Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Dagelijks leven   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden publicaties : 45   (uit: 1587)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 40


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1972090306  
Titel: Rijndijk - Herinneringen
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Wie woonde waar
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
Als je de Hoge Rijndijk zo'n honderd jaar geleden bekijkt, zie je toch wel heel leuke dingen.
De grootvader van C. Omtzigt was buurtschipper, eerst ging hij per trekschuit, later per motorboot naar Amsterdam.
Tegenover de Hr. Omtzigt woonde Datje Bade.
Ze had een winkeltje in kerkboeken, rozenkransen, bidplaatjes visgerei en snoep.
 

2. Artikel: 1973090412  
Titel: Volksleven in Zoeterwoude in de vorige eeuw
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven /
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Huwelijksaanzoeken en vrijages in de 19e eeuw.
Het ging er met huwelijksaanzoeken in de boerenstand vroeger dikwijls heel erg eigenaardig aan toe. Het gebeurde dat er op een zondagmiddag een tilbury het erf kwam oprijden.
Een boerenzoon, soms van ver weg, kwam dan om de hand van een dochter vragen, van een meisje, dat hij misschien heel niet kende en mogelijk ook nog nooit had gezien!
 

3. Artikel: 1974030506  
Titel: Hoge Rijndijk, sprokkelingen
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Wie woonde waar
Verschenen in: 1974
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
Het is alweer een poosje geleden, dat de heer C. van Velzen mij aanhield en zei: "Ik weet nog wat voor jullie blad". Hier volgen dan zijn gegevens over de recente geschiedenis van de Rijndijk.
Het huis van Kluiters, waar we het al eens over hebben gehad, heeft als bewoner gehad een broer van Paul Krüger, bekend uit de Transvaalse oorlog; hij ligt begraven op het kerkhof van Meerburg.
 

4. Artikel: 1974120610  
Titel: Feestbrood en gebak
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven /
Verschenen in: 1974
Auteur(s): Schouten, J.J.
Van ouds her moest men in de wintermaanden de gezelligheid binnenshuis zoeken.
Dit trachtte men o.a. te bereiken door de maaltijden een extra glans te geven middels feestelijk brood en gebak.
Bij deze periode van feesten, zo tussen Kerstmis en het middeleeuwse feest van Driekoningen, behoort een heel scala van feestbrood en feestgebak, dat vaak op een eerbiedwaardige ouderdom kan terugzien.
 

5. Artikel: 1977101011  
Titel: Vuurklokken... wat is een vuurklok
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Gebruiksvoorwerpen
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
Is dat een uurwerk dat met behulp van vuur de tijd aangeeft.
Of is het misschien een noodklok voor het geval van brand.
De vuurklok is een soort stolp, die vroeger als hulpmiddel werd gebruikt bij de toen voor verwarming dienende open haardvuren.
 

6. Artikel: 1978030606  
Titel: Loop naar de pomp
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Gebruiksvoorwerpen
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Bosman, W.
Van allerlei kanten is ons verhaal over de (her)ontdekking van de pomp aan het Watertje én ons voorstel te onderzoeken of daar wéér zo'n pomp geplaatst kan worden, met waardering begroet.
Zo hebben o.a. "De Omroeper" en het "Leidsch Dagblad" daaraan uitvoerig aandacht besteed.
 

7. Artikel: 1980090409  
Titel: Over tabak en pijpen
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Gebruiksvoorwerpen
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Bosman, W.
De pijpmaker was in dit geval Herry Beffert.
Er zijn de laatste tijd in de pers nogal wat artikelen verschenen over tabakspijpen.
Dat komt doordat er momenteel -nog tot 16 november a.s.- een tentoonstelling in "De Lakenhal" aan dit onderwerp is gewijd.
Er wordt daar met name getoond de schitterende pijpencollectie van onze regiogenoot, de heer Hans van der Meulen.
 

8. Artikel: 1981100710  
Titel: De vlag in top
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Gebruiken
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Gent, Jan van
Symbool
De vlag wordt veelal gebruikt als uiting van feestvreugde, zoals op de nationale feestdagen, bij openingen van scholen, winkels, bruggen e.d.
Als versiering bij feesten geven slingers met kleine vlaggetjes aanleiding tot een gezellige sfeer, wat de feestvreugde kan verhogen.
 

9. Artikel: 1982030510  
Titel: IJskelders
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Gebruiken
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Gent, Jan van
In onderstaand artikel wordt een beschrijving gegeven van de winning en opslag van natuurijs in het ver leden en verder hoe een en ander gebeurde in ons dorp in het begin van deze eeuw.
 

10. Artikel: 1984091317  
Titel: Onder het oor van de barg (8) - Gesprekken met mevrouw Jeannette Romijn
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Onder het oor van de barg (8) - Gesprekken met mevrouw Jeannette Romijn
Geboren aan de Hoogen Rijndijk in Zoeterwoude op 4 april 1913.
Onze vertelster Jeannette is geboren aan de nu Leidse Hoge Rijndijk, waar de twee later gebouwde woonhuizen nrs. 336 en 338 staan, tussen de Bruggestraat en het viaduct van de Rijksweg Amsterdam - Rotterdam.
 

11. Artikel: 1985080506  
Titel: Zo was het in Zoeterwoude ca. 60 jaar geleden - Volksleven in Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Paardekooper sr., C.P.J.
Gelddag van de polder
Een mensenleven geleden ging in Zoeterwoude alles op jaarrekening.
De ambachtslieden, de grutter, de lapjeskoopman, zelfs de schoenmaker gaf na Nieuwjaar aan de klanten de rekening over het afgelopen jaar.
Daaruit volgt, dat de ambachtslui en neringdoenden van hun leverancier ook een lang crediet kregen.
Willem van Benten, de schoenmaker in de Weipoort had na Nieuwjaar zijn rekeningen voor de klanten geschreven en al de totalen bij elkaar geteld.
 

12. Artikel: 1986021314  
Titel: Zo was het in Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Paardekooper sr., C.P.J.
Dit was de titel, welke mijn vader, C.P.J. Paardekooper Sr. gaf aan de door hem geschreven bundels over de geschiedenis van Zoeterwoude gedurende de laatste eeuw.
In dit manuscript is enorm veel te lezen over ons dorp: politiek, geestelijk leven, sociale toestanden, dorpsgebruiken en vooral over het verenigingsleven van Zoeterwoude.
Het lijkt mij aardig om een stukje waarin heel nauwkeurig de inrichting van een boerderij wordt beschreven omtrent 1900 te publiceren.
Mijn vader haalt uit zijn herinnering op wat hij heeft waargenomen tijdens een logeerpartij bij zijn tante Pie en de oom Leen en Koos Paardekooper aan de Vlietweg.
 

13. Artikel: 1987021719  
Titel: Het leven in de Kruisbuurt
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Wie woonde waar
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Watervoorziening
De kleinere huisjes hadden vóórdat de drinkwaterleiding in 1958 vernieuwd werden, één kraantje op ± 1/2 meter hoogte in de gang, dan kon er een emmer ondergezet worden in een vakje in de vloer met een dweil er onder.
Het was daar altijd vochtig.
De eerste drinkwaterleiding was aangelegd in 1915. Er moest wel méér betaald worden als de kraan boven de gootsteen geplaatst werd. Vandaar dat éne kraantje in de gang.
 

14. Artikel: 1988055858  
Titel: Van een huurderes die mollen moest vangen en het visgerei van de landheer onderhouden
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Gebruiken
Verschenen in: 1988
Auteur(s): Redactie Suetan
Dat de verhuurcondities van landerijen in de vorige eeuw lang niet mis waren, zal aan velen bekend zijn, maar dat men zich ondermeer ook moest verplichten het visgerei van de landheer te onderhouden, is iets waar vele van onze lezers zullen opkijken.
 

15. Artikel: 1988085353  
Titel: Medische zorg in de gemeente Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 1988
Auteur(s): Mil, H.J.M. van
Kortelings is bekend geworden, dat aan dokter J.W. Poot uit Delft vergunning is verleend zich met een zelfstandige praktijk als huisarts te vestigen aan de Hoge Rijndijk.
In de vorige eeuw stelde het gemeentebestuur zich wat behoudend op tegenover de geneesheren binnen de gemeente.
 

16. Artikel: 1989020505  
Titel: Kattenoverlast... de gemeenteraad spreekt zich uit
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 1989
Auteur(s): Onbekend
In 1965 woonde aan de Hoge Rijndijk een mevrouw met een groot aantal katten.
Gesproken werd over zo'n 50 stuks.
Dat dit voor de omgeving overlast en stank betekende, is te begrijpen.
In de gemeenteraadsvergadering van 27 oktober 1965 vraagt de heer Straver hoe het met deze zaak gesteld is.
Hij vraagt wat de uitslag van de kantonrechter is geweest en vraagt wat hieraan verder kan worden gedaan.
 

17. Artikel: 1990116363  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Een interessante lezing over Decembergebruiken
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Gebruiken
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Woensdag 12 december a.s. om 20.00 uur in de EENDENKOOI
De heer W. Berkelaar uit Utrecht, medewerker van de Stichting Informatiecentrum Volkscultuur zal hierover spreken.
Wie was St. Maarten.
Hoeveel Sinterklazen bestaan er.
 

18. Artikel: 1991021415  
Titel: Het veel bewogen bestaan van het "kampje"
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 1991
Auteur(s): Poel, A. van der
Het "kampje", zoals het kleine gebied genoemd wordt, grenzend aan de westkant aan het Watertje en aan de noordzijde aan de Schoutenbrug en de Noordbuurtseweg, was niet altijd zoals thans.
In de jaren 1920-1930 had het "kampje" een heel andere inrichting.
 

19. Artikel: 1992081010  
Titel: Wilt u hier bijzonder uw aandacht besteden
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Gebruiken
Verschenen in: 1992
Auteur(s): Does, Bas van der
Vandaag de dag ziet men dat er op veel nieuwbouw boerderijen namen verschijnen.
Deze zijn veelal afgeleid van de naam van hun oude boerderij of van het gebied waar in men nu gevestigd is.
Dit is al een oud gebruik en niet alleen bij boerderijen.
Ook andere gebouwen kregen een naam of spreuk op de gevel geschilderd.
 

20. Artikel: 1993111520  
Titel: Gelukkig is de tijd dat de jongenskiel nog over je schouders glijdt (slot)
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Wie woonde waar
Verschenen in: 1993
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Zo waren we inmiddels aangekomen bij de kerk voor de schoolmis.
Na de schoolmis moesten de jongens zich netjes in rijtjes opstellen.
We gingen met één onderwijzer voorop en achteraan, als een veldheer die zijn troepen goed wilde overzien, liep de hoofdonderwijzer, de heer Schouten.
 

21. Artikel: 1997117480  
Titel: Rangen en standen in Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven /
Verschenen in: 1997
Auteur(s): Paardekooper, H.J.C.
Het beeld van rangen en standen was generaties lang duidelijk waarneembaar in steden en dorpen en het steunde op een situatie, die als vanzelfsprekend werd beschouwd.
Zelfs bijbelteksten werden gebruikt om de verschillen te rechtvaardigen. "De standen heetten door God zelf en niet door mensen geschapen".
Ook Zoeterwoude kende het onderscheid tussen rijk en arm, tussen bezit en armoede, tussen macht en onderworpenheid.
Anno 1900 waren de standen nauwelijks georganiseerd, maar standsverschil was er wel.
 

22. Artikel: 1999054042  
Titel: Volksleven in Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 1999
Auteur(s): Olsthoorn, Q.F.
In het verleden zijn diverse verhalen over de Zoeterwoudse gemeenschap - geput uit de "Memoires" van C.P.J. Paardekooper Sr. door Kees en Herman Paardekooper in Suetan geschreven.
Hier volgt nog zo'n schitterend verhaal dat, naar onze mening, die typische sfeer weergeeft van een boerengemeenschap rond 1900 en waarin centraal staat:
WILLIBRORDUS VAN BENTEN (DE BARBIER VAN DE WEIPOORT) (3-4-1847 en 27-10-1923).
 

23. Artikel: 2001118491  
Titel: Zaagsel in de doodkist (1)
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 2001
Auteur(s): Paardekooper sr., C.P.J.
Een akelige geschiedenis uit de dagen toen kreupele Janus (Vreeburg) boven aarde stond.
Meer dan tachtig jaar geleden, toen er nog geen huizen gebouwd waren op de tuin van de boer Jan Zandwijk aan de Mieningweg en -watering van Zoeterwoude, stond daar, heel eenzaam, tussen struikgewas en hoge heggen verscholen, een kleine tuinmanswoning.
Daar woonde, als een kluizenaar, kreupele Janus, een klein schriel mannetje, die op twee krukken door het leven sprong.
 

24. Artikel: 2001119298  
Titel: Zaagsel in de doodkist (2)
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 2001
Auteur(s): Paardekooper sr., C.P.J.
Een akelige geschiedenis uit de dagen toen kreupele Janus (Vreeburg) boven aarde stond.
Vervolg...
Mie is een en al verbazing om de gemeenschap en de geheimzinnigheid. 'Wat hebben die twee.
Anders is Dirk altijd te min voor Arie; en wat gek, dat ze twee nachten achter elkaar de nachtwake willen doen. 't Is net of er geen ander aan te pas mag komen.
Buiten gekomen vat Arie fluisterend het gesprek op. Ik heb de baas gezegd dat wij samen zullen waken.
 

25. Artikel: 2009085959  
Titel: Het gereedschap van het Don Bosco
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Gebruiksvoorwerpen
Verschenen in: 2009
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Heel verrassend was het aanbod van Yvonne en Guus van der Geest om de enorme verzameling hooiberg van gereedschap dat hing aan de wanden in het de Don Bosco, toe te voegen aan onze eigen verzameling.
Met veel liefde en een enorme inzet is dat door Jan en Winy van der Geest verzameld op allerlei rommelmarkten, braderieën en de vlooienmarkt op het bekende Waterlooplein.
 

26. Artikel: 2011020511  
Titel: Dokters van weleer
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Gent, Jan van
Bijna 150 jaar geleden had Zoeterwoude twee dokters, dokter Boers en dokter Richelle.
De bewoners konden dus kiezen en dat was een uitzonderlijke luxe voor die tijd.
Zij waren trouwens niet de eerste geneesheren in Zoeterwoude,
 

27. Artikel: 2011052932  
Titel: Dokters van weleer en hun fondsbodes
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Gent, Jan van
Bijna 150 jaar geleden had Zoeterwoude twee dokters, dokter Boers en dokter Richelle.
De bewoners konden dus kiezen en dat was een uitzonderlijke luxe voor die tijd.
Zij waren trouwens niet de eerste geneesheren in Zoeterwoude,
 

28. Artikel: 2012086263  
Titel: Het “Lavet”, alles in één
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 2012
Auteur(s): Gent, Jan van
Van 1957 tot 1958 was het Tranendal één grote bouwput.
Op de voormalige tuinderijen van de “Veense” halftelers, dit waren tuinders uit Roelofarendsveen die hier hun groenten teelden en de opbrengst deelden met de grondeigenaar, werd voor Zoeterwoudse begrippen een grote uitbreiding gerealiseerd in de sector van de sociale woningbouw.
 

29. Artikel: 2012117983  
Titel: De "Kneyp" van kleine Leen
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 2012
Auteur(s): Gent, Jan van
Tijdens de Open Monumentendag in 2011 stonden, naast vele andere ook het Graalhuis en het Café van' de Zalen van de Meester in de schijnwerper.
Het zijn gebouwen met een bijzonder achtergrondverhaal, omdat ze een link hebben met de katholieke jeugdactiviteiten van voor de Tweede Wereldoorlog.
Het was een woelige tijd van opkomende socialisme en communisme.
 

30. Artikel: 2013031720  
Titel: De "Kneyp" van kleine Leen (2)
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 2013
Auteur(s): Gent, Jan van
De Jongelingsvereniging trad in volle glorie naar buiten
In het seizoen 1907 – 1908 werd het toneelstuk “Neo of de martelaren van de catacomben” het uitgangspunt voor de jaarlijkse opvoering op de vastenavonden (5 en 6 maart 1908).
Uiteraard een toneelstuk met een katholieke achtergrond en waarin geen vrouwenrollen voorkwamen of waren uitgeschreven.
Het was een woelige tijd van opkomende socialisme en communisme.
 

31. Artikel: 2013063031  
Titel: De "Kneyp" van kleine Leen (3) - (slot)
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 2013
Auteur(s): Gent, Jan van
Met de toneeldecors naar de Hoge Rijndijk
Het dramastuk “Neo of de martelaren van de catacomben”, was een succesnummer in het begin van de twintigste eeuw.
Toen kwam het verhaal, dat men aan de Hoge Rijndijk ook bezig was met het instuderen van dit bijzondere toneelstuk.
De decorbouwers Aris van Remmen en Cor Paardekooper werden ontboden bij pastoor Buhrs, de bouwpastoor van de imposante Meerburgkerk.
 

32. Artikel: 2013063236  
Titel: Voedselvoorziening
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 2013
Auteur(s): Versteegen, Freek
Het is al weer een aantal Suetans geleden, dat wij een verhaal publiceerden over de fouragehandel Vromans aan de Hoge Rijndijk.
In dat stuk vertelde Han Vromans onder meer, hoe hij een keer met zijn vader mee was naar de Zuidbuurt, om de gamellen met eten op te halen voor de gaarkeuken aan de Rijndijk, en hoe ze toen bij de spoorwegovergang werden beschoten door de Engelse jagers.
 

33. Artikel: 2013129191  
Titel: Op z’n Rijndijks
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Zoeterwouds dialect
Verschenen in: 2013
Auteur(s): Versteegen, Freek
Het eerste stukje dat ik voor Suetan schreef ging over de oorlogsbelevenissen van Tinus den Elsen.
Aan het eind schreef ik dat hij bij zijn terugkeer uit Duitsland met een auto werd afgezet bij 'Kleer'.
Ik wist niet waar dat precies was, maar hij vertelde me dat zo, dus schreef ik het ook zo op.
 

34. Artikel: 2014063746  
Titel: De Graal
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 2014
Auteur(s): Gent, Jan van
Het Graalhuis is een begrip in Zoeterwoude.
De stichting werd in 1991 in het leven geroepen en ondersteunt kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden.
Het geld wordt bijeengebracht door de verkoop van gratis verkregen goederen, zoals meubelen, kleding, huishoudelijke artikelen en speelgoed.
 

35. Artikel: 2014064950  
Titel: Welke familie woont het langst in de Weipoort (1)
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Wie woonde waar
Verschenen in: 2014
Auteur(s): Olijerhoek, Erik
In de Weipoort wonen families die er al lang wonen.
Maar welke familie woont er het langst.
Op mijn zoektocht naar Weipoortse familieverhalen ben ik maar begonnen met op te schrijven wat ik weet en vragen te stellen bij een paar families die verschillende generaties in de wellicht oudste straat van Zoeterwoude wonen.
 

36. Artikel: 2014097071  
Titel: Welke familie woont het langst in de Weipoort (2)
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Wie woonde waar
Verschenen in: 2014
Auteur(s): Olijerhoek, Erik
In de Weipoort wonen families die er al lang wonen.
De heer Piet van Steijn stuurde mij een e-mail met daarin een verhaal van zijn familie.
Die familie is geworteld in de Weipoort.
Piet schrijft over het avontuur van zijn familie, dat na omzwervingen via Wassenaar en de Haarlemmermeer en waarin veel kinderen, hard werken en armoede centraal staan, weer in de Weipoort terugkomt.
 

37. Artikel: 2014120306  
Titel: De nachtwakers van Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 2014
Auteur(s): Gent, Jan van
Nachtwakers of klappermannen hielden in het verleden de wacht in dorpen en steden voor de veiligheid van haar inwoners.
Vooral in de nachtelijke duisternis, er was maar een sporadische straatverlichting, werden door de nachtwakers hun ronde gemaakt om op te letten voor duistere lieden die uit waren op andermans persoonlijke bezittingen en bij beginnende brand alarm sloegen door middel van hun klepper, ratel of blaashoorn.
 

38. Artikel: 2014129697  
Titel: Welke familie woont het langst in de Weipoort (3)
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Wie woonde waar
Verschenen in: 2014
Auteur(s): Olijerhoek, Erik
De families Berg en Den Eisen spannen de kroon
De Weipoortse namen tollen in mijn hoofd. Er zijn er veel, maar een paar vallen op.
De families Versteegen, Den Esen, Van der Poel, Van Leeuwen, Straathof, Van Velzen, Van der Salm, Oostdam, Belt en Berg wonen er meerdere generaties en dat lijstje is niet limitatief.
 

39. Artikel: 2015031919  
Titel: Een poesiealbum vertelt...
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 2015
Auteur(s): Onbekend
In het jaar 1903 kreeg Elisabeth Cornelia Heemskerk op haar 22e verjaardag een poesiealbum.
De volgende dag schreef Betje ook wel Betsie genoemd, in haar album:
 

40. Artikel: 2015037070  
Titel: Zoeterwouds dialect
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Zoeterwouds dialect
Verschenen in: 2015
Auteur(s): Olijerhoek, Erik
Onderlaast ging een man naar de mart. Hij had een fiets bij jum.
Feilijk niks bijzonders, ook al was de fiets nie van ze eigen en reed hij bekant de plomp in en was het beurt met hem.
Bestaat Zoeterwouds dialect?
Ik ken Zoeterwoudenaren die bovenstaande zomaar zouden kunnen zeggen. Ook al zijn het er niet veel meer.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 7 december 2020