Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Overig   (in veld: Plaats/dorp/buurtschap)     

Aantal gevonden publicaties : 122   (uit: 1551)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 40


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2   3   4       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1972090711  
Titel: Tegels
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Tegelkunst
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Gent, Jan van
Als wij over tegels gaan praten Dan gaan onze gedachten naar de bekende wandtegels, die de keukens en woonkamers van onze ouders of voorouders sierden.
Vooral in streken van welvaart werd er meer geld besteed aan deze vorm van wandversiering.
Wij denken aan de oude Hanzesteden met vooral Hindelopen aan de kop, de schouwen in de hereboerderijen, waarin de avond het huiselijke leven zich bij het haardvuur verder afspeelde.
 

2. Artikel: 1973030202  
Titel: Belangrijke mededeling voor onze donateurs
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Excursiecommissie
Als vervolg op en aanvulling van de tegelavonden, die in het Dorp en aan de Rijndijk gehouden zijn, heeft de excursiecommissie besloten om met de donateurs, die hiervoor belangstelling hebben, een bezoek te brengen aan de mooie en uitgebreide tegeltentoonstelling in het Gemeente-Museum in Den Haag, aan de Stadhouderslaan 41.
 

3. Artikel: 1973035353  
Titel: Bericht van onze excursiecommissie
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Excursiecommissie
Om ook in de nazomer voor onze donateurs iets in de geest van onze Stichting te organiseren, heeft de excursiecommissie contact opgenomen met de Heer van der Sterre, architect uit Leiderdorp.
 

4. Artikel: 1973060303  
Titel: Verslag van de excursiecommissie.
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Excursiecommissie
Op 28 februari 1973 werd door de excursiecommissie een avondexcursie belegd naar de tegeltentoonstelling in het Gemeentemuseum in Den Haag.
Hieraan werd door ongeveer 30 donateurs deelgenomen.
Onder deskundige leiding van het Museum werden we langs de diverse soorten en modellen tegels geleid.
 

5. Artikel: 1973120204  
Titel: Leidse goud- en zilversmeden
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Ambacht
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Ruiten, H. van
Indachtig het gezegde, hoe meer men weet, des te meer men beseft wat men niet weet, wil ik toch proberen iets te schrijven over de Leids goud- en zilversmeden en hun werk.
In de l7e, l8e en begin van de 19e eeuw waren er altijd wel gemiddeld een 25 meesters in Leiden.
 

6. Artikel: 1973121011  
Titel: Verslag excursie Hooglandse Kerk Leiden
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Schouten, J.J.
Op dinsdag 25 september j.l. hield de stichting haar excursie naar de Hooglandse Kerk te Leiden. Haar naam Hooglandse Kerk ontleent zij aan het zogenaamde Hoge1and waarop zij in de late middeleeuwen werd gebouwd.
Dit hogeland was het uiterst westelijke deel van het eiland, dat gevormd wordt door de beide armen van de Rijn die zich bij Leiderdorp in tweeën splitst, om bij de burchtheuvel in het huidige stadscentrum van Leiden weer te samen te vloeien.
 

7. Artikel: 1974030303  
Titel: Archeologische werkgemeenschap Nederland
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Jaarvergaderingen
Verschenen in: 1974
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Op de jaarvergadering van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland op 24 november 1973 werd de goedkeuring verkregen voor de oprichting van een "Afdeling Rijnland" van deze werkgemeenschap.
De afdeling "Rijnland" heeft als werkterrein de Rijnstreek waaronder de gemeente Zoeterwoude valt, en de Bollenstreek.
 

8. Artikel: 1974120610  
Titel: Feestbrood en gebak
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven /
Verschenen in: 1974
Auteur(s): Schouten, J.J.
Van ouds her moest men in de wintermaanden de gezelligheid binnenshuis zoeken.
Dit trachtte men o.a. te bereiken door de maaltijden een extra glans te geven middels feestelijk brood en gebak.
Bij deze periode van feesten, zo tussen Kerstmis en het middeleeuwse feest van Driekoningen, behoort een heel scala van feestbrood en feestgebak, dat vaak op een eerbiedwaardige ouderdom kan terugzien.
 

9. Artikel: 1975030709  
Titel: De Peutinger kaart, een Romeinse reisgids
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Romeinse tijd
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Schouten, J.J.
Nu mede door de opgravingen in Zwammerdam naar de oude Romeinse schepen de belangstelling voor de geschiedenis van de Romeinse bezetting der Lage Landen zo rond het begin van onze jaartelling weer wat meer in de belangstelling is komen te staan, is het misschien goed eens wat aandacht te besteden aan deze zijde van onze historie.
Door het zich steeds verder uitbreiden van het Romeinse Imperium ontstond al spoedig de behoefte aan een reisgids.
 

10. Artikel: 1975090707  
Titel: Geuzentocht
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Excursiecommissie
Voor een beperkt aantal donateurs van Oud-Zoeterwoude bestaat de gelegenheid deel te nemen aan de Geuzentocht van de Vereniging "Water, Land en Ruimte" op 3 oktober a.s.
Per bus en boot reist men die dag in het kielzog van de Watergeuzen van 1574 langs alle plaatsen die toen bij de onderwaterzetting van het gewest en bij het Ontzet van Leiden van belang zijn geweest.
 

11. Artikel: 1976031111  
Titel: Lezingen & Excursies
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Excursiecommissie
WOENSDAGAVOND 14 APRIL Lezing over "Oude Pijpen", met vertoning van dia's en materiaal, door de heer H. v.d. Meulen
Aanvang: 20.00 uur; in "Ons Huis".

ZONDAGMIDDAG 25 APRIL Excursie naar het Pijpenmuseum "De Moriaan" te Gouda, Westhaven 29.
Vertrek: 13.00 uur; bij museum: 14.00 uur. Wij reizen op eigen gelegenheid, ook al
 

12. Artikel: 1976031215  
Titel: Boerderij-typen in Nederland (1)
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Gent, Jan van
Onder deze titel gaan wij de verschillende boerderij-typen in Nederland bekijken.
Deze bouwwerken zijn niet weg te denken in Nederland waar het type is aangepast of liever vergroeid met de omgeving.
De grote boerderij in het polderlandschap is een rustgevend silhouet; liggend aan de bosrand verzacht het 't sombere karakter van het bos; zij maakt het als ware toegankelijker.
 

13. Artikel: 1976100813  
Titel: Boerderij-typen in Nederland (3)
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Gent, Jan van
In de twee vorige nummers werd de meest voorkomende groep, die van het Hallehuis-type, besproken.
De artikelenreeks wordt thans besloten met de drie resterende types, de Friese Huis-groep, de Zeeuwse Schuur-groep en de Dwarshuis-groep.
Helaas vinden wij hiervan geen voorbeelden in de omgeving van Zoeterwoude.
 

14. Artikel: 1976101616  
Titel: Lezingen & Excursies
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Excursiecommissie
De excursie van 15 september naar de monumenten op het op het terrein van Heineken was bijzonder geslaagd.
Er waren omstreeks 75 belangstellenden.
De heer J.J. Schouten verzorgde een interessante dia-lezing over de Hoge Rijndijk in het algemeen en Huize Zwieten in het bijzonder; de heer Mr. W. Bosman hield een korte inleiding over de voorgeschiedenis en de stichting van de Barremolen.
 

15. Artikel: 1977030505  
Titel: Lezing "De Romeinen in de Rijnstreek"
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Redactie Suetan
Met speciale aandacht voor de unieke scheepsvondsten te Zwammerdam Deze lezing werd enige jaren geleden al eens voor onze Stichting gehouden. Toen waren er echter slechts 15 belangstellenden. De wegblijvers hadden ongelijk!
De heer Beunder heeft een waarlijk uniek verhaal te vertellen.
 

16. Artikel: 1977035656  
Titel: Excursie
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Excursiecommissie
Rapenburg 28 te Leiden
ZONDAG I MEI 1977
14.00 uur MUSEUM van OUDHEDEN
Rondleiding door drs. A. Peddemors
* Vervoer: op eigen gelegenheid I
* Entree: f 1,--; beneden 18 jr. f 0,50
 

17. Artikel: 1977120303  
Titel: Evenementen
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Excursiecommissie
EXCURSIE 15 januari 1978 - 13.00 uur
KOSTUUM MUSEUM Lange Vijverberg 14 -. Den Haag
Het lijkt aardig eens een bezoek te brengen aan dit bijzonder interessante museum, dat op een heel eigen wijze een prachtig beeld geeft van vroeger tijden. Het is de bedoeling, dat wij op eigen gelegenheid naar Den Haag gaan en omstreeks 13.00 uur bij het museum verzamelen.
 

18. Artikel: 1978091616  
Titel: Evenementen
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
10 oktober dia-lezing
Onze plaatsgenoot dr. F.J. Meijer vertelt aan de hand van schitterende dia's over "Onderwater Archeologie".
Plaats: "Ons Huis", Kosterspad 3
Aanvang: 20.15 uur
Sinds 1953 zijn op vele plaatsen in de Middellandse Zee opgravingen verricht, die een verhelderend licht hebben geworpen op de scheepsbouw van de Grieken en de Romeinen. Vóór die tijd kon kennis daarover alleen verkregen worden uit de spaarzame informatie door antieke schrijvers en uit de merendeels ondeugdelijke afbeeldingen van oude schepen op vazen, reliëfs en fresco's.
 

19. Artikel: 1979030303  
Titel: Excursie naar Haastrecht
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1979
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Op Tweede Pinksterdag, maandag 4 juni a.s. hebben wij een heel bijzondere excursie en wel naar Haastrecht, waar wij het Museum Bisdom v. Vliet en het Ambachtsmuseum zullen bezoeken.
We gaan met de bus en het schema is: om 12.00 uur weg, om 17.00 uur weer terug.
 

20. Artikel: 1979060305  
Titel: Een Zoeterwouds kwartiertje
Rubriek/subrubriek: Genealogie / Tips voor beginners
Verschenen in: 1979
Auteur(s): Bosman, W.
Op zoek naar voorouders
Er kan een enorm verschil bestaan tussen een "kwartiertje" en een "kwartiertje". Het ene "kwartiertje" is het andere niet.
Zo kent men in de sportverslaggeving al zo'n 50 jaar de uitdrukking "een Hollands kwartiertje".
Dat is een soort bevlieging van het Nederlands Elftal, waarbij binnen korte tijd plotseling een paar doelpunten worden gemaakt.
 

21. Artikel: 1979090303  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Goudse Glazen
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1979
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Met veel genoegen en zelf ook vol verwachting presenteert het bestuur aan de donateurs een zeer bijzondere avond, een festijn voor oog en oor, over het onderwerp:
Goudse glazen ofwel De wereldberoemde gebrandschilderde ramen van de St. Jan's Kerk te Gouda.
 

22. Artikel: 1980070304  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Kasteel "De Haar"
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Aan onze oproep om de jaarlijkse donateursbijeenkomst bij te wonen is door u op grote wijze beantwoord.
Ruim 80 personen waren aanwezig om op deze avond te genieten van een boeiende lezing met fraaie diabeelden over het onderwerp "huismerken, meestertekens, gevelstenen en uithangborden" door ons bestuurslid Jan van Gent.
 

23. Artikel: 1980070404  
Titel: Kasteel "De Haar" in Haarzuilen
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Redactie Suetan
Rond zestig jaar geleden werd, op uit 1162 daterende ruïnes dit glorieuze kasteel herbouwd onder leiding van architect P. Cuypers.
Het slot wordt omringd door een prachtig aangelegd park, waarvoor tijdens de twintig jaar die de restauratie vergde, o.a. een geheel dorp werd afgebroken.
 

24. Artikel: 1980090303  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Kasteel "De Haar"
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Wij gaan weer op excursie met de bus en wel naar Kasteel "De Haar" in Haarzuilen. De bedoeling is eerst een kopje koffie te drinken en daarna een bezoek te brengen aan het werkelijk unieke kasteel.
Als het weer het toelaat gaan wij nog de prachtige Franse tuinen bekijken.
 

25. Artikel: 1981050404  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Het Catharijneconvent te Utrecht
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Excursiecommissie
Een excursie per bus naar het Catharijneconvent te Utrecht Ook dit jaar organiseren we weer een busexcursie.
Het ligt in de bedoeling om in de nazomer een bezoek te brengen aan het Catharijneconvent in Utrecht. Dit is de naam van het jongste Rijksmuseum in Nederland en het Catharijneconvent is bedoeld om de godsdienstige geschiedenis van Nederland vast te leggen in het voormalig Utrechts klooster.
 

26. Artikel: 1981050406  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Het Catharijneconvent te Utrecht
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Excursiecommissie
Een excursie per bus naar Catharijneconvent te Utrecht.
Ook dit jaar organiseren we weer een busexcursie.
Het ligt in de bedoeling om in de nazomer een bezoek te brengen aan het Catharijneconvent in Utrecht.
 

27. Artikel: 1981070303  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Het Catharijneconvent te Utrecht
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Excursiecommissie
Het bestuur van de Stichting Oud Zoeterwoude heeft het genoegen alle donateurs en hun introducé(e)s uit te nodigen voor een excursie per bus naar het Catharijneconvent te Utrecht op zondag 6 september aanstaande, per touringcar vertrek vanuit Dorp: vanaf de Rabobank, om 11.45 uur precies vertrek vanaf de Hoge Rijndijk: Huize Van Hartevelt, Hoge Rijndijk 48 om 11.50 uur precies.
 

28. Artikel: 1981070408  
Titel: Water - onze zorg... het Hoogheemraadschap Rijnland vroeger en nu
Rubriek/subrubriek: Polders / Bestuur
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Bouman, H
Vele taken
De zorg voor het oppervlaktewater in sloten, plassen, vaarten en meren is in het gebied tussen globaal Wassenaar, Velsen, Amsterdam en Gouda toevertrouwd aan het hoogheemraadschap van Rijnland.
Het begrip "hoogheemraadschap" is al vele eeuwen oud en laat zich vertalen in de functie raad te schaffen bij de verdediging van het eigen land(heem) tegen het hoge omringende water (van zee en rivieren).
 

29. Artikel: 1981100303  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Bezoek tentoonstelling "Vondsten uit Verleden Land"
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Excursiecommissie
Op deze zondagmiddag zal onder leiding van de archeoloog van het Museum van Oudheden en tevens inwoner van Zoeterwoude, drs. A.Peddemors, de tentoonstelling "Vondsten uit Verleden Land" worden bezichtigd.
Omdat tegenwoordig door dit museum geen rondleidingen meer worden gehouden, is deze rondleiding speciaal voor Oud Zoeterwoude georganiseerd.
 

30. Artikel: 1981100710  
Titel: De vlag in top
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Gebruiken
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Gent, Jan van
Symbool
De vlag wordt veelal gebruikt als uiting van feestvreugde, zoals op de nationale feestdagen, bij openingen van scholen, winkels, bruggen e.d.
Als versiering bij feesten geven slingers met kleine vlaggetjes aanleiding tot een gezellige sfeer, wat de feestvreugde kan verhogen.
 

31. Artikel: 1981120303  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... De "Verfilming van de restauratie van de vondsten op Nova Zembla"
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Het bestuur van de Stichting Oud Zoeterwoude heeft het genoegen alle donateurs en hun introducé(é)s uit te nodigen voor de navolgende twee evenementen.
De jaarlijkse donateursavond met de "Verfilming van de restauratie van de vondsten op Nova Zembla" gepresenteerd door de heer P.H.J.Vlasveld, restaurateur van het Rijksmuseum te Amsterdam.
 

32. Artikel: 1982060303  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Kasteel Sypesteyn te Oud- Loosdrecht
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Excursiecommissie
Het bestuur van de Stichting Oud Zoeterwoude heeft het genoegen alle donateurs en hun introducé(é)s uit te nodigen voor de Jubileumexcursie per touringcar naar - op zondag 5 september 1982 - vertrek: vanuit Dorp van Rabobank om 10.40 uur precies vanaf Hoge Rijndijk 48, Huize v. Hartevelt om 10.50 uur precies.
 

33. Artikel: 1982080303  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... De weg door Zoeterwoude-Dorp
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Excursiecommissie
Het bestuur van de Stichting Oud Zoeterwoude heeft het genoegen alle donateurs en hun introducé(é)s uit te nodigen voor de Jubileumexcursie per touringcar naar Kasteel Sypesteyn te Oud-Loosdrecht - op zondag 5 september 1982 vertrek: vanuit Dorp van Rabobank om 10.40 uur precies vanaf Hoge Rijndijk 48, Huize v.Hartevelt om 10.50 uur precies.
 

34. Artikel: 1983051414  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Enkhuizen
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Zaterdag 3 september a.s.
Enkhuizen, Jaarlijkse excursie
Nadere gegevens volgen in het volgende nummer van "Suetan".
Vertrek: 's morgens 9 uur. Terug: 5 uur in de middag.
 

35. Artikel: 1983052121  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteerde... De brand in het Leidse Stadhuis
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Leiden
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Woensdag 2 maart j.1. kwam een gezelschap van welgeteld 92 bezoekers bijeen in de Eendenkooi, Zoeterwoude-Hoge Rijndijk voor het verslag van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar en was er gelegenheid tot inzage van het financiële verslag.
Gezien de grote opkomst en de reacties van alle aanwezigen was het weer een bijzondere avond.
Wij danken onze voorzitter van deze plaats voor deze geslaagde avond.
 

36. Artikel: 1983052323  
Titel: Van de Hel naar de Hemel (11) - De Geuzen in 1572
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Leiden
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Juffermans, P.J.A.
Indien de pastoor in de zomer van 1572 echter niet naar Utrecht is uitgeweken, doch in Zoeterwoude gebleven is, dan heeft hij daar met zijn parochianen samen heel wat mee gemaakt.
In het begin van december kon hij vernemen, hoe de vrome priester Cornelius Musius uit Delft, waar Willem van Oranje bij hem logeerde, door de Geuzen weggesleept en in het naburige Leiden op beestachtige wijze vermoord was.
 

37. Artikel: 1983080303  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Enkhuizen
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Op zaterdaag 3 september a.s.
Excursie Enkhuizen
Doel van de excursie: bezoek aan het onlangs geopende buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum. Gelegenheid tot bezoek aan het binnenmuseum, en/of bezoek aan het schitterende Zuiderzee-stadje Enkhuizen.
Opgave deelname: telefonisch bij de ondergetekende: 071-410926. Liefst zo spoedig mogelijk. Want als de bus vol is, is geen bijboeking mogelijk!
 

38. Artikel: 1983081515  
Titel: Van de Hel naar de Hemel (12) - Zoeterwoude brandt
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Leiden
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Juffermans, P.J.A.
In het bloedige gevecht om het bezit van het dorp Zoeterwoude staken de Geuzen verscheidene huizen en ook de kerk in de brand (2 oktober 1574).
De Spanjaarden vluchtten met achterlating van hun kanonnen in allerijl over de Hofweg naar de kant van Voorschoten, achternagezet door hun razende vijanden, die er velen op de vlucht doodden.
 

39. Artikel: 1983122525  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteerde... Excursie en film
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Excursie naar het Hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden op 25 mei 1983
In de lezingzaal van het nieuwe gebouw, Breestraat 58, werd een gezelschap van 50 belangstellenden van Oud Zoeterwoude verwelkomd door de heer H. Bouwman.
Aan de hand van lichtbeelden werd een zeer uitgebreide uiteenzetting gegeven waaruit duidelijk bleek dat Nederland bestaat, ook ondanks het water.
 

40. Artikel: 1983122527  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteerde... Excursie en film
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Excursie naar het Hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden op 25 mei 1983
In de lezingzaal van het nieuwe gebouw, Breestraat 58, werd een gezelschap van 50 belangstellenden van Oud Zoeterwoude verwelkomd door de heer H. Bouwman.
Aan de hand van lichtbeelden werd een zeer uitgebreide uiteenzetting gegeven waaruit duidelijk bleek dat Nederland bestaat, ook ondanks het water.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2   3   4       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 5 november 2017