Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Zoeterwoude   (in veld: Plaats/dorp/buurtschap)     

Aantal gevonden publicaties : 1115   (uit: 1551)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 40


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 28 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10       Volgende       Eind

of direct naar pagina: 

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1970040101  
Titel: Het verleden is "in", leest het verleden
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1970
Auteur(s): Detmers, J.A.
Het is al meer opgemerkt, dat in een modern huis veelal een of meerdere stukken antiek het interieur een bijzonder cachet geven.
Ook is het bekend, dat in deze jachtige tijd de belangstelling voor het verleden steeds nog toeneemt.
 

2. Artikel: 1970040202  
Titel: Voorwoord
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van de voorzitter
Verschenen in: 1970
Auteur(s): Kortmann - Keulen, A.E.C.M.
Voorwoord
Het doet me enorm veel plezier een voorwoord te mogen schrijven in ons eerste mededelingenblad.
Het is nu zover!
De Stichting “Oud-Zoeterwoude” bestaat!
Dank aan ieder die hiervoor zo ijverig werkte.
Ik hoop dat allen zo enthousiast zullen blijven, we vele belangstellende donateurs zullen krijgen en vooral dat er
 

3. Artikel: 1970040204  
Titel: Een en ander over de stichting
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1970
Auteur(s): Paardekooper sr., C.P.J.
Ongetwijfeld zullen velen zich afvragen hoe “Oud-Zoeterwoude” tot stand is gekomen. Daarom het volgende:
Op initiatief van de Oranjevereniging in Zoeterwoude is een aantal personen, waarvan bekend was dat het met plannen rondliep om te komen tot een historische vereniging, uitgenodigd voor een bespreking op het Raadhuis om te komen tot het organiseren van een tentoonstelling bij gelegenheid van de bevrijdingsfeesten in mei a.s..
 

4. Artikel: 1970040405  
Titel: Medewerking gevraagd
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling / Overige tentoonstellingen
Verschenen in: 1970
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Wij vragen uw medewerking voor de tentoonstelling!
Als bijdrage aan de festiviteiten rond de “Zilveren” bevrijdingsfeesten rond 5 mei a.s. en voor een eerste presentatie van de Stichting aan de bevolking zullen we een tentoonstelling houden.
Het onderwerp van de tentoonstelling zal 2-delig zijn:
 

5. Artikel: 1970100101  
Titel: Mededelingenblad van de Stichting "OUD-ZOETERWOUDE”
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1970
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Tevens UITNODIGING voor bijeenkomst op woensdag 28 oktober ’s avonds 8 uur in
“De Drie Eendjes” aan de Hoge Rijndijk te Zoeterwoude.
 

6. Artikel: 1970100202  
Titel: Tentoonstelling
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling / Overige tentoonstellingen
Verschenen in: 1970
Auteur(s): Kortmann - Keulen, A.E.C.M.
In ons eerste nummer werd uw medewerking gevraagd voor de tentoonstelling.
Hieraan werd weinig gevolg gegeven.
Niettemin is het een aardige tentoonstelling geworden en vroeg men om herhaling hiervan.
Vooral de Hoge Rijndijkkant wilde zoiets wel eens dicht bij huis hebben.
We hopen dit, te zijner tijd, met uw aller medewerking waar te maken.
 

7. Artikel: 1970100303  
Titel: Oud Zoeterwoude in ontwikkeling
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Verenigingsleven algemeen
Verschenen in: 1970
Auteur(s): Lans, H.Th. van der
Zoals iedere groep mensen die voor het eerst samen iets gaat ondernemen, heeft natuurlijk onze Stichting “Oud Zoeterwoude” ook haar kinderziektes.
Een van de grootste moeilijkheden van het moderne verenigingsleven is wel om alle leden van de groep zodanig te activeren dat het een werkelijk levende en vooral levendige groep is.
Kinderziektes kunnen “dodelijk” zijn in een niet gezond lichaam!
Vandaar dat het voorlopig bestuur van de Stichting zich als belangrijkste taak heeft gesteld al datgene te doen wat noodzakelijk is om de Stichting tot een gezond lichaam te maken!
 

8. Artikel: 1970101011  
Titel: Onderzoek naar de naam van Kerk en Gemeente
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1970
Auteur(s): Dorrepaal sr., J.A.
In de 8e eeuw vestigde de uit Engeland afkomstige missionaris Lebuïnes zich in Deventer waar hij de Lebuïneskerk stichtte.
Deze naam vinden wij alleen in Deventer en in Zoeterwoude.
Hoe komt dat?
Zijn arbeid aan de IJssel werd in 772 onderbroken door een inval der heidense Saksen, die de kerk verbrandden.
De missionaris moest vluchten naar Utrecht.
Lebuïnes heeft het daarna waarschijnlijk gezocht in de wat rustiger Rijnstreek.
 

9. Artikel: 1972030000  
Titel: Voorpagina Suetan maart 1972
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1972
Auteur(s):
 

10. Artikel: 1972030101  
Titel: Voorpagina Suetan maart 1972
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Mededelingblad van de Stichting Oud Zoeterwoude, opgericht 12 februari 1970.
 

11. Artikel: 1972030203  
Titel: Van de redactie
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Redactie Suetan
Met ingang van het nieuwe verenigingsjaar 1972 verschijnt het contactorgaan van de Stichting “Oud-Zoeterwoude” in een geheel nieuwe uitvoering.
Het ligt in de bedoeling om viermaal per jaar een nummer uit te geven.
Naast de gebruikelijke rubrieken over de geschiedenis van Zoeterwoude en omgeving heeft de redactie het voornemen ook een kolom boekbesprekingen op te nemen waarin alle voor de leden van de Stichting interessante lectuur op historisch gebied aan de orde zal komen.
 

12. Artikel: 1972030307  
Titel: Bijdrage tot de geschiedenis van Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Schouten, J.J.
Voor wie zich verdiept in de geschiedenis der oudste tijden van het gebied dat wij nu gewoon zijn Zoeterwoude te noemen, blijven enkele vraagtekens over.
Wat we vol zekerheid kunnen vaststellen is, dat de kern van het ontstaan van het aloude Ambacht Zoeterwoude gezocht moet worden in de omgeving van de Weipoort.
 

13. Artikel: 1972031010  
Titel: Onze tentoonstelling
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling /
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Kortmann - Keulen, A.E.C.M.
Met dank aan allen die meehielpen, werp ik ’n terugblik op onze tentoonstelling aan de Hoge Rijndijk, in de “Drie Eendjes”.
Het is een succes geweest!
Met veel plezier bouwden we haar op, met trots keken we ernaar en met een lichte weemoed braken we haar weer af!
 

14. Artikel: 1972031011  
Titel: Toelichting bij de kaart van de omgeving van Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Schouten, J.J.
Als losse bijlage van het periodiek “Suetan” vindt u ingevouwen in uw blad een overzichtskaart van de omgeving van Zoeterwoude zo rond het jaar 1700.
Basis van deze kaart is de topografische atlas van deze omgeving rond 1900, dit om een juiste schaal en geografische indeling te verkrijgen.
Bekijk ook de kaart in de bibliotheek record 01117 .
 

15. Artikel: 1972031111  
Titel: 21 Maart: Lezing over oude tegels
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Moerman, Drs. I.W.L.
Op woensdagavond 21 maart aanstaande houdt Mej. Drs. I.W.L. Moerman, conservator van het Stedelijk Museum De Lakenhal te Leiden, voor onze vereniging een lezing, met lichtbeelden, over oude tegels.
 

16. Artikel: 1972060000  
Titel: Voorpagina Suetan juni 1972
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1972
Auteur(s):
 

17. Artikel: 1972060101  
Titel: Mededelingenblad van de stichting Oud Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Colofon
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Mededelingenblad van de stichting
OUD ZOETERWOUDE
Opgericht 12 Februari 1970.
Juni. 1972
5e aflevering.
 

18. Artikel: 1972060102  
Titel: Berichten van de Schatbewaarders
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Colofon
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Nu de Stichting wat meer activiteiten wil gaan ontplooien en we naast de uitgave van het contactblad “Suetan”, dat regelmatig gaat verschijnen, ook bezig zijn met het aankopen van oude gebruiksvoorwerpen welke dienst kunnen doen in de Zoeterwoudse Oudheidkamer, waarover we te zijner tijd hopen te kunnen beschikken, zult u als donateur wel willen inzien, dat het van groot belang is dat we tijdig over de jaarlijkse donaties kunnen beschikken om onze wensen financieel mogelijk te maken.
 

19. Artikel: 1972060303  
Titel: De museumboerderij
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Vreugdevol Nieuws!.......Het Komt !!!
Het Museum waarnaar we zo verlangend uitkeken, ’n Boerderij op het terrein van de in aanbouw zijnde Heinekens Bierbrouwerijen, zal ter beschikking komen als streekmuseum mits we al wat grote stukken zouden hebben.
 

20. Artikel: 1972060810  
Titel: Onderzoek naar afkomst van Familie
Rubriek/subrubriek: Genealogie / Tips voor beginners
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Schouten, J.J.
Het is misschien wel nuttig eens te schrijven over de methode van werken voor het onderzoeken van de stamboon van een bepaalde familie.
Indien men wil nagaan hoe de afstamming is, dan is het raadzaam zo veel mogelijk gegevens te verzamelen van de laatste generatie uit trouwboekjes, Bidprentjes enz.
 

21. Artikel: 1972090000  
Titel: Voorpagina Suetan september 1972
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1972
Auteur(s):
 

22. Artikel: 1972090101  
Titel: Mededelingenblad van de stichting Oud Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Colofon
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Mededelingenblad van de stichting
OUD ZOETERWOUDE
Opgericht 12 Februari 1970.
Oct. 1972
6e aflevering.
 

23. Artikel: 1972090606  
Titel: In Memoriam - Jac. Dorrepaal
Rubriek/subrubriek: Personen / In memoriam
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Even voor het uitkomen van dit nummer van "Suetan", bereikte ons het droeve bericht dat de Hr. Dorrepaal, onze penningmeester, die juist zijn bescheiden had overgedragen aan zijn opvolger de Hr. Moons, plotseling op zaterdagmiddag 7 october 1972 is overleden.
 

24. Artikel: 1972120000  
Titel: Voorpagina Suetan december 1972
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1972
Auteur(s):
 

25. Artikel: 1972120101  
Titel: Mededelingenblad van de stichting Oud Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Colofon
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Mededelingenb1ad van de stichting
OUD ZOETERWOUDE
Opgericht 12 Februari 1970.
december. 1972
7e aflevering.
 

26. Artikel: 1973030000  
Titel: Voorpagina Suetan maart 1973
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1973
Auteur(s):
 

27. Artikel: 1973030303  
Titel: Jaarlijkse bijeenkomst van de donateurs van de "Suetan"
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Op donderdagavond 8 maart a.s. zal de, jaarlijkse bijeenkomst gehouden worden van de donateurs van onze Stichting.
We komen dit jaar samen in het verenigingsgebouw "Ons Huis", Dorpsstraat 23a, Zoeterwoude. Aanvang: 20.00 uur.
Als inleider zal die avond optreden de Heer Hulkenberg uit Lisse.
Hij zal een lezing met dia' s houden over "Den Dever".
 

28. Artikel: 1973060000  
Titel: Voorpagina Suetan juni 1973
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1973
Auteur(s):
 

29. Artikel: 1973060202  
Titel: Verslag jaarvergadering van Suetan
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Jaarvergaderingen
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Schouten, J.J.
Op donderdag 8 maart j.l. hield de Stichting de jaarlijkse bijeenkomst voor donateurs, ditmaal in het verenigingsgebouw "Ons Huis" te Zoeterwoude-dorp.
Na een openingswoord van onze voorzitster Mevr. Keulen, waarin zij enkele wederwaardigheden van de Stichting vertelde, werd het woord gegeven aan de Hr. Hulkenberg uit Lisse.
Deze hield een zeer boeiend betoog over de historie van de ruïne Den Dever langs de Rijksstraatweg bij Lisse.
 

30. Artikel: 1973065353  
Titel: Verslag kascontrolecommissie
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
Op 25 januari 1973 werd er ten huize van de nieuwe penningmeester de Hr. A.J.J. Moons de kas en de andere financiële bescheiden van de stichting gecontroleerd.
Zowel de kas als de uitstaande gelden voor de diverse fondsen bleken ook dit jaar veilig te zijn beheerd.
 

31. Artikel: 1973090000  
Titel: Voorpagina Suetan september 1973
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1973
Auteur(s):
 

32. Artikel: 1973090202  
Titel: Mededelingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Mededelingen
In principe zijn door "Oud Zoeterwoude" op het programma van 1974: bezoeken aan een pottenbakkerij, aan een oud kasteel, en aan de Nederlands Hervormde kerk in het dorp.
Bovendien een puzzeltocht voor de gezinnen.
 

33. Artikel: 1973090412  
Titel: Volksleven in Zoeterwoude in de vorige eeuw
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven /
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Huwelijksaanzoeken en vrijages in de 19e eeuw.
Het ging er met huwelijksaanzoeken in de boerenstand vroeger dikwijls heel erg eigenaardig aan toe. Het gebeurde dat er op een zondagmiddag een tilbury het erf kwam oprijden.
Een boerenzoon, soms van ver weg, kwam dan om de hand van een dochter vragen, van een meisje, dat hij misschien heel niet kende en mogelijk ook nog nooit had gezien!
 

34. Artikel: 1973120000  
Titel: Voorpagina Suetan december 1973
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1973
Auteur(s):
 

35. Artikel: 1973120101  
Titel: Mededelingenblad van de stichting Oud Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Colofon
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
SUETAN.
Mededelingenblad van de Stichting
OUD ZOETERWOUDE.
Opgericht 12 februari 1970
11e aflevering
december 1973
 

36. Artikel: 1973120202  
Titel: Mededelingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
In principe zijn door "Oud Zoeterwoude" op het programma van 1974 geplaatst: bezoeken aan een pottenbakkerij, aan een oud kasteel en aan de Nederlands Hervormde Kerk in het dorp.
Bovendien een puzzeltocht voor gezinnen.
 

37. Artikel: 1973120509  
Titel: Folkloristische gebruiken bij geboorte en dood
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Folklore
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Gent, Jan van
De vele gebruiken rondom de geboorte en bij en sterfgeval zijn traditiegetrouw gegroeid, ook zijn er veel van die gebruiken verloren gegaan die wij in dit artikel proberen op te lichten uit de vergetelheid.
Laten wij beginnen bij de aankondiging van de op handen zijnde blijde gebeurtenis.
De aanstaande vader nodigde vrienden en bekenden uit voor een maaltijd.
 

38. Artikel: 1974030000  
Titel: Voorpagina Suetan maart 1974
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Voorpagina
Verschenen in: 1974
Auteur(s):
 

39. Artikel: 1974030202  
Titel: Uitnodiging tot de jaarvergadering van de stichting
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Jaarvergaderingen
Verschenen in: 1974
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Op woensdag 13 maart a.s. 's avonds 8 uur hoopt de "Stichting Oud Zoeterwoude" haar jaarvergadering te houden, waarbij alle donateurs en belangstellenden van harte welkom zijn.
Deze vergadering zal plaats hebben in "Ons Huis", Dorpsstraat 23a, te Zoeterwoude Dorp.
Wij vertrouwen erop dat we U op die avond weer kunnen aanbieden: de bekende "Zeven Zaligheden van Zoeterwoude", geschreven in 1946 door de heer L.C.J. Roozen.
 

40. Artikel: 1974030711  
Titel: Zoeterwoude in de middeleeuwen (1)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Middeleeuwen
Verschenen in: 1974
Auteur(s): Juffermans, P.J.A.
Wie zich in het verre verleden van Zoeterwoude wil verdiepen, ziet zich bij gebrek aan voldoende gegevens voor onoplosbare raadsels geplaatst, zoals het verdwijnen van een kapel of van een kerk, misschien zelfs de verdwijning van een heel dorp met parochiekerk incluis.
Wel staat het vast, dat de jonge graaf Floris V op 1 september 1276 het ambacht Zoeterwoude aan een zekere Dirk van Santhorst in leen gaf.
Voor deel 2 zie ook artikel 1974060811.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 28 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10       Volgende       Eind

of direct naar pagina: 

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 9 november 2020