Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Zoeterwoude - Dorp   (in veld: Plaats/dorp/buurtschap)     

Aantal gevonden publicaties : 71   (uit: 1587)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 40


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1970040606  
Titel: Commandeurshof
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Stadsontwikkeling
Verschenen in: 1970
Auteur(s): Dorrepaal sr., J.A.
Thans een rustig (geen auto's voor de ramen) woongebied in het plan Westeinde.
Héél vroeger was er een pastoorshuis en boerderij, van de parochie, met deze naam (de Pastorije).
In 1328 wist de bisschop van Utrecht - Landscommandeur der Johannieters, van Graaf Willem III, het patronaatsrecht van Zoeterwoude te verkrijgen.
 

2. Artikel: 1974090506  
Titel: Soeterwoude's nieuwe schoolmeester (1)
Rubriek/subrubriek: Onderwijs / Openbare (basis)school dorp
Verschenen in: 1974
Auteur(s): Bosman, W.
Zijn leeropdracht.
Het archief van onze stichting werd dezer dagen verrijkt met een schitterend handgeschreven copie van het besluit d.d. 19 november 1798 inzake de aanstelling van en instructies voor een nieuwe schoolmeester in Zoeterwoude.
Het stuk is een in zeer veel dank aanvaard geschenk van mevr. W.C. Dorrepaal-Parlevliet.
Het blijkt, dat in genoemd jaar de heer A. Folderman als schoolmeester werd opgevolgd door de heer T.C. van Rossum.
 

3. Artikel: 1974121112  
Titel: Soeterwoude's nieuwe schoolmeester (2)
Rubriek/subrubriek: Onderwijs / Openbare (basis)school dorp
Verschenen in: 1974
Auteur(s): Bosman, W.
A-religieus onderwijs.
In het vorige nummer hebben wij gezien hoe de heer T.P. v. Rossum in 1798 werd aangesteld als schoolmeester te Zoeterwoude en hoe in een "Ordre en Instructie" zijn eigenlijke leeropdracht werd omschreven.
Niet alleen uit het veelvuldig gebruik van Franse woorden werd daarbij duidelijk, dat men zich toen in de Franse Tijd bevond; dit bleek evenzeer uit de geciteerde artikelen 5 en 6.
 

4. Artikel: 1975031111  
Titel: De Dorpskerk
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Dorpskerk
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Onbekend
Trots staat hij op de monumentenlijst en midden in onze, wat mooie oude dingen betreft, enigszins aftakelende dorpskern. De dorpskerk. Eeuwenoud is ie. En hij staat daar zo te zien stevig te pronken. Alsof hij er nog vele eeuwen zal blijven staan. Maar helaas.
De berichten zijn ongunstig. De eveneens oude vijand vreet aan hem. Het water.
 

5. Artikel: 1975060405  
Titel: Soeterwoude's nieuwe schoolmeester (3)
Rubriek/subrubriek: Onderwijs / Openbare (basis)school dorp
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Bosman, W.
Neven-activiteiten
In eerdere afleveringen van Suetan (nrs. 14 en 15) zagen wij, dat de heer T.P. v. Rossum in november 1798 als de nieuwe schoolmeester van Zoeterwoude werd aangesteld.
Aan de hand van de voor hem geldende "Ordre en Instructie" constateerden we toen, wat zijn eigenlijke leeropdracht was en ook, dat het onderwijs toen - anders dan tevoren - een a-religieuze basis had.
 

6. Artikel: 1975090404  
Titel: De dorpskerk
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Dorpskerk
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Onbekend
Voor de restauratie van onze prachtige Dorpskerk is -wij zeiden het al eerder, doch het kan niet vaak genoeg herhaald worden- veel, heel veel geld nodig.
Welnu, Uw bijdrage daaraan kunt U als volgt leveren:
 

7. Artikel: 1975091012  
Titel: Soeterwoude's nieuwe schoolmeester (4)
Rubriek/subrubriek: Onderwijs / Openbare (basis)school dorp
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Bosman, W.
Werktijden
De heer T.P. van Rossum, de in november 1798 nieuw benoemde schoolmeester van Zoeterwoude, is zo langzamerhand een echte oude bekende van ons geworden.
In de aflevering 14, 15 en 17 van Suetan hebben wij hem steeds beter leren kennen. aan de hand van de voor hem geldende "Ordre en Instructie". Wij weten wat voor onderwijs hij moest geven en hoe hij dat moest doen.
 

8. Artikel: 1976121111  
Titel: Tonnen...
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Dorpskerk
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Onbekend
Zijn er nodig voor de restauratie van de dorpskerk!
Gelukkig heeft echter de "Commissie Herstel Dorpskerk" onlangs van Monumentenzorg bericht ontvangen dat de herstelwerkzaamheden, volgens de ingediende begroting, voor subsidie in aanmerking komen
 

9. Artikel: 1977080608  
Titel: Westhof's werf
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Scheepsbouw
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bosman, W.
In de Suetan van maart 1976 heeft u kunnen lezen dat een werkgroep was geformeerd ter bestudering van de fraaie vroegere scheepmakerij, Dorpsstraat 2-4, beter bekend als "de scheepswerf van Westhof".
Helaas is er door allerlei omstandigheden, waaronder de viering van "700 jaar Zoeterwoude", van de studies nog niet heel veel terecht gekomen.
Toch is er inmiddels wel het een en het ander boven water gebracht, waarover ik bij deze graag iets wil vertellen.
 

10. Artikel: 1977120406  
Titel: Opsporing verzocht... Een oude-waterpomp
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bosman, W.
Tijdens één der bestuursvergaderingen van onze Stichting kwam onlangs de onderstaande zeer fraaie foto ter tafel.
De aanwezigen waren het erover eens, dat dit een echt bijzonder plaatje is. Als u het zelf eerst eens goed bekijkt, komt u wellicht tot eenzelfde conclusie.
Het is duidelijk, dat wij hier het Watertje zien in de richting van de Noordbuurtseweg.
Het verhaal gaat over een waterpomp.
Zie ook record 00758 in de bibliotheek voor de onderliggende stukken hieromtrent.
 

11. Artikel: 1978030606  
Titel: Loop naar de pomp
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Gebruiksvoorwerpen
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Bosman, W.
Van allerlei kanten is ons verhaal over de (her)ontdekking van de pomp aan het Watertje én ons voorstel te onderzoeken of daar wéér zo'n pomp geplaatst kan worden, met waardering begroet.
Zo hebben o.a. "De Omroeper" en het "Leidsch Dagblad" daaraan uitvoerig aandacht besteed.
 

12. Artikel: 1978061316  
Titel: Westhof's werf Anno 1658
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Scheepsbouw
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Bosman, W.
Er is over de prachtige ex-scheepswerf bij het begin van de Noordbuurtse Vaart vrij veel bekend, vooral sinds 1790 toen Hendrik Barendz. Westhoff het pand van Poulus van Tijlingen kocht.
De huidige eigenaar, de heer P. Westhof, zou er zelfs een aardige tentoonstelling over kunnen inrichten.
Merkwaardig is echter dat noch uit enige aanduiding in of aan het pand, noch uit overlevering iets bekend is over het bouwjaar.
 

13. Artikel: 1978121112  
Titel: Zwetmolen - spookmolen
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Molen
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Bosman, W.
De direct ten zuiden van het Dorp gelegen Zwetpolder is vanaf 1612 gedurende iets meer dan drie eeuwen bemalen door een forse wipmolen met de simpele naam “Zwetmolen”.
Op de beroemde ambachtskaart van Florisz Balthazar (1615) staat hij dan ook netjes ingetekend.
De molen stond vlak naast de Stompwijkseweg, die op zijn beurt vlak langs de vaart liep – zeg maar waar ooit het fietspad was.
 

14. Artikel: 1981051011  
Titel: Suetanborgh - Naamgeving
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Commissie Suetanborgh
Ons eigen huis heeft sinds 17 februari haar eigen naam "Suetanborgh", welk door een jury is gekozen uit een dertigtal inzendingen.
De inzendingen hadden veelal een historische achtergrond, die geënt was op de geschiedenis van Zoeterwoude.
 

15. Artikel: 1981070101  
Titel: Redactioneel - "Dorpskern"
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Winkel(centrum)
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Redactie Suetan
Rond het oudste monument van Zoeterwoude, de Nederlandse Hervormde Kerk, zijn grote veranderingen op komst.
De realisering van het winkelcentrum is na de inspraakprocedure in een volgende fase beland.
Het ontwerp "Komvorm" van ing. J. van der Leur, verbonden aan het Architektenburo P. Ridder en G.J. Vermeer te Naaldwijk, is gekozen uit vier ontwerpen.
 

16. Artikel: 1981070909  
Titel: Suetanborgh - Museum-nieuws
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Westhof, P.W.
De werkzaamheden aan ons Museum "Suetanborgh" gaan gestaag verder.
Sinds de open dag, verleden najaar, zijn er verschillende grote en kleine stappen gezet om uiteindelijk tot een volwaardig Museum te komen.
In januari konden wij van een bevriend Museum in Delft drie oude, doch heel goed bruikbare vitrines overnemen.
 

17. Artikel: 1981100606  
Titel: Suetanborgh - Bruikleen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Commissie Suetanborgh
In de afgelopen periode heeft de Stichting enkele interessante voorwerpen in bruikleen gekregen. Eén van deze voorwerpen was bestemd voor huishoudelijk gebruik, namelijk een kaasschaaf.
De kaas werd hiermee in plakjes gesneden volgens het principe van een komkommerschaaf.
De schaaf bestaat uit een houten onderstel met vlakke bovenkant met daarop een verstelbaar mes, waarmee de plakjes afgesneden konden worden.
 

18. Artikel: 1981121212  
Titel: Suetanborgh - Schenkingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Schenkingen
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Commissie Suetanborgh
Van de heer P. Vreeburg te Arnhem ontvingen wij in bruikleen de bekende gravure van Rademaker uit 1652 van het Dorp Soeterwoude, mooi ingekleurd, kompleet in antieke lijst.
Een aanwinst!
Wat is de relatie van de heer Vreeburg met Zoeterwoude.
 

19. Artikel: 1981121313  
Titel: Archeologische borinqen in Zoeterwoude Dorp
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Archeologie
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Versluys, Peter
Op donderdagmiddag 8 oktober jongstleden werd door de heer Hallewas van de Rijksdienst voor Archeologisch Onderzoek te Amersfoort, op verzoek van de Stichting Oud Zoeterwoude een aantal boringen verricht.
Deze vonden plaats op het terrein tegenover de Nederlandsch Hervormde Kerk, waar binnenkort het winkelcentrum zal verrijzen.
 

20. Artikel: 1982031518  
Titel: Een honderd jarig bedrijf in Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Bouw
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Bouwbedrijf de Erven A. Paardekooper is een boekje verschenen, waarvan het volgende is ontleend, aangevuld met enige persoonlijke herinneringen.
 

21. Artikel: 1987025353  
Titel: De Klaverweide school
Rubriek/subrubriek: Onderwijs / R.K. basisschool Klaverweide
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
De zevende en achtste groep van deze school had als project: Zoeterwoude.
En allicht kom je dan ook terecht in de geschiedenis van ons dorp.
En "Oud Zoeterwoude" droeg hierbij z'n steentje bij: Ons bestuurslid J. van Gent hield een inleiding op de school over de ontwikkeling van moeras tot het huidige dorp. Hij sprak dus over vele eeuwen.
 

22. Artikel: 1987050712  
Titel: 7 huizen aan de Dorpsstraat
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Woning (woongebouw)
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Gent, Jan van
De Dorpsstraat is geheel veranderd door de uitbreidingen van Zoeterwoude-Dorp in de zestiger jaren.
Het karakter van een echte Dorpsstraat is verdwenen door de sloop van winkels, de Openbare School en woonhuizen.
Het besloten karakter van de bebouwing aan beide zijden van de straat (dat een gevoel gaf van bescherming), was door de sloop van de bouwwerken geheel verdwenen.
 

23. Artikel: 1988021313  
Titel: De aanloop naar Huize Veldzicht
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Woning (woongebouw)
Verschenen in: 1988
Auteur(s): Redactie Suetan
Op de foto: Vóór "Huize Veldzicht" dokter J.B.J. Kortmann met zijn vrouw Maria Kervel.
25 januari 1864
Stukje weiland en boshakhout ter grootte van 13 roeden 26 ellen wordt door Cornelis van Teylingen Corneliszoon verkocht aan RichelIe voor 200 gulden.
 

24. Artikel: 1988021515  
Titel: Suetanborgh - aankoop voormalige telefooncentrale voor Oud Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Suetanborgh
Verschenen in: 1988
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Suetanborgh
De gemeente Zoeterwoude heeft de voormalige telefooncentrale, waar momenteel "Suetanborgh" in is gevestigd, van het Rijk voor f 30.000 overgenomen.
De gemeenteraad besliste daartoe op voorstel van B. & W.
Uw voorzitter maakte de historische klap van de hamer over dit voorstel in de gemeenteraad mee.
 

25. Artikel: 1991021113  
Titel: In en om de kermis van Zoeterwoude (2)
Rubriek/subrubriek: Festiviteiten / Kermis
Verschenen in: 1991
Auteur(s): Gent, Jan van
In en om de kermis van Zoeterwoude (2)
Rond de kermis werden allerlei volksspelen beoefend die traditioneel waren gegroeid.
Zo werd bij de kinderspelen tientallen jaren blokjes geraapt, vlaggetje gestoken, stoeltje verwisseld, balletje of eitje gelopen en het zaklopen ontbrak zeer zeker niet.
Dit geldt eveneens voor de volksspelen van de volwassenen.
 

26. Artikel: 1991100707  
Titel: Een moment voor een Zoeterwouds monument
Rubriek/subrubriek: Gebeurtenis / Inzameling
Verschenen in: 1991
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Dat is het motto van de actie, waarmee "Oud Zoeterwoude" een bijdrage wil leveren aan de restauratie van onze Dorpskerk.
Het zou toch te gek zijn, als ook wij ons niet in zouden spannen om hier te helpen.
In 1973 gebeurde dat toch ook, toen ging de "Grote Molen" in het stormgeweld ten onder.
Onder de bezielende leiding van onze toenmalige voorzitter, mevrouw Kortmann-Keulen, werd toen geld ingezameld.
 

27. Artikel: 1992110815  
Titel: Onze oude Dorpskerk
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Dorpskerk
Verschenen in: 1992
Auteur(s): Paardekooper sr., C.P.J.
Onze oude Dorpskerk en opening monumentale dorpskerk
De Dorpsstraat - met pleintje - als trefpunt van winkelende dorpsgenoten, vervult een sociale functie.
Al kopende en sjouwende ontmoet men elkaar en dat geeft gelegenheid voor een praatje en het nieuws uit het dorp wordt daar meestal besproken en snel verspreid.
Te midden van al deze bedrijvigheid vindt momenteel een groots gebeuren plaats n.l. de restauratie van de Nederlands Hervormde kerk en toren.
We hebben de kerk gezien zonder dak en nu (oktober) ook al zonder toren.
 

28. Artikel: 1994021720  
Titel: Eeuwfeesten in Zoeterwoude (3)
Rubriek/subrubriek: Gebeurtenis persoonlijk / Jubileum
Verschenen in: 1994
Auteur(s): Post, H.A. van der
In de 87e en 89e aflevering van "Suetan" stonden de biografieën van Mevr. de Wed. G. Lekkerkerker-Habben Jansen en Mevr. de Wed. M.C. van der Post-van Dalen die in 1953 hun eeuwfeest vierden.
In deze aflevering vervolgen wij met de levensbeschrijving van Mevr. de Wed. K. Hulsbos-van den Burg die vijfjaar daarna, op 1 october 1958, haar honderdste verjaardag vierde. AI deze honderdjarigen werden geboren in de jaren vijftig van de vorige eeuw.
 

29. Artikel: 1995089921  
Titel: SJZ 50 jaar
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie / Voetbal
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
SJZ 50 jaar
Zelfwerkzaamheid aan accommodatie basis voor sterke club.
Eindelijk. Nederland was vrij. Zoeterwoude kon zich richten op het opbouwen van een normaal leven.
Aan sport en ontspanning waren de inwoners niet of nauwelijks toegekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Met weemoed dachten sportieve jongemannen terug aan de tijd dat de Aloysius Sport Club in Zoeterwoude actief was.
 

30. Artikel: 1996052631  
Titel: Zoeterwoude 200 jaar geleden 1796 - Deel 1
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1996
Auteur(s): Paardekooper, H.J.C.
Na het ontslag van schoolmeester Thomas Pierson in december 1795 was de opwinding aan protestantse zijde verre van geluwd.
De oude kerk op het Dorp was met Kerstmis gevuld met goedwillende gelovigen, die het Ere zij God en Vrede op aarde met volle overgave zongen.
In het kleine kerkje aan de Zuidbuurt zette Pastoor Bakker feestelijk het Gloria in Excelsis in en het mannenkoor zong uit volle borst: Et in terra Pax hominibus, bonae voluntatis.
Van goede wil waren ze wel, die van elkaar gescheiden christenen, maar echte vrede was nog ver te zoeken.
 

31. Artikel: 1996053233  
Titel: Reizende fototentoonstelling - "Vastgelegd voor het vergaat"
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling / Overige tentoonstellingen
Verschenen in: 1996
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Monumenten van bedrijf en techniek in Rijnland en Bollenstreek.
De Stichting Industrieel Erfgoed leiden (STIEL) wil de herinnering aan de geschiedenis van bedrijf en techniek in leiden en omgeving levendig houden.
Daarom maakt deze stichting een reizende fototentoonstelling: Vastgelegd voor het vergaat.
In het Jaar van het Industriële Erfgoed 1996 vraagt de tentoonstelling aandacht voor monumenten van bedrijf en techniek in de ruime omgeving van leiden, het Rijnland en de Bollenstreek.
 

32. Artikel: 1998086363  
Titel: Van de redactie
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1998
Auteur(s): Redactie Suetan
In onze vorige uitgave (Suetan nr. 108 van Mei 1998) hebben wij een ernstige fout gemaakt.
In het artikel van Gerard van der Hoeven - 1997 van maand tot maand - staat bij de datum 4 februari:
"In bedrijfsruimte Dr. Kortmannstraat 1 ontdekt de politie een hennepkwekerij".
De politie deed deze ontdekking echter op het adres: Dr. Kortmannstraat 4.
Wij weten zeker dat de familie Ammerlaan, wonende op nummer 1, onschuldig is en bieden hen onze welgemeende excuses aan.
 

33. Artikel: 1999085159  
Titel: De bouwgeschiedenis van de Dorpskerk te Zoeterwoude (1)
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Dorpskerk
Verschenen in: 1999
Auteur(s): Muijden, K.J. van
De bouwgeschiedenis van de Dorpskerk te Zoeterwoude
In een aantal artikelen zal de bouw geschiedenis van de Dorpskerk worden beschreven.
In dit nummer van Suetan de periode tot 1600.
De kerk te Zoeterwoude gewijd aan St. Lebuïnes en St. Johannes, is een fraai voorbeeld van een Kempense vorm van een bakstenen pseudo-basiliek, met als grondpatroon een Latijns kruis en een langgerekt koor met polygonale koorafsluiting.
 

34. Artikel: 1999087979  
Titel: Christus Dienaarkerk in het centrum van Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Christus Dienaar kerk
Verschenen in: 1999
Auteur(s): Redactie Suetan
Christus Dienaarkerk in het centrum van Zoeterwoude
Het was onder het pastoraat van Pastoor Lamot dat men in 1969 begon met de bouw van de nieuwe Christus Dienaarkerk in het centrum van Zoeterwoude, naar ontwerp van de architect Pieter Sips.
Op 21 Maart 1970 werd na een bouwtijd van negen maanden aan de van Swietenstraat de nieuwgebouwde kerk ingewijd door de bisschop van Rotterdam Mgr. M. Jansen.
 

35. Artikel: 1999119500  
Titel: Bij de bouw van 14 woningen aan de Schenkelweg
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Woning (woongebouw)
Verschenen in: 1999
Auteur(s): Gent, Jan van
Bij de bouw van 14 woningen aan de Schenkelweg
De eerste woningen van de woningbouwvereniging Willibrord werden gebouwd aan de Schenkelweg.
Maar wat ging hier aan vooraf.
Door de vijf oorlogsjaren was er niets gebouwd, dus ook niets toegevoegd aan het woningbouwbestand van Zoeterwoude.
Er was een grote behoefte aan eenvoudige en vooral betaalbare woningen.
Al in de laatste oorlogsjaren was het Jan van der Ploeg die plannen ontwikkelde voor het oprichten van een katholieke woningbouwvereniging.
 

36. Artikel: 2000020717  
Titel: De bouwgeschiedenis van de Dorpskerk te Zoeterwoude (2)
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Dorpskerk
Verschenen in: 2000
Auteur(s): Muijden, K.J. van
De wederopbouw van een dorpstoren (2)
Door aankoop van het ambacht Zoeterwoude van jonkheer IJsbrandt van Merode, in het jaar 1610, trad het Leidse stadsbestuur gedurende de komende eeuwen als ambachtsheer op en zullen we de correspondentie, betreffende het ambacht en de kerk geadresseerd zien aan de regeerders van de stad Leiden.
In het jaar 1615 komen we de kerk van Zoeterwoude weer in de ambachtsarchieven tegen.
Het betreft een afschrift uit het archief van de Stadsheerlijkheden en Vroonwateren, met als aanhef: "Aengaende den Thoorn tot Soeterwoude".
 

37. Artikel: 2001053747  
Titel: De bouwgeschiedenis van de Dorpskerk te Zoeterwoude (3)
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Dorpskerk
Verschenen in: 2001
Auteur(s): Muijden, K.J. van
De aanzet tot de restauratie van de kerk (1640-1654)
Na de wederopbouw van de toren van de dorpskerk rond 1618 komen we de kerk, betreffende belangrijke bouwactiviteiten, gedurende enige decennia in de ons ter beschikking staande archieven niet tegen.
Het is een ongedateerd schrijven van het Zoeterwouds ambachts- en kerkbestuur aan het Leids stadsbestuur als ambachtsheer, dat de kerk weer onder onze aandacht brengt.
 

38. Artikel: 2002084260  
Titel: De bouwgeschiedenis van de Dorpskerk te Zoeterwoude (4)
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Dorpskerk
Verschenen in: 2002
Auteur(s): Muijden, K.J. van
DE RESTAURATIE VAN DE DORPSKERK (1654-1656)
Zoals we in het voorafgaande deel hebben kunnen lezen werd Arent van 's-Gravensande door het Leidse stadsbestuur ingeschakeld als bouwkundig adviseur bij de restauratie van de dorpskerk.
De rekening (01) van van 's-Gravensande ingediend bij het stadsbestuur n.a.v. zijn werk voor de kerk te Zoeterwoude heeft als hoofd de volgende tekst: Reeckeninghe van tgenen ick hebbe gedaen ten dienste ende opbouwinge van kerck tot Soeterwoude.
Allereerst wilde het stadsbestuur een overzicht hebben aangaande de toestand van
 

39. Artikel: 2009085959  
Titel: Het gereedschap van het Don Bosco
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Gebruiksvoorwerpen
Verschenen in: 2009
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Heel verrassend was het aanbod van Yvonne en Guus van der Geest om de enorme verzameling hooiberg van gereedschap dat hing aan de wanden in het de Don Bosco, toe te voegen aan onze eigen verzameling.
Met veel liefde en een enorme inzet is dat door Jan en Winy van der Geest verzameld op allerlei rommelmarkten, braderieën en de vlooienmarkt op het bekende Waterlooplein.
 

40. Artikel: 2010086972  
Titel: In Memoriam Kees Berg ~ 20 juni 1915 - 10 juni 2010
Rubriek/subrubriek: Personen / In memoriam
Verschenen in: 2010
Auteur(s): Gent, Jan van
Na een kortstondig ziekbed is op 10 juni 2010 Kees Berg overleden, tien dagen voor zijn 95-e verjaardag.
Kees Berg was een gezellige prater, die smaakvol over de Zoeterwoudse bevolking kon vertellen.
Hij was een toetsbord voor mijn artikelen die ik mocht schrijven voor Suetan.
Vorig jaar heb ik met hem enkele gesprekken mogen voeren over zijn leven.
De afgelopen maand was ik bezig om dit te verwerken voor de augustus-uitgave van Suetan.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 1 mei 2020