Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Schouten, J.J.   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 16   (uit: 1551)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1972030307  
Titel: Bijdrage tot de geschiedenis van Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Schouten, J.J.
Voor wie zich verdiept in de geschiedenis der oudste tijden van het gebied dat wij nu gewoon zijn Zoeterwoude te noemen, blijven enkele vraagtekens over.
Wat we vol zekerheid kunnen vaststellen is, dat de kern van het ontstaan van het aloude Ambacht Zoeterwoude gezocht moet worden in de omgeving van de Weipoort.
 

2. Artikel: 1972030809  
Titel: Veerdiensten over de Rijn
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Verkeer/vervoer
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Schouten, J.J.
De heer W. Blom, thans wonende Hoofdstraat 193 te Leiderdorp, was zo vriendelijk ons de volgende gegevens te verstrekken over de indertijd ook door hem bediende veerdienst tussen Leiderdorp en Zoeterwoude.
Naast de staande Leiderdorpse brug (niet de nieuwe bij de Persant Snoepweg, maar de oude ophaalbrug bij de Bruggestraat even ervoor) waren er voor de mensen die vanaf Leiderdorp naar Zoeterwoude-Rijndijk moesten verschillende overzetmogelijkheden per roeiboot.
 

3. Artikel: 1972031011  
Titel: Toelichting bij de kaart van de omgeving van Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Schouten, J.J.
Als losse bijlage van het periodiek “Suetan” vindt u ingevouwen in uw blad een overzichtskaart van de omgeving van Zoeterwoude zo rond het jaar 1700.
Basis van deze kaart is de topografische atlas van deze omgeving rond 1900, dit om een juiste schaal en geografische indeling te verkrijgen.
Bekijk ook de kaart in de bibliotheek record 01117 .
 

4. Artikel: 1972060707  
Titel: Kort Oudheidkundig Nieuws, uit deze omgeving
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Archeologie
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Schouten, J.J.
Kort Oudheidkundig Nieuws, uit deze omgeving.
Tijdens het maken van een vijverpartij achter het Verpleeghuis te Leiderdorp bij de Munnikenweg zijn verschillende restanten gevonden van muurwerk en gebruiksvoorwerpen van het ter plaatse gestaan hebbende Klooster Engelendael. We hopen hierop later nogmaals terug te komen
 

5. Artikel: 1972060810  
Titel: Onderzoek naar afkomst van Familie
Rubriek/subrubriek: Genealogie / Tips voor beginners
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Schouten, J.J.
Het is misschien wel nuttig eens te schrijven over de methode van werken voor het onderzoeken van de stamboon van een bepaalde familie.
Indien men wil nagaan hoe de afstamming is, dan is het raadzaam zo veel mogelijk gegevens te verzamelen van de laatste generatie uit trouwboekjes, Bidprentjes enz.
 

6. Artikel: 1972061112  
Titel: Bijlage betreffende de geschiedenis Huys “Rhynegom”
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Schouten, J.J.
Verantwoording gegevens:
Literatuur; van Leeuwen 39 : Tegenwoordige staat van Hollandt. Pag. 295
Leids Jaarboekje 1915 pag. 66
 

7. Artikel: 1972091216  
Titel: 1200 jaar Christendom in Rijnland (1)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Religie
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Schouten, J.J.
Dit jaar is het 1200 jaar geleden dat Lebuïnus enkele maanden in Rijnland heeft rondgetrokken om het Evangelie te verkondigen.
Het zal trouwens niet de eerste keer zijn geweest dat de hier wonende inlandse bevolking, welke hoofdzakelijk afkomstig zal zijn geweest van Friese stammen misschien vermengd met de langs de zeekust wonende Kaninefaten, met het jonge christendom kennis kon maken.
Voor deel 2, zie ook artikel 1972120506
 

8. Artikel: 1972120506  
Titel: 1200 jaar Christendom in Rijnland. (2)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Religie
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Schouten, J.J.
Terugkerend naar ons betoog over de kerstening van de Rijnstreek, nemen we de draad van het verhaal over Sint Lebuïnus wederom op.
Zoals U in het vorige nummer van Suetan hebt kunnen zien, waren er enkele afbeeldingen bijgevoegd over de bouw van de eerste kerkjes; dit om U een inzicht te geven in de bouw van de kerkjes zoals zij door de eerste zendelingen hier werden gebouwd.
Voor deel 1, zie ook artikel 1972091216
 

9. Artikel: 1973060202  
Titel: Verslag jaarvergadering van Suetan
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Jaarvergaderingen
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Schouten, J.J.
Op donderdag 8 maart j.l. hield de Stichting de jaarlijkse bijeenkomst voor donateurs, ditmaal in het verenigingsgebouw "Ons Huis" te Zoeterwoude-dorp.
Na een openingswoord van onze voorzitster Mevr. Keulen, waarin zij enkele wederwaardigheden van de Stichting vertelde, werd het woord gegeven aan de Hr. Hulkenberg uit Lisse.
Deze hield een zeer boeiend betoog over de historie van de ruïne Den Dever langs de Rijksstraatweg bij Lisse.
 

10. Artikel: 1973090203  
Titel: Castellum Matilo.
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Romeinse tijd
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Schouten, J.J.
Er zijn wel eens mensen die zeggen: Och mij interesseert het verleden niet zo.
Maar bedenkt dat een bekend archeoloog eens heeft gezegd: Het verleden heeft laten zien, wat de toekomst moest zijn of Men moet het verleden kennen om het heden te weten.
Zullen we het verleden dan maar weer eens induiken.
 

11. Artikel: 1973121011  
Titel: Verslag excursie Hooglandse Kerk Leiden
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Schouten, J.J.
Op dinsdag 25 september j.l. hield de stichting haar excursie naar de Hooglandse Kerk te Leiden. Haar naam Hooglandse Kerk ontleent zij aan het zogenaamde Hoge1and waarop zij in de late middeleeuwen werd gebouwd.
Dit hogeland was het uiterst westelijke deel van het eiland, dat gevormd wordt door de beide armen van de Rijn die zich bij Leiderdorp in tweeën splitst, om bij de burchtheuvel in het huidige stadscentrum van Leiden weer te samen te vloeien.
 

12. Artikel: 1974120610  
Titel: Feestbrood en gebak
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven /
Verschenen in: 1974
Auteur(s): Schouten, J.J.
Van ouds her moest men in de wintermaanden de gezelligheid binnenshuis zoeken.
Dit trachtte men o.a. te bereiken door de maaltijden een extra glans te geven middels feestelijk brood en gebak.
Bij deze periode van feesten, zo tussen Kerstmis en het middeleeuwse feest van Driekoningen, behoort een heel scala van feestbrood en feestgebak, dat vaak op een eerbiedwaardige ouderdom kan terugzien.
 

13. Artikel: 1975030709  
Titel: De Peutinger kaart, een Romeinse reisgids
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Romeinse tijd
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Schouten, J.J.
Nu mede door de opgravingen in Zwammerdam naar de oude Romeinse schepen de belangstelling voor de geschiedenis van de Romeinse bezetting der Lage Landen zo rond het begin van onze jaartelling weer wat meer in de belangstelling is komen te staan, is het misschien goed eens wat aandacht te besteden aan deze zijde van onze historie.
Door het zich steeds verder uitbreiden van het Romeinse Imperium ontstond al spoedig de behoefte aan een reisgids.
 

14. Artikel: 1975120606  
Titel: Meerburg, bijdrage tot de studie van de geschiedenis van Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Schouten, J.J.
Het huys "Meerburg" kan bogen op een zeer oude geschiedenis.
Reeds in oude akten van 1316 komt deze naam voor, zij het onder de naam Nieburch.
Vermoedelijk betreft het dan een hersteld of opnieuw gebouwd of uitgebreid kasteel, zodat de eerste geschiedenis nog verder in het grijze verleden gezocht dient te worden.
 

15. Artikel: 1976030306  
Titel: Op en rondom de Rijndijk
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Religie
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Schouten, J.J.
Naar aanleiding van het artikel over het Huys "Meerurgh" aan de Rijndijk te Zoeterwoude in ons decembernummer van vorig jaar werden mij enkele vragen gesteld over het kerkelijke Leven langs de Rijndijk te Zoeterwoude.
In de vroege middeleeuwen was er van een kerkgebouw aan de Rijndijk geen sprake.
Trouwens, er was wel bewoning langs de Rijndijk, maar van echte buurtschappen, laat staan dorpen, kon men nauwelijks spreken.
 

16. Artikel: 1977030304  
Titel: De Goede Herder, Klooster te Zoeterwoude-Rijndijk
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Klooster de Goede Herder
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Schouten, J.J.
Deze religieuze gemeenschap dankt haar oorsprong aan het werk van de heilige Jean Eudes (1601-1680) in Frankrijk, die door zijn vlammende predikaties veel vrouwen en meisjes wist te bewegen een leven van zonde op te geven en zich dienstbaar te maken voor de gemeenschap.
Inziende dat het vaak onmogelijk was deze vrouwen en meisjes een betere plaats in de maatschappij aan te bieden
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 9 november 2020