Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Bebouwing   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden publicaties : 77   (uit: 1551)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 40


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1970040709  
Titel: Kasteel ZWIETEN nabij de Hoge Rijndijk te Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1970
Auteur(s): Lans, H.Th. van der
Om in dit bestek een uitgebreide uiteenzetting te geven over de lotgevallen van het kasteel Zwieten is uiteraard niet mogelijk.
We moeten er echter rekening mee houden dat de plaats waar het kasteel gelegen heeft binnen niet al te lange tijd onder het beheer en plannen van de Heinekens Brouwerijen zullen vallen.
 

2. Artikel: 1971080404  
Titel: Ligging van oude boerderijen
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1971
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
Ligging van oude boerderijen
Ons bereikte een verzoek eens uit te willen leggen hoe het komt dat de boerderijen vóór in de Weipoort niet met de voorkant naar de weg gebouwd zijn.
De verklaring hiervoor is nogal duidelijk!
 

3. Artikel: 1972061112  
Titel: Bijlage betreffende de geschiedenis Huys “Rhynegom”
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Schouten, J.J.
Verantwoording gegevens:
Literatuur; van Leeuwen 39 : Tegenwoordige staat van Hollandt. Pag. 295
Leids Jaarboekje 1915 pag. 66
 

4. Artikel: 1972120304  
Titel: Oude geschiedenis van Zoeterwoude in Vogelvlucht
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
Zoeterwoude is rijk aan Historie. Wist U dat het Ambachtshuis van Zoeterwoude nog steeds bestaat.
Het ligt aan de Hoge Rijndijk in de Bruggestraat langs de Rijn, waar de oude Leiderdorpsebrug heeft gelegen.
Er is momenteel een groothandel van sanitaire artikelen in ondergebracht, wat jammer is, want indien het pand zou worden, gerestaureerd, zou het een welkome uitbreiding aan het aantal buitenplaatsen langs de Rijn kunnen vormen.
 

5. Artikel: 1973030508  
Titel: Het hof "SWIETEN".
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Onbekend
We moeten tot onze spijt nog wel eens constateren, dat niet alle grote ondernemingen bij de bouw van hun fabriekscomplexen en dergelijke voldoende rekening houden met bestaand natuurschoon, of met de wensen van historisch ingestelde lieden die liever niet bepaalde plekken onzer zand en beton zagen verdwijnen.
Zo niet de N.V. Heineken bij zijn nieuwbouw in de Barre Polder.
 

6. Artikel: 1973060405  
Titel: Persbericht "Grote Molen onder Zoeterwoude wordt hersteld"
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Molen
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
De Rijnlandse Molenstichting en de stichting Oud Zoeterwoude zullen alles in het werk stellen om de Grote Molen spoedig te herstellen.
Deze in Zoeterwoude staande, uit 1626 daterende molen heeft tijdens de storm van 2 op 3 april het gehele bovenhuis verloren. Krakend stortte dit ineen, vlak naast de nog bewoonde molenaarswoning.
De molen is een van de oudste en grootste wipmolens binnen Rijnland, die in het landschap niet kan worden gemist.
De kosten van herstel worden voorlopig geraamd op f 120.000,--.
 

7. Artikel: 1973060710  
Titel: De bewoners van het Hof "Swieten"
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Onbekend
Bespraken we in ons eerste nummer de lotgevallen van het oud "Huys Swieten", in dit nummer willen we nader ingaan op de historische lijn van het geslacht van de familie Swieten.
Het hof "Swieten" waarvan de oude naam Suetan betrekking had op de buurt én op haar beurt weer verband hield met het zoetwaterstroompje de Suetan of Swiet (zoet, vergelijk het engelse woord voor zoet) komt als geslacht al vanaf 1321 voor in de registers van het Grafelijk huis, als leengoed.
 

8. Artikel: 1975031213  
Titel: 1975 Monumentenjaar, de Groote Molen
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Molen
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Onbekend
Op de foto's ziet U een tweede belangrijk monument, waaraan gewerkt moet worden.
Het is de Groote Molen vóór en na de zware storm van 2 april 1973.
De tweede foto toont bovendien het bord, dat aangeeft dat onze Stichting nauw samenwerkend met de eigenaresse van de molen, de Rijnlandse Molenstichting, een financiële actie voerde om te komen tot de restauratie van deze prachtige molen.
 

9. Artikel: 1975060711  
Titel: De beschermde monumenten van Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Monumenten
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Spierings, Pater P.L.
Het leek ons interessant eens een complete lijst te publiceren van alle echte -en dus officieel beschermde monumenten in onze Gemeente.
Helaas moest de beschrijving, wegens plaatsgebrek, zeer summier gehouden worden.
In een poging het een en het ander zo overzichtelijk mogelijk te rangschikken werd een onderverdeling gemaakt naar de aard van de monumenten, terwijl uit de doorlopende nummering blijkt dat wij thans de trotse bezitters zijn van niet minder dan 27 monumenten.
 

10. Artikel: 1975090709  
Titel: De Groote Molen
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Molen
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Onbekend
In het vorige nummer van Suetan hebben wij een protest doen horen over het feit, dat deze fraaie molen niet wordt teruggebracht in de oorspronkelijke staat, dat wil zeggen in de staat, zoals wij allen deze molen hebben gekend.
Wij spraken van "onzalige plannen", omdat de lange spruitbalk niet zou terugkeren en de molen geheel zwart zou worden geteerd.
 

11. Artikel: 1975120606  
Titel: Meerburg, bijdrage tot de studie van de geschiedenis van Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Schouten, J.J.
Het huys "Meerburg" kan bogen op een zeer oude geschiedenis.
Reeds in oude akten van 1316 komt deze naam voor, zij het onder de naam Nieburch.
Vermoedelijk betreft het dan een hersteld of opnieuw gebouwd of uitgebreid kasteel, zodat de eerste geschiedenis nog verder in het grijze verleden gezocht dient te worden.
 

12. Artikel: 1976030710  
Titel: De restauratie van de Groote Molen
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Molen
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Spierings, Pater P.L.
Een kleine fotoreportage van de restauratie van deze voor Zoeterwoude zo belangrijke molen aan het huidige Molenpad.
 

13. Artikel: 1976031215  
Titel: Boerderij-typen in Nederland (1)
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Gent, Jan van
Onder deze titel gaan wij de verschillende boerderij-typen in Nederland bekijken.
Deze bouwwerken zijn niet weg te denken in Nederland waar het type is aangepast of liever vergroeid met de omgeving.
De grote boerderij in het polderlandschap is een rustgevend silhouet; liggend aan de bosrand verzacht het 't sombere karakter van het bos; zij maakt het als ware toegankelijker.
 

14. Artikel: 1976081215  
Titel: Boerderij-typen in Nederland (2)
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Gent, Jan van
In het vorige nummer is een aanvang gemaakt met de bespreking van de meest voorkomende groep, t.w. die van het Hallehuis-type. De basisvorm hiervan is, één ruimte op een rechthoekig grondvlak, dat in drieën is verdeeld.
Rond het centrum, de deel, zijn het bedrijf en de woning gegroepeerd.
 

15. Artikel: 1976100507  
Titel: De eerste windwatermolen stond in Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Molen
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Bosman, W.
Uit onderzoekingen is gebleken, dat Zoeterwoude een sensationele rol heeft gespeeld bij de uitvinding van de windwatermolen.
Hieronder wordt daarop nader ingegaan, na een inleiding over de ontwikkeling van molens in het algemeen.
Het malen van graan Van oudsher is de mens voor zijn dagelijks voedsel aangewezen op de produkt en des velds.
 

16. Artikel: 1976100813  
Titel: Boerderij-typen in Nederland (3)
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Gent, Jan van
In de twee vorige nummers werd de meest voorkomende groep, die van het Hallehuis-type, besproken.
De artikelenreeks wordt thans besloten met de drie resterende types, de Friese Huis-groep, de Zeeuwse Schuur-groep en de Dwarshuis-groep.
Helaas vinden wij hiervan geen voorbeelden in de omgeving van Zoeterwoude.
 

17. Artikel: 1977081011  
Titel: Molen Zuidbuurt beschermd monument
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Monumenten
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bosman, W.
In het kader van het Monumentenjaar hebben wij u in de Suetan van juni 1975 een uitvoerige opsomming verstrekt van alle Zoeterwoudse beschermde monumenten.
Dat waren er toen 27.
Heel summier herhalen wij die lijst nog even:
 

18. Artikel: 1977081213  
Titel: Beheer en onderhoud van onroerend goed in de 17e eeuw
Rubriek/subrubriek: Bebouwing /
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Egmond, J. van
De auteur van dit artikel, donateur van onze Stichting, is al jarenlang bezig met een zeer diepgaand onderzoek naar zijn voorvaderen. Zo nu en dan vindt hij daarbij ook raakvlakken met Zoeterwoude. Het leek interessant daarvan eens iets te publiceren. Voor de genomen moeite zeggen wij de heer Van Egmond gaarne heel hartelijk dank.
 

19. Artikel: 1978030710  
Titel: Makelaars
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Gebouwdetail
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Gent, Jan van
Natuurlijk kent iedereen de makelaars die bij transacties als tussenpersoon optreden, bijvoorbeeld bij de koop en verkoop van een huis.
Hoewel Jan van Gent wellicht ook over deze makelaars een boekje kan opendoen, gaat het in dit artikel niet over hen.
Toch hebben "zijn" makelaars alles met huizen te maken! Makelaars zijn de sier-elementen die men aan de voorgevel van (oude) huizen vindt, bij de nok.
 

20. Artikel: 1978090909  
Titel: De Windlust
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Molen
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Bosman, W.
Een industriële monopolist aan de Hoge Rijndijk. Al eens eerder hebben wij er in Suetan op gewezen, dat de stad Leiden in de loop der eeuwen bij voortduring de ontwikkeling van industriële activiteiten in Zoeterwoude heeft belemmerd en verhinderd.
In dat verband hebben wij het frappant genoemd, dat -recentelijk nu juist samen met Leiden- het huidige industrieterrein aan de Rijndijk is ontwikkeld.
 

21. Artikel: 1978121112  
Titel: Zwetmolen - spookmolen
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Molen
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Bosman, W.
De direct ten zuiden van het Dorp gelegen Zwetpolder is vanaf 1612 gedurende iets meer dan drie eeuwen bemalen door een forse wipmolen met de simpele naam “Zwetmolen”.
Op de beroemde ambachtskaart van Florisz Balthazar (1615) staat hij dan ook netjes ingetekend.
De molen stond vlak naast de Stompwijkseweg, die op zijn beurt vlak langs de vaart liep – zeg maar waar ooit het fietspad was.
 

22. Artikel: 1979031213  
Titel: De "Westender mole" of "Zelden van Passe"
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Molen
Verschenen in: 1979
Auteur(s): Bosman, W.
De molen van de Groote Westeindsche Polder heeft de bijzondere naam "Zelden van Passe". In Rijnland zijn er nog twee andere molens geweest, die een soortgelijke naam hadden, t.w. de "Zelden van Pas" nabij Voorhout en de "Zeldenpas" onder Haarlem.
De meest waarschijnlijke betekenis van deze naam is, dat een poldermolen het maar zelden naar ieders zin kan maken.
 

23. Artikel: 1980070404  
Titel: Kasteel "De Haar" in Haarzuilen
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Redactie Suetan
Rond zestig jaar geleden werd, op uit 1162 daterende ruïnes dit glorieuze kasteel herbouwd onder leiding van architect P. Cuypers.
Het slot wordt omringd door een prachtig aangelegd park, waarvoor tijdens de twintig jaar die de restauratie vergde, o.a. een geheel dorp werd afgebroken.
 

24. Artikel: 1980071216  
Titel: 'n 100-jarige kast
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Pastorie
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Lamot osc, A.
Weet U waar "het enige stuk bos in het Zoete woud" gelegen is. Achter de "kast van een pastorie".
Beide omschrijvingen zijn van de hand van de heer L.C.J. Roozen, auteur van "De zeven zaligheden van Zoeterwoude" (blz. 123 en 124).
De aanleiding om iets over deze "kast" te publiceren is, dat zij 100 jaar bestaat. Een eeuwfeest dus.
 

25. Artikel: 1980090303  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Kasteel "De Haar"
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Wij gaan weer op excursie met de bus en wel naar Kasteel "De Haar" in Haarzuilen. De bedoeling is eerst een kopje koffie te drinken en daarna een bezoek te brengen aan het werkelijk unieke kasteel.
Als het weer het toelaat gaan wij nog de prachtige Franse tuinen bekijken.
 

26. Artikel: 1980121213  
Titel: Molens
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Molen
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Onbekend
Het is duidelijk dat molens in het laagliggende Zoeterwoudse poldergebied door de eeuwen heen een zeer belangrijke rol hebben gespeeld.
Aan dit onderwerp wordt in Suetan dan ook veelvuldig aandacht besteed.
Niet alleen waar het ons nog bestaande viertal betreft, maar juist en vooral ook aan de verdwenen exemplaren.
 

27. Artikel: 1981070101  
Titel: Redactioneel - "Dorpskern"
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Winkel(centrum)
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Redactie Suetan
Rond het oudste monument van Zoeterwoude, de Nederlandse Hervormde Kerk, zijn grote veranderingen op komst.
De realisering van het winkelcentrum is na de inspraakprocedure in een volgende fase beland.
Het ontwerp "Komvorm" van ing. J. van der Leur, verbonden aan het Architektenburo P. Ridder en G.J. Vermeer te Naaldwijk, is gekozen uit vier ontwerpen.
 

28. Artikel: 1983081113  
Titel: Oude boerenwoning aan het voormalige "Groote of Rotterdamsche Wedde"
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Uyttenhout, G.B.H.
Oude boerenwoning aan het voormalige "Groote of Rotterdamsche Wedde"
Vanaf de Lagerbergbrug, welke de Weipoortseweg met het Weddepad verbindt, ziet men in noord-oostelijke richting een oude boerenbehuizing die met het omringende landschap een fraai geheel vormt.
Deze wordt nu bewoond door de familie A. C. van den Akker, die vertelden dat volgens overlevering er vroeger een glas in lood raam in de boerderij geweest moet zijn met het jaartal 1631.
 

29. Artikel: 1984031516  
Titel: Eigendomsbewijzen van boerderijen en landerijen
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Enige tijd geleden ontvingen wij van een bevriende relatie een viertal documenten, zijnde eigendomsbewijzen van boerderijen. Zo'n bewijs van eigendom was vóór de 19e eeuw een "opdrachtsbrief" waarin, in tegenwoordigheid van de Schout en Schepenen van een Ambacht, de verkoop van onroerende goederen werd beschreven.
Bij elke verkoop moest de verkoper de vorige opdrachtsbrieven doorgeven aan de nieuwe eigenaar, zodat door de jaren heen het aantal opdrachtsbrieven per boerderij steeds groter werd.
 

30. Artikel: 1984090711  
Titel: De geschiedenis van hofstede Cronestein (01) - Inleiding
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Dorsman, W.
Langs de oevers van de Vliet bij Leiden ligt een brede strook klei, afgezet door de Rijn.
Daarachter lagen vroeger bossen en veenmoerassen.
Reeds in het begin van onze jaartelling bood deze streek goede mogelijkheden voor bewoning.
In de dertiende eeuw was de ontginning van de veenmoerassen in volle gang.
 

31. Artikel: 1984092627  
Titel: De geschiedenis van de boerderij De Goede Herder
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Hoeven, H.W. van der
Een dezer dagen kreeg ik bezoek van de heer A. M. Doeswijk uit Noordwijk. Hij was aan de pastorie geweest van de Meerburgkerk om de pastoor te vragen of hij in de doopboeken van de parochie zou mogen kijken, daar hij bezig was zijn familiestamboom uit te zoeken.
Omdat de pastoor niet thuis was, kwam hij bij mij om inlichtingen.
Onder het genot van een kopje koffie wist hij te vertellen dat z'n vader G. Doeswijk op de boerderij van De Goede Herder geboren was.
 

32. Artikel: 1984095555  
Titel: Van de redactie - Artikelen reeks "Cronesteyn"
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Jan van Gent maakte ons er op attent dat in het tweemaandelijks orgaan van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN) jaargang 32, nr. 5, september '83 een aantal artikelen betreffende het huis "Cronesteyn" gepubliceerd waren.
Hoewel het terrein nu in de gemeente Leiden ligt, behoorde het tot aan de grenswijziging van 1966 bij de gemeente c.q. het ambacht Zoeterwoude.
Reden genoeg om contact op te nemen met de redactie van genoemd tijdschrift "Westerheem".
 

33. Artikel: 1984110509  
Titel: De geschiedenis van hofstede Cronestein (02) - Het landgoed Cronestein in de 17e en 18e eeuw
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Dorsman, W.
(Vervolg van het artikel gepubliceerd in Suetan 53 met toestemming van de auteur Wim Dorsman)
Inmiddels zijn we een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van Cronestein gepasseerd: het beleg en ontzet van Leiden in 1573/1574.
Dit betekende niets minder dan het einde van de middeleeuwse hofstede.
 

34. Artikel: 1985020303  
Titel: Van de redactie - Artikel "De vererving van het goed Noord Aa 4"
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
In "Suetan" nr. 48, 15 mei 1983, blz. 14, noemden wij reeds het artikel "De vererving van het goed Noord Aa 4 te Zoeterwoude vanaf 1811" van de hand van Dr. J.M. van Leeuwen.
In deze "Suetan" uitgave nr. 55, publiceren wij het bewuste artikel.
Voor onze lezers geven wij hieronder een volgorde van de families genoemd, te beginnen met de schrijver:
Dr. J.M. van Leeuwen is de zoon van Jan van Leeuwen en Marie van Nierop. Zijn grootouders zijn Janus van Leeuwen en Wilhelmina van der Salm.
Zijn overgrootouders zijn Jacobus van Leeuwen en Marijtje van der Poel. Zijn bet-overgrootouders zijn Jan van der Poel en Marijtje van der Meer en zijn bet-oudovergrootouders zijn Govert van der Poel en Antje Verdel.
U ziet een veelheid van echt Zoeterwoudse familienamen.
 

35. Artikel: 1985020510  
Titel: De vererving van het goed Noord Aa te Zoeterwoude vanaf 1811 (1)
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Leeuwen, J.M. van
Een overzicht wordt gegeven van de wijze van vererving van het goed Noord Aa 4 te Zoeterwoude vanaf 1811. Het thans ± 350 jaar oude goed wordt in 1778 gekocht door Govert van der Poel.
In 1835 komt door het huwelijk van Jacobus van Leeuwen met Marijtje van der Poel het goed in de familie van Leeuwen.
Na het overlijden van Adrianus (= Janus van Leeuwen) wordt in 1942 het goed met de vererving verdeeld over Noord Aa 2 en 4, feitelijk had deze verdeling al in 1926 plaatsgehad.
 

36. Artikel: 1985021111  
Titel: De geschiedenis van hofstede Cronestein (03)
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Dorsman, W.
De afbeeldingen van het huis Cronestein
Er zijn vrij veel afbeeldingen die ons iets vertellen over het huis Cronestein. Op 17e eeuwse kaarten en kaartboeken is Cronestein vaak schetsmatig weergegeven. Een kaart waar Cronestein wel redelijk op is getekend is die van J.P. Dou uit 1649.
Hierop is Cronestein te zien als twee gebouwen die haaks op elkaar staan. De tekeningen en prenten van Cronestein geven niet alle hetzelfde beeld.
 

37. Artikel: 1985050509  
Titel: De vererving van het goed Noord Aa te Zoeterwoude vanaf 1811 (2)
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Leeuwen, J.M. van
Het eerste deel van dit artikel, gepubliceerd in Suetan nr 55, februari 1985, wordt nu vervolgd.
Voor de duidelijkheid wordt de draad weer opgepakt bij paragraaf 4: "Grootouders", waarvan de aanhef reeds in Suetan nr. 55 was opgenomen.
Zie ook de fotobeeldbank record 04685 en 05719
 

38. Artikel: 1986051719  
Titel: Buitenplaatsen aan de Hoge Rijndijk - Het buiten "Rijnvreugd" (Rhijnvreugd)
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Het betreffende landhuis is in 1939 afgebroken nadat het enige jaren had leeggestaan.
Het landhuis, dat met zijn welluidende naam het opschrift boven dit artikel vormt en waar mede wij onze lezers in dit nummer door woord en beeld in kennis wensen te brengen, staat met zijn front aan de straatweg van Leiden naar Alphen aan de Rijn.
Gelegen aan de linkerboord van de Rijn - zoals men hier gewoonlijk noemt, op de Hoge Zijde - hoort het onder de gemeente Zoeterwoude; de bebouwde kom van Leiderdorp bevindt zich echter in de onmiddellijke nabijheid van dit Zoeterwoude buiten.
 

39. Artikel: 1987050505  
Titel: Redactioneel - Nieuwe publicaties
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Gebouwdetail
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Redactie Suetan
Redactioneel - Nieuwe publicaties
Op gevels geschreven
Dit boekje gaat over een bijzondere communicatie, de taal der gevels in Nederland.
Wie na lezing ervan niet uitsluitend in de etalages kijkt, maar ook eens erboven en wie probeert met andere ogen naar de vele reclame-uitingen en graffiti te kijken zal de geveltaal ontdekken in al haar verscheidenheid van vormen en betekenissen.
 

40. Artikel: 1987050712  
Titel: 7 huizen aan de Dorpsstraat
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Woning (woongebouw)
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Gent, Jan van
De Dorpsstraat is geheel veranderd door de uitbreidingen van Zoeterwoude-Dorp in de zestiger jaren.
Het karakter van een echte Dorpsstraat is verdwenen door de sloop van winkels, de Openbare School en woonhuizen.
Het besloten karakter van de bebouwing aan beide zijden van de straat (dat een gevoel gaf van bescherming), was door de sloop van de bouwwerken geheel verdwenen.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 9 november 2020