Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Bedrijven / Bedrijvigheid   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden publicaties : 77   (uit: 1551)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 40


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1973120204  
Titel: Leidse goud- en zilversmeden
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Ambacht
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Ruiten, H. van
Indachtig het gezegde, hoe meer men weet, des te meer men beseft wat men niet weet, wil ik toch proberen iets te schrijven over de Leids goud- en zilversmeden en hun werk.
In de l7e, l8e en begin van de 19e eeuw waren er altijd wel gemiddeld een 25 meesters in Leiden.
 

2. Artikel: 1976031616  
Titel: Eerste werkgroep van start
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Scheepsbouw
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Bosman, W.
Het is zo langzamerhand gebruikelijk, dat wij in Suetan telkens verslag uitbrengen over hetgeen er "Dit Kwartaal" in en om de Stichting plaatsvond. Door ruimte-gebrek zullen wij ditmaal van deze (goede) gewoonte afwijken, zij het dat een enkel punt wel genoemd met worden.
In de eerste plaats is dat de geweldige lezing van
 

3. Artikel: 1976081010  
Titel: Horeca in de historie (1)
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Horeca
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Bosman, W.
Bij het vernemen van de plannen tot viering van 700 jaar Zoeterwoude viel het ons spontaan in dat het wellicht aardig zou zijn een soort historische herbergentocht te organiseren.
Op al die plaatsen, waarin het verleden eens een caf, kroeg, herberg of soortgelijk drinkhuis gestaan heeft, zouden wij deze in oude stijl en onder de oude benamingen kunnen doen herleven, met bediening in historische kledij.
Met Heineken: in de buurt zou zoiets toch te verwerkelijken moeten zijn, zo meenden wij.
 

4. Artikel: 1976101415  
Titel: Horeca in de historie (2)
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Horeca
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Bosman, W.
In het vorige nummer lanceerden wij het idee om eens op zoek te gaan naar de Zoeterwoudse caf's, kroegen, herbergen, logementen en dergelijke in een meer of minder ver verleden.
Welnu, dat idee schijnt wel te zijn aangeslagen.
Verscheidene grappige reacties werden ontvangen; het Leidsch Dagblad en De Omroeper besteedden er ruime aandacht aan.
 

5. Artikel: 1976120810  
Titel: Horeca in de historie (3)
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Horeca
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Bosman, W.
Het is aardig te zien, hoe onze speurtocht naar de historische Horecabedrijven van Zoeterwoude langzaam maar zeker steeds nieuwe gegevens oplevert.
En dat niet alleen over de naam en vage plaats van vestiging van etablissementen, doch ook over verdere details, zoals meer exacte data en plaatsaanduidingen, namen van exploitanten en dergelijke.
Hopelijk vergeet u, lezer, echter niet dat bij ons onderzoek ook uw hulp onontbeerlijk is.
 

6. Artikel: 1977030811  
Titel: Horeca in historie (4)
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Horeca
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bosman, W.
Kort na het verschijnen van de vorige aflevering van Suetan werd ik opgebeld door Mevr. J.Th.W. de Jong - v. Leeuwen, Weipoort 98.
Zij vertelde, dat zij met veel belangstelling onze historische Horecaspeurtocht volgt, doch dat zij in ons relaas tot dan toe een -destijds voor de omgeving toch zeer belangrijk- etablissement had gemist.
 

7. Artikel: 1977080608  
Titel: Westhof's werf
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Scheepsbouw
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bosman, W.
In de Suetan van maart 1976 heeft u kunnen lezen dat een werkgroep was geformeerd ter bestudering van de fraaie vroegere scheepmakerij, Dorpsstraat 2-4, beter bekend als "de scheepswerf van Westhof".
Helaas is er door allerlei omstandigheden, waaronder de viering van "700 jaar Zoeterwoude", van de studies nog niet heel veel terecht gekomen.
Toch is er inmiddels wel het een en het ander boven water gebracht, waarover ik bij deze graag iets wil vertellen.
 

8. Artikel: 1977081416  
Titel: Horeca in de historie (5)
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Horeca
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bosman, W.
Het is erg prettig te constateren, dat er kennelijk bijzonder veel belangstelling voor onze "historische kroegentocht" bestaat. Te1kens krijgen wij weer nieuwe reacties en tips.
Soms kunnen die zonder meer direct worden gebruikt; soms ook vormen zij de aanleiding tot verdere studies en speurtochten, waarvan de resultaten eerst in een later stadium het licht zien
 

9. Artikel: 1977101214  
Titel: Horeca in de historie (6)
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Horeca
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bosman, W.
Herhaaldelijk hebben wij op deze plaats reeds geconstateerd, dat er in het Zoeterwoudse gebied door de eeuwen heen enorm veel moet zijn geschonken, geklonken en gedronken.
Onze "historische Kroegentocht" is daarop trouwens helemaal gebaseerd. Toch weet ik niet of de hiernaast afgedrukte oude affiche tegen het alcoholisme ooit een plaatsje in Zoeterwoude heeft gevonden. En ook niet of daar wel reden toe zou zijn geweest.
 

10. Artikel: 1978030405  
Titel: Horeca in de historie (7)
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Horeca
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Bosman, W.
Door de eeuwen heen -tot op de dag van vandaag- is het Horeca bedrijf zeer streng gereglementeerd. De reden daarvan is natuurlijk in de eerste plaats, dat het een onzeker bedrijf is. Men weet nimmer wie er zoal binnenstapt voor een hapje, een drankje of logies.
Het kan een zeer eerbiedwaardige en rustige gast zijn, maar ook een dronkelap, een ruziemaker of een door de justitie gezochte misdadiger.
 

11. Artikel: 1978060304  
Titel: Horeca in de historie (8)
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Horeca
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Bosman, W.
De herberg van Schuur
De kruidenierswinkel annex slijterij en herberg van de familie Schuur was gevestigd aan de Zuidbuurtseweg in het pand dat aan de zijde van het dorp direct naast de kerk staat.
In de voorgevel van dit pand vindt men een kleine herinneringssteen, waarvan de tekst met enige moeite nog is te ontcijferen:
 

12. Artikel: 1978060507  
Titel: Leids zilver
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Ambacht
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Bosman, W.
Door de eeuwen heen is Leiden voor Zoeterwoude "de grote stad" geweest, waarop men zich ondermeer richtte voor het doen van de nodige inkopen. De Leidse gouden zilversmeden zullen dan ook vrijwel zeker vele clinten in Zoeterwoude hebben gehad.
Toch heeft onze oproep tot medewerking aan de eind 1977 in het Museum "De Lakenhal" gehouden tentoonstelling "Leids Zilver" weinig Zoeterwoudse inzendingen opgeleverd.
 

13. Artikel: 1978061316  
Titel: Westhof's werf Anno 1658
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Scheepsbouw
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Bosman, W.
Er is over de prachtige ex-scheepswerf bij het begin van de Noordbuurtse Vaart vrij veel bekend, vooral sinds 1790 toen Hendrik Barendz. Westhoff het pand van Poulus van Tijlingen kocht.
De huidige eigenaar, de heer P. Westhof, zou er zelfs een aardige tentoonstelling over kunnen inrichten.
Merkwaardig is echter dat noch uit enige aanduiding in of aan het pand, noch uit overlevering iets bekend is over het bouwjaar.
 

14. Artikel: 1978090708  
Titel: Schipper... mag ik overvaren
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Transport
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Bosman, W.
De lint-bewoning ter weerszijden van de Oude Rijn heeft in onze omgeving van ouds de behoefte met zich gebracht aan een simpele oeververbinding.
Immers, de bewoners aan de "hoge" en de "lage" zijde -die zich hemelsbreed zo dicht bij elkaar bevonden, slechts door de rivier gescheiden- waren vaak mede afhankelijk van "de overkant", bijvoorbeeld voor kerken schoolbezoek en het drijven van handel.
 

15. Artikel: 1980121417  
Titel: Ik leer nog
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Horeca
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Onbekend
Door de eeuwen heen hebben logementen, herbergen, caf's, tapperijen, knijpjes en kroegen een bijzonder belangrijke sociale rol gespeeld. Al was het alleen maar als ontmoetingsplaats voor de bewoners.
Trouwens, bij gebreke van een gemeentehuis vervulden deze etablissementen ook nogal eens een functie als vergaderplaats voor het locale bestuur.
 

16. Artikel: 1982031518  
Titel: Een honderd jarig bedrijf in Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Bouw
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Bouwbedrijf de Erven A. Paardekooper is een boekje verschenen, waarvan het volgende is ontleend, aangevuld met enige persoonlijke herinneringen.
 

17. Artikel: 1983020716  
Titel: Scheepvaart van Zoeterwoude (1)
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Scheepvaart
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Dessens, Drs. H.J.A.
Beknopt overzicht van een verdwenen bedrijfstak.
In de jaren na de tweede wereldoorlog vond de ondergang plaats van een eeuwenoude bedrijfstak in het poldergebied ten zuiden van de lijn Leiden-Alphen aan den Rijn.
Deze bedrijfstak zal het onderwerp zijn van twee artikelen, waarvan het eerste in deze aflevering van Suetan en het tweede in de volgende aflevering.
Voor enkele correcties op de tekst zie ook artikel 1983050303
 

18. Artikel: 1983021721  
Titel: Achter de mast (1) - Gesprek met mevrouw C.C. van Beveren-de Graaf
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Scheepsbouw
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Geboren op de boerderij "Hof Zwieten" te Zoeterwoude op 22 februari 1911.
Nog steeds wonende aan de Hoge Rijndijk te Zoeterwoude.
Scheepswerven aan de Rijn - Weipoortse Vliet
Er waren twee scheepswerven gelegen langs de Rijn aan beide zijden van de uitmonding van de Weipoortse Vliet en de Rijn.
 

19. Artikel: 1983050713  
Titel: Scheepvaart van Zoeterwoude (2)
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Scheepvaart
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Dessens, Drs. H.J.A.
Beknopt overzicht van een verdwenen bedrijfstak.
Inleiding
Nadat in de vorige aflevering (zie ook artikel 1983020716) vooral de schepen centraal hebben gestaan willen we in deze aflevering het een en ander vertellen over de schippers van Zoeterwoude.
Maar eerst nog iets over de scheepsbouw en wel de overgang van het houten naar het ijzeren en later het stalen schip.
 

20. Artikel: 1983051516  
Titel: Achter de mast (2) - Schippersfamilie
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Scheepvaart
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Hendrik Oostdam werd geboren als zoon van schipper Willem Oostdam, die op zijn beurt weer een zoon was van schipper Hein Oostdam, geboren 10 april 1841, gestorven in 1920.
Onze zegsman is geboren in hetzelfde pand waar hij nu nog steeds woont. Met dit verschil dat oorspronkelijk in het pand twee families woonden. Twee onder een kap dus.
 

21. Artikel: 1983051718  
Titel: Achter de mast (3) - Gesprek met de heer Arie Lelieveld
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Scheepvaart
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Geboren mei 1903, gewoond hebbende op "het Eiland" te Zoeterwoude-dorp, in het huis nu bewoond door de heer en mevr. Hiel-Pit.
De heer Lelieveld is n der voormalige schippers van Zoeterwoude en kan sappige verhalen vertellen waarvan er hier enige volgen.
 

22. Artikel: 1983051919  
Titel: Klachten van Zoeterwoudse schippers
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Scheepvaart
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
De toestand van de waterwegen in en rond Zoeterwoude gaf vaak aanleiding tot klachten van de schippers.
In het archief van het Hoogheemraadschap Rijnland zijn verzoeken tot verbetering van bestaande toestanden uit de jaren 1859, 1860, 1861, 1865, 1875, 1882, 1893, 1894, 1902, 1905, 1923, 1928 en 1930 opgenomen.
 

23. Artikel: 1983052020  
Titel: De Boom
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Scheepsbouw
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Westhof, P.W.
Toen Hendrik B. Westhof zich in 1790 in ons Dorp vestigde was het een dubbel bedrijf. Links de boerderij en rechts de scheepsmakerij. De scheepsmakerij hield zich uitsluitend bezig met het maken en repareren van boeren vletschouwen.
Deze werden gemaakt van inlands eikenhout.
Dit hout kwam over het algemeen uit de bossen van Wassenaar en Voorschoten (de Horsten).
 

24. Artikel: 1983122125  
Titel: Achter de Mast (4) - Omtzigt uit Nes aan de Amstel
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Handel / detailhandel
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Gesprekken met de heer P. (Piet) Omtzigt, geboren op 16 november 1905 in Zoeterwoude.
Zijn ouderlijk huis stond op de plaats waar nu (1983) het botencentrum van zijn neef Ko Omtzigt (Hoge Rijndijk 83) is gevestigd.
De heer P. Omtzigt heeft zijn leven lang (vier verschillende adressen) aan de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude gewoond.
De overgrootvader, wonende in Nes aan de Amstel, kocht voor elk van zijn vier zoons een stuk grond met huis en loodsen er op.
 

25. Artikel: 1984031114  
Titel: "Ik Leer Nog"
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Horeca
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
"Ik Leer Nog"
De voormalige herberg aan de Hoge Rijndijk te Zoeterwoude. sinds 1634 tot 1964 In 1593 verkoopt "IJsbrant Dircqz.
Visscher, poorter der Stadt Leijden aan Lourijs en Loth Huygensz. Gael, medepoorters der voornoemde stadt een woninge als huys, barch, boomgaert, groot omtrent twee morgen, gelegen aen de Zwietersluys, aen Oostzijde de Vliet, aen Westzijde de Rijndyck".
 

26. Artikel: 1984060712  
Titel: 100 jaar Van Gent schilders
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Ambacht
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Gent, Jan van
Honderd jaar schilders! Een ambacht dat onmisbaar is voor het behoud en de verfraaiing van onze huizen, bruggen, kerken en alle onderdelen die door verf worden beschermd en kleur geven aan de omgeving waarin wij leven en werken.
Honderd jaar schilders!
Dit is voor ons als schildersbedrijf een eeuw gebouwen in en om Zoeterwoude beschermen tegen weersinvloeden en door kleur aan te brengen in het interieur de sfeer te verhogen.
 

27. Artikel: 1986111520  
Titel: Oude bakkerij te Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Ambacht
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Gent, Jan van
Op zaterdag 28 juli 1984 's-middags om vier uur ging de deur bij de Zoeterwoudse warme bakker Hein van der Meer op de knip.
Hein van der Meer was de laatste warme bakker van Zoeterwoude die nog dagelijks zijn klanten van vers brood voorzag.
 

28. Artikel: 1987051717  
Titel: Maritiem museum "Prins Hendrik", Rotterdam - Varen voor de boeren
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Scheepvaart
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
In deze tentoonstelling wordt aandacht besteed aan de bijna verdwenen kleine regionale scheepvaart in het zuidelijke deel van het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Het gaat om het poldergebied rond dorpen als Zoeterwoude, Stompwijk, Hazerswoude, Benthuizen en Boskoop.
Tot in de jaren vijftig van onze eeuw vond hier scheepvaart plaats met kleine, ondiep stekende, en smalle vaartuigen als bokken, westlanders en schouwen.
 

29. Artikel: 1987080918  
Titel: De Hooibouw
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Agrarisch
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Gent, Jan van
Dat vanouds de veeteelt in Zoeterwoude een belangrijke plaats inneemt, blijkt uit de vele boerderijen en weilanden en dat hierbij de zorg voor de wintervoeding van de veestapel van groot belang is, merkt men in de zomermaanden als de hooioogst wordt binnengehaald.
Wordt tegenwoordig vele malen het hooigras gemaaid en "ingekuild" naast de grote ligboxstallen, in het verleden was de hooibouw geheel aangewezen op handwerk en op mooi droog weer.
Hoe en met welke middelen toen de hooibouw werd bedreven, vindt u verder in het artikel.
 

30. Artikel: 1987111115  
Titel: Nabouwen over de hooibouw
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Agrarisch
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Gent, Jan van
Het napraten over de hooibouw, het zogenaamde "nabouwen", werd gedaan nadat alles gereed was voor de voedselverzorging voor de komende wintermaanden.
Zo ook kijken wij terug naar de hooibouw.
Zo werden tijdens het maaien, als de zon zijn warmte op het land liet gelden, de bovenkleren uitgetrokken.
Dan werd het blauw gestreepte of roodbaaien keperflanel zichtbaar.
 

31. Artikel: 1992021820  
Titel: De geschiedenis van Jan van der Poel Nzn.
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Handel / detailhandel
Verschenen in: 1992
Auteur(s): Paardekooper, H.J.C.
Aan het eind van de vorige eeuw ontstonden er in de landbouw en vooral in de veehouderij grote veranderingen.
In de tachtiger jaren hadden de boeren grote zorgen gekend en vooral de boeren met grote gezinnen hadden daar onder te lijden.
De zoons bleven meestal op de boerderij van hun vader werken en als zij de huwbare leeftijd kregen waren de vaders vaak niet in staat voor die zonen een bedrijf te kopen.
 

32. Artikel: 1995089911  
Titel: In en om de boerderij van Zoeterwoude (1)
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Agrarisch
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Gent, Jan van
Zoeterwoude, ons dorp, is vanouds een belangrijk veeteeltgebied.
De boerderijen zijn dominerend aanwezig of liever gezegd opgenomen in het landschap dat thuis hoort in een weidelandschap.
Heel fraaie boerderijen zijn er te vinden in Zoeterwoude, met vooral prachtige exemplaren in de Weipoort.
Hoe oud zijn deze boerderijen en wat waren de voorgangers van deze solide en praktische gebouwen.
 

33. Artikel: 1996085560  
Titel: In en om de boerderij van Zoeterwoude (2)
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Agrarisch
Verschenen in: 1996
Auteur(s): Gent, Jan van
De vroege bewoners van ons gebied bleken een goede neus te hebben voor de natuurlijke droge hoogteplekken.
Het gebied dat voornamelijk is gevormd door het drassige veen, doorsneden door oude geulen en kreken, die lang geleden zijn dichtgeslibd met grof zanderig kleimateriaal.
Zo zien wij in Zoeterwoude aan de Noordbuurtseweg enkele boerderijen ver in het land liggen of op een licht verhoogd erf in het Westeinde.
 

34. Artikel: 1997118190  
Titel: In en om de boerderij in Zoeterwoude (3)
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Agrarisch
Verschenen in: 1997
Auteur(s): Gent, Jan van
Dit dorp lezers is zeer oudt,
't wierd door 't Romeinsche volk gebouwd.
't pronkt aan den kant van Rhijn, met schoone buitens, dreeven,
en kan ons lekkere kaas en puik van boter geeven.
(de Nederlandsche staden dorpsbeschrijver 1792)
Waarom wordt deze tekst aangehaald.
Hieruit blijkt dat Zoeterwoude in het verre verleden al bekend stond om de bereiding een goede kwaliteit van boter en kaas.
 

35. Artikel: 2000021826  
Titel: Nieuw tijdperk ingeluid door de uitvinding van een elektrische Klokkenluidinrichting
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Industrie
Verschenen in: 2000
Auteur(s): Post, H.A. van der
Op 23 November 1890, tien jaar voor het begin van de vorige eeuw, overlijdt Koning Willem III.
Hij wordt opgevolgd door zijn jeugdige dochter Wilhelmina.
Koningin Emma wordt zolang regentes.
Het gemeentebestuur van Zoeterwoude geeft opdracht alle luidklokken in december 25 uur te luiden.
Zo werd voor de dorpskerk een bedrag vastgesteld van 25 maal 20 cent is vijf gulden.
Eveneens werden voor de R.K. kerk Meerburg en de R.K. kerk in de Zuidbuurt de bedragen van 25 maal 20 cent door de gemeente uitbetaald.
 

36. Artikel: 2000085456  
Titel: De Rijndijkse Middenstand (1) - De zuivelhandel van de familie van Diemen
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Handel / detailhandel
Verschenen in: 2000
Auteur(s): Diemen, J. van
In november 1905 kocht Jaap van Diemen van Johannes van Rijn via notaris Klaverweijden vijf huisjes met schuur en erf voor f 4000,-- aan de Hoge Rijndijk te Zoeterwoude, nu Rijnstraat geheten.
Na de koop ging hij met zijn jonge gezin in het voorste huis wonen.
Hij ging als daggelder werken bij boer Jan de Graaf op Hof Zwieten, een boerenbedrijf waar nu de Heineken brouwerij gevestigd is.
Hij hield zich vooral bezig met het baggeren van de vele sloten.
Erg lang hield hij dit zware werk niet vol.
 

37. Artikel: 2000118588  
Titel: De Rijndijkse middenstand (2) - Het winkeltje van de familie Vlasveld
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Handel / detailhandel
Verschenen in: 2000
Auteur(s): Vlasveld, Jo
Er is mij vriendelijk verzocht een verhaaltje te schrijven over het ontstaan, reilen en zeilen en sluiten van "het winkeltje" aan de Hoge Rijndijk, in de loop der jaren bekend onder de nummers 204, 311 en 175, alsmede het ontstaan en de taken van de familie en van "Hans Eckl". (in de volksmond Eikel)
Mijn grootouders: Cornelis Vlasveld (molenmaker, timmerman of boerenarbeider) trouwde op 23-1-1893 met Johanna van der Werf (dienstbaar bij boerderijen in de omgeving van Hazerswoude).
 

38. Artikel: 2001022324  
Titel: De Rijndijkse Middenstand (3)
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Handel / detailhandel
Verschenen in: 2001
Auteur(s): Tijssen, Jan
Bakkerij Tijssen
Toen mij gevraagd werd of ik wat over het ontstaan van onze zaak, de bakkerij, wilde schrijven, moest ik heel ver terug in de vorige eeuw.
Mijn vader Willem Tijssen Thz, was een zoon van Theo Tijssen, vandaar dus Thz achter zijn naam.
Mijn opa had een heel groot gezin (16 kinderen).
Hij had een graanmaalderij aan de Rijn samen met Ome Willem.
 

39. Artikel: 2001054748  
Titel: De manufacturenzaak van Jo Tijssen
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Handel / detailhandel
Verschenen in: 2001
Auteur(s): Tijssen - van Diemen, Jo
Na het huwelijk in 1947 zijn we gaan wonen op een bovenetage waar we drie jaar verbleven.
Toen konden we het pand Hoge Rijndijk 127 overnemen.
Voordien was daar ook een manufacturenwinkel gevestigd van de familie W. Hoogzaad.
De weduwe Hoogzaad ging tegenover de Meerburgkerk wonen.
 

40. Artikel: 2002021518  
Titel: De Rijndijkse Middenstand (5)
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Industrie
Verschenen in: 2002
Auteur(s): Lemmerzaal, George
Jacob Lemmerzaal, zeilemaker.
Aaan Jacob Lemmerzaal, zeilemaker in Zoeterwoude.
Zo was de adressering op een brief of briefkaart, die ver voor mijn geboorte aan mijn vader was gestuurd.
Waar dat epistel gebleven is weet ik niet maar wel dat hij op het juiste adres is aangekomen.
Bij Jacob Lemmerzaal dus, die in 1904 de zeilmakerij heeft overgenomen van de weduwe Egberts.
Hij was een echte Rijndijker, maar verloochende nooit zijn afkomst als Kagenaar.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 6 september 2019