Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Zoeterwoude - Gelderswoude   (in veld: Plaats/dorp/buurtschap)     

Aantal gevonden publicaties : 16   (uit: 1630)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1977120710  
Titel: Gelderswoude
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bosman, W.
De buurtschap Gelderswoude neemt wel een heel bijzondere plaats in de Gemeente Zoeterwoude in. Niet alleen ligt men z afgelegen van de overige woonkernen dat men altijd wordt vergeten - behalve als het op betalen van bijvoorbeeld de gemeentelijke belastingen aankomt - maar ook is het landschap er zeer bijzonder.
 

2. Artikel: 1989051415  
Titel: Bijzondere tegelwand in Gelderswoude
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Tegelkunst
Verschenen in: 1989
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
"Oud Zoeterwoude" werd enige tijd geleden benaderd door de heer Straathof uit Gelderswoude met het verzoek of we eens naar een tegelwand konden komen kijken en zouden kunnen vaststellen, uit welke eeuw deze tegels waren.
Op een zonnige winterse dag zijn de heer Duindam en ondergetekende naar Gelderswoude gereden.
 

3. Artikel: 1989082020  
Titel: Uit de raadsvergadering van 28 januari 1869
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Wegen (aanleg)
Verschenen in: 1989
Auteur(s): Redactie Suetan
Een missive van Burg. en Weth. van Benthuizen houdende uitnodiging, in verband met een voorgenomen plan tot verharding van de Slootweg door begrinding om ook den Gelderswoudschen weg hard te maken.
De voorzitter geeft te kennen: dat hij onlangs ter deze zake eene conferentie
 

4. Artikel: 2011021720  
Titel: Gelderswoude (1)
Rubriek/subrubriek: Polders / Gelderwoudse polder
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Does, Hans van der
Een landschap dat steeds veranderde.
In West-Nederland woont bijna de gehele bevolking in een door mensenhanden gemaakt land-schap. Reeds meer dan duizend jaar is men bezig dit gebied bewoonbaar te maken en vooral te houden.
De oorspronkelijke veenwildernis in de Hollands-Utrechtse laagvlakte werd al doende omgezet in een veenweidegebied.
 

5. Artikel: 2011086468  
Titel: Gelderswoude (2)
Rubriek/subrubriek: Polders / Gelderwoudse polder
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Does, Hans van der
De moeizame herstart
Hoewel drooggevallen land aanvankelijk een ongezond gebied was waar enorme grote aantallen insecten verbleven en men een grote kans liep om ziek te worden met alle gevolgen van dien, vestigden er zich toch mensen om al pionierend een bestaan te gaan opbouwen.
Er bestaat niet of nauwelijks documentatie over de pioniersfase in droogmakerijen.
 

6. Artikel: 2011118486  
Titel: Gelderswoude (3)
Rubriek/subrubriek: Polders / Gelderwoudse polder
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Does, Hans van der
Gelderswoude - Op eigen benen
Wonen in een polderlandschap was - en is nog steeds - niet goedkoop.
Er was een hele grote en langdurige krachtsinspanning nodig geweest om het Hollands-Utrechtse moerasgebied in cultuur te brengen.
In de vorige hebben we bovendien gezien dat er tamelijk veel kosten gemaakt moesten worden om het ontgonnen moerasgebied - vanwege omgezet in poldergebied - blijvend droog te houden.
 

7. Artikel: 2012021719  
Titel: Gelderswoude (3)
Rubriek/subrubriek: Polders / Gelderwoudse polder
Verschenen in: 2012
Auteur(s): Does, Hans van der
Slim gespeeld
Tussen 1848 en 1851 werd de wettelijke basis gelegd voor het bestuurlijk systeem van de overheid zoals we dat in principe nog steeds kennen.
Door deze wetgeving kregen gemeenten eigen taken en bevoegdheden.
De bewoners van Gelderswoude zouden door handig manoeuvreren hiervan ook gebruik weten te maken.
Tijdens de vergadering van de burgemeester en wethouders op 5 september 1865 meldde de burgemeester dat er een rekest was binnengekomen van de bewoners van Gelderswoude.
 

8. Artikel: 2012053436  
Titel: Gelderswoude (4)
Rubriek/subrubriek: Polders / Gelderwoudse polder
Verschenen in: 2012
Auteur(s): Does, Hans van der
Tweespalt.
In november 1877 verwisselde voorzitter Boonekamp het tijdelijke met het eeuwige.
Omdat de reglementen voor tweerlei uitleg vatbaar waren werd er overleg gepleegd met het hoogheemraadschap en na onderlinge afstemming met heemraad Van der Sterre trad Theodorus Straathof op als waarnemend voorzitter.
In die hoedanigheid opende hij op 1 mei 1878 de poldervergadering.
 

9. Artikel: 2012118688  
Titel: Gelderswoude (5)
Rubriek/subrubriek: Polders / Gelderwoudse polder
Verschenen in: 2012
Auteur(s): Does, Hans van der
En maar treuzelen
Op de poldervergadering van 14 mei 1914 werd ook een nieuwe voorzitter gekozen.
Voorzitter Voorwinden - sinds 1894 in functie - had er genoeg van. Hij was inmiddels de zeventig gepasseerd.
Met stip was ( Koos) Straathof de beoogde nieuwe voorzitter.
Hij was niet alleen lid van het polderbestuur, maar had ook zitting in de gemeenteraad.
 

10. Artikel: 2013096263  
Titel: Gelderswoude (6)
Rubriek/subrubriek: Polders / Gelderwoudse polder
Verschenen in: 2013
Auteur(s): Does, Hans van der
Schikken in het onvermijdelijke
Op 12 november 1930 werd een poldervergadering gehouden om de situatie te bespreken die was ontstaan doordat de spil van de bovenmolen kort tevoren was gebroken waardoor de molen zijn werk niet meer kon doen.
De spil is de verticale balk die de verbinding vormde tussen de wieken en het bemalingmechanisme.
 

11. Artikel: 2013129091  
Titel: Gelderswoude (7)
Rubriek/subrubriek: Polders / Gelderwoudse polder
Verschenen in: 2013
Auteur(s): Does, Hans van der
Veel emotie
Op 2 februari 1932 werd het besluit met 55 tegen 29 stemmen genomen om over te gaan op machinale bemaling.
Vier dagen later werd een brief - gericht aan Gedeputeerde Staten - opgesteld om tegen dit besluit te ageren.
Deze was ondertekend door de boeren in het lage gedeelte van de polder, op de familie Straathof na.
 

12. Artikel: 2014031516  
Titel: Gelderswoude (8)
Rubriek/subrubriek: Polders / Gelderwoudse polder
Verschenen in: 2013
Auteur(s): Does, Hans van der
Een polder in oorlogstijd.
Aanvankelijk zal men in Gelderswoude niet veel van de Duitse bezetting gemerkt hebben.
Wel werd op 22 februari 1941 op de poldervergadering van de Benthuizerpolders meegedeeld dat er een schrijven van de Procureur Generaal van het Gerechtshof was ontvangen waarin bericht werd dat voor het houden van een poldervergadering geen vergunning hoefde te worden aangevraagd.
 

13. Artikel: 2014064748  
Titel: Gelderswoude (9)
Rubriek/subrubriek: Polders / Gelderwoudse polder
Verschenen in: 2014
Auteur(s): Does, Hans van der
Er moet er toch n tegen zijn.
Op 19 september 1945 kwamen de ingelanden van de Drooggemaakte (Gelderswoudse Polder) weer bij elkaar.
Tijdens deze vergadering werd het voorstel van de Benthuizerpolders besproken onder welke voorwaarden deze polder de bemaling van de Drooggemaakte zou willen overnemen.
 

14. Artikel: 2015063334  
Titel: Gelderswoude in oorlogstijd (10)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 2015
Auteur(s): Does, Hans van der
Voor zover bekend was Andries (Dries) Leune Jzn. de enige jongeman uit Gelderswoude die in het Nederlandse leger was opgenomen toen op 10 mei 1940 de Duitse legers ook Nederland binnenvielen.
Hij was gelegerd in Zeeland en heeft het bombardement van Middelburg nog van nabij meegemaakt.
Eind mei 1940 kon hij ongedeerd weer bij zijn ouders terugkeren.
 

15. Artikel: 2015094646  
Titel: Het bevrijdingsfeest
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 2015
Auteur(s): Does, Hans van der
Overal werd die zomer feest gevierd.
Zelfs in Benthuizen werd in september 1945 een bevrijdingsfeest georganiseerd.
Hoogtepunt was de optocht.
Ook Gelderswoude besloot hieraan mee te doen.
 

16. Artikel: 2018032122  
Titel: Het Verlaat (3)
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Waterwerken
Verschenen in: 2018
Auteur(s): Gent, Jan van
Op de grens met Zoetermeer lagen de Elleboogse- en Benthuizer Verlaat, die vooral bedoeld waren voor de beroepsvaart.
De beurtschippers waren hierbij zeer gebaat bij deze verlaten, daar zij een regelmatige dienst hadden op Leiden en Den Haag.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 5 november 2023