Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Zoeterwoude - Zuidbuurt   (in veld: Plaats/dorp/buurtschap)     

Aantal gevonden publicaties : 21   (uit: 1551)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1977081011  
Titel: Molen Zuidbuurt beschermd monument
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Monumenten
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bosman, W.
In het kader van het Monumentenjaar hebben wij u in de Suetan van juni 1975 een uitvoerige opsomming verstrekt van alle Zoeterwoudse beschermde monumenten.
Dat waren er toen 27.
Heel summier herhalen wij die lijst nog even:
 

2. Artikel: 1979090405  
Titel: Kerk Zuidbuurt 75 jaar
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / St. Jan kerk
Verschenen in: 1979
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Bij zijn komst te Zoeterwoude in 1890, vond de legendarische Pastoor en Deken F.C.X. Mosmans hier aan de Zuidbuurt een kerkgebouw, dat al enige tientallen jaren veel te klein was.
Met al zijn krachten heeft hij toen jarenlang geijverd voor de bouw van een nieuwe, grote kerk. In 1903 was het zover.
 

3. Artikel: 1980071216  
Titel: 'n 100-jarige kast
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Pastorie
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Lamot osc, A.
Weet U waar "het enige stuk bos in het Zoete woud" gelegen is. Achter de "kast van een pastorie".
Beide omschrijvingen zijn van de hand van de heer L.C.J. Roozen, auteur van "De zeven zaligheden van Zoeterwoude" (blz. 123 en 124).
De aanleiding om iets over deze "kast" te publiceren is, dat zij 100 jaar bestaat. Een eeuwfeest dus.
 

4. Artikel: 1981050509  
Titel: Bestek van eene nieuw te bouwen kerk met toren te Soeterwoude
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / St. Jan kerk
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Het bewonen van een groot oud huis heeft naast een aantal nadelen, ook veel prettige kanten. Een ervan is dat er altijd nog wel plaatsen, kasten of laden zijn, die je toch nog wel eens beter wilt bekijken.
Zo kwam het, dat ik op een regenachtige zondagmiddag een lade vol met paperassen omkeerde om te kijken of er nog iets bijzonders in aanwezig was. En zowaar had ik geluk.
 

5. Artikel: 1984092425  
Titel: De Zuidbuurtseweg wordt verlengd tot de huidige Geerbrug
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Wegen (aanleg)
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
De Zuidbuurtseweg wordt verlengd tot de huidige Geerbrug
In januari 1882 is een verzoek binnengekomen van de Geeren Kleinen Blankaard Polder om een rijweg te doen aanleggen vanaf de Zwarte Kwakel tot aan de R.K. Kerk in de Zuidbuurt voor rekening van de gemeente, alsmede i.p.v. de Zwarte Kwakel een brug te maken.
Wat was er aan de hand?
 

6. Artikel: 1985082223  
Titel: Het koor van de R.K. Kerk "Sint Jan's Onthoofding" Zuidbuurt
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Muziek
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
De juiste datum van oprichting is niet meer te achterhalen. Men zou echter kunnen aannemen dat het koor reeds bestond vóór de bouw van de kerk in 1904 werd beëindigd.
Er bestaat immers een foto van het zangkoor van de St. Jan ter gelegenheid van het gouden zangersjubileum van de heer C. van Slingerland uit het jaar 1928.
 

7. Artikel: 1989055353  
Titel: Een oude kathedraal vertelt
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / St. Jan kerk
Verschenen in: 1988
Auteur(s): Huisman, A.
Gebouwd in verre tijden
om de eredienst te wijden,
ben ik een levende getuige
voor Wie alle knie moet buigen.
 

8. Artikel: 1993050407  
Titel: Vierhuizen
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1993
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Voor dit onderwerp gaan we enige eeuwen terug in de geschiedenis van Zoeterwoude en nemen we u in gedachten mee voor een wandeling door de Zuidbuurt.
Deze weg was ongetwijfeld een smalle grintweg zonder schoeiing, voldoende voor het verkeer van die tijd.
Er waren nog geen fietsen en auto's, dus men was aangewezen op rijtuigen, hondenkarren en voor de gewone man "de benenwagen".
 

9. Artikel: 1993050809  
Titel: De Joodsche Tempel vraagt een Flessiaans acte
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1993
Auteur(s): Paardekooper, H.J.C.
Zo men al een joodse Tempel verwacht in Zoeterwoude, dan toch zeker niet aan de Noord Aa. Reeds in aflevering 25 van "Suetan" schrijft Mr. W. Bosman, over de familie Rijgersberg, dat op 28 September 1792 de overdracht plaatsvond van een huis, genaamd "Den Joodschen Tempel ", gelegen aan de Noord Aa.
 

10. Artikel: 1999086068  
Titel: De bouwgeschiedenis van de monumentale kerk van St. Jan's Onthoofding te Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / St. Jan kerk
Verschenen in: 1999
Auteur(s): Post, H.A. van der
De bouwgeschiedenis van de monumentale kerk van Sint Jan's Onthoofding te Zoeterwoude
1903 - 1904
Voordat de bouw geschiedenis van deze monumentale kerk wordt beschreven geven wij u eerst een overzicht van de kerken die al eerder werden gebouwd op deze plaats.
De bouw van deze monumentale kerk was ter vervanging van een kerkgebouw dat op dezelfde plaats stond en, na 60 jaar in gebruik te zijn geweest, te bouwvallig werd en ook te klein geworden was door het toenemen van het aantal parochianen.
Deze te kleine kerk werd op 17 Juli 1844 door Mgr. Cornelius Ludovicus, baron van Wijckerslooth, Bisschop van Curium, ingewijd en in gebruik genomen.
 

11. Artikel: 1999086978  
Titel: De bouw van de monumentale kerk van St. Jan's Onthoofding
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / St. Jan kerk
Verschenen in: 1999
Auteur(s): Post, H.A. van der
1903-1904 (Bestek no. 116)
Wij beginnen met de bouw van de bovenstaande monumentale kerk op de buitengewone vergadering van het kerkbestuur in de grote zaal van de pastorie in Zoeterwoude op 19 januari 1903 waar, in tegenwoordigheid van alle leden van het kerkbestuur en in bijzijn van de uitgenodigde aannemers, de inschrijvingsbiljetten geopend werden die al voor de vergadering op 17 januari waren verzonden aan het kerkbestuur.
 

12. Artikel: 2010118991  
Titel: Van het secretariaat - Een brief over de brand in de St. Jankerk
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 2010
Auteur(s): Borst - Mooijman, Annie
Enige tijd geleden kreeg Oud-Zoeterwoude via de parochie Sint Jan een mailtje van dhr. van der Steen uit Wassenaar.
Hij vroeg of er bij de parochie nog foto's waren van de brand van de Sint Jan uit 1964.
De parochie verwees de heer van der Steen naar mij omdat ik in 2004 een van de samenstellers was van het boek over 100 jaar Sint Jan.
Ik mailde de foto's van de brand naar hem toe en kreeg een leuke mail terug waarin de heer van der Steen vertelde dat de brand van de Sint Jan een diepe indruk op hem gemaakt.
 

13. Artikel: 2012119191  
Titel: Wie brengt ons thuis
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 2012
Auteur(s): Redactie Suetan
Een groep meisjes bij de veranda van de H. Hartschool in de Zuidbuurt rond 1920. Van een der leerlingen is de naam bekend. Het gaat om
nummer 26, dit is Pietje van den Broek die op latere leeftijd koos voor het kloosterleven en onder de naam Zuster Engelmunda verder ging.
 

14. Artikel: 2013032323  
Titel: Wie brengt ons thuis
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 2013
Auteur(s): Redactie Suetan
Deze keer twee foto’s uit de periode 1926-1928 van de pontificale trap van de pastorie met meisjes en jongens die hun hernieuwing der doopbelofte plechtig hadden gedaan
 

15. Artikel: 2013032424  
Titel: Een foto uitgelicht
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 2013
Auteur(s): Redactie Suetan
Veel aandacht wordt er op het ogenblik besteed aan de strenge winter van 1963.
Wat was het koud en wat duurde de winter lang, zo lang en koud dat hij werd bestempeld als de koudste winter sinds 1789.
De winter kreeg vooral bekendheid door de twaalfde Elfstedentocht, “de hel van het noorden” werd een ware beproeving voor de deelnemers hieraan.
 

16. Artikel: 2013129999  
Titel: Wie brengt ons thuis
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 2013
Auteur(s): Redactie Suetan
Rond 1934 is deze foto gemaakt op de speelplaats van de meisjesschool aan de Zuidbuurtseweg.
Vol interesse kijken de meisjes en de zusters in een nieuw jeugdblad voor de katholieke jeugd.
 

17. Artikel: 2014063636  
Titel: 12 Juni 1964 Brand St. Jan Kerk
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / St. Jan kerk
Verschenen in: 2014
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Het is alweer 50 jaar geleden, dat de Sint Jan aan de Zuidbuurtseweg voor een groot gedeelte werd verwoest door brand.
Velen van ons kunnen die “zwarte” vrijdag nog goed herinneren.
Tijdens de Pinksterdagen willen we samen met u terugkijken op deze dag en wel in het zaaltje van de St. Jan.
 

18. Artikel: 2014063746  
Titel: De Graal
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 2014
Auteur(s): Gent, Jan van
Het Graalhuis is een begrip in Zoeterwoude.
De stichting werd in 1991 in het leven geroepen en ondersteunt kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden.
Het geld wordt bijeengebracht door de verkoop van gratis verkregen goederen, zoals meubelen, kleding, huishoudelijke artikelen en speelgoed.
 

19. Artikel: 2014098484  
Titel: Wie brengt ons thuis
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 2014
Auteur(s): Redactie Suetan
Deze keer een foto van het bruiloftsfeest van de Zoeterwoudse fotograaf Jan van Bemmelen met Truus van der Ploeg.
Twee Zoeterwoudse families, die op hun beurt weer trouwden met inwoners uit Zoeterwoude.
 

20. Artikel: 2015063637  
Titel: Van schoeiing tot kademuur - Aankondiging Rabo Sponsorfietstocht 2015
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Waterwerken
Verschenen in: 2015
Auteur(s): Gent, Jan van
Voor het herstel van de kademuur van de Zuidbuurtseweg, het gedeelte tussen de Zwetkade en het Graalhuis, was jaren geleden een bedrag gereserveerd van € 750.000,00 en nu blijkt dat nog zo één bedrag nodig is voor de vervanging van de bestaande fundering.
 

21. Artikel: 2015094444  
Titel: Begrafenisvereniging St. Barbara
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 2015
Auteur(s): Bruijn - van der Salm, Cocky
Naar aanleiding van het 80 jarig bestaan van de begrafenisvereniging St. Barbara is er een boekje samengesteld, waarin de geschiedenis van de Barbaravereniging wordt beschreven.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 8 december 2020