Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Zoeterwoude - Weipoort   (in veld: Plaats/dorp/buurtschap)     

Aantal gevonden publicaties : 15   (uit: 1551)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1983081113  
Titel: Oude boerenwoning aan het voormalige "Groote of Rotterdamsche Wedde"
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Uyttenhout, G.B.H.
Oude boerenwoning aan het voormalige "Groote of Rotterdamsche Wedde"
Vanaf de Lagerbergbrug, welke de Weipoortseweg met het Weddepad verbindt, ziet men in noord-oostelijke richting een oude boerenbehuizing die met het omringende landschap een fraai geheel vormt.
Deze wordt nu bewoond door de familie A. C. van den Akker, die vertelden dat volgens overlevering er vroeger een glas in lood raam in de boerderij geweest moet zijn met het jaartal 1631.
 

2. Artikel: 1984091922  
Titel: De voorganger van de Lagerbergbrug
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Brug
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
In een voorgaande uitgave van Suetan (nr. 46, december 1982) werd uitgebreid de historie van de "weddens" in de Weipoortse Vliet behandeld.
Met de toename van het wegverkeer en de noodzaak om de diepgang van de scheepvaart te verbeteren, werden de "weddens" obstakels die niet meer in de moderne tijd passen.
De handelsscheepvaart viel zeker niet onder de zorg van dijkgraaf en hoogheemraden. Wanneer de afwatering op de Rijn en zo noordwaarts naar Spaarndam redelijk goed was en de wedden en ondiepten geen afbreuk deden aan de lozing, liet het college van Rijnland de zaak op zijn beloop.
 

3. Artikel: 1985020303  
Titel: Van de redactie - Artikel "De vererving van het goed Noord Aa 4"
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
In "Suetan" nr. 48, 15 mei 1983, blz. 14, noemden wij reeds het artikel "De vererving van het goed Noord Aa 4 te Zoeterwoude vanaf 1811" van de hand van Dr. J.M. van Leeuwen.
In deze "Suetan" uitgave nr. 55, publiceren wij het bewuste artikel.
Voor onze lezers geven wij hieronder een volgorde van de families genoemd, te beginnen met de schrijver:
Dr. J.M. van Leeuwen is de zoon van Jan van Leeuwen en Marie van Nierop. Zijn grootouders zijn Janus van Leeuwen en Wilhelmina van der Salm.
Zijn overgrootouders zijn Jacobus van Leeuwen en Marijtje van der Poel. Zijn bet-overgrootouders zijn Jan van der Poel en Marijtje van der Meer en zijn bet-oudovergrootouders zijn Govert van der Poel en Antje Verdel.
U ziet een veelheid van echt Zoeterwoudse familienamen.
 

4. Artikel: 1985020510  
Titel: De vererving van het goed Noord Aa te Zoeterwoude vanaf 1811 (1)
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Leeuwen, J.M. van
Een overzicht wordt gegeven van de wijze van vererving van het goed Noord Aa 4 te Zoeterwoude vanaf 1811. Het thans ± 350 jaar oude goed wordt in 1778 gekocht door Govert van der Poel.
In 1835 komt door het huwelijk van Jacobus van Leeuwen met Marijtje van der Poel het goed in de familie van Leeuwen.
Na het overlijden van Adrianus (= Janus van Leeuwen) wordt in 1942 het goed met de vererving verdeeld over Noord Aa 2 en 4, feitelijk had deze verdeling al in 1926 plaatsgehad.
 

5. Artikel: 1991101115  
Titel: Watersnood in de Weipoort
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Waterwerken
Verschenen in: 1991
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Donkere wolken, een zware noordwester storm met enorm veel regen: Jan van der Poel, boer en korenmolenaar in de Weipoort zag het vanaf de omloop van zijn molen allemaal somber aan.
Zijn zorg was niet de molen, die was sterk genoeg om dit alles te kunnen weerstaan.
Jan van der Poel was n.l. ook voorzitter van de Oost- en Westbroekpolder en als zodanig verantwoordelijk voor de waterhuishouding van de polder.
 

6. Artikel: 1992021820  
Titel: De geschiedenis van Jan van der Poel Nzn.
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Handel / detailhandel
Verschenen in: 1992
Auteur(s): Paardekooper, H.J.C.
Aan het eind van de vorige eeuw ontstonden er in de landbouw en vooral in de veehouderij grote veranderingen.
In de tachtiger jaren hadden de boeren grote zorgen gekend en vooral de boeren met grote gezinnen hadden daar onder te lijden.
De zoons bleven meestal op de boerderij van hun vader werken en als zij de huwbare leeftijd kregen waren de vaders vaak niet in staat voor die zonen een bedrijf te kopen.
 

7. Artikel: 2008021012  
Titel: De geschiedenis van een kavel hakhout
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Economische ontwikkeling
Verschenen in: 2008
Auteur(s): Post, H.A. van der
De geschiedenis van een kavel hakhout
De geschiedenis van de Weipoortse Vliet is in dit blad al verschillende keren ter sprake gekomen.
Deze zeer oude vliet die door de natuur ontstaan is tussen de Rijn en Zoetermeer had een grillig verloop met bochten en ondiepe plaatsen.
Enkele gedeelten waren zo ondiep dat men er doorheen kon waden (wedde).
Zoals bekend was er ook een wedde op de plaats waar nu de Lagerbergbrug is.
Het Weddepad naar Gelderswoude herinnert ons nog steeds aan deze doorwaadbare plaats.
Zie ook de documenten 00702 in de bibliotheek.
 

8. Artikel: 2008051620  
Titel: De Arbeitseinsatz : Razzia in de Weipoort
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 2008
Auteur(s): Versteegen, Freek
De Arbeitseinsatz : Razzia in de Weipoort
Het persoonsbewijs
Alle Nederlanders die op 1 oktober 1940 15 jaar of ouder waren, kregen een persoonsbewijs met paspoort uitgereikt, dat zij altijd bij zich moesten dragen.
Op dat PB stond een vingerafdruk van de rechterwijsvinger.
Zo 'n zelfde afdruk stond ook op de achterzijde van de pasfoto, die door een speciaal venstertje zichtbaar bleef.
 

9. Artikel: 2012054343  
Titel: Wie brengt ons thuis
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 2012
Auteur(s): Redactie Suetan
Op de foto M 502 staat het bruidspaar Kees van der Meer en Marie Klein.
De foto is genomen op de boerderij in de Uiterdijk waarschijnlijk in de oorlog.
Van de 30 personen zijn er maar enkele namen bekend.
Zo is nr. 5 Jo Klein en nr. 6 Adriaan van der Werf.
 

10. Artikel: 2012086464  
Titel: Wij zijn thuis gebracht!
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 2012
Auteur(s): Redactie Suetan
Een klein aantal mensen hebben gereageerd op de foto M 502 van het bruidspaar Kees van de Meer en Marie Klijn, getrouwd d.d 27 mei 1936.
De locatie is niet zoals eerder vermeld bij de boerderij aan de Uiterdijk, maar bij Café Dolle in de Weipoort.
Nog niet alle personen zijn thuisgebracht, maar de volgende namen zijn genoemd.
 

11. Artikel: 2014031313  
Titel: Ik ben er één van Olijerhoek
Rubriek/subrubriek: Personen / Beknopte biografie
Verschenen in: 2014
Auteur(s): Olijerhoek, Erik
Rond 1920 vertrok mijn overgrootvader, de tuinder Leen Olyerhoek, met zijn gezin vanuit Alkemade naar Zoeterwoude.
In de Weipoort vond hij werk als boerenknecht.
Daarnaast had hij daar een bescheiden tuin.
 

12. Artikel: 2014064950  
Titel: Welke familie woont het langst in de Weipoort (1)
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Wie woonde waar
Verschenen in: 2014
Auteur(s): Olijerhoek, Erik
In de Weipoort wonen families die er al lang wonen.
Maar welke familie woont er het langst.
Op mijn zoektocht naar Weipoortse familieverhalen ben ik maar begonnen met op te schrijven wat ik weet en vragen te stellen bij een paar families die verschillende generaties in de wellicht oudste straat van Zoeterwoude wonen.
 

13. Artikel: 2014065151  
Titel: Dirck van der Poel 1693
Rubriek/subrubriek: Personen / Beknopte biografie
Verschenen in: 2014
Auteur(s): Gent, Jan van
Bij de succesvolle tentoonstelling “Oud Zoeterwoude” in de feestweek van 150 jaar Koninkrijk der Nederlanden in 1963 was een gebrandschilderd glas aanwezig met de tekst “Dirck van der Poel, 1693”.
 

14. Artikel: 2014097071  
Titel: Welke familie woont het langst in de Weipoort (2)
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Wie woonde waar
Verschenen in: 2014
Auteur(s): Olijerhoek, Erik
In de Weipoort wonen families die er al lang wonen.
De heer Piet van Steijn stuurde mij een e-mail met daarin een verhaal van zijn familie.
Die familie is geworteld in de Weipoort.
Piet schrijft over het avontuur van zijn familie, dat na omzwervingen via Wassenaar en de Haarlemmermeer en waarin veel kinderen, hard werken en armoede centraal staan, weer in de Weipoort terugkomt.
 

15. Artikel: 2014129697  
Titel: Welke familie woont het langst in de Weipoort (3)
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Wie woonde waar
Verschenen in: 2014
Auteur(s): Olijerhoek, Erik
De families Berg en Den Eisen spannen de kroon
De Weipoortse namen tollen in mijn hoofd. Er zijn er veel, maar een paar vallen op.
De families Versteegen, Den Esen, Van der Poel, Van Leeuwen, Straathof, Van Velzen, Van der Salm, Oostdam, Belt en Berg wonen er meerdere generaties en dat lijstje is niet limitatief.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 30 november 2020