Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Zoeterwoude - Rijndijk   (in veld: Plaats/dorp/buurtschap)     

Aantal gevonden publicaties : 110   (uit: 1551)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 40


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1970040709  
Titel: Kasteel ZWIETEN nabij de Hoge Rijndijk te Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1970
Auteur(s): Lans, H.Th. van der
Om in dit bestek een uitgebreide uiteenzetting te geven over de lotgevallen van het kasteel Zwieten is uiteraard niet mogelijk.
We moeten er echter rekening mee houden dat de plaats waar het kasteel gelegen heeft binnen niet al te lange tijd onder het beheer en plannen van de Heinekens Brouwerijen zullen vallen.
 

2. Artikel: 1970100404  
Titel: Zoeterwoude, Zwieten en de archeologie
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Archeologie
Verschenen in: 1970
Auteur(s): Sarfaty, H.
Eeuwenlang is het zoete woud van Zoeterwoude een geliefde woonplaats geweest, al gold dit natuurlijk niet voor het gehele grondgebied van de huidige gemeente. De bewoning was geconcentreerd op die plekken, die zich er door hun grondgesteldheid bijzonder toe leenden.
Zo’n plek was het terrein genaamd Zwieten, aan de Hoge Rijndijk, waar de zuidelijke kleioever van de Rijn aanmerkelijk breder is door afzettingen van de Weipoortse Vliet. Daar stond 500 jaar lang (van ca. 1300 tot ca. 1800) het Huis Swieten, een hecht middeleeuws kasteel, met zijn geheimzinnige, legendarische gouden wieg!
 

3. Artikel: 1971080404  
Titel: Ligging van oude boerderijen
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1971
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
Ligging van oude boerderijen
Ons bereikte een verzoek eens uit te willen leggen hoe het komt dat de boerderijen vóór in de Weipoort niet met de voorkant naar de weg gebouwd zijn.
De verklaring hiervoor is nogal duidelijk!
 

4. Artikel: 1971080505  
Titel: De sphinxen van Swieten
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Beeldhouwkunst
Verschenen in: 1971
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
De sphinxen van Swieten
Mijn persoontje snuffelt graag in boeken en boekjes en nu vond ik een paar aardige dingen die ik u niet wil onthouden: (met toestemming overgenomen uit een artikel van A.M. Hulkenburg in het Leids Jaarboekje)
Mr. A. Sturing te Vorden vertelde het volgende:
 

5. Artikel: 1972030809  
Titel: Veerdiensten over de Rijn
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Verkeer/vervoer
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Schouten, J.J.
De heer W. Blom, thans wonende Hoofdstraat 193 te Leiderdorp, was zo vriendelijk ons de volgende gegevens te verstrekken over de indertijd ook door hem bediende veerdienst tussen Leiderdorp en Zoeterwoude.
Naast de staande Leiderdorpse brug (niet de nieuwe bij de Persant Snoepweg, maar de oude ophaalbrug bij de Bruggestraat even ervoor) waren er voor de mensen die vanaf Leiderdorp naar Zoeterwoude-Rijndijk moesten verschillende overzetmogelijkheden per roeiboot.
 

6. Artikel: 1972060404  
Titel: Een wandeling langs de Rijndijk (2)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Dorrepaal sr., J.A.
Wij waren toen gekomen bij Café “Ik leer nog” bij de brug over de Weipoortse Vliet nabij de Rijnstraat. Wij stappen op en lopen door de zijgang en zien de grote stallen, waar bij bruiloften de paarden stonden. Want de jongelui komen allen met paard en Tilbury.
 

7. Artikel: 1972060507  
Titel: Rijnegom - Archeologische vondsten in de Nassaustraat.
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Archeologie
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Begin feb. 1972 zijn tijdens het graven van een bouwput voor de bouw van enkele bungalows in de Nassaustraat tegenover de Willibrordusstraat te Zoeterwoude-Rijndijk op het terrein van de voormalige Ridderhofstad “Rhynegom” de fundamenten ontgraven van verschillende gebouwen, die op dit terrein hebben gestaan, vermoedelijk na de afbraak van de oude Ridderhofstad.
Het betreft hier vermoedelijk bodemresten van enkele boeren behuizingen, terwijl ook een oude watergrachtput werd bloot gelegd.
 

8. Artikel: 1972061112  
Titel: Bijlage betreffende de geschiedenis Huys “Rhynegom”
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Schouten, J.J.
Verantwoording gegevens:
Literatuur; van Leeuwen 39 : Tegenwoordige staat van Hollandt. Pag. 295
Leids Jaarboekje 1915 pag. 66
 

9. Artikel: 1972090202  
Titel: Donateursavond aan de Rijndijk op 21 November 1972
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Kortmann - Keulen, A.E.C.M.
Op dinsdagavond 28 november om 8 uur zal Mej. Drs. I.W.L. Moerman, verbonden aan de Lakenhal te Leiden, voor onze donateurs weer een inleiding houden over tegels, hun fabricatie wijze en de diverse stijlen.
Werd de eerste avond in het Dorp gehouden, deze avond zal gegeven worden in de "Drie Eend eendjes" aan de Rijndijk.
 

10. Artikel: 1972090306  
Titel: Rijndijk - Herinneringen
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Wie woonde waar
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
Als je de Hoge Rijndijk zo'n honderd jaar geleden bekijkt, zie je toch wel heel leuke dingen.
De grootvader van C. Omtzigt was buurtschipper, eerst ging hij per trekschuit, later per motorboot naar Amsterdam.
Tegenover de Hr. Omtzigt woonde Datje Bade.
Ze had een winkeltje in kerkboeken, rozenkransen, bidplaatjes visgerei en snoep.
 

11. Artikel: 1972120202  
Titel: Tegelavond in de "Drie Eendjes" op 28 november j.l.
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Excursiecommissie
De spreekster Drs. I.W.L. Moerman hield een inleiding, die hoofdzakelijk handelde over de vervaardiging van tegels en de voornaamste centra van onze vroegere tegelindustrie.
Het was een welkome aanvulling op het artikel van J. van Gent in het vorige nummer van Suetan.
 

12. Artikel: 1972120304  
Titel: Oude geschiedenis van Zoeterwoude in Vogelvlucht
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
Zoeterwoude is rijk aan Historie. Wist U dat het Ambachtshuis van Zoeterwoude nog steeds bestaat.
Het ligt aan de Hoge Rijndijk in de Bruggestraat langs de Rijn, waar de oude Leiderdorpsebrug heeft gelegen.
Er is momenteel een groothandel van sanitaire artikelen in ondergebracht, wat jammer is, want indien het pand zou worden, gerestaureerd, zou het een welkome uitbreiding aan het aantal buitenplaatsen langs de Rijn kunnen vormen.
 

13. Artikel: 1973030508  
Titel: Het hof "SWIETEN".
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Onbekend
We moeten tot onze spijt nog wel eens constateren, dat niet alle grote ondernemingen bij de bouw van hun fabriekscomplexen en dergelijke voldoende rekening houden met bestaand natuurschoon, of met de wensen van historisch ingestelde lieden die liever niet bepaalde plekken onzer zand en beton zagen verdwijnen.
Zo niet de N.V. Heineken bij zijn nieuwbouw in de Barre Polder.
 

14. Artikel: 1973060606  
Titel: Grepen uit de historie van de Rijndijk.
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
Zoals we reeds in het decembernummer van Suetan met U bespraken, is Zoeterwoude van oudsher een Ambacht geweest.
De ambachtszaken werden besproken en afgedaan in het zo geheten Ambachtshuis.
In vele oude gemeenten in ons land zijn zulke oude Ambachtshuizen aan te wijzen, als voorlopers van de later gemeentehuizen of secretarien.
U weet dat het oude Ambachtshuis van Zoeterwoude stond aan de Hoge Rijndijk, bij de Leiderdorpsebrug in de Bruggestraat.
 

15. Artikel: 1973060710  
Titel: De bewoners van het Hof "Swieten"
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Onbekend
Bespraken we in ons eerste nummer de lotgevallen van het oud "Huys Swieten", in dit nummer willen we nader ingaan op de historische lijn van het geslacht van de familie Swieten.
Het hof "Swieten" waarvan de oude naam Suetan betrekking had op de buurt én op haar beurt weer verband hield met het zoetwaterstroompje de Suetan of Swiet (zoet, vergelijk het engelse woord voor zoet) komt als geslacht al vanaf 1321 voor in de registers van het Grafelijk huis, als leengoed.
 

16. Artikel: 1974030405  
Titel: Diverse mededelingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1974
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
De excursie-commissie heeft op maandagavond 18 maart een bezoek georganiseerd aan de Potterij Zaalberg aan de Hoge Rijndijk, op de grens van Zoeterwoude en Leiden.
Het is de bedoeling, dat eventuele gegadigden zich opgeven bij Mevr. Hartevelt-Liesveld, Hoge Rijndijk 48, tel: 01710- 24287.
 

17. Artikel: 1974030506  
Titel: Hoge Rijndijk, sprokkelingen
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Wie woonde waar
Verschenen in: 1974
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
Het is alweer een poosje geleden, dat de heer C. van Velzen mij aanhield en zei: "Ik weet nog wat voor jullie blad". Hier volgen dan zijn gegevens over de recente geschiedenis van de Rijndijk.
Het huis van Kluiters, waar we het al eens over hebben gehad, heeft als bewoner gehad een broer van Paul Krüger, bekend uit de Transvaalse oorlog; hij ligt begraven op het kerkhof van Meerburg.
 

18. Artikel: 1975120606  
Titel: Meerburg, bijdrage tot de studie van de geschiedenis van Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Schouten, J.J.
Het huys "Meerburg" kan bogen op een zeer oude geschiedenis.
Reeds in oude akten van 1316 komt deze naam voor, zij het onder de naam Nieburch.
Vermoedelijk betreft het dan een hersteld of opnieuw gebouwd of uitgebreid kasteel, zodat de eerste geschiedenis nog verder in het grijze verleden gezocht dient te worden.
 

19. Artikel: 1976030306  
Titel: Op en rondom de Rijndijk
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Religie
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Schouten, J.J.
Naar aanleiding van het artikel over het Huys "Meerurgh" aan de Rijndijk te Zoeterwoude in ons decembernummer van vorig jaar werden mij enkele vragen gesteld over het kerkelijke Leven langs de Rijndijk te Zoeterwoude.
In de vroege middeleeuwen was er van een kerkgebouw aan de Rijndijk geen sprake.
Trouwens, er was wel bewoning langs de Rijndijk, maar van echte buurtschappen, laat staan dorpen, kon men nauwelijks spreken.
 

20. Artikel: 1976081111  
Titel: Lezingen & Excursies
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Excursiecommissie
Wanneer : Woensdag 15 september a.s.
Waar : Complex Heineken Brouwerij, Zoeterwoude
Hoe laat : 's middags 2,00 uur precies
Wat : Huys Zwieten en Barremolen
 

21. Artikel: 1977030304  
Titel: De Goede Herder, Klooster te Zoeterwoude-Rijndijk
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Klooster de Goede Herder
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Schouten, J.J.
Deze religieuze gemeenschap dankt haar oorsprong aan het werk van de heilige Jean Eudes (1601-1680) in Frankrijk, die door zijn vlammende predikaties veel vrouwen en meisjes wist te bewegen een leven van zonde op te geven en zich dienstbaar te maken voor de gemeenschap.
Inziende dat het vaak onmogelijk was deze vrouwen en meisjes een betere plaats in de maatschappij aan te bieden
 

22. Artikel: 1977080505  
Titel: Excursie
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Excursiecommissie
Op voorstel van HEINEKEN gaan wij nu eens een heel ander soort excursie houden dan tot heden gebruikelijk was.
Wij gaan een bezoek brengen aan de BROUWERIJ VAN HEINEKEN Gewoon eens kijken hoe het er daar toegaat, hoe deze voor onze gemeente zo belangrijke fabriek reilt en zeilt.
Het wordt dus anders dan anders, maar vast niet minder interessant.
Vooral wanneer men bedenkt dat HEINEKEN een voortreffelijk gastheer is!
 

23. Artikel: 1978090303  
Titel: De Hoge Rijndijk: multifunctioneel
Rubriek/subrubriek: Gebeurtenis / Opening
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Bosman, W.
In de Oranjelaan bij "onze" Hoge Rijndijk is dankzij lofwaardig particulier initiatief een prachtig nieuw verenigingsgebouw tot stand gekomen.
De officiële opening ervan zal plaatshebben in het "long weekend" van 19 t/m 22 oktober a.s.
Ook onze Stichting zal hieraan een steentje bijdragen en wel met een kleine, maar fijne tentoonstelling.
 

24. Artikel: 1978090406  
Titel: Een Rijndijk's huismerk
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Bosman, W.
In het vorige nummer van Suetan heeft de heer Jan van Gent ons iets verteld over uithangtekens, huismerken en dergelijke.
Als kopje boven dat artikel plaatsten wij de postcode: 2381 EH. Hierdoor werd de indruk gewekt, dat dit de postcode is van de auteur.
Dat is echter niet het geval. Gebruikt werd de postcode van o.a. het pand Watertje 34, waarvan velen hopen dat het eens ons "eigen home" zal zijn.
Zie ook artikel 1980121011
 

25. Artikel: 1978090708  
Titel: Schipper... mag ik overvaren
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Transport
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Bosman, W.
De lint-bewoning ter weerszijden van de Oude Rijn heeft in onze omgeving van ouds de behoefte met zich gebracht aan een simpele oeververbinding.
Immers, de bewoners aan de "hoge" en de "lage" zijde -die zich hemelsbreed zo dicht bij elkaar bevonden, slechts door de rivier gescheiden- waren vaak mede afhankelijk van "de overkant", bijvoorbeeld voor kerken schoolbezoek en het drijven van handel.
 

26. Artikel: 1978090909  
Titel: De Windlust
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Molen
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Bosman, W.
Een industriële monopolist aan de Hoge Rijndijk. Al eens eerder hebben wij er in Suetan op gewezen, dat de stad Leiden in de loop der eeuwen bij voortduring de ontwikkeling van industriële activiteiten in Zoeterwoude heeft belemmerd en verhinderd.
In dat verband hebben wij het frappant genoemd, dat -recentelijk nu juist samen met Leiden- het huidige industrieterrein aan de Rijndijk is ontwikkeld.
 

27. Artikel: 1978091215  
Titel: Een interessante vondst aan de Hoge Rijndijk
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Archeologie
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Bosman, W.
Aan de oevers van "onze" Oude Rijn bestaat sinds mensenheugenis een grote hoeveelheid industriële vestigingen, die zich richten op de verwerking van de in het achterland rijkelijk aanwezige grondstof klei: pottenbakkerijen, steenfabrieken en dergelijke.
Zo vermeldt een Leidse enquête inzake ambachten en neringen in het laatste kwart van de 16e eeuw aan de, nu Leidse, maar toen nog Zoeterwoudse-Hoge Rijndijk, alleen al 8 pottenbakkers.
 

28. Artikel: 1980070101  
Titel: De Meerburg
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Meerburgkerk (O.L.V.O.O.)
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Redactie Suetan
De "Meerburgkerk" is kortgeleden onder leiding van Monumentenzorg zowel van binnen als van buiten geheel gerestaureerd.
Een bezoekje aan deze prachtige kerk kunnen wij U aanbevelen.
De pastoor van deze kerk, de heer J. Schlatmann vierde op 4 juni j.1. het feit, dat hij 25 jaar geleden tot priester werd gewijd.
 

29. Artikel: 1980121011  
Titel: Willem van Arckel
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Onbekend
Huismerken
Tot omstreeks 1800 hadden de mensen geen vaste naam, de huizen geen vaste aanduiding. Op die manier was het natuurlijk erg moeilijk aan te geven wie waar bereikbaar was.
Men trachtte dit probleem o.m. op te lossen door het gebruik van huismerken, uithangborden of gevelstenen.
Zie o.a. ook artikel 1978090406 in het kwartaalblad Suetan.
 

30. Artikel: 1980121417  
Titel: Ik leer nog
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Horeca
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Onbekend
Door de eeuwen heen hebben logementen, herbergen, café's, tapperijen, knijpjes en kroegen een bijzonder belangrijke sociale rol gespeeld. Al was het alleen maar als ontmoetingsplaats voor de bewoners.
Trouwens, bij gebreke van een gemeentehuis vervulden deze etablissementen ook nogal eens een functie als vergaderplaats voor het locale bestuur.
 

31. Artikel: 1982061518  
Titel: Onder het oor van de barg - Gesprek met mevrouw G. Dorrepaal
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
Het was rond de eeuwwisseling de gewoonte om "onder het oor van de barg", dus staande tegen de roede van de barg (hooiberg), een praatje te houden over koetjes en kalfjes.
Met als titel "onder het oor van de barg" beginnen wij in dit nummer een rubriek met herinneringen van ingezetenen - of oud ingezetenen - van Zoeterwoude, geboren rond de eeuwwisseling.
 

32. Artikel: 1982082428  
Titel: Onder het oor van de barg - Gesprek met mevrouw J. Pluister - van Leeuwen
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
Geboren op "Rijnegom" te Zoeterwoude op 10 juni 1905, thans woonachtig in Leiderdorp.
Hofstede Rynegom
Voordat wij met het verhaal van Mevr. Pluiter beginnen, even een kleine zijsprong. De hofstede Rhynegom lag ongeveer op de plaats waar later de boerderij Rijnegom werd gebouwd.
 

33. Artikel: 1983020505  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... De brand van het stadhuis te Leiden in 1929
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Op woensdag 2 maart a.s. komen we bijeen in de Eendenkooi.
Om 8 uur eerst een zeer korte jaarvergadering, met een verslag van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar, en het financieel verslag. Daarna willen wij U de zeer interessante film tonen:
De brand van het stadhuis te Leiden in 1929.
 

34. Artikel: 1983021721  
Titel: Achter de mast (1) - Gesprek met mevrouw C.C. van Beveren-de Graaf
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Scheepsbouw
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Geboren op de boerderij "Hof Zwieten" te Zoeterwoude op 22 februari 1911.
Nog steeds wonende aan de Hoge Rijndijk te Zoeterwoude.
Scheepswerven aan de Rijn - Weipoortse Vliet
Er waren twee scheepswerven gelegen langs de Rijn aan beide zijden van de uitmonding van de Weipoortse Vliet en de Rijn.
 

35. Artikel: 1984091317  
Titel: Onder het oor van de barg (8) - Gesprekken met mevrouw Jeannette Romijn
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Onder het oor van de barg (8) - Gesprekken met mevrouw Jeannette Romijn
Geboren aan de Hoogen Rijndijk in Zoeterwoude op 4 april 1913.
Onze vertelster Jeannette is geboren aan de nu Leidse Hoge Rijndijk, waar de twee later gebouwde woonhuizen nrs. 336 en 338 staan, tussen de Bruggestraat en het viaduct van de Rijksweg Amsterdam - Rotterdam.
 

36. Artikel: 1984092627  
Titel: De geschiedenis van de boerderij De Goede Herder
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Hoeven, H.W. van der
Een dezer dagen kreeg ik bezoek van de heer A. M. Doeswijk uit Noordwijk. Hij was aan de pastorie geweest van de Meerburgkerk om de pastoor te vragen of hij in de doopboeken van de parochie zou mogen kijken, daar hij bezig was zijn familiestamboom uit te zoeken.
Omdat de pastoor niet thuis was, kwam hij bij mij om inlichtingen.
Onder het genot van een kopje koffie wist hij te vertellen dat z'n vader G. Doeswijk op de boerderij van De Goede Herder geboren was.
 

37. Artikel: 1984111717  
Titel: Gevonden in Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Archeologie
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Versluys, Peter
Aan de Hoge Rijndijk is bij graafwerkzaamheden een bijzondere vaas gevonden, welke diep in de blauwe kleilaag lag verborgen en prachtig bewaard is gebleven.
De vaas wordt nog door deskundigen onderzocht om de ouderdom en de herkomst vast te stellen.
De vaas is geschonken door de heer Van Diemen aan Oud Zoeterwoude.
 

38. Artikel: 1985021317  
Titel: Bijna 100 jaar georganiseerde ijssport te Leiderdorp en Zoeterwoude-Hoge Rijndijk (1)
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie / Schaatsen
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Groot, J.W.G. de
Op 12 februari 1985 bestaat de georganiseerde ijssport in Leiderdorp en Zoeterwoude-Rijndijk 100 jaar.
Het schaatsen is een van de oudste volkssporten, wij kennen het jaartal 1395 uit de geschiedenis "de val op het ijs" van Lidwina van Schiedam, waardoor zij haar leven lang invalide is gebleven.
Het ijsvermaak in onze vroegere samenleving speelde zich af op de grote vaarwegen, de Oude Rijn, Vliet, Meerburg en de Does.
 

39. Artikel: 1985025353  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... en presenteerde... Film- en dia-avond
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Op dinsdag 26 februari a.s. in "De Eendenkooi" om 20.00 uur Op veler verzoek en wegens grote belangstelling herhalen wij de dia- en filmavond, zoals die in september j.1. in Ons Huis plaatsvond.
Alleen zal daaraan worden toegevoegd een film uit de jaren 1950.
Vele Zoeterwoudenaren, nu in de leeftijd van 35 tot 65 jaar zullen zich kunnen herkennen in de getoonde filmbeelden uit de jaren 1950 tot 1960.
 

40. Artikel: 1985082425  
Titel: Parochieel zangkoor St. Caecilia (Meerburg)
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Muziek
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Belt - Teunissen, Jo
Herenafdeling
Het is bijna ondoenlijk om een stukje te schrijven over de geschiedenis van het kerkkoor van de Meerburgkerk.
De parochie is ontstaan in 1855 en het is aan te nemen, dat er vanaf het begin een koor heeft bestaan, want een kerk zonder koor is nauwelijks denkbaar.
De eerste verslagen en jaaroverzichten, voor zover ze bewaard zijn gebleven, dateren van 1922.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 19 november 2020