Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Leiden   (in veld: Plaats/dorp/buurtschap)     

Aantal gevonden publicaties : 30   (uit: 1551)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1972030707  
Titel: Excursie naar het Gemeenlandshuis
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Excursiecommissie
Op een nader te bepalen datum in mei zullen de donateurs van onze vereniging in de gelegenheid worden gesteld een excursie mee te maken naar het Gemeenlandshuis van het Hoogheemraadschap Rijnland aan de Breestraat.
 

2. Artikel: 1976120307  
Titel: 1276 - 1976 Lijden door Leiden
Rubriek/subrubriek: Gemeente / Annexaties
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Bosman, W.
Door de eeuwen heen heeft er vanzelfsprekend een zeer nauwe relatie bestaan tussen Zoeterwoude en de dichtstbijzijnde grote stad, Leiden.
Merkwaardig is het echter wel, dat die relatie er letterlijk is vanaf de eerste dag van de periode van "700 jaar Zoeterwoude", die wij thans herdenken.
De akte waarop onze festiviteiten zijn gebaseerd werd immers
 

3. Artikel: 1977030707  
Titel: Opsporing verzocht... Leids zilver
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Opsporing verzocht
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bosman, W.
In deze nieuwe rubriek "OPSPORING VERZOCHT" gaan wij van tijd tot tijd de medewerking vragen van onze lezers.
Er zijn n.l. nogal eens gevallen, waarbij wij of anderen op een vraag stuiten, die voor ons niet zo één-twee-drie is op te lossen.
Maar waarvan het antwoord wellicht kant-en-klaar bij één van onze lezers thuis ligt. Via SUETAN wordt dan een hoop moeilijk speurwerk bespaard.
 

4. Artikel: 1978060507  
Titel: Leids zilver
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Ambacht
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Bosman, W.
Door de eeuwen heen is Leiden voor Zoeterwoude "de grote stad" geweest, waarop men zich ondermeer richtte voor het doen van de nodige inkopen. De Leidse gouden zilversmeden zullen dan ook vrijwel zeker vele cliënten in Zoeterwoude hebben gehad.
Toch heeft onze oproep tot medewerking aan de eind 1977 in het Museum "De Lakenhal" gehouden tentoonstelling "Leids Zilver" weinig Zoeterwoudse inzendingen opgeleverd.
 

5. Artikel: 1981071616  
Titel: Ingezonden mededeling - Oud Leiden prijs
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Vereniging Oud Leiden
Op de jaarvergadering van 3 maart j.l. heeft het bestuur mededeling gedaan over de ingestelde "Oud Leidenprijs".
Hieronder volgen de belangrijkste gegevens.
Het hele reglement zal in het Leids Jaarboekje 1981 worden opgenomen.
Ter bevordering van de kennis van de geschiedenis van Leiden en omstreken zal door de Vereniging Oud Leiden een "Oud Leiden prijs" worden uitgeloofd, bestaande uit een bedrag van f. 500,--.
 

6. Artikel: 1984090711  
Titel: De geschiedenis van hofstede Cronestein (01) - Inleiding
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Dorsman, W.
Langs de oevers van de Vliet bij Leiden ligt een brede strook klei, afgezet door de Rijn.
Daarachter lagen vroeger bossen en veenmoerassen.
Reeds in het begin van onze jaartelling bood deze streek goede mogelijkheden voor bewoning.
In de dertiende eeuw was de ontginning van de veenmoerassen in volle gang.
 

7. Artikel: 1984092324  
Titel: Zoeterwoude een eeuw geleden - De nieuwe school aan de Heerenstraat te Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Onderwijs / School Herenstraat
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Uit een vroegere publicatie is al bekend dat de gemeente Leiden per 1 april 1882 geen kinderen uit Zoeterwoude meer wilde toelaten op de scholen in Leiden en dat de gemeente Zoeterwoude hierdoor gedwongen werd een school te bouwen in het gebied tegen Leiden gelegen.
Zoeterwoude strekte zich toen nog uit tot de Witte en Zoeterwoudse Singels!
 

8. Artikel: 1984095555  
Titel: Van de redactie - Artikelen reeks "Cronesteyn"
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Jan van Gent maakte ons er op attent dat in het tweemaandelijks orgaan van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN) jaargang 32, nr. 5, september '83 een aantal artikelen betreffende het huis "Cronesteyn" gepubliceerd waren.
Hoewel het terrein nu in de gemeente Leiden ligt, behoorde het tot aan de grenswijziging van 1966 bij de gemeente c.q. het ambacht Zoeterwoude.
Reden genoeg om contact op te nemen met de redactie van genoemd tijdschrift "Westerheem".
 

9. Artikel: 1984110509  
Titel: De geschiedenis van hofstede Cronestein (02) - Het landgoed Cronestein in de 17e en 18e eeuw
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Dorsman, W.
(Vervolg van het artikel gepubliceerd in Suetan 53 met toestemming van de auteur Wim Dorsman)
Inmiddels zijn we een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van Cronestein gepasseerd: het beleg en ontzet van Leiden in 1573/1574.
Dit betekende niets minder dan het einde van de middeleeuwse hofstede.
 

10. Artikel: 1985021111  
Titel: De geschiedenis van hofstede Cronestein (03)
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Dorsman, W.
De afbeeldingen van het huis Cronestein
Er zijn vrij veel afbeeldingen die ons iets vertellen over het huis Cronestein. Op 17e eeuwse kaarten en kaartboeken is Cronestein vaak schetsmatig weergegeven. Een kaart waar Cronestein wel redelijk op is getekend is die van J.P. Dou uit 1649.
Hierop is Cronestein te zien als twee gebouwen die haaks op elkaar staan. De tekeningen en prenten van Cronestein geven niet alle hetzelfde beeld.
 

11. Artikel: 1985050202  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Hofjestocht in Leiden
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Op woensdag 12 juni. Om half acht verzamelen in het van der Werfpark bij de Doezastraat.
Onder leiding bezoeken wij een tiental hofjes, waarna de excursie wordt afgesloten in het Leidse Stadhuis.
Daar bezoeken wij enkele representatieve ruimten, o.a. ook de Burgemeesterskamer, waarin een schilderij de moeite waard is, te weten een originele Escher.
 

12. Artikel: 1986020707  
Titel: Bezoek aan de Leidse Synagoge op maandag 17 maart 1986
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Als inleiding op het onder "Oud Zoeterwoude presenteert" genoemde bezoek aan de Leidse synagoge op 17 maart a.s. lijkt het ons een goed idee om een korte geschiedenis van deze synagoge te publiceren.
Om de Leidse synagoge in stand te houden is de stichting "Vrienden van de Leidse Synagoge" opgericht.
 

13. Artikel: 1986050507  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteerde... Bezoek synagoge Leiden
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Op 17 maart 1986.
Een veertigtal personen hebben deelgenomen aan deze excursie en ze hebben een onvergetelijke avond beleefd.
In de synagoge werden we welkom geheten door Mevr. Drs. H. (Hennie) van het Hoofd, die in tegenstelling met het oorspronkelijke programma begon om in het kort iets te zeggen over de geschiedenis van het Jodendom in ons land, en in Leiden.
 

14. Artikel: 1986050915  
Titel: Zoeterwoudse straatnamen (6) - Hoe komt een straat aan zijn naam
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Straatnamen
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Gent, Jan van
Met de verschillende annexaties zijn van oorsprong Zoeterwoudse straatnamen naar Leiden verhuisd. Het grondgebied van Zoeterwoude grensde in het noorden, zo een honderd jaar geleden aan de singels van Leiden, de Witte- en Zoeterwoudsesingel.
Verder vormde de Rijn de grens, aan de Hoge Rijndijk met Leiderdorp en aan de Haagweg met Oegstgeest.
Tenslotte liep de grens met Voorschoten door de Vliet, de Oud- eof Waddinger Vliet en gedeeltelijk over de Leidseweg.
 

15. Artikel: 1986081616  
Titel: "Het laatste oordeel " Het bestuur van een middeleeuwse stad
Rubriek/subrubriek: Gemeente / Bestuur
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
In 1515 was Leiden nog een middeleeuwse stad, waarvan het aanzien bepaald werd door wallen en torens. Om de stad heen vond men tuinen en boomgaarden, in de stad een afwisseling van houten en stenen huizen.
Het stadhuis aan de Breestraat bestond nog uit enkele bij elkaar getrokken woningen.
Leiden was de hoofdstad van Rijnland, het middelpunt van een druk marktverkeer en zetel van een snelgroeiende lakenindustrie.
 

16. Artikel: 1987020505  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Bijzondere excursie Gravensteen en diavoorstelling Hartebrugkerk
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Verzamelen om 19.45 uur (aansluitend op bus uit Zoeterwoude-dorp) op "Het Gerecht" in Leiden.
Bezoek aan het Gravensteen, waar de voorzitter van "Oud Leiden" Prof. Mr. H.W. v. Soest ons iets zal vertellen over de geschiedenis van dit prachtige grafelijk huis.
Onder zijn leiding mogen we het geheel gerestaureerde huis bezichtigen. Aansluitend een diavoorstelling over de Hartebrugkerk in Leiden.
 

17. Artikel: 1987020707  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteerde... Dia-avond over de stad Leiden
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Oud Zoeterwoude presenteerde... Dia-avond over de stad Leiden
Woensdag 10 december in de Eendenkooi.
De heer A. Neve uit Leiden verzorgde een bijzondere dia-avond met 2 schermen en 2 projectoren over de stad Leiden.
Links werd Leiden geprojecteerd middels ansichtkaarten van zo'n zestig jaar geleden, en rechts de tegenwoordige toestand.
Wat waren er weer veel donateurs aanwezig; we telden er ruim 80.
 

18. Artikel: 1987025757  
Titel: Enkelen nieuwe publicaties
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Secretariaat Oud Zoeterwoude
Inventaris van het Stadsarchief van Leiden (1253) 1574-1816 (1897) Alle sectoren van het maatschappelijk leven waarmee de overheid zich heeft beziggehouden kunnen diepgaand bestudeerd worden.
Gebouwen en monumenten komen in deze inventaris aan de orde, tesamen met de aanleg van nieuwe straten en de uitbreidingen van de stad Leiden.
 

19. Artikel: 1987051515  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteerde... Bezoek aan het Gravensteen, de St. Lodwijkskerk en een diapresentatie van de Hartebrug te Leiden
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Oud Zoeterwoude presenteerde... Bezoek aan het Gravensteen, de St. Lodwijkskerk en een diapresentatie van de Hartebrug te Leiden
Op woensdag 11 maart verzamelden zich een 60-tal donateurs, om in het Gravensteen na het nuttigen van koffie te luisteren naar de voorzitter van Oud Leiden, Prof. Mr. H.W. van Soest, die een uiteenzetting gaf van het ontstaan van de Grafelijke gebouwen en van de uiteenlopende bestemmingen, die dit complex in de loop van de eeuwen gekregen heeft.
Een rondleiding voltooide het geheel.
Daarna ontvangst in de St. Lodewijkskerk.
 

20. Artikel: 1989020607  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Leiden filmavond
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1989
Auteur(s): Redactie Suetan
Dinsdag 14 februari a.s. om 20.00 uur in de Eendenkooi (Oranjelaan)
Leiden in de twintiger jaren.
Stadhuisbrand zestig jaar geleden .
Wekelijkse kaasmarkt in Leiden.
 

21. Artikel: 1989050505  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteerde... De stadhuisbrand in Leiden
Rubriek/subrubriek: Gebeurtenis / Brand
Verschenen in: 1989
Auteur(s): Onbekend
Op dinsdag 14 februari liep het storm in "De Eendenkooi".
Honderden kwamen af op de film over de stadhuisbrand in Leiden, 60 jaar geleden.
Om half acht waren alle plaatsen bezet (250 stoelen) en om kwart voor acht puilde de zaal zodanig uit met mensen, die langs de kanten en achterin opgepakt stonden, dat het niet verantwoord was, om meer mensen toe te laten.
 

22. Artikel: 1990021011  
Titel: Een harddraverij in Zuid-Holland
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie / Paardensport
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Kleibrink, Herman
Bij het doorbladeren van het boek "Natuurlijke Historie van Holland" door J. le Franc van Berkhey, zag ik een gravure van de hand van Simon Fokke, uit het jaar 1778 (naar een tekening van Paulus Constatijn la Fargue) van een harddraverij, zoals onze vroegere dorpsgenoten ongetwijfeld ook hebben meegemaakt.
 

23. Artikel: 1993051415  
Titel: Een zeer oud document over de Waddingersluis
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Waterwerken
Verschenen in: 1993
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
In het oud archief van de gemeente Zoeterwoude vonden wij een document betreffende het herstel van de Waddingersluis na het beleg en ontzet van Leiden.
Bijzonder interessant!
Allereerst een fotokopie van deze akte: De tekst is als volgt:
 

24. Artikel: 1995119943  
Titel: De Zoeterwoudse Kruisheren (I)
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Kruisherenklooster
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Noort o.s.c., L.G.A. van
In de "Kroniek van Zoeterwoude" lezen we:
1926, 9 september: Plechtige inwijding van het Kruisherenklooster 'Mater Dolorosa' aan de Vrouwenweg.
1992, 20 september: Het tijdperk van de paters Kruisheren (sedert 1926 actief in Zoeterwoude) wordt afgesloten.
Vertrek van de paters S. van Beurden en F. Hulskamp naar Uden.
In dit artikel willen we iets vertellen over de orde van de kruisheren en over hun verblijf in Zoeterwoude.
 

25. Artikel: 1996085054  
Titel: De Zoeterwoudse Kruisheren (II)
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Kruisherenklooster
Verschenen in: 1996
Auteur(s): Noort o.s.c., L.G.A. van
Het grote huis aan de Vrouwenweg stond dus in 1967, na het vertrek van de studenten en van verschillende priesters, bijna helemaal leeg.
Het werd overgedaan aan de Stichting Gemiva die er in 1968 een inrichting opende voor meervoudig gehandicapten onder de naam De Weipoort.
Vijftien jaar heeft de stichting het oude klooster zo kunnen gebruiken waarna het werd overgenomen door de gemeente Leiden die het verhuurde aan de stichting Leidse Studentenhuisvesting.
 

26. Artikel: 1997021617  
Titel: De spectaculaire opgraving op de Besjeslaan in de Roomburgerpolder
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Archeologie
Verschenen in: 1997
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
Dit werk werd gedaan door wetenschappers van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) in samenwerking met tientallen studenten "archeologie".
Men wist reeds vele jaren dat daar een Romeins Castellum in de grond lag te rusten.
Zolang er niet gebouwd werd, bleef het daar liggen, goed geconserveerd in de bodem!
Wat wel ging gebeuren was het opgraven van het "Sint Margaretha Klooster" dat in 1548 werd gebouwd, maar dat in 1573 tijdens Leidens Ontzet met de grond gelijk werd gemaakt.
 

27. Artikel: 1999020613  
Titel: Een en ander over wat is geschied rond die "weuning" aan de Vliet
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1999
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
In 1993 (1 1/5 jaar voor zijn overlijden) geschreven door C.J.P. Paardekooper jr., t.g. v. de toen voltooide restauratie van de boerderij van de familie van der Krogt aan de Vliet.
Uitgangspunt is een oude kaart van Jan Janse Dok, landmeter van het Hoogheemraadschap van Rijnland d.d. 21 mei 1637.
Hieruit blijkt dat de boerderij bewoond werd door Ary Aryens Immerseel.
Of hij de eerste bewoner en mogelijk ook de boerderij heeft laten bouwen is niet na te gaan.
 

28. Artikel: 2010110304  
Titel: De Rooms Katholieke Vakschool voor Meisjes aan het Galgewater in Leiden
Rubriek/subrubriek: Onderwijs / R.K. Huishoudschool aan het Galgewater
Verschenen in: 2010
Auteur(s): Onderwater, Paul
In september 2010 is er een leuk boekje verschenen over de historie van de huishoud(vak)school aan het Galgewater in Leiden.
Veel Zoeterwoudse dames hebben daar een opleiding gevolgd.
De school is in 1908 opgericht op initiatief van Pater P. Bouters, die destijds was verbonden aan de Hartebrug-parochie in Leiden.
Begin 1900 gingen veel Leidse meisjes uit de arbeidersstand aan het werk in de fabrieken en daardoor trokken veel andere meisjes uit omliggende plaatsen naar de stad om daar in de huishouding een betrekking te zoeken.
 

29. Artikel: 2013032020  
Titel: Het ontstaan van Leiden
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Leiden
Verschenen in: 2013
Auteur(s): Redactie Suetan
Dit kloeke boek over de ontstaansgeschiedenis van Leiden is geschreven door Freek Lugt.
Van huis uit was de schrijver een belastingadviseur met een grote historische belangstelling voor de regio waarin hij woont.
Het is op een vlotte manier geschreven met veel nieuwe illustraties die zijn opgedoken in verschillende archieven.
 

30. Artikel: 2014032727  
Titel: Wie brengt ons thuis
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 2014
Auteur(s): Redactie Suetan
In de leegstaande boerderij aan de Weipoortseweg 76, kwamen uit de fotodoos van Joop Versteegen enkele foto’s met deelname van Zoeterwoudse ruiters aan de Drie Oktoberoptochten.
Deze foto is genomen op de Papengracht met op de achtergrond het Museum van Oudheden.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 30 november 2020