruim twee eeuwen in Leiden te hebben vertoefd.
Tijdens een van mijn speurtochten in Leiden kwam ik in de burgerlijke stand van Zoeterwoude toevallig een Egberts tegen.
Egberts is de familienaam van mijn moeder.
Nieuwsgierig geworden heb ik deze Petrus Egberts aan een nader onderzoek onderworpen. Hij bleek naadloos te passen in mijn genealogie.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 9 november 2020