Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Algemeen   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden publicaties : 641   (uit: 1551)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 40


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 17 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10       Volgende       Eind

of direct naar pagina: 

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1970040101  
Titel: Het verleden is "in", leest het verleden
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1970
Auteur(s): Detmers, J.A.
Het is al meer opgemerkt, dat in een modern huis veelal een of meerdere stukken antiek het interieur een bijzonder cachet geven.
Ook is het bekend, dat in deze jachtige tijd de belangstelling voor het verleden steeds nog toeneemt.
 

2. Artikel: 1970040202  
Titel: Voorwoord
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van de voorzitter
Verschenen in: 1970
Auteur(s): Kortmann - Keulen, A.E.C.M.
Voorwoord
Het doet me enorm veel plezier een voorwoord te mogen schrijven in ons eerste mededelingenblad.
Het is nu zover!
De Stichting “Oud-Zoeterwoude” bestaat!
Dank aan ieder die hiervoor zo ijverig werkte.
Ik hoop dat allen zo enthousiast zullen blijven, we vele belangstellende donateurs zullen krijgen en vooral dat er
 

3. Artikel: 1970040204  
Titel: Een en ander over de stichting
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1970
Auteur(s): Paardekooper sr., C.P.J.
Ongetwijfeld zullen velen zich afvragen hoe “Oud-Zoeterwoude” tot stand is gekomen. Daarom het volgende:
Op initiatief van de Oranjevereniging in Zoeterwoude is een aantal personen, waarvan bekend was dat het met plannen rondliep om te komen tot een historische vereniging, uitgenodigd voor een bespreking op het Raadhuis om te komen tot het organiseren van een tentoonstelling bij gelegenheid van de bevrijdingsfeesten in mei a.s..
 

4. Artikel: 1970100101  
Titel: Mededelingenblad van de Stichting "OUD-ZOETERWOUDE”
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1970
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Tevens UITNODIGING voor bijeenkomst op woensdag 28 oktober ’s avonds 8 uur in
“De Drie Eendjes” aan de Hoge Rijndijk te Zoeterwoude.
 

5. Artikel: 1972030000  
Titel: Voorpagina Suetan maart 1972
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1972
Auteur(s):
 

6. Artikel: 1972030101  
Titel: Voorpagina Suetan maart 1972
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Mededelingblad van de Stichting Oud Zoeterwoude, opgericht 12 februari 1970.
 

7. Artikel: 1972030203  
Titel: Van de redactie
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Redactie Suetan
Met ingang van het nieuwe verenigingsjaar 1972 verschijnt het contactorgaan van de Stichting “Oud-Zoeterwoude” in een geheel nieuwe uitvoering.
Het ligt in de bedoeling om viermaal per jaar een nummer uit te geven.
Naast de gebruikelijke rubrieken over de geschiedenis van Zoeterwoude en omgeving heeft de redactie het voornemen ook een kolom boekbesprekingen op te nemen waarin alle voor de leden van de Stichting interessante lectuur op historisch gebied aan de orde zal komen.
 

8. Artikel: 1972060000  
Titel: Voorpagina Suetan juni 1972
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1972
Auteur(s):
 

9. Artikel: 1972060101  
Titel: Mededelingenblad van de stichting Oud Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Colofon
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Mededelingenblad van de stichting
OUD ZOETERWOUDE
Opgericht 12 Februari 1970.
Juni. 1972
5e aflevering.
 

10. Artikel: 1972060102  
Titel: Berichten van de Schatbewaarders
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Colofon
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Nu de Stichting wat meer activiteiten wil gaan ontplooien en we naast de uitgave van het contactblad “Suetan”, dat regelmatig gaat verschijnen, ook bezig zijn met het aankopen van oude gebruiksvoorwerpen welke dienst kunnen doen in de Zoeterwoudse Oudheidkamer, waarover we te zijner tijd hopen te kunnen beschikken, zult u als donateur wel willen inzien, dat het van groot belang is dat we tijdig over de jaarlijkse donaties kunnen beschikken om onze wensen financieel mogelijk te maken.
 

11. Artikel: 1972060303  
Titel: De museumboerderij
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Vreugdevol Nieuws!.......Het Komt !!!
Het Museum waarnaar we zo verlangend uitkeken, ’n Boerderij op het terrein van de in aanbouw zijnde Heinekens Bierbrouwerijen, zal ter beschikking komen als streekmuseum mits we al wat grote stukken zouden hebben.
 

12. Artikel: 1972090000  
Titel: Voorpagina Suetan september 1972
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1972
Auteur(s):
 

13. Artikel: 1972090101  
Titel: Mededelingenblad van de stichting Oud Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Colofon
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Mededelingenblad van de stichting
OUD ZOETERWOUDE
Opgericht 12 Februari 1970.
Oct. 1972
6e aflevering.
 

14. Artikel: 1972120000  
Titel: Voorpagina Suetan december 1972
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1972
Auteur(s):
 

15. Artikel: 1972120101  
Titel: Mededelingenblad van de stichting Oud Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Colofon
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Mededelingenb1ad van de stichting
OUD ZOETERWOUDE
Opgericht 12 Februari 1970.
december. 1972
7e aflevering.
 

16. Artikel: 1973030000  
Titel: Voorpagina Suetan maart 1973
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1973
Auteur(s):
 

17. Artikel: 1973030303  
Titel: Jaarlijkse bijeenkomst van de donateurs van de "Suetan"
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Op donderdagavond 8 maart a.s. zal de, jaarlijkse bijeenkomst gehouden worden van de donateurs van onze Stichting.
We komen dit jaar samen in het verenigingsgebouw "Ons Huis", Dorpsstraat 23a, Zoeterwoude. Aanvang: 20.00 uur.
Als inleider zal die avond optreden de Heer Hulkenberg uit Lisse.
Hij zal een lezing met dia' s houden over "Den Dever".
 

18. Artikel: 1973060000  
Titel: Voorpagina Suetan juni 1973
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1973
Auteur(s):
 

19. Artikel: 1973060202  
Titel: Verslag jaarvergadering van Suetan
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Jaarvergaderingen
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Schouten, J.J.
Op donderdag 8 maart j.l. hield de Stichting de jaarlijkse bijeenkomst voor donateurs, ditmaal in het verenigingsgebouw "Ons Huis" te Zoeterwoude-dorp.
Na een openingswoord van onze voorzitster Mevr. Keulen, waarin zij enkele wederwaardigheden van de Stichting vertelde, werd het woord gegeven aan de Hr. Hulkenberg uit Lisse.
Deze hield een zeer boeiend betoog over de historie van de ruïne Den Dever langs de Rijksstraatweg bij Lisse.
 

20. Artikel: 1973065353  
Titel: Verslag kascontrolecommissie
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
Op 25 januari 1973 werd er ten huize van de nieuwe penningmeester de Hr. A.J.J. Moons de kas en de andere financiële bescheiden van de stichting gecontroleerd.
Zowel de kas als de uitstaande gelden voor de diverse fondsen bleken ook dit jaar veilig te zijn beheerd.
 

21. Artikel: 1973090000  
Titel: Voorpagina Suetan september 1973
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1973
Auteur(s):
 

22. Artikel: 1973090202  
Titel: Mededelingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Mededelingen
In principe zijn door "Oud Zoeterwoude" op het programma van 1974: bezoeken aan een pottenbakkerij, aan een oud kasteel, en aan de Nederlands Hervormde kerk in het dorp.
Bovendien een puzzeltocht voor de gezinnen.
 

23. Artikel: 1973120000  
Titel: Voorpagina Suetan december 1973
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1973
Auteur(s):
 

24. Artikel: 1973120101  
Titel: Mededelingenblad van de stichting Oud Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Colofon
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
SUETAN.
Mededelingenblad van de Stichting
OUD ZOETERWOUDE.
Opgericht 12 februari 1970
11e aflevering
december 1973
 

25. Artikel: 1973120202  
Titel: Mededelingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
In principe zijn door "Oud Zoeterwoude" op het programma van 1974 geplaatst: bezoeken aan een pottenbakkerij, aan een oud kasteel en aan de Nederlands Hervormde Kerk in het dorp.
Bovendien een puzzeltocht voor gezinnen.
 

26. Artikel: 1974030000  
Titel: Voorpagina Suetan maart 1974
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1974
Auteur(s):
 

27. Artikel: 1974030202  
Titel: Uitnodiging tot de jaarvergadering van de stichting
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Jaarvergaderingen
Verschenen in: 1974
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Op woensdag 13 maart a.s. 's avonds 8 uur hoopt de "Stichting Oud Zoeterwoude" haar jaarvergadering te houden, waarbij alle donateurs en belangstellenden van harte welkom zijn.
Deze vergadering zal plaats hebben in "Ons Huis", Dorpsstraat 23a, te Zoeterwoude Dorp.
Wij vertrouwen erop dat we U op die avond weer kunnen aanbieden: de bekende "Zeven Zaligheden van Zoeterwoude", geschreven in 1946 door de heer L.C.J. Roozen.
 

28. Artikel: 1974030303  
Titel: Archeologische werkgemeenschap Nederland
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Jaarvergaderingen
Verschenen in: 1974
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Op de jaarvergadering van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland op 24 november 1973 werd de goedkeuring verkregen voor de oprichting van een "Afdeling Rijnland" van deze werkgemeenschap.
De afdeling "Rijnland" heeft als werkterrein de Rijnstreek waaronder de gemeente Zoeterwoude valt, en de Bollenstreek.
 

29. Artikel: 1974030405  
Titel: Diverse mededelingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1974
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
De excursie-commissie heeft op maandagavond 18 maart een bezoek georganiseerd aan de Potterij Zaalberg aan de Hoge Rijndijk, op de grens van Zoeterwoude en Leiden.
Het is de bedoeling, dat eventuele gegadigden zich opgeven bij Mevr. Hartevelt-Liesveld, Hoge Rijndijk 48, tel: 01710- 24287.
 

30. Artikel: 1974060000  
Titel: Voorpagina Suetan juni 1974
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1974
Auteur(s):
 

31. Artikel: 1974060204  
Titel: Diverse mededelingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1974
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
1. Onze penningmeester de Hr. Moons, zou het heel erg prettig vinden, als U Uw donaties over 1974 zoudt willen voldoen, voor zover dat nog niet is gebeurd. U kunt storten op giro 2633149 t.n.v. de Stichting "Oud-Zoeterwoude", of via Uw bankrelatie op ons nummer 37.53.04.517 bij de RABO-bank te Zoeterwoude. DOE HET NU.

2. "De Zeven Zaligheden" Het op de jaarvergadering opnieuw uitgegeven werk van de Hr. Roozen, is
 

32. Artikel: 1974060405  
Titel: Verslag van de algemene donateursvergadering
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Jaarvergaderingen
Verschenen in: 1974
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Gehouden op 13 maart in "Ons Huis" te Zoeterwoude.
Vz. Mevrouw Kortmann heet het 30-tal aanwezigen hartelijk welkom. Vervolgens geeft Mevrouw v. Hartevelt een overzicht van de excursieplannen.
Maandag 18 maart staat een bezoek aan de pottenbakkerij Zaalberg op het programma, terwijl op 1 mei kasteel Duivenvoorde zal worden bezocht.
 

33. Artikel: 1974090000  
Titel: Voorpagina Suetan september 1974
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1974
Auteur(s):
 

34. Artikel: 1974090104  
Titel: Wie, wat, waarover
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1974
Auteur(s): Bosman, W.
Het is een historisch vaststaand feit; dat regenten en bestuurderen door de eeuwen heen kritiek op hun beleid en daden in de kiem hebben gesmoord door hetzij de critici de kop af te haken hakken, hetzij hen bij het bestuur te betrekken.
Aangezien de eerste methode wel erg drastisch is, heeft het Bestuur van onze Stichting de tweede op mij toegepast.
Maar laat ik mij eerst even voorstellen.
 

35. Artikel: 1974120000  
Titel: Voorpagina Suetan december 1974
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1974
Auteur(s):
 

36. Artikel: 1975030000  
Titel: Voorpagina Suetan maart 1975
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1975
Auteur(s):
 

37. Artikel: 1975050000  
Titel: Voorpagina Suetan mei 1975
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1975
Auteur(s):
 

38. Artikel: 1975060303  
Titel: Dit kwartaal
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Bosman, W.
Sedert de verschijning van het vorige nummer van Suetan, in maart, hebben er in en rondom onze Stichting heel wat activiteiten plaatsgevonden!
Allereerst was er dan op 25 maart de Donateursbijeenkomst.
De zaal in "Ons Huis" was die avond gezellig vol, waarschijnlijk vooral met supporters van Jan van Gent.
Welnu, dat bleek ook terecht.
 

39. Artikel: 1975090000  
Titel: Voorpagina Suetan september 1975
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1975
Auteur(s):
 

40. Artikel: 1975090101  
Titel: Mevr. Kortmann geen voorzitster meer
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Als een donderslag bij heldere hemel overviel het Bestuur tijdens zijn vergadering van 9 september jl. de simpele mededeling van Mevr. Kortmann: zij wilde niet langer voor herbenoeming als Voorzitster in aanmerking komen.
Wij waren er stil van.
Want hoe moest dat nu verder met onze "Stichting".
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 17 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10       Volgende       Eind

of direct naar pagina: 

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 9 november 2020